PDF-sivujen skaalaaminen tai sivukoon muuttaminen tulostusta varten Acrobatissa tai Readerissa

 

 

 

Sivun skaalauksen avulla voit kutistaa tai suurentaa tulostettavia sivuja. Voit toimia seuraavasti:

Skaalaa automaattisesti paperille sopivaksi

Acrobat voi muuttaa PDF-tiedoston sivut valitulle paperille sopiviksi.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse Sivun skaalaus -ponnahdusvalikosta yksi seuraavista vaihtoehdoista:
  Sovita tulostettavalle alueelle  Skaalaa pienet sivut suuremmiksi ja suuret pienemmiksi, jotta ne sopivat paperiarkille.
  Kutista tulostettavalle alueelle  Pienentää vain suuret sivut paperiarkille sopiviksi ja tulostaa pienet sivut sellaisinaan.

 3. Napsauta OK tai Tulosta.

Vihje: (vain Acrobat, ei Adobe Reader) Voit määrittää PDF-tiedostolle tietyt oletusarvoiset skaalaus- tai tulostusasetukset. Valitse Tiedosto > Ominaisuudet ja valitse Lisäasetukset-välilehti. Valitse asetukset Tulosta-valintaikkunan Esimääritykset-kohdassa. Oletusasetus Sivun skaalaus -ponnahdusvalikossa on Kutista tulostettavalle alueelle. Tallenna tiedosto, jotta uudet oletusasetukset astuvat voimaan. Lisätietoja on Acrobat-ohjeen kohdassa Tulosta-valintaikkunan esimääritykset.

Skaalaa manuaalisesti prosenttilukujen avulla

Ei ole saatavana Adobe Reader 9:ssä: Skaalaa esimääritetyillä skaalausasetuksilla  Adobe Reader 9:ssä tai sitä vanhemmassa versiossa.

Voit suurentaa tai pienentää PDF-tiedostoa prosenttiluvun tarkkuudella. 

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.

 2. Valitse Sivun skaalaus -ponnahdusvalikosta Kaikki sivut rinnakkain, jotta skaalausprosentin säätö tulee näkyviin.
  Huomautus: Jos vaihtoehdot eivät ole valikossa, tarkista, että seuraavia vaihtoehtoja ei ole valittu Tulostuksen lisäasetukset -valintaikkunasta: Tulosta kuvana tai Erottelut tai In-RIP-erottelut (ainoastaan Acrobat).

 3. Anna skaalausta varten prosenttiluku, jonka mukaan haluat suurentaa tai pienentää PDF-tiedostoa. Napsauta jotakin toista vaihtoehtoa, jolloin oikealla oleva esikatselu päivittyy. 4. Napsauta OK tai Tulosta.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi