Lähetä allekirjoitettavaksi -työkalu kaatuu App-V Acrobatissa

Ongelma

Jos järjestelmänvalvojat suunnittelevat sekä Readerin että Acrobatin käyttöönottoa, kun asiakaskoneisiin on asennettu App-V 5.0 SP3, käyttäjillä saattaa ilmetä ongelma Acrobatin käytön aikana, jos he eivät ole käynnistäneet App-V Readeria laitteissaan vähintään kerran.

Ongelman syy: App-V Reader lisää lähivientiluetteloon useita HKCU/Adobe/*-rakenteita, ja kaikki rekisteriavaimet luodaan asiakaskoneissa VREGin ulkopuolella.

Ratkaisu

Läpivientirekisteriavainten asianmukainen toiminta edellyttää, että HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} sisältyy laitteen paikalliseen rekisterirakenteeseen. Tämä avain luodaan App-V Readerin ensimmäisellä käynnistyskerralla Runtime.bat-komentosarjalla, joka vastaa Acrobat Reader:n jaksotusohjeissa annettua komentosarjaa.

Kokeile jotakin seuraavista kiertoratkaisuista:

  • Luo HKCU/Adobe/Adobe Acrobat/{DC|2015} asiakaskoneissa manuaalisesti sen sijaan, että luottaisit App-V Readerin Runtime.bat-komentosarjaan. Järjestelmänvalvoja voi ladata nämä avaimet asiakaskoneisiin esimerkiksi ADM-mallien avulla.
  • Käyttäjät voivat käynnistää App-V Readerin laitteissaan kerran ja sitten käyttää Acrobatia.
  • Lisää seuraava Runtime.bat-komentosarja App-V Acrobatin <UserScripts>-osassa olevaan DeploymentConfig.xml-tiedostoon seuraavalla tavalla. Tämä komentosarja luo App-V Acrobatin ensimmäisellä käynnistyskerralla yllä mainitun rekisteriavaimen HKCU-rakenteeseen.

Komentosarja suoritetaan kuitenkin vain toimialuekäyttäjillä, ja se antaa virheen 534, jos paikallinen käyttäjä yrittää avata App-V Adobe Acrobat:n.

 

Runtime.bat

@echo off

SET ChannelName=2015

REM Määritä ChannelName-asetukseksi DC, jotta tämä komentosarja suoritetaan jatkuvana.

SET NativeKey="HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe Acrobat\%ChannelName%"

REG QUERY %NativeKey%

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO EXIT

REG ADD %NativeKey%

:EXIT

DeploymentConfig.xml

<UserScripts>

        <StartVirtualEnvironment  RunInVirtualEnvironment="false">

        <Path>cmd.exe</Path>

        <Arguments>/c "[{AppVPackageRoot}]\..\Scripts\Runtime.bat"</Arguments>

        <Wait RollbackOnError="false"/>

        </StartVirtualEnvironment>

</UserScripts>

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi