Adoben yleishyödyllisten järjestöjen alennukset ja ohjelmat

Yleishyödyllisten järjestöjen kelpoisuus

Adobe tarjoaa yleishyödyllisille järjestöille alennuksia VIP (Value Incentive Plan)- ja TLP (Transactional Licensing Program) ‑ohjelmien hinnoista ympäri maailmaa. Tarkista, onko organisaatiosi oikeutettu Adoben yleishyödyllisten järjestöjen hintoihin. 

Oikeutetut organisaatiot

Yhdysvalloissa toimivan yleishyödyllisen ja muun kuin julkisen hallinnon organisaation on oltava Yhdysvaltain liittovaltion verohallinnon hyväksymä julkinen hyväntekeväisyysjärjestö säännöksen 501(c)(3) mukaisesti. Yhdysvaltain ulkopuolella organisaation on oltava hyväksytty tai rekisteröity julkiseksi hyväntekeväisyysjärjestöksi kyseisen maan voimassa olevien lakien mukaisesti (ja sillä on oltava verovapaustodistus, jos sitä vaaditaan). Jos vastaavia paikallisia lakeja ei ole olemassa, organisaation on vastattava yhdysvaltalaista hyväntekeväisyysorganisaatiota.  Oikeutettujen organisaatioiden on toimittava voittoa tavoittelemattomasti ja niiden tarkoituksena on hyödyttää paikallista yhteisöä. Organisaation tarkoituksena voi olla jokin seuraavista, niihin kuitenkaan rajoittumatta:

 • Köyhien auttaminen
 • Koulutuksen edistäminen
 • Sosiaalisen ja yhteisöllisen hyvinvoinnin lisääminen
 • Kulttuurin säilyttäminen
 • Ympäristön suojelu tai kunnostaminen
 • Ihmisoikeuksien edistäminen

Ei-oikeutetut organisaatiot

Edellä mainittuihin ehtoihin katsomatta seuraavan tyyppiset hyväksytyt tai rekisteröidyt yleishyödylliset asiakkaat eivät ole oikeutettuja Adoben yleishyödyllisten organisaatioiden hinnoitteluun:

 • Organisaatiot, jotka eivät ole saaneet tunnustettua hyväntekeväisyysorganisaation asemaa maassaan
 • Yksityiset säätiöt
 • Sairaalat, klinikat tai laitokset, jotka antavat suoraa lääkinnällistä hoitoa (paitsi FQHC (Federally-Qualified Health Center) -kriteerit täyttävät keskukset Yhdysvalloissa)
 • Terveydenhuollon hallintajärjestelmät, HMO-, PPO- ja muut terveydenhuollon organisaatiot; julkisen sektorin rahoittamat tutkimuslaboratoriot
 • Julkisen hallinnon organisaatiot ja virastot, mukaan lukien kansainväliset julkisen hallinnon organisaatiot ja Yhdistyneiden kansakuntien yksiköt
 • Koulut, korkeakoulut ja yliopistot
 • Poliittiset tai lobbausjärjestöt
 • Työ- tai veljeysjärjestöt
 • Työntekijäliitot ja opiskelijajärjestöt
 • Yksityishenkilöt

Diskriminaatiota estävät käytännöt

Organisaatiot, jotka osallistuvat diskriminoivaan toimintaan lainvastaisesti seuraavassa kuvatulla tavalla, eivät ole oikeutettuja osallistumaan tähän ohjelmaan. Diskriminaatiota voi esiintyä työntekijöiden palkkauksessa, kompensoinnissa, pääsyssä koulutukseen ja palveluihin, erottamisessa, ylennyksissä tai eläkkeelle jäännissä. Diskriminaatio voi perustua rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kansallisuuteen, uskontoon, ikään, vammaan, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun, aviosäätyyn, raskauteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, poliittiseen liittoutumiseen, ammattijärjestöön kuulumiseen tai veteraanistatukseen.

Asianmukainen tunnistus

Organisaatioiden on pystyttävä todistamaan verovapaa statuksensa sijaintimaansa nykyisillä verodokumenteilla. 

Valmis ostoon?

Voit etsiä tarpeitasi parhaiten vastaavan sopimuksen ottamalla yhteyttä Adoben myyntiin tai lähimpään Adoben valtuutettuun jälleenmyyjään.

Useilla alueilla Adobe jakelee ohjelmistoja yhteistyössä TechSoupin kanssa. Jos organisaatiosi on rekisteröity TechSoupilla, voit kirjautua sisään ja tarkastella tarjouksia ja alennuksia, joihin organisaatiosi on oikeutettu.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?