Vaadake, kuidas Adobe rakendusi aktiveerida või inaktiveerida.

Mis on aktiveerimine?

Aktiveerimine valideerib teie tarkvaralitsentsi, et vältida piraatkoopiaid ning Adobe'i toodete ja teenuste väärkasutamist. Aktiveerimisprotsess saadab erinevatel aegadel Adobe'ile teavet, näiteks allalaadimisel, paigaldamisel, desinstallimisel, sarjadesse jaotamisel, käivitamisel ja Adobe'i tarkvara värskenduste kontrollimisel. Samuti võib Adobe kasutada seda teavet, et anda teile valikuid litsentsi uuendamiseks ning ülevaate saamiseks selle kohta, kuidas te meie tarkvara kasutate.

Märkus.

Aktiveerimine salvestab teie litsentsi kohta käiva teabe kodeeritud kujul teie arvuti kõvakettale. Creative Cloud 2019-le eelnevad rakenduste versioonid salvestavad selle teabe jagatud Adobe'i kataloogi. Creative Cloud 2019 rakenduste versioonid või uuemad salvestavad need andmed vastava kasutaja kohta opsüsteemi turvalisse talletuskohta, kasutades selleks logimismandaate, mille nimed algavad sõnaga Adobe ning mis asuvad järgmistes kohtades:

 • macOS: Logimise võtmekett
 • Windows: Mandaadihaldur

Mis on deaktiveerimine?

Inaktiveerimine ühendab rakenduse lahti kehtivast kasutaja litsentsist. Kui rakendus on deaktiveeritud, saate selle suvalisel ajal tulevikus uuesti aktiveerida. Rakenduse deaktiveerimiseks ei ole vaja seda arvutist desinstallida. Rakenduse desinstallimine ei inaktiveeri tingimata selle litsentsi.

Üks Adobe tarkvara litsents võimaldab teil installida rakendusi kahte arvutisse — näiteks ühe kodu- ja teise tööarvutisse. Kui soovite installida rakenduse kolmandasse arvutisse, tuleb esmalt deaktiveerida üks rakenduse installidest. Järgnevalt on selle loomise kirjeldus.

Märkus.

Inaktiveerimine eemaldab kogu teie litsentsi kohta käiva teabe (vaata ülevalt), mis on salvestatud teie arvutisse.

Rakenduse aktiveerimine ja inaktiveerimine

 1. Veenduge, et teie arvuti on internetti ühendatud.
 2. Avage rakendus, mida soovite aktiveerida või inaktiveerida. 
 3. Leidke allolevast tabelist rakendus või komplekt ja seejärel kasutage rakenduse aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks menüü Spikker käsku.

Märkus.

Samuti saate oma konto inaktiveerida leheküljelt Adobe.com.

Toode Menüü Spikker käsk aktiveerimiseks Menüü Spikker käsk inaktiveerimiseks Märkused
Creative Cloudi rakenduse versioonid Creative Cloud 2019 ja uuemad Spikker > Sisselogimine Spikker > Väljalogimine (teie Adobe ID)

Juhiseid vaadake jaotisest Creative Cloudi rakenduste aktiveerimine ja inaktiveerimine.

Probleemide korral vt jaotist Litsentsimistõrked | Creative Cloud 2019.

Creative Cloudi rakenduse versioonid Creative Cloud 2018 ja varasemad

Spikker > Sisselogimine Spikker > Väljalogimine (teie Adobe ID)

Juhiseid vaadake jaotisest Creative Cloudi rakenduste aktiveerimine ja inaktiveerimine.

Probleemide kohta vaadake jaotist Creative Cloudi aktiveerimisega seotud probleemide tõrkeotsing.

Acrobat DC Spikker > Sisselogimine Spikker > Väljalogimine (teie Adobe ID) Juhiseid vaadake jaotisest Creative Cloudi rakenduste aktiveerimine ja inaktiveerimine.
Probleemide kohta vaadake jaotisest Creative Cloudi aktiveerimisega seotud probleemide tõrkeotsing.
Acrobat XI, X Spikker > Aktiveeri Spikker> Inaktiveeri* Adobe Acrobat XI ja X aktiveeritakse automaatselt kohe, kui tarkvara tuvastab internetiühenduse olemasolu. Acrobati käsitsi aktiveerimiseks kasutage käsku Aktiveeri.Probleemide korral vt jaotist Aktiveerimise ja inaktiveerimise tõrkeotsing.
Creative Suite 6  Spikker > Aktiveeri Spikker> Inaktiveeri* Aktiveerige oma tarkvara seitsme esimese kasutuspäeva jooksul.Probleemide korral vt jaotist Aktiveerimise ja inaktiveerimise tõrkeotsing.
Creative Suite 5  Spikker > Aktiveeri Spikker> Inaktiveeri* Creative Suite 5 rakenduste aktiveerimine toimub automaatselt, kui tarkvara tuvastab internetiühenduse olemasolu, või palub tarkvara teil need aktiveerida paigaldamise ajal. Probleemide korral vt jaotist Aktiveerimise ja inaktiveerimise tõrkeotsing.

Creative Suite 2 ja 3
Acrobat 7, 8, ja 3D
Audition 3

 

Puudub Puudub Pidime rakenduste Acrobat ning Creative Suite (CS) varasemate versioonide vananevad aktiveerimisserverid aegunuks määrama. Ilma aktiveerimisserveriteta kuvavad need rakendused litsentsi kinnitamise katsel aktiveerimis- või ühendustõrget. Aktiveerimist mittevajava versiooni paigaldamiseks lugege jaotist Tõrge: „Aktiveerimise server ei ole kättesaadav“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3 või Aktiveerimise või ühenduse tõrge | CS3, Acrobat 8.
FrameMaker RoboHelp
TCS
Spikker > Sisselogimine Spikker > Väljalogimine Toode aktiveeritakse esmakordsel käivitamisel pärast seerianumbri sisestamist. Abi seerianumbri leidmisel leiate jaotisest Leidke oma seerianumber või lunastuskood.
Photoshop Elements
Premiere Elements
Spikker > Sisselogimine Spikker > Väljalogimine Toode aktiveeritakse esmakordsel käivitamisel pärast seerianumbri sisestamist. Abi seerianumbri leidmisel leiate jaotisest Leidke oma seerianumber või lunastuskood.
Flash Player
Acrobat Reader
Shockwave Player
Puudub Puudub Neid tooteid ei ole teil vaja aktiveerida. 

* Rakenduste Acrobat XI, X, Creative Suite 6 ja Creative Suite 5 inaktiveerimiseks valige üks järgnevatest: 

 • Inaktiveerimine või Aktiveerimise ootele panemine: need valikud inaktiveerivad tarkvara, kuid jätavad litsentseerimisteabe teie arvutisse. Valige üks neist valikutest, kui soovite tarkvara ajutiselt deaktiveerida ja kavatsete selle hiljem selles arvutis uuesti aktiveerida.
 • Püsivalt deaktiveerimine: see valik deaktiveerib tarkvara ja eemaldab teie arvutist litsentsimisteabe. Kui soovite tarkvara uuesti selles arvutis kasutada, sisestage uuesti seerianumber.

Seerianumbri leidmine või lunastuskoodi lunastamine

Mõned tooted nõuavad kasutamise alustamiseks toote seerianumbri sisestamist. Kui teie tootel on kaasas lunastuskood, siis saate seda kasutada seerianumbri hankimiseks.

Märkus.

Creative Cloudi rakendused ei nõua seerianumbrit. Kui teil palutakse mõne Creative Cloudi rakenduse käivitamisel sisestada seerianumber, on tegemist tõrkega. Teavet probleemi lahendamise kohta leiate jaotisest Tõrketuvastus, kui Creative Cloudi rakendus küsib seerianumbrit.

Aktiveerige rakendus uues arvutis

Saate ühte rakendust paigaldada ja aktiveerida kuni kahes arvutis või seadmes, kuid saate seda korraga kasutada ainult ühes. Vt Kui paljudel arvutitel saan ma oma tellimust või rakendust kasutada?

Kui soovite oma toote paigaldada uude arvutisse, peate selle mõnes arvutis inaktiveerima. Kui toode on inaktiveeritud, saate selle paigaldada oma uude arvutisse.

Arvuti pole enam saadaval?

Kui arvuti, millesse toote paigaldasite, ei ole enam kättesaadav, võtke meiega ühendust, et aktiveerimisteavet süsteemis uuendada. Kui vastav teave on eemaldatud, saate toote paigaldada uude arvutisse.

KKK

Aktiveerimise ajal võidakse Adobele saata järgnevat tüüpi teavet:

Identifikaatorid (ID-d)

 • Ainulaadsed teie masinale ja tarkvarale ostetud litsentsile spetsiifilised ID-d (Adobe poolt genereeritud). Neid ID-sid ei saa kasutada teie masina asukoha või isiklikult teie tuvastamiseks.
 • Teie Adobe ID, kui olete loginud Adobesse osana Adobe tarkvara installimisest, värskendamisest või kasutamisest. Adobe ID identifitseerib teid personaalselt ja seob kogu teabega, mida te olete Adobele oma Adobe konto loomise ja kasutamise ajal andnud. Kui teie ettevõte kasutab eelmainitu jaoks administraatorit või mõnda muud volitatud poolt, võib Adobe saada ka sellise kolmanda poole Adobe ID.

Installitud Adobe toote teave

 • Installitud tootelitsentsidega seotud seerianumbrid
 • Toote nimi ja versiooninumber; ostetud litsentsi tüüp
 • Tarkvaraga seotud lõppkasutaja litsentsilepingu versioon
 • Adobe rakenduse käivitamiste arv alates viimasest aktiveerimisest ja seda tootelitsentsiga seotud iga rakenduse kohta

Teave operatsioonisüsteemi kohta

 • Operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon
 • Kasutuskoht (keeledialekt ja kirjutussüsteem)
 • Kohalik masina aeg (sh ajavöönd)
 • Masina nimi
 • MAC-aadress

IP-aadress

Adobele aktiveerimisandmete saatmisprotsessi ühe osana saab Adobe teie internetiteenuse pakkuja poolt teile omistatud IP-aadressi.

See töö on litsentseeritud Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported litsentsiga  Süsteemi Creative Commons tingimused ei kehti Twitter™-i ja Facebooki postitustele.

Juriidilised märkused   |   Privaatsuspõhimõtted veebis