Print_double-sided

Adobe Reader- ja Adobe Acrobat -ohjelmista voidaan tulostaa kaksipuolisesti, jos tulostin tukee kaksipuolista tulostamista. Tämä ominaisuus määräytyy tulostinohjaimen mukaan, ei Adobe Acrobat- tai Adobe Reader -ohjelman asetuksilla. Tarkista tulostimen ohjeesta, mitä ominaisuuksia laite tukee. (Kaksipuolista tulostamista voidaan kutsua eri tulostimissa hieman eri tavoin.)


(Windows) Kaksipuolinen tulostaminen Acrobat ja Reader DC:ssä

 1. Valitse Acrobat- tai Reader-ohjelmassa Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse tulostusvalintaikkunassa Tulosta paperin kummallekin puolelle.

  Kaksipuolinen tulostus
 3. Valitse Tulosta.

(Mac) Kaksipuolinen tulostus Acrobat ja Reader DC:ssä

 1. Valitse Acrobat- tai Reader-ohjelmassa Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse tulostusvalintaikkunassa Tulosta paperin kummallekin puolelle.

  Kaksipuolinen tulostaminen
 3. Valitse Tulosta.

(Windows) Kaksipuolinen tulostus Acrobat 10- tai Reader 10 -versiossa tai aiemmissa

 1. Valitse Acrobat- tai Reader-ohjelmassa Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse Ominaisuudet.

  Valitse Ominaisuudet
 3. Valitse Sivun asetukset -välilehti. Tämä valintaikkuna vaihtelee tulostimen mukaan. On mahdollista, että valintaikkunat ja niiden sisällöt eivät välttämättä vastaa alla esitettyjä valintaikkunoita.

  Valitse Sivun asetukset -välilehti
 4. Tee valinnat kohdassa Kaksipuolinen tulostus. Tulostinajurista riippuen tämän ruudun otsikko on ”Kaksipuolinen tulostus” tai jokin vastaava nimi. Jos Kaksipuolinen tulostus -aluetta ei löydy, valittu tulostin ei tue kaksipuolista tulostusta. Tai tämä toiminne on pois päältä (katso Varmista, että tulostimen toimiteet on kytketty päälle).

 5. Valitse OK ja tulosta valitsemalla uudelleen OK.

 
 

(Windows) Varmista, että tulostimen toiminnot ovat käytössä

Jos kaksipuolinen tulostus -vaihtoehtoa ei näy, on mahdollista, että toiminto on poistettu käytöstä.

 1. Valitse Käynnistä > Tulostimet ja faksit (Windows XP) tai Käynnistä > Laitteet ja tulostimet (Windows 7).

 2. Napsauta tulostinkuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tulostusmääritykset.
 3. Valitse Lisäasetukset.

 4. Laajenna kohta Tiedostoasetukset > Tulostimen ominaisuudet.

 5. Valitse haluamasi asetukset ja napsauta sitten ponnahdusvalikosta Käytössä. Jos käytettävissä olevat vaihtoehdot eivät sisällä kaksipuolista tulostusta tai nidontaa, valitsemasi tulostin ei tue kyseisiä ominaisuuksia.

 6. Valitse OK ja sulje valintaikkuna valitsemalla uudelleen OK.

(Mac OS) Kaksipuolinen tulostaminen Acrobat 10- tai Reader 10 -versiossa tai aiemmissa

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. (Reader X/Acrobat X)Osoita Tulostin-painiketta Tulosta-valintaikkunan alalaidassa ja vastaa sen jälkeen kehotteeseen Kyllä.

  Napsauta Tulostin-painiketta
 3. Varmista, että Tulosta-valintaruutu on laajennetussa tilassa napsauttamalla Tulostin-ponnahdusvalikon oikealla puolella olevaa nuolta.

  Tulosta-valintaruudun laajennettu tila
 4. Valitse Tulosta-valintaikkunan ponnahdusvalikosta Asettelu.

  Valitse Asettelu

  Tulosta-ikkunan tilan ponnahdusvalikosta on valittu Asettelu. Kaksipuolisuus-ponnahdusvalikosta on valittu Pitkän reunan sidonta.

 5. Valitse sidontavaihtoehto Kaksipuolisuus-ponnahdusvalikosta.

 6. Valitse Tulosta ja osoita sitten Tulosta-valintaikkunassa OK.

Kaksipuolinen tulostaminen yksipuolisella tulostimella

Jos tulostin ei tue kaksipuolista tulostamista, asiakirja voidaan tulostaa paperin molemmille puolille manuaalisesti. Vaiheet vaihtelevat sen mukaan, miten tulostimeen syötetään paperiarkit ja miten se tulostaa ne. Tulosta muutama testisivu noudattamalla annettuja ohjeita, jotta saat selville, miten paperiarkit on syötettävä takaisin tulostimeen.

Tulostin tulostaa paperiarkin etupuoli alaspäin

Noudata näitä ohjeita, jos tulostin tulostaa sivut numerojärjestyksessä (alkaen sivusta numero yksi). Tulostin tulostaa sivut etupuoli alaspäin (tavallista lasertulostimissa).

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse Tulostusalue-kohdan Osajoukko-ponnahdusvalikosta Vain parilliset sivut.

  Valitse Vain parilliset sivut Osajoukko-valikosta, Tulostusalue
 3. Valitse Käännä sivut. Tässä tapauksessa Käännä sivut -valinnalla varmistetaan, että sivujärjestys on oikea.

 4. Napsauta OK tai Tulosta.

 5. Jos sivuja on pariton määrä, lisää tyhjä paperiarkki, jotta viimeinen pariton sivu tulostuu.

 6. Aseta tulostetut sivut takaisin paperialustaan, jotta tulostumattomat puolet voidaan tulostaa. Aseta sivujen yläreuna tulostinta kohti. Varmista, että paperiarkkien reunat ovat tasan.

 7. Valitse Tiedosto > Tulosta, ja valitse Osajoukko-valikosta Vain parittomat sivut. (Älä valitse Käännä sivut -vaihtoehtoa tällä kertaa.)

  Valitse Tiedosto, Tulosta vain parittomat sivut
 8. Napsauta OK tai Tulosta.

Tulostin tulostaa paperiarkin etupuoli ylöspäin

Noudata näitä ohjeita, jos tulostin tulostaa sivut käänteisessä järjestyksessä (viimeinen sivu ensimmäisenä). Tulostin tulostaa sivut etupuoli ylöspäin (tavallista mustesuihkutulostimissa).

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse Tulostusalue-kohdan Osajoukko-ponnahdusvalikosta Vain parilliset sivut.

  Valitse Vain parilliset sivut Osajoukko-valikosta, Tulostusalue
 3. Napsauta OK tai Tulosta.

 4. Jos sivuja on pariton määrä, lisää tyhjä paperiarkki, jotta viimeinen pariton sivu tulostuu.

 5. Aseta tulostetut sivut takaisin paperialustaan, jotta tulostumattomat puolet voidaan tulostaa. Aseta sivujen yläreuna tulostinta kohti. Varmista, että paperiarkkien reunat ovat tasan.

 6. Valitse Tiedosto > Tulosta, ja valitse Osajoukko-valikosta Vain parittomat sivut.

 7. Valitse Käännä sivut.Tässä tapauksessa Käännä sivut -valinnalla varmistetaan, että sivujärjestys on oikea.

  Valitse Käännä sivut
 8. Napsauta OK tai Tulosta.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö