Folio sisältää yhden tai useamman digitaalisesti julkaistavan artikkelin. Folio näkyy Adobe Content Viewerin tai mukautetun usean julkaisun katseluohjelman kirjastossa numerona. Jos luot mukautetun yhden julkaisun katseluohjelman, folio sisältää kyseisen katseluohjelmasovelluksen sisällön.

Adoben suositukset

Adoben suositukset
<a href="http://goo.gl/qgbfz">Folioiden luominen</a>
Colin Fleming

Folio Builder -paneelin yleiskatsaus

Folio Builder -paneelilla voit luoda folioita ja lisätä artikkeleita. Voit avata paneelin valitsemalla Ikkuna > Folio Builder. Folio Builder -paneeli näyttää foliot, joihin sinulla on käyttöoikeus. Folio Builder -paneelissa on kolme näkymää: folionäkymä, artikkelinäkymä ja sivuasettelunäkymä. Voit navigoida seuraavasti:

 • Tuo folion artikkelit näyttöön kaksoisnapsauttamalla foliota tai napsauttamalla folion oikealla puolella olevaa nuolta.

 • Tuo artikkelin sivuasettelut näyttöön kaksoisnapsauttamalla artikkelia tai napsauttamalla artikkelin oikealla puolella olevaa nuolta.

 • Siirry seuraavalle tasolle ylöspäin napsauttamalla paneelin vasemmassa yläkulmassa olevaa nuolikuvaketta.

Folio Builder ‑paneeli
Folio Builder -paneeli

A. Folio-näkymä B. Artikkelit-näkymä C. Sivuasettelu-näkymä 

Näytettyjen folioiden suodattaminen

Määritä esitettävät foliot valitsemalla folionäkymän avattavasta valikosta Kaikki, Kaikki paikalliset, Pilvessä (piilottaa paikalliset foliot), Yksityinen (piilottaa jaetut foliot) tai Jaettu.

Folioiden lajittelu

Valitse Folio-näkymän Lajittele-pudotusvalikosta haluamasi vaihtoehto ja määritä Folio Builder -paneelissa olevien folioiden lajittelujärjestys. Valitse Käänteinen luettelo, jos haluat kääntää valittujen folioiden järjestyksen.

Kirjautuminen Folio Builder -paneeliin

Kirjautuminen Folio Builder -paneeliin on vapaaehtoista. Kirjautumalla paneeliin voit ladata folioita Folio Produceriin testaamista varten. Voit tämän jälkeen ladata foliot mobiililaitteella Adobe Content Vieweriin ja jakaa foliot muiden käyttäjien kanssa. Jos et kirjaudu paneeliin, voit silti luoda ja esikatsella paikallisia folioita sekä rakentaa yhden julkaisun sovelluksen. Kirjaudu Folio Builder -paneeliin vahvistettua Adobe ID:tä käyttäen.

 1. Varmista, että tietokoneessa on internet-yhteys.

 2. Valitse Folio Builder -paneelissa Kirjaudu sisään ja kirjaudu sitten käyttämällä vahvistettua Adobe ID:tä.

 3. Jos sinulla ei ole vahvistettua Adobe ID:tä, toimi seuraavasti:

  • Jos käytät DPS:n Enterprise- tai Professional-tiliä, luo Tilinhallintatyökalulla Sovellus-roolin sisältävä Adobe ID. Kirjaudu Folio Builder -paneeliin oikealla Adobe ID:llä. Katso Tilinhallintatyökalu.

  • Voit tarkistaa Adobe ID:n toimivuuden DPS:n kanssa siirtymällä osoitteeseen https://digitalpublishing.acrobat.com/ ja valitsemalla Luo tili. Rekisteröi tili käytössä olevan sähköpostiosoitteen avulla. Adobe lähettää sinulle vahvistusviestin. Avaa viesti ja vahvista se. Kirjaudu sen jälkeen tällä Adobe ID:llä Folio Builder -paneeliin. Katso Adobe ID:iden käyttö digitaalisessa julkaisemisessa.

Folion luominen

Folio on kokoelma artikkeleja. Folioita voi luoda, jos käytössä on InDesign CS5 tai uudempi versio. DPS ei kuitenkaan enää tue InDesign CS5:tä ja InDesign CS5.5:tä elokuussa 2014 julkaistavassa versiossa v32.

Kirjautumisen ja folion luomisen yhteydessä acrobat.com-verkkopalvelimeen luodaan työtila. Kaikkien folioon lisättävien artikkelien sisältö ladataan tähän työtilaan.

 1. Voit avata Folio Builder -paneelin valitsemalla Ikkuna > Folio Builder.

 2. Jos et ole vielä kirjautunut, valitse Kirjaudu sisään ja kirjaudu käyttämällä vahvistettua Adobe ID:tä.

  Jos et kirjaudu Folio Builder -paneeliin, luot folion offline-tilassa. Voit lähettää offline-tilassa olevan folion, kun kirjaudut sisään.

 3. Luo uusi folio valitsemalla Uusi.

  Voit luoda folion myös valitsemalla InDesign CS6:sta Tiedosto > Uusi > Folio.

 4. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK.

  Valitse OK
  Uuden folion luominen.

  Folion nimi

  Määritä folion nimi. Folion nimi on eri kuin Julkaisun nimi, joka näkyy katseluohjelmassa. Folion nimeä käytetään vain sisäisesti navto://-linkeissä ja esitysten määrittämiseen, joten valitse yksinkertainen nimi ja vältä laajennettujen merkkien käyttöä. Folion nimessä voi olla korkeintaan 60 merkkiä.

  Katseluohjelman versio

  Määritä kohdekatseluohjelman versio. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti silloin, jos Adobe Content Viewerin uusin versio odottaa hyväksyntää tai jos luot folioita aikaisempaa katseluohjelmasovellusta varten, jota ei ole vielä päivitetty. Kun luot folion, voit suurentaa versionumeroa muokkaamalla folion ominaisuuksia, mutta et voi palata aikaisempaan versioon. Luo sen sijaan uusi folio. Et voi määrittää aikaisempaa katseluohjelmaversiota kuin v20.

  Huomautus:

  Useimmissa DPS-versioissa itse katseluohjelma muuttuu, mutta Katseluohjelmaversio-asetukseksi määritetty foliomuoto ei. Esimerkiksi version v26 ja v30 katseluohjelmasovellusten välillä on eroja, mutta version v26 ja v30 foliomuotojen välillä ei ole eroa. Parhaat tulokset saat käyttämällä version v26 oletusarvoista Katseluohjelmaversio-asetusta.

  Kohdelaite

  Valitse kohdelaite tai määritä kohdelaitteen mukautetut mitat, esimerkiksi iPadissa 1 024 x 768.

  Katso Julkaisujen luominen useille laitteille.

  Suunta

  Määritä, onko folio vain pystysuuntainen, vain vaakasuuntainen vai kaksisuuntainen. Jos haluat esikatsella tai julkaista folion, kaikkien artikkeleiden on vastattava folion suuntaa. Jos esimerkiksi kaksisuuntaisessa foliossa on artikkeli, jossa on vain pystyasettelu, foliota ei voi ladata Adobe Content Viewerin kirjastoon.

  Oletusmuoto

  Valitse folion oletusasetus. Yksittäisillä artikkeleilla voi olla eri Artikkelin muoto -asetus.

  Jos valitset Automaattinen, InDesign määrittää, tuodaanko sivut JPEG- vai PNG-muodossa. Jos valitset PDF:n, käyttäjät voivat lähentää tai loitontaa nipistämällä, vektorit säästyvät ja tiedoston koko pienenee. Oletusmuodon määrittäminen on erityisen tärkeää useita artikkeleita tuotaessa. Usean artikkelin tuontiin sisältyvissä artikkeleissa käytetään oletuskuvamuotoa. Katso JPG-, PNG- ja PDF-kuvamuotojen erot.

  Oletusarvoinen JPEG-laatu

  Jos Automaattinen tai JPEG on valittu oletusarvoiseksi kuvamuotoasetukseksi, määritä JPEG-laatu. Parempi laatu kasvattaa tiedostokokoa.

  Kannen esikatselu

  Katseluohjelman kirjastossa näytetään kunkin katseluohjelmaan lisätyn folion esikatselukuva. Määritä pysty- ja vaakasuuntaiset kansikuvat. Käytä kansikuvina 72 dpi:n JPG- tai PNG-tiedostoja, joihin on määritetty kohdelaitteen mukaiset pikselimitat, kuten 1 024 x 768.

  Luo offline-folio

  Valitse tämä vaihtoehto, jos et halua lähettää folion sisältöä palvelimeen tällä hetkellä. Voit myöhemmin valita Lähetä Folio Produceriin -vaihtoehdon paneelivalikosta ja lähettää folion sisällön.

Lisätietoja vianmäärityksestä Folio Builderissa saat artikkeleista Folio Builderin vianmääritys ja Artikkeleiden lähetysvirheiden vianmääritys Folio Builder -paneelissa.

Folion ominaisuuksien muuttaminen

Kun folio on luotu, Folion ominaisuudet -valintaikkunassa voidaan määrittää julkaisun nimi, muuttaa katseluohjelman versiota ja valita kannen esikatselukuvat. Joitakin folion ominaisuuksia, kuten suuntaa, kuvamuotoa ja folion kokoa, ei voi muokata Folion ominaisuudet -valintaikkunassa. Luo tarvittaessa uusi folio käyttämällä oikeita asetuksia.

Kun olet valmis julkaisemaan folion, käytä Folio Producer Organizer -toimintoa määrittämään folion ominaisuudet julkaisemista varten.

 1. Valitse Folio Builder -paneelista folio, jota haluat muokata.

 2. Valitse Folio Builder -paneelivalikossa Folion ominaisuudet.

  Folion ominaisuuksien valitseminen
  Folion ominaisuuksien muokkaaminen

 3. Määritä seuraavat asetukset ja valitse OK.

  Julkaisun nimi

  Julkaisun nimi näkyy katseluohjelman kirjastossa. Jos käytät kuitenkin samaa julkaisun nimeä kaikissa sovelluksessa näkyvissä folioissa ja käytät samaa DPS App Builderissa Otsikko (kirjastonäkymä) -asetukselle määritettyä arvoa, julkaisun nimi jätetään iPadin kirjastosta tarkoituksella pois. Tämä koskee vain iPadia.

  Julkaisun nimessä voi olla korkeintaan 60 merkkiä.

  Huomautus:

  Ongelmien välttämiseksi kehotamme sinua käyttämään julkaisun nimessä vain aakkosnumeerisia tai numeerisia merkkejä. Älä käytä erikoismerkkejä, kuten heittomerkkejä (‘), sillä ne voivat johtaa odottamattomiin tuloksiin, kuten virheilmoitukseen ”[svr.InvalidParameter]”.

  Katseluohjelman versio

  Jos haluat määrittää foliota varten toisen katseluohjelmaversion, valitse oikea versio. Voit valita uudemman version, mutta et aikaisempaa versiota. Jos haluat käyttää aikaisempaa versiota, luo uusi folio.

  Folion katseluohjelmaversion päivittäminen ei automaattisesti päivitä kyseisessä foliossa olevia artikkeleita. Jos haluat hyödyntää uutta toimintoa, joka toimii uudemmassa katseluohjelmaversiossa, päivitä myös artikkelit.

  Huomautus:

  Useimmissa DPS-versioissa itse katseluohjelma muuttuu, mutta Katseluohjelmaversio-asetukseksi määritetty foliomuoto ei. Esimerkiksi version v26 ja v30 sovellusten välillä on eroja, mutta version v26 ja v30 foliomuotojen välillä ei ole eroa. Parhaat tulokset saat käyttämällä version v26 oletusarvoista Katseluohjelmaversio-asetusta.

  Oikean reunan sidonta

  Valitse tämä asetus, jos haluat esittää artikkelit katseluohjelmassa oikealta vasemmalle eikä vasemmalta oikealle. Tämä asetus on erityisen tärkeä aasialaisia kieliä käytettäessä.

  Kannen esikatselu

  Katseluohjelman kirjastossa näytetään kunkin katseluohjelmaan lisätyn folion esikatselukuva. Määritä pysty- ja vaakasuuntaiset kansikuvat. Käytä kansikuvina 72 dpi:n JPG- tai PNG-tiedostoja, joihin on määritetty kohdelaitteen mukaiset pikselimitat, kuten 1 024 x 768.

 4. Voit muuttaa folion lisäominaisuuksia sen julkaisemista varten valitsemalla Folio Producer -kohta Folio Builder -paneelista ja määrittämällä asetukset Folio Producer Organizer -toimintoa varten. Katso Folio Producer Organizer

  Folion nimi

  Folion nimi näkyy Folio Producer- ja Folio Builder -paneeleissa, mutta se ei näy katselusovelluksessa. Jos luot esityksiä eri laitteille, varmista, että folion nimiasetukset ovat samat eri esityksissä.

  Julkaisun nimi

  Julkaisun nimi näkyy katselusovelluksen kirjastossa ja katselusovelluksen siirtymispalkissa. Jos sovelluksen kaikilla folioilla on sama julkaisun nimi, julkaisun nimeä ei kuitenkaan näytetä oletusarvoisesti kirjastossa.

  Julkaisun nimessä voi olla korkeintaan 60 merkkiä.

  Folion numero

  Folion numero voi olla numero tai kuvaus, kuten ”toukokuu 2013”. Folion numerossa voi olla korkeintaan 60 merkkiä.

  DPS Folio Producer
  Julkaisun nimi ja Folion numero näkyvät katseluohjelmassa.

  Julkaisupäivä

  Julkaisupäivä-asetus määrittää kirjastossa olevien folioiden järjestyksen. Uusimmat foliot ovat ylimpänä. Julkaisupäivä-asetus on erityisen tärkeä tilauspohjaisia katseluohjelmia käytettäessä, jolloin asiakkaat ovat oikeutettuja folioihin Julkaisupäivä-asetuksissa määritettynä aikana. Parhaat tulokset saat valitsemalla Julkaisupäivä-asetuksen manuaalisesti.

  Tuotetunnus

  Foliota julkaistaessa määritetty tuotetunnus näkyy. Tätä kenttää ei voi muokata suoraan. Tuotetunnus on erityisen tärkeä vähittäismyyntifolioita varten. Se yhdistää folion sovelluksen sisäisen oston tuotetunnukseen sovelluskaupassa. Käytä kussakin julkaistavassa foliossa omaa Adobe ID:tä (esimerkiksi com.pubhouse.myapp.2014january). Käytä samaa tuotetunnusta eri folioissa vain silloin, jos ne kuuluvat esityssarjaan.

  Tuotetunnuksessa voi olla korkeintaan 60 merkkiä.

  Julkaistu

  Julkaistu-sarakkeessa näkyy valintamerkki, jos folio on julkaistu.

  Lukittu

  Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat estää muita lähettämästä artikkelista uutta versiota tai muuttamasta artikkelin metatietoja. Folion käyttöoikeudet saaneilla käyttäjillä artikkelin viereen ilmestyy Folio Builder -paneelissa lukituskuvake.

  Peiton esikatselut

  Määritä katseluohjelman kirjastossa näkyvien kuvien .png- tai .jpg-tiedostot.

  Kuvaus

  Kuvaus näkyy katselusovelluksen kirjastossa ja katselusovelluksen siirtymispalkissa.

  Kirjastosuodatin

  Kirjoita sovelluksen kunkin folion suodattimen nimi. Kirjastosuodattimen nimessä voi olla korkeintaan 60 merkkiä. Katso Kirjastosuodattimien luominen.

  Oikean reunan sidonta

  Jos valitset tämän asetuksen, Folion tiedot -alue näyttää artikkelit katseluohjelmassa oikealta vasemmalle eikä vasemmalta oikealle. Tämä asetus on erityisen tärkeä aasialaisia kieliä käytettäessä.

  Kannen päivämäärä

  Kannen päivämäärä on ylimääräinen metatietojen hallintatoiminto, jonka avulla tietyt Yritys-julkaisijat voivat parantaa suorien oikeutusten hallintaa.

Folioiden luominen offline-tilassa

Offline-tilassa olevaa tai paikallista foliota ei lähetetä verkossa olevaan acrobat.com-palveluun. Offline-tilassa olevan folion luomisesta on hyötyä, kun internet-yhteyttä ei ole tai jos acrobat.com-palvelu on tilapäisesti pois käytöstä.

Adoben suositukset

Adoben suositukset
<a href="http://goo.gl/RUv2b">Työskentely offline-tilassa</a>
Colin Fleming

Lähetettyä foliota ei voi muuntaa offline-tilassa olevaksi folioksi.

Offline-foliota esittävä kuvake
Folion offline-tila ilmaistaan kuvakkeella.

 1. Jos haluat luoda offline-tilassa olevan folion, toimi jommallakummalla seuraavista tavoista:

  • Valitse Folio Builder -paneelissa Luo uusi folio, kun et ole kirjautuneena sisään.

  • Valitse Folio Builder -paneelissa Luo uusi folio ja valitse sitten Luo offline-folio.

 2. Lisää artikkelit ja muokkaa foliota.

  Voit esikatsella offline-tilassa olevat foliot työpöytäohjelmassa tai käyttämällä Esikatselu laitteessa -toimintoa. Katso Folioiden ja artikkelien esikatselu.

  Kun esikatselet tai lähetät offline-tilassa olevan folion, folioon päivitetään automaattisesti InDesign-lähdejulkaisujen muutokset. Offline-tilassa olevan folion päivittäminen Päivitä-komennolla ei ole tarpeen.

 3. Voit lähettää folion kirjautumalla Folio Builder -paneeliin, valitsemalla folion ja valitsemalla paneelivalikosta Lähetä Folio Produceriin.

  Voit lähettää offline-tilassa olevan folion vain, jos lähdetiedostot ovat käytettävissä.

  Lähetettyäsi folion et enää voi tehdä siitä paikallista foliota.

Folioiden jakaminen

Folio voidaan jakaa, jolloin muut henkilöt voivat tarkastaa työstettävän folion tai saada sen käyttöönsä. Jos esimerkiksi luodaan mainosta julkaisijaa varten, mainoksen sisältämä folio voidaan jakaa julkaisijan kanssa. Julkaisija voi puolestaan jakaa folion suunnittelijoiden kanssa, jotta nämä voivat ladata artikkeleja siihen.

Kun päivität jonkin jaetussa foliossa olevan artikkelin, vastaanottajille ilmoitetaan päivityksen saatavuudesta, kun he avaavat kirjaston Adobe Content Viewerissa. Jos et halua vastaanottajien näkevän päivityksiä, poista folion jakaminen käytöstä.

Video-opetusohjelma

Video-opetusohjelma
<a href="http://tv.adobe.com/watch/learn-digital-publishing-suite/sharing-folios/">Folioiden jakaminen</a>
Colin Fleming

 1. Valitse Folio Builder -paneelissa folio.

 2. Valitse Folio Builder -paneelivalikossa Jaa.

 3. Kirjoita Jaa-valintaikkunaan niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joiden kanssa haluat jakaa folion. Sähköpostit erotetaan pilkulla tai puolipisteellä. Siirry seuraavaan kenttään painamalla sarkainnäppäintä.

 4. Kirjoita aihe ja viesti ja valitse sitten Jaa.

Kun vastaanottaja avaa Adobe Content Viewerin mobiililaitteessa, jaettu folio voidaan ladata.

Jos vastaanottaja avaa folion Folio Builder -paneelissa, folion nimen vieressä näkyy jakokuvake Folio Builderissa. Vastaanottajat voivat avata folion ja lisätä artikkeleja. He eivät voi kuitenkaan muokata olemassa olevia artikkeleja.

Folioiden jakamisen poistaminen

Voit poistaa jakamasi folion jaon valitsemalla kyseisen folion Folio Builder -paneelissa ja valitsemalla paneelin valikosta Poista jako. Valitse henkilöt, joilta haluat poistaa jaon, ja valitse OK. Folion jaon poistaminen estää sen lataamisen ja poistaa sen muiden Folio Builder -paneeleista, mutta se ei poista laitteisiin jo ladattuja folioita. Jaetun folion poistaminen estää myös folion lataamisen.

Poista sinulle jaettu folio

Jos joku on jakanut folion kanssasi, mutta et enää halua käyttää sitä, valitse kyseinen folio Folio Builder -paneelista ja napsauta roskakorikuvaketta. Jaetun folion poistaminen poistaa tietosi omistajan jaettujen vastaanottajien luettelosta.

Folioiden kopioiminen

Voit kopioida folion tililtäsi tai voit kopioida kanssasi toiselta tililtä jaetun folion. Kun kopioit julkaistun tai julkaisemattoman folion, Folio Producer -palvelimelle (acrobat.com), ei Distribution Service -palvelimelle, luodaan uusi folio. Voit tämän jälkeen muokata kopioitua foliota ja julkaista sen.

Katso folioiden kopiointia käsittelevä video Folioiden kopiointi tuotannon yksinkertaistamiseksi.

 1. Valitse Folio Producer Organizerista folio ja napsauta Kopioi-painiketta.

 2. Määritä kopioidun folion nimi ja napsauta Kopioi-painiketta.

Kun kopioit folion, folioiden välillä ei ole yhteyttä. Jos haluat muokata artikkeleita muuttamalla lähdetiedostoja, sinulla on oltava oikeudet lähdetiedostojen käyttöön. Jos folio jaettiin kanssasi toiselta tietokoneelta, voit hankkia lähdetiedostot ja linkittää artikkelit uudelleen folion sisällön muokkaamista varten.

Jos lähdetiedostoja on ylläpidettävä alkuperäisellä tietokoneella, omistajan on tehtävä muutokset pääkansiossa oleviin lähdetiedostoihin ja päivitettävä artikkeli. Nämä muutokset näkyvät vastaanottajan jaetussa kansiossa, mutta ei kopioidussa foliossa. Vastaanottaja voi tämän jälkeen kopioida folion uudelleen (tätä ei suositella, jos kopioitu folio julkaistaan julkisena) tai lisätä päivitetyn artikkelin Kopioi kohteeseen- tai Lisää-toiminnolla kopioituun folioon ja poistaa artikkelin edellisen version. Päivitetyn artikkelin kopiointia suositellaan silloin, jos kopioitu folio julkaistaan, jotta voit päivittää folion sen julkaisun poistamisen ja uudelleenjulkaisun sijaan.

Lukittuja folioita ei voi kopioida.

Folion poistaminen

Kun folio poistetaan, samalla poistetaan työtila palvelimesta sekä kaikki kyseisessä foliossa olevat artikkelit, mutta ei lähdejulkaisuja. Jos folio on julkaistu Distribution Servicessä, kyseisen folion julkaisu on poistettava palvelusta Folio Producer Organizer -sovelluksella ennen folion poistamista kokonaan. Vältä vähittäismyyntifolioiden julkaisun poistamista tai poistamista kokonaan.

 1. Jos folio julkaistaan, poista folio Distribution Servicestä Folio Producer Organizerin Poista julkaisu -painikkeella.

 2. Valitse Folio Builder -paneelissa folio ja napsauta sitten Roskakori-painiketta.

Jos folio ladattiin katseluohjelmaan ennen kuin se poistettiin, se säilyy katseluohjelman kirjastossa, kunnes se poistetaan sieltä.