Adobe'i meiliaadressi vahetamine või muutmine

Oma Adobe meiliaadressiks uue või eelnevalt kasutusel olnud meiliaadressi määramine.

Kui proovite määrata oma Adobe'i meiliaadressiks aadressi, mida olete eelnevalt juba kasutanud, võidakse kuvada veateade „Teie konto muudatusi ei õnnestunud salvestada“. Järgige alltoodud samme ja lugege, kuidas meiliaadresse kahe Adobe'i konto vahel vahetada.

Määrake uueks meiliaadressiks aadress, mida te varem pole kasutanud

Lugege, kuidas määrata uueks meiliaadressiks aadress, mida te varem pole kasutanud.

Kui teil pole võimalik kasutada mõnda teist meiliaadressi, siis saate vahetada oma praeguse meiliaadressi eelnevalt kasutatud aadressi vastu, nagu on kirjeldatud järgnevas lõigus. 

Eelnevalt kasutatud meiliaadressi määramine Adobe ID aadressiks

Eeldame, et soovite muuta oma praeguse Adobe ID meiliaadressi minu_praegune_meiliaadress@naide.ee aadressiks minu_varasem_meiliaadress@naide.ee.

Sellise muudatuse tegemiseks on teil eelnevalt tarvis aadress minu_varasem_meiliaadress@naide.ee vabastada. S.t teil tuleb tagada, et see meiliaadress ei oleks enam Adobe ID-ga seotud. Selle tegemiseks toimige järgmiselt:

4 sammu sisselogimiseks

  1. Logige sisse selle meiliaadressiga, mille soovite määrata uueks aadressiks (mitte oma praeguse meiliaadressiga). Praeguses näites logige sisse aadressiga minu_varasem_meiliaadress@naide.ee.

  2. Muutke see meiliaadress mõneks muuks teile kuuluvaks meiliaadressiks. Näiteks võite muuta selle aadressiks muu_meiliaadress@naide.com. (Vaadake üksikasjalikke juhiseid.)

    Nüüd olete oma varasema meiliaadressi minu_varasem_meiliaadress@example.com vabastanud ja see ei ole enam Adobe ID-ga seotud. Järgmiseks asendage minu_praegune_meiliaadress@naide.ee aadressiga minu_varasem_meiliaadress@naide.ee, nagu on kirjeldatud järgmistes punktides.

  3. Logige sisse meiliaadressiga minu_praegune_meiliaadress@naide.ee.

  4. Määrake uueks meiliaadressiks minu_varasem_meiliaadress@naide.ee.

Teie Adobe ID kontoga seotud meiliaadress minu_praegune_meiliaadress@naide.ee muudetakse aadressiks minu_varasem_meiliaadress@naide.ee.

Adobe logo

Logige oma kontole sisse