Masslisamise ülevaade

Kasutajate import (massüleslaadimine) võimaldab teil kui ettevõtte administraatoril luua faili, mis sisaldab kasutajate identiteete, ning edastada see fail töötlemiseks ettevõtte kliendiadministraatori kasutajahalduslehele. Iga failis olev kirje tähistab ühte kasutajat ning töötlemise tulemusena luuakse igale kasutajale konto. Kuna tegemist võib olla tuhandete kontodega, kuvatakse teile töötluse olekut ja edenemist ja te saate faili töötlemise igal ajal katkestada.

Ettevõttekontod luuakse siis, kui klient ostab Adobe'i litsentsi, mis annab kliendile Adobe'i eri toodete kindla arvu litsentse. Ostutehingu sooritamisel loob Adobe'i agent organisatsiooni jaoks konto ja loob kasutaja, kellel on sellel kontol administraatoriõigused. Administraator saab luua ja hallata oma organisatsiooni kasutajakontosid.

Märkus.

Kasutajate impordi funktsioon ei toeta kasutajate hüüdnimesid, mis sisaldavad erisümboleid, nagu koma (,) ja semikoolon (;).

Funktsioon

Faili valimisel töötluse jaoks tehakse järgnevad eelkontrollid ja kui kontrollimisel leitakse vigu, kuvatakse veateated.

 • CSV-vormingus fail
 • Ametlik päis, kui on olemas
 • 1–5000 kirjet

Iga kirje kohta kehtib:

 • E-posti aadress peab olema õige
 • Null või rohkem määratud tootekonfiguratsiooni
 • Riik, kui on näidatud, peab olema õige ja Adobe peab selles riigis tegutsema
 • Suvandid, kui on olemas, peavad olema õiged

Iga impordiga saab töödelda ühe faili kohta kuni 500 kirjet.

Faili töötlemisel töödeldakse iga kirjet eraldi alljärgnevalt:

E-posti aadressi domeen on

Toiming

Erandid

Organisatsiooni nõutud ja Adobe'i hallatud Luuakse antud e-posti aadressiga Adobe ID konto. Saadetakse tervitusmeil.

Kutse on juba pooleli või selle e-posti aadressiga konto on olemas.

Riik, kui on näidatud, ei ole Adobe'i tegevusriik.

Toote konfiguratsioon vale või kvoot ületatud.

Organisatsiooni nõutud ja ettevõtte hallatud Isikukirje luuakse näidatud kasutajanimega. Lisatud määratud tootekonfiguratsioonile. E-posti aadressi ei kasutata, välja arvatud domeeni määramiseks. E-kirja ei saadeta.

Kasutajanimi on juba olemas.

Riik, kui on näidatud, ei ole Adobe'i tegevusriik.

Toote konfiguratsioon vale või kvoot ületatud.

Organisatsioon ei ole nõudnud

Kutsega e-kirja saatmine kasutaja e-posti aadressile. Kontot ei loodud. See kutse on seotud toote loetletud seadistustega.

Kui konto on olemas, lisamine toote seadistustesse.

Kutse on juba olemas või selle e-posti aadressiga konto on olemas.

Riik, kui on näidatud, ei ole Adobe'i tegevusriik.

Kui kõigi failikirjete töötlemine on lõppenud, luuakse töötluse algatanud kasutajale e-kiri, mis teavitab töötlemise lõpetamisest ja sisaldab kokkuvõtet töötlusest.

Kui imporditoiming katkestatakse, lõpeb töötlemine siis, kui see on praktiline. Juba tehtud töötlust ei võeta tagasi.

Kasutajaliides

Halduskonsooli kasutajate loendi paneelil on ikoon, millega laaditakse üles kasutajate fail. Fail peab olema csv-tüüpi ja laiendiga .csv. Selle vormingut kirjeldatakse allpool.

Impordi valimisel kuvatakse dialoog, kus antakse juhiseid ja näidisfaili allalaadimise link ning üleslaadimiseks ja töötlemiseks soovitavate failide lehitsemise ja valimise link.

Pärast faili valimist töötlemiseks kontrollitakse selle kehtivust ja teatatakse kõigist leitud vigadest. Kui vigu pole, salvestatakse fail serveris ja töötlemine algab. Ühel organisatsioonil (sõltumata domeenist) saab korraga töötluses olla üks impordiprotsess, mistõttu järgnevaid impordikäsklusi ei täideta enne, kui esimene on täidetud.

Töötlemiseks vastuvõtmisel kuvatakse kasutajate loendi paneeli impordi tulemuste vahekaardil rida. Kirjel on alljärgnev teave:

 • Faili nimi
 • üleslaadimise kuupäev/kellaaeg ja töötlemise algus
 • Olek (töötluses/lõpetatud/katkestatud) (värskendatakse regulaarselt)
 • Loodud kontode arv (värskendatakse regulaarselt)
 • Vigade arv (värskendatakse regulaarselt)
 • Töötlemiskiirus (kirjed/sekundis) (värskendatakse regulaarselt)
 • Hinnanguline järelejäänud aeg (värskendatakse regulaarselt)
 • Nupp toimingu katkestamiseks (ainult siis, kui töötlemine on pooleli)
 • Link aruande juurde (kui töötlemine on lõppenud)
 • Nupp kirje kustutamiseks (pärast töötlemise lõppu)

Failinimel klõpsamine avab hüpikaruande, kus on rohkem teavet töötlemise kohta, kui olek on lõpetatud või katkestatud. Kuvatakse eri õnnestumiste ja tõrgete kokkuvõtvad arvud. Kuvatakse ainult nullist suuremaid väärtuseid.

Töötlemise ajal hakkavad loodud kasutajad ilmuma aktiivsete kasutajate loendisse, kui see on avatud (või hakkab muutuma arv, kui seda kuvatakse).

Töötlemise ajal hakkavad kasutajatele loodud kutsed ilmuma ootel kutsete loendisse, kui seda kuvatakse (või hakkab muutuma arv, kui seda kuvatakse).

Aruanne luuakse pärast töötlemise lõppu ja selles kuvatakse iga töödeldud kirje tulemused. Aruandes on kolm veergu:

 • Rea number
 • E-posti aadress
 • Olek ja veateade (kui on olemas)

Aruanne on jagatud ridadeks, mille numbrid vastavad algse csv-faili reanumbritele.

Tähtis! Impordi tulemuste lehel kuvatakse kuni 90 päeva vanuseid aruandeid. Üle 90 päeva vanused aruanded eemaldatakse automaatselt, ilma süsteemiadministraatori sekkumiseta.

Täisvorming

Kasutajatega fail peab vastama standardileRFC 4180 (CSV-faili spetsifikatsioon). Kui kasutatakse päiserida, peab see olema järgmine:

Type, Email, ProductConfigurations, user name, CountryCode, FirstName, LastName, Options

Märkus. Need väljad võivad aeg-ajalt muutuda. Jälgige, et päis vastaks haldukonsoolis olevale uusimale näidisele.

Neid välju määratletakse alljärgnevalt:

Väli

Süntaks

Tõlgendus

Tüüp Adobe tunnus, ettevõtte tunnus või liittunnus. Need väärtused juhivad kasutajale määratud tunnuse tüüpi. Ei ole tõstutundlik. Tunnuse tüüp peab domeenis kehtima.
E-post

RFC 2822 sec 3.4.1

Kuni 60 tähemärki

Nimi ja domeen. Ettevõtte hallatud domeenide puhul kasutatakse ainult domeeninime. Kasutajanimi määrab kontonime. Muude konttüüpide puhul kasutatakse kasutaja ja konto nime jaoks e-posti aadressi.
Toote konfiguratsioonid Komaga eraldatud loend tootekonfiguratsioonide hüüdnimedest Tootekonfiguratsiooni hüüdnimi, millele soovite kasutaja määrata. Saate määrata kasutaja ühe korraga mitmele tootekonfiguratsioonile; eraldage konfiguratsioonide nimed komadega. Näiteks „Publikuhaldus:publikujuht - vaikejuurdepääs, ainult kohandatud kava - kohandatud kava - kujundus"
Kasutajanimi Ükskõik milline string. Piiratud ASCII-ga. Kasutatakse ainult ettevõtte hallatud domeenides. Selle kasutajaga asutatav kontonimi. Piirangud e-postile ja sama e-posti aadressi võib määrata domeeni omanik. Max pikkus 255
CountryCode ISO 3166-1 alpha-2 riigikoodid Kahetäheline riigikood (Nt USA = "US") Kui on olemas, märgitakse, et tagada kasutaja pärinemine riigist, kus Adobe saab legaalselt tegutseda. Peab olema olemas ettevõtte hallatavatel kontodel.
Eesnimi String Max pikkus 255
Perekonnanimi String Max pikkus 255
Suvandid

Komaga eraldatud nimede loend. See väli on mõeldud kasutamiseks tulevikus

Eeldatavad väärtused tulevikus:

NoEmail: tervitusmeili mittesaatmine kontodele.

ResetPassword: konto märkimine parooli lähtestamiseks

Laadi alla

Massüleslaadimise tõrkeotsing

Selles jaotises kirjeldatakse, mida teha tõrgete ja muude probleemide korral, mis võivad tekkida massimpordi kasutamisel Adobe'i halduskonsoolis.

Viga „Kehtetu konfiguratsiooninimi“

Kui tekib viga "Kehtetu konfiguratsiooninimi" („INVALID_CONFIGURATIONS“), kontrollige toote konfiguratsiooni halduskonsoolis:

 • Kui toote konfiguratsioon on „Vaikekonfiguratsioon“, on tegemist näitliku virtuaalse konfiguratsiooniga. Seda konfiguratsiooni tuleb muuta vastavalt reaalsetele andmetele, et saada toimiv tootekonfiguratsioon.
 • Kui loote uue tootekonfiguratsiooni, kaob „Vaikekonfiguratsioon“.
 • Pärast tootekonfiguratsiooni muutmist või uue konfiguratsiooni loomist proovige uuesti massimportida.

Valideerige CSV-vorming

Valideerige CSV-fail, võrreldes seda esipaneelil oleva näidismalliga. Olulised väljad on eesnimi, perekonnanimi, kasutajatunnus, e-posti aadress ja riigikood.

Kui kasutaja on olemas, siis import ei nurju. Selle asemel näete sõnumit, et kasutaja on massüleslaadimise aruandes olemas.

Üleslaadimisaruandes on loetletud muud vead olemasolevatest kasutajahoiatustest eraldi.

Impordiviga

Kasutajatunnuse eri tüüpide nõutavad väljad:

Tüüp E-post Toote konfiguratsioonid Kasutajanimi Riigikood Eesnimi Perekonnanimi Suvandid
Adobe'i tunnus Nõutav Valikuline Valikuline Valikuline Valikuline Valikuline Valikuline
Ettevõtte tunnus Nõutav Nõutav Valikuline Valikuline Valikuline Valikuline Valikuline
Liittunnus Nõutav Nõutav Nõutav Nõutav Valikuline Valikuline Valikuline

Teadaolevad probleemid

Impordivea teade massimpordi aruandes on praegu paremal pool peidus. Seda korrigeeritakse halduskonsooli tulevases versioonis.

Impordivea tingimused, teated ja vastuste koodid

 

Olukord

Teade

Märkused

CSV-faili päiserida kehtetu

 

Kehtetu päiserida CSV-failis. Päis peab see olema järgmine:

Type, Email, ProductConfigurations, user name, CountryCode, FirstName, LastName, Options

 

Import lükatakse üleslaadimisel tagasi ja partii importi ei toimu.

CSV-faili päiserida on puudu

 

Kehtetu päiserida CSV-failis. Päis peab see olema järgmine:

Type, Email, ProductConfigurations, user name, CountryCode, FirstName, LastName, Options

 

Import lükatakse üleslaadimisel tagasi ja partii importi ei toimu.

Päisereas on vale veergude arv Kehtetu failivorming 2. reas: abi saamiseks vt näidist. csv-failis on vale veergude arv Import lükatakse üleslaadimisel tagasi ja partii importi ei toimu.
Andmereas on vale veergude arv

Kehtetu failivorming 2. reas: abi saamiseks vt näidist. csv-failis on vale veergude arv

Import lükatakse üleslaadimisel tagasi ja partii importi ei toimu.
CSV-failis ei ole andmeridu või on 1 andmerida ja päiserida puudub Kehtetu fail. Lisage faili vähemalt üks kasutaja ja proovige uuesti. Abi saamiseks vt näidist.  Import lükatakse üleslaadimisel tagasi ja partii importi ei toimu.
Tüübi väärtus on kehtetu

Kehtetu failivorming 2. reas: tunnuse tüüp peab olema kas Adobe'i tunnus, ettevõtte tunnus või liittunnus. (Rida number 2.)

Import lükatakse üleslaadimisel tagasi ja partii importi ei toimu
E-posti aadress on kehtetu

Kehtetu failivorming 2. reas: vaja on kehtivat e-posti aadressi. (Rida number 2.)

Import lükatakse üleslaadimisel tagasi ja partii importi ei toimu
E-posti aadress kuulub teise domeeni juurde vt alt  
Riigikood on kehtetu: ei koosne kahest tähest Kehtetu failivorming 2. reas: Riigikood peab vastama standardile ISO 3166-1 alpha-2 (kahetäheline riigikood). (Rida number 2.) Import lükatakse üleslaadimisel tagasi ja partii importi ei toimu. Peab olema õige ja Adobe peab selles riigis tegutsema.
Riigikood on keelatud (nt KP) Kehtetu riigikood. Kuvatakse aruandes ja kokkuvõttes teatena.
Riigikood koosneb kahest tähest, kuid ei ole kehtiv kood (nt AB) Kehtetu riigikood. Kuvatakse aruandes ja kokkuvõttes teatena.
Eesnimi, perekonnanimi, kasutajanimi või suvandid on liiga pikk (> 255) Kehtetu failivorming 3. reas: stringi pikkus ületab 255 märki. (Rida number 3.) Import lükatakse üleslaadimisel tagasi ja partii importi ei toimu.
Kasutajanimi ei ole e-posti aadress Kehtetu kasutajanimi.

See sõltub sellest, kas autoriseerimisallikas seda nõuab.

Ilmub ka aruandes.

Kasutajanimi ja e-posti aadress peavad kokku langema Kehtetu kasutajanimi.Kasutajanimi ja e-posti aadress peavad olema selles organisatsioonis samad

See sõltub sellest, kas autoriseerimisallikas seda nõuab.

Kehtetu kasutajanimi. ilmub aruandes

E-posti aadress ei ole õiges domeenis E-posti domeeni ei omata.Seda kasutajat haldab teine organisatsioon või sellel kasutajal on teine tüüp. E-posti domeen ei ole omanik. ilmub kokkuvõttes.
Suvandite väljal on kehtetu väärtus   Kontrollimist või teateid praegu ei ole
Sisemine viga Sisemine viga: <string>  
Kasutaja on juba kutsutud Juba Adobe'i tunnusega kasutajana kutsutud.Kutse on juba saadetud. Esimene osa ilmub kokkuvõttes.
Kasutaja juba on organisatsioonis On juba organisatsiooniga seotud. Kasutaja xxx> on juba teie organisatsiooniga seotud. Esimene osa ilmub kokkuvõttes.
Mittetoetatav kodeering   Kodeerimise tüüpi ei toetata.

Mõned erijuhtumid:

Organisatsiooni domeen ja tüüp

Eeltingimused

Toiming

Ootus

Teade

d3 on Type3 nõutav Kasutaja u@d3 on Type3 olemas Lisa u@d3 tüübina Type1 Tõrge On juba organisatsiooniga seotud.See kasutaja on olemas
  ükskõik milline Lisa u@d3 tüübina Type2 Tõrge E-posti domeeni ei omata.Seda kasutajat haldab teine organisatsioon või sellel kasutajal on teine tüüp.
  Kasutaja u@d3 on Type3 olemas Lisa u@d3 tüübina Type3 Tõrge On juba organisatsiooniga seotud. Kasutaja u@d3 on juba teie organisatsiooniga seotud.
  Kasutaja u@d3 on organisatsioonis tüübina Type1 olemas Lisa u@d3 tüübina Type1 Tõrge On juba organisatsiooniga seotud.Kasutaja u@d3 on teie organisatsiooniga juba seotud.
  Kasutaja u@d3 on organisatsioonis tüübina Type1 olemas Lisa u@d3 tüübina Type3 Tõrge On juba organisatsiooniga seotud. Kasutaja u@d3 on juba teie organisatsiooniga seotud.
 

Kasutaja u@d3 kutsus Type1

u@d3 pole olemas

Lisa u@d3 tüübina Type1 Tõrge Juba Adobe'i tunnusega kasutajana kutsutud.Kutse on juba saadetud. 
 

Kasutaja u@d3 kutsus Type1

u@d3 pole olemas

Lisa u@d3 tüübina Type3 Tõrge Juba Adobe'i tunnusega kasutajana kutsutud.Kutse on juba saadetud. 
 

Kasutaja u@d3 kutsus Type1

u@d3 lõi Type1 pärast kutsumist

Lisa u@d3 tüübina Type1 Tõrge Juba Adobe'i tunnusega kasutajana kutsutud.Kutse on juba saadetud. 
 

Kasutaja u@d3 kutsus Type1

u@d3 lõi Type1 pärast kutsumist

Lisa u@d3 tüübina Type3 Tõrge

Juba Adobe'i tunnusega kasutajana kutsutud.Kutse on juba saadetud. 

 

 

Kasutaja u@d3 kutsus Type1

u@d3 lõi Type1 enne kutsumist

Lisa u@d3 tüübina Type1 Tõrge Juba Adobe'i tunnusega kasutajana kutsutud.Kutse on juba saadetud. 
 

Kasutaja u@d3 kutsus Type1

u@d3 lõi Type1 enne kutsumist

Lisa u@d3 tüübina Type3 Tõrge Juba Adobe'i tunnusega kasutajana kutsutud.Kutse on juba saadetud. 
  Kasutaja u@d3 ei ole organisatsioonis tüübina Type1 olemas Lisa u@d3 tüübina Type3 Edu  
  See organisatsioon ei nõua d2

Lisa u@d2 tüübina Type3

Tõrge E-posti domeeni ei omata.Seda kasutajat haldab teine organisatsioon või sellel kasutajal on teine kasutajatüüp.
         
d2 on type 2 nõutav Kasutaja x@y kutsus Type2 kohta d2 Lisa x@y tüübina Type1 Tõrge On juba Adobe'i tunnusega kasutajana kutsutud. Kutse on juba saadetud.
  ükskõik milline Lisa u@d3 tüübina Type2 Tõrge E-posti domeeni ei omata.Seda kasutajat haldab teine organisatsioon või sellel kasutajal on teine tüüp.
  ükskõik milline Lisa x@y tüübina Type3 Tõrge E-posti domeeni ei omata.Seda kasutajat haldab teine organisatsioon või sellel kasutajal on teine tüüp.
         

Jõudluse üksikasjad

Ülekoormuse vältimiseks kasutatakse töötlemisel 66,6% töötsükli reeglit. Kui kirje töötlemise aeg erineb jooksvast keskmisest üle 10%, reguleeritakse juurdevoolu nii, et päringu töötlemine võtaks vaid 2/3 tegelikust ajast.

Lisaks piirab töötlemiskiirust ka operatsioonide meeskonna poolt juhitav juurdevoolukontroll. Kui juurdevoolukontroll on seatud, siis töötsükli kontroll on mitteaktiivne. Olemas on API kutse, mis võimaldab lülitada tagasi töötsüklipõhisele juurdevoolule.

Sekundis töödeldavate päringute arvu kuvatakse tagasiside andmiseks jõudluse kohta.

Sihtkiirus 1000 konto loomisel, mis kõik lisatakse kahele tootekonfiguratsioonile, on 1 konto sekundis, mitte arvestades 66,6% töötsüklit, mistõttu tegelik töötlemiskiirus oleks 0,66 kontot sekundis või umbes 40 kontot minutis. 1000 konto loomiseks kulub sellel kiirusel 25 minutit. 5000 konto loomiseks kulub sellel kiirusel 2 tundi ja 5 minutit.

See töö on litsentseeritud Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported litsentsiga  Süsteemi Creative Commons tingimused ei kehti Twitter™-i ja Facebooki postitustele.

Juriidilised märkused   |   Privaatsuspõhimõtted veebis