Huomautus:

Verkkopohjainen Extract-toiminto poistetaan käytöstä maaliskuussa 2019. Photoshop- ja Dreamweaver-tietokonesovelluksissa Extract-toiminto on kuitenkin käytettävissä myös maaliskuun 2019 jälkeen. Lisätietoja on artikkelissa Creative Cloud Assets: verkkopohjaisen Extractin poistaminen käytöstä.

extract_logo

Creative Cloud Extractin avulla voit selkeyttää Photoshopin suunnittelu- ja koodaustyönkulkua. Extract yksinkertaistaa prosessia sekä verkkosuunnittelijoille että -kehittäjille, ja se lisää verkkosisällön toimivaksi koodiksi muuntamisen tehokkuutta.


Photoshop-sommitelmia käytetään yleisesti mallitietojen toimittamiseen verkkosuunnittelijoille, joiden on muunnettava mallisuunnitelma HTML- ja CSS-koodiksi. Tyypillisessä työnkulussa suunnittelijat luovat Photoshop-sommitelmia verkko- tai mobiililaitekäyttöön. Tuotantoinsinöörit valmistelevat sitten PSD-tiedoston kehittäjille, jotka jakavat resurssit ja luovat määritykset. Verkkosuunnittelijoiden tehtävänä on muuntaa suunnitteluelementit ja -resurssit koodiksi.

Extract uudistaa tämän työnkulun antamalla verkkosuunnittelijoille mahdollisuuden viedä optimoidut resurssit ennätysajassa Photoshopiin ja jakaa PSD-tiedostot kehittäjien kanssa, kun he koodaavat Dreamweaverissa.

Extractin työnkulku

Extract on käytettävissä PSD-tiedostojen suunnittelu- ja koodaustyönkulun eri vaiheissa.

  • Suunnittelijat voivat työskennellä tutussa Photoshop-ympäristössä, kun he määrittävät ja vievät kuvaresursseja tasoista tai tasoryhmistä.
  • Verkkosuunnittelijat ja -kehittäjät voivat käyttää Extractia Dreamweaverista, monipuolisesta ja itsenäisestä ratkaisusta, joka mahdollistaa kontekstikohtaisten koodivihjeiden käytön ja resurssien purkamisen suoraan koodausympäristössä.
Adobe_Photoshop_CC_mnemonic_RGB_128px_no_shadow

Resurssien vienti Photoshopissa

Photoshop-sommitelmia luovat suunnittelijat voivat nopeasti määrittää ja pakata kuvaresursseja yksittäisistä tasoista tai tasoryhmistä yksinkertaisessa visuaalisessa käyttöliittymässä. Tämä nopeuttaa merkittävästi tuotantoaikaa, joten suunnittelijat voivat käyttää entistä enemmän aikaa suunnitteluun. 


Adobe_Dreamweaver_CC_mnemonic_RGB_64px

Extract Dreamweaverissa

Verkkosuunnittelijat ja -kehittäjät voivat nyt tarkastella PSD-tiedostoja Dreamweaverissa sekä määrittää CSS-tiedostossa olevat kirjasimet, värit ja liukuvärit helposti kontekstikohtaisten koodivihjeiden avulla. He voivat myös vetää ja pudottaa optimoidut kuvat Live View -pinnalle, kopioida tekstiä ja suorittaa muita toimintoja.