Creative Cloud Extract

Huomautus:

Verkkopohjainen Extract-toiminto poistetaan käytöstä maaliskuussa 2019. Photoshop- ja Dreamweaver-tietokonesovelluksissa Extract-toiminto on kuitenkin käytettävissä myös maaliskuun 2019 jälkeen. Lisätietoja on artikkelissa Creative Cloud Assets: verkkopohjaisen Extractin poistaminen käytöstä.

Creative Cloud Extractin avulla voit selkeyttää Photoshopin suunnittelu- ja koodaustyönkulkua. Extract yksinkertaistaa prosessia sekä verkkosuunnittelijoille että -kehittäjille, ja se lisää verkkosisällön toimivaksi koodiksi muuntamisen tehokkuutta.

Photoshop-sommitelmia käytetään yleisesti mallitietojen toimittamiseen verkkosuunnittelijoille, joiden on muunnettava mallisuunnitelma HTML- ja CSS-koodiksi. Tyypillisessä työnkulussa suunnittelijat luovat Photoshop-sommitelmia verkko- tai mobiililaitekäyttöön. Tuotantoinsinöörit valmistelevat sitten PSD-tiedoston kehittäjille, jotka jakavat resurssit ja luovat määritykset. Verkkosuunnittelijoiden tehtävänä on muuntaa suunnitteluelementit ja -resurssit koodiksi.

Extract uudistaa tämän työnkulun antamalla verkkosuunnittelijoille mahdollisuuden viedä optimoidut resurssit ennätysajassa Photoshopiin ja jakaa PSD-tiedostot kehittäjien kanssa, kun he koodaavat Dreamweaverissa.

Extract on käytettävissä PSD-tiedostojen suunnittelu- ja koodaustyönkulun eri vaiheissa.

  • Suunnittelijat voivat työskennellä tutussa Photoshop-ympäristössä, kun he määrittävät ja vievät kuvaresursseja tasoista tai tasoryhmistä.
  • Verkkosuunnittelijat ja -kehittäjät voivat käyttää Extractia Dreamweaverista, monipuolisesta ja itsenäisestä ratkaisusta, joka mahdollistaa kontekstikohtaisten koodivihjeiden käytön ja resurssien purkamisen suoraan koodausympäristössä.

Resurssien vienti Photoshopissa

Photoshop-sommitelmia luovat suunnittelijat voivat nopeasti määrittää ja pakata kuvaresursseja yksittäisistä tasoista tai tasoryhmistä yksinkertaisessa visuaalisessa käyttöliittymässä. Tämä nopeuttaa merkittävästi tuotantoaikaa, joten suunnittelijat voivat käyttää entistä enemmän aikaa suunnitteluun. 

Extract Dreamweaverissa

Verkkosuunnittelijat ja -kehittäjät voivat nyt tarkastella PSD-tiedostoja Dreamweaverissa sekä määrittää CSS-tiedostossa olevat kirjasimet, värit ja liukuvärit helposti kontekstikohtaisten koodivihjeiden avulla. He voivat myös vetää ja pudottaa optimoidut kuvat Live View -pinnalle, kopioida tekstiä ja suorittaa muita toimintoja.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?