Forstå transaktionsgrænser

Transaktionsgrænser i Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign begrænser i øjeblikket transaktioner baseret på afsenderens tjenesteniveau i henhold til tabellen nedenfor:

 

Transaktioner/ brugerlicens/ år

Filstørrelse/ upload

Sider/ transaktion

Underskrivere/ transaktion

KBA-transaktioner

Telefongodkendelsestransaktioner

Enkeltbruger (Individual)

Ubegrænset

(Se herunder)

10 MB

100

10

0

0

Multibruger til teams (Small Business)

Ubegrænset

(Se herunder)

10 MB

100

25

0

0

Business

150

(Se herunder)

10 MB

100

25

0

0

Business VIP

150

(Se herunder)

10 MB

100

25

50

50

Enterprise

150

(Se herunder)

10 MB  

500

25

50/år 

50/år

Enterprise VIP

150

(Se herunder)

10 MB 

500

25

50

50

Bruger af transaktioner/Acrobat Sign: En transaktion sker, hver gang et elektronisk dokument eller en samling relaterede elektroniske dokumenter sendes til en slutbruger gennem Acrobat Sign.

Acrobat Sign-abonnementer, der sælges som brugerlicenser, inkluderer 150 transaktioner/år pr. bruger, medmindre andet fremgår af kontrakten.  Få mere at vide om brugsbegrænsninger for Acrobat Sign.

Kunder på business- og enterpriseniveau, der behandler et højt antal transaktioner, eller som kræver en webstedslicens, kan kontakte deres salgsrepræsentant om køb af et samlet antal transaktioner med et ubegrænset antal brugere.

Filstørrelse/upload: Acrobat Sign begrænser størrelsen på hver fil, der uploades.

Forsøger du at uploade et dokument, der overskrider denne grænse, får du en fejl under filen, der siger "Grænse for upload overskredet".

Sider/transaktion: Hele transaktionen (alle sammenflettede filer) har en grænse for samlet antal sider.

Forsøger du at sende et dokument, der er større end din kontos angivne grænse, får du fejlen "Acrobat Sign kunne ikke oprette din aftale, fordi dokumentet/dokumenterne overskred din sides grænse".

Underskrivere/Elektronisk transaktion: Antallet af personer, der kan underskrive en transaktion med elektronisk signatur, afhænger af tjenesteniveauet.

Enkeltbruger, multibruger til teams og til virksomheder har faste grænser for det samlede antal underskrivere, som transaktionerne kan indeholde.

KBA-transaktioner: Vidensbaseret godkendelse er en avanceret form for verifikation af underskrivere, der er tilgængelig for serviceniveauerne business og enterprise.

Telefongodkendelsestransaktioner: Telefongodkendelses transaktioner er en avanceret form for underskrivergodkendelse, som er aktiveret på Business- og Enterprise-niveauet.

Transaktionsbegrænsning

Alle anmodninger, der foretages til Acrobat Sign af en klient, overvåges for at beskytte systemressourcer og bevare vores evne til at betjene så mange brugere som muligt.

Hastigheden af ressourceforbrug af den samme forbruger (f.eks: det samme bruger-id, IP-adresse, aftale-id'er osv.) er begrænset af minut, time og dag.

Når en forbruger krydser en begrænsning, afvises anmodningen med HTTP 429-svar.

Hver anmodning, der foretages til Acrobat Sign, evalueres baseret på mængden af systemressourcer, den vil forbruge. Forskellige parametre, der sendes til det samme slutpunkt, kan bidrage med en anden mængde ressourceforbrug.

Desuden kan nogle anmodninger udløse lange baggrundsprocesser, der også tages i betragtning i vores algoritme for begrænsningsevaluering.

Derfor kan frekvensen af anmodninger ikke beskrives som enkle antal anmodninger i en bestemt periode. Vi fastlægger vores begrænsningspolitikker baseret på historiske daglige anmodningsdata, herunder legitime forbrug, der belastede vores system.

Kunder kan være sikre på, at vores politikker er generøse nok til ikke at påvirke det almindelige daglige workflow.

Bemærk:

Der gælder begrænsninger for hver bruger på en konto.

Hvis dit system bruger hjælpebrugere til at foretage API-opkald til Acrobat Sign, anbefales det at distribuere transaktionerne til flere hjælpebrugere for at reducere sandsynligheden for at blive begrænset.

Nej.

Din servicepakke (Team, Business, Enterprise) påvirker direkte din transaktionsfrekvens.

Højere serviceniveauer har højere grænser.

Når en anmodning får et HTTP 429-svar tilbage, betyder det, at brugeren har forbrugt over grænsen af tilladte ressourcer i en bestemt periode. Det kan være en overtrædelse af minut-, time- eller daggrænsen.

Fejlmeddelelsen angiver et antal sekunder, indtil grænseblokeringen ophæves, og API-kald kan fortsætte.

REST API-kald til oprettelse af aftaler (inklusive Mega Sign, webformularer og skabeloner) eller ikke-REST-slutpunkter returnerer en fejl som: 

  • "Du har nået grænsen for ... på dette tidspunkt. Prøv igen om <wait_time_in_seconds> sekunder."

Anmodninger om andre REST API'er (ikke relateret til aftaleoprettelse) returnerer en fejlmeddelelse som:

  • "For mange anmodninger. Prøv igen om <wait_time_in_seconds> sekunder."

Anmodninger om andre ikke-REST-slutpunkter (ikke relateret til aftaleoprettelse) returnerer en fejlmeddelelse som:

  • "For mange anmodninger – systemet er i øjeblikket optaget. Prøv igen om <wait_time_in_seconds> sekunder."

Betalte konti, der forventer en betydelig hændelse (der kan overstige deres transaktionsgrænse) bør kontakte deres succesmanager for at få deres begrænsningspolitik justeret efter deres behov.

Adobe-logo

Log ind på din konto