Määrälisensseihin liittyvät usein kysytyt kysymykset

Adoben osto-ohjelmat tarjoavat vaihtoehtoja Adoben tuotteiden ostoon, hallintaan ja käyttöönottoon koko organisaation laajuisesti. Lisätietoja Adoben osto-ohjelmista on Adobe.comissa.

Usein kysytyt kysymykset

Value Incentive Plan (VIP)

VIP-ohjelmassa on nimetyn käyttäjän lisensointivaihtoehto, jonka avulla yksittäinen käyttäjä saa VIP-jäsenyyden. Se on saatavana Creative Cloud – Kaikki sovellukset-, Creative Cloud – Kaikki sovellukset + Adobe Stock-, yhden sovelluksen Creative Cloud- ja Acrobat‑jäsenyyksiin, joihin kaikkiin on saatavana palvelut VIP-ohjelman kautta.

Oppilaitosasiakkaille tarjoamme myös jaettuja Creative Cloud for education ‑laitelisenssejä. Nimetyn käyttäjän lisensseistä poiketen VIP-pääkäyttäjä voi ottaa nämä lisenssit käyttöön laitteessa.

Acrobat Standard tai Pro voidaan virtualisoida seuraavissa ympäristöissä VIP-tilauksia varten:

 • Citrix XenApp
 • Citrix XenDesktop
 • VMware Horizon
 • Microsoft App-V 

VIP on perusohjelma, joka sisältää seuraavat toiminnot:  

 • Välitön käyttöönotto
 • Automaattinen vaatimustenmukaisuus
 • Jatkuvat päivitykset sisältävät tilaukset tarjoavat pilvituotteiden uusimmat versiot käyttöösi
 • Vakioidut sopimukset ilman sopimusten uusimista
 • Vuosittaiset tai pidemmät kausivaihtoehdot

VIP Select on VIP-jäsentila, joka saavutetaan automaattisesti, kun lisenssien vähimmäiskynnys täyttyy yhden kauden aikana (yli kymmenen lisenssiä kaupallisella tai julkisella sektorilla, yli 50 lisenssiä koulutusalalla).  

Lisätietoja VIP-sopimuksista on Adobe.comissa. Lisätietoja VIP Select ‑ohjelmasta saat VIP Select ‑ohjelman usein kysytyistä kysymyksistä.  

Creative Cloud for education ‑laitelisenssien lisäksi Adobella on oppilaitosasiakkaille tarkoitettu ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssituote. Lisätietoja on osto-ohjelmien oppilaitossivulla.

Satunnaisten matkojen tapauksessa käyttöoikeuksia voidaan käyttää määritetyn käyttöönottoalueen ulkopuolella. Edellytämme kuitenkin, että käyttöoikeuksia käytetään ensisijaisesti ostohetkellä määritetyllä käyttöönottoalueella.

Kiinassa asuville käyttäjille suunnatut tiedot löydät artikkelista Kiinan osto-ohjelma. Lisätietoja VIP Select ‑ohjelmasta ja kolmen vuoden sopimuksesta on VIP Selectin ohjeessa.

Tässä ovat VIP-ohjelmaoppaan linkit eri kielillä:

VIP-ohjelman käyttöehdot ovat luettavissa Adobe.comissa olevalla Adobe Value Incentive Planin käyttöehtosivulla.

Lue lisää yritysratkaisuista Adobe.comin yrityssivulta tai Creative
Cloud for enterprise- ja Acrobat (enterprise) ‑tilausten Helpx-sivulta.

Adobe Admin Console on keskitetty hallintatyökalu, jonka avulla voit helposti hallinnoida käyttöoikeuksia, valvoa tallennustilaa ja hallita muita asetuksia. Enterprise-tuotteissa on IT-valvojalle lisätoimintoja ryhmien hallintaan, tuotteiden organisointiin ja käyttötasojen valvontaan. Lisätietoja Adobelta tai VIP-ohjelman kautta hankittujen tuotteiden hallinnasta on Admin Consolen ohjeessa.

Nykyiset VIP-ohjelman jäsenet voivat lisätä yritystuotteita uusintajaksonsa aikana. Lisätietoja siirtymisestä saat täältä.

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

 • Mukautettava kausilisensointiohjelma
 • Suunniteltu Adoben tärkeimmille yksityisen ja julkisen sektorin ja oppilaitosasiakkaille
 • Tuotteet voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan ja maksaa vuosittaisen todellisen käytön mukaan
 • Kolmen vuoden sopimus vuosimaksuilla ja todellisen käytön perusteella
 • Adobe Admin Consolen käyttömahdollisuus

Lisätietoja ETLA-ohjelmasta on osto-ohjelmien yrityssivulla osoitteessa Adobe.com.

Ota yhteys Adoben myyntiedustajaan numerossa 888-649-2990 tai pyydä tapaamista.

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

Adobe on lisännyt VIP-ohjelmaansa oppilaitosten lisensointitarpeita tukevia lisäominaisuuksia ja -vaihtoehtoja, mukaan lukien K-12 School Site License- ja K-12 District License -tuotteet, joten Adobe on poistamassa EEA-ohjelmaa vaiheittain käytöstä. Uudet ja uusittavat EEA-rekisteröinnit päättyivät 3. joulukuuta 2016.

Ei. Nykyiset aktiiviset EEA-sopimukset pysyvät voimassa. Asiakkaat, joiden sopimukset ovat voimassa, saavat sopimuksen voimassaoloajan päättymiseen asti samantasoista ylläpitoa ja tukea kuin ennenkin.

Lisätietoja on EEA 1.5 ‑ohjelmaoppaassa. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys Adoben valtuutettuun jälleenmyyjään.

Pysyvät lisenssit

Pysyvät lisenssit ovat tietyn tuotteen ja version lisenssejä, joita käyttäjät ottavat käyttöön sähköisten ohjelmistotoimitusten (ESD) ja sarjanumeron avulla. Kun käyttäjä ostaa pysyvän lisenssin, se on pysyvästi hänen omistuksessaan.

Lisätietoja pysyvien lisenssien ohjelmista on Adobe.comissa.

Tiettyihin tuotteisiin saatavana oleva Upgrade Plan ‑sopimus on Adoben pysyvien lisenssien ohjelman, kuten Cumulative License Program (CLP)- tai Transactional License Program (TLP) ‑ohjelman, kautta ostettujen ohjelmistojen päivitystakuuohjelma.

 • Upgrade Plan oikeuttaa päivityksiin sopimuksen piiriin kuuluvista tuotteista, joista julkaistaan päivitys Upgrade Plan ‑sopimuskauden aikana.
 • Adobe lähettää automaattisesti kaikille Upgrade Plan ‑jäsenille ilmoitukset päivityksistä, mikä helpottaa päivitysten suunnittelua.
 • Upgrade Plan ‑sopimus kerryttää CLP-jäsenyyden pisteitä.
 • Upgrade Plan ‑sopimus on hinnaltaan uuden täysversion käyttöoikeutta edullisempi.
   

Muuttuvan markkinatilanteen ja vähentyneen asiakaskysynnän vuoksi Adobe on poistamassa EA-ohjelmaa vaiheittain käytöstä.  Uusien EA-sopimusten rekisteröinti päättyi 14.3.2014.

CLP-ohjelman Creative Cloud ‑tietokonesovelluksen käyttöiän päättyminen

Adobe lakkauttaa Creative Cloud ‑tietokonesovelluksen julkishallinnon markkinasegmentin Cumulative Licensing Plan (CLP) ‑ohjelman. Viimeinen tilauspäivä on 5. lokakuuta 2020.

Tämä seuraa julkishallinnon asiakkaille tilauspohjaisen vaihtoehdon tarjoavan Enterprise Term Licensing Agreement (ETLA) ‑ohjelman ominaisuuksien rajoitetun lisensoinnin (FRL) lakkauttamista lokakuussa 2018 ja Value Incentive Plan (VIP) ‑ohjelman lakkauttamista heinäkuussa 2019.

Kyllä. Jos CLP-tilauksesi uusintapäivä on Creative Cloud ‑tietokonesovelluksen viimeisen tilauspäivän jälkeen, ota yhteyttä Adoben valtuutettuun jälleenmyyjään ja keskustele rekisteröitymisestä tarpeitasi vastaavaan käyttöoikeusvaihtoehtoon.

Lisätietoja on CLP-ohjelmaoppaassa. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys Adoben valtuutettuun jälleenmyyjään.

Käytännöt

Seuraavat käytännöt liittyvät Adoben osto-ohjelmien kautta saatavana oleviin tai olleisiin tuotteisiin ja niiden ylläpitoon. Alla esitetyt käytännöt ovat yleisluontoisia, ja ne on saatettu määrittää tarkemmin osto-ohjelmasopimuksessa. Mikäli seuraavissa kappaleissa ei ole tiettyä skenaariota, tämä ei välttämättä tarkoita, että se olisi sallittu.

LWS-tunnusten yhdistäminen

Yhdistäminen saattaa tulla kyseeseen, jos Adoben lisensointisivuston (LWS) käyttäjätunnukset ovat päällekkäiset tai jos LWS-lisenssejä halutaan yhdistää. Kun yhdistäminen suoritetaan, olemassa olevan LWS-tunnuksen tiedot yhdistetään toisen olemassa olevan LWS-tunnuksen tietoihin.

LWS-tunnusten yhdistämistä koskevat seuraavat ehdot:

 • Vain samantyyppisiä LWS-käyttäjätunnuksia voidaan yhdistää. Tyyppejä ovat loppukäyttäjätunnukset (EUID), käyttöönottotunnukset (DTID) ja jälleenmyyjätunnukset.
 • Tunnuksilla on oltava sama tai vastaava organisaation nimi, yhteystieto ja osoite.
 • Tunnusten on oltava samassa maassa.
 • Tunnusten tulee kuulua samaan markkinasegmenttiin (esimerkiksi oppilaitostunnusta ei voi yhdistää kaupalliseen tunnukseen).
 • Loppukäyttäjätunnusta ei voi yhdistää toiseen, jos yhdistyvä loppukäyttäjätunnus liittyy CLP-sopimukseen. CLP-sopimukseen liittyvän loppukäyttäjätunnuksen tulee pysyä voimassa.
 • Käyttöönottotunnus voidaan yhdistää toiseen vain, jos yhdistyvä käyttöönottotunnus liittyy samaan loppukäyttäjätunnukseen.

Yhdistyminen kattaa kaikki yhdistyvien tunnusten alaiset lisenssitilaukset ja yhteystiedot. LWS-asiakastunnusten yhdistäminen on mahdollista vain CLP-, TLP- ja FLP-ohjelmissa. FLP-tunnuksia voi yhdistää vain Adoben lakiasiainosaston luvalla.

VIP-, CLP- ja TLP-lisenssien siirto

Näillä sivuilla termillä ”siirto” tarkoitetaan omistajuuden muutosta. Sillä ei tarkoiteta lisenssinhallinnan muutosta samassa organisaatiossa tai yhden sopimuksen alaisten organisaatioiden tai osastojen välillä.

 • Lisenssin vastaanottajan on hyväksyttävä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (EULA) ehdot ja Cumulative Licensing Program (CLP) ‑sopimuksen siirtoehdot soveltuvin osin.
 • Lisenssin siirtäjän on tuhottava kaikki ohjelmiston kopiot ja painetut materiaalit.
 • Pelkästään tietovälineen tai sähköisen ohjelmistotoimituksen (ESD) tilauksia ei voi siirtää Adoben lisensointisivuston (LWS) kautta.
 • Tiedot sekä edellisistä että uusista lisenssinhaltijoista on sisällytettävä lisenssin siirtolomakkeeseen.
 • Lisenssin siirtoon ei liity käsittelymaksuja.
 • Sekä lisenssin siirtävän että lisenssin vastaanottavan organisaation on hyväksyttävä siirto.
 • Yritysfuusioista, yritysostoista, yritysten yhdistämisistä tai divestoinneista johtuvat lisenssien siirrot ovat sallittuja.

Seuraavia siirtoja ei sallita:

 • VIP-ohjelman lisenssien siirto
 • markkinasegmenttien väliset siirrot (esimerkiksi oppilaitoksesta kaupalliseksi)
 • lisenssin tekstin muutokset siirron käsittelyn yhteydessä
 • lisenssin päivitysversioiden siirrot ilman että niihin sisällytetään lisenssin koko päivityspolku, mukaan lukien nykyinen versio, kaikki aiemmat versiot, joihin on ostettu tai saatu maksutta päivityksiä, sekä mahdollinen aktiivinen Upgrade Plan ‑sopimus, ylläpito tai tekninen tuki. Lisenssin siirtäjän vastuulla on toimittaa nämä tiedot siirtopyynnön yhteydessä.

Käyttöoikeuden TLP-siirto

 • Kaikki lisenssit, jotka on lueteltu TLP-sertifikaatissa, on siirrettävä nykyiseltä lisenssinhaltijalta uudelle lisenssinhaltijalle.
 • TLP-lisenssit ja mahdollinen tekninen tukipalvelu voidaan siirtää vain sillä alueella, jossa ne alun perin hankittiin.
 • TLP-lisenssit voidaan siirtää vain TLP-lisensseinä, vaikka lisenssin vastaanottaja olisi CLP-jäsen. TLP-käyttöoikeudet, jotka on siirretty CLP-jäsenelle, näkyvät jäsenen täydellisten tilaustietojen raportissa LWS-sivustossa TLP-tapahtumina, eikä näistä ostoksista anneta pisteitä CLP-ohjelmassa.

Lisenssin CLP-siirto

 • CLP-jäsenien hankittujen lisenssien siirtomäärää ei ole rajattu.
 • CLP-käyttäjät voivat siirtää käyttöoikeuksia kenelle tahansa TLP- tai CLP-käyttäjälle, mukaan lukien toisen CLP-jäsenen liittyneille kumppaneille.
 • CLP-jäsenet eivät voi siirtää lisenssejä samalla loppukäyttäjätunnuksella eri käyttöönottotunnukselle.
 • CLP-pisteet siirtyvät uudelle lisenssinhaltijalle, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
  • Uusi lisenssinhaltija on CLP-ohjelman jäsen tai liittynyt kumppani.
  • Sekä uuden lisenssinhaltijan CLP-sopimus että alkuperäinen hankittu CLP-sopimus ovat aktiivisia.
  • Sekä uuden lisenssinhaltijan CLP-sopimus että alkuperäinen hankittu CLP-sopimus olivat aktiivisia lisenssin hankintahetkellä.
 • Jos jokin edellä mainituista ehdoista ei täyty, CLP-lisenssi siirretään TLP:nä. Pisteet vähennetään alkuperäisestä hankitusta CLP:stä. Vastaanottaja ei saa pisteitä riippumatta siitä, onko hän CLP-jäsen vai ei.

Takautuva lisensointi

Adobe sallii nykyisen version tilanneiden CLP- ja TLP-ohjelmien jäsenten käyttää ohjelman edellistä versiota, kunhan organisaatiolla on jo aikaisemman version käyttöoikeus. Oikeutetut jäsenet voivat ottaa yhteyttä Adoben asiakaspalveluun ja pyytää oikeudet pysyvien lisenssien aikaisemman version käyttöön ESD:n kautta (jos sellainen on saatavana) yhden version verran taaksepäin.

Jäsenet, joilla on pilvipohjaisia tilaustuotteita, voivat käyttää aiempia versioita Creative Cloud Packagerin kautta.

Useita kieliä käsittävät lisenssit

Tietylle kieliversiolle myydyt lisenssit käsittävät käyttöoikeuden vain tällä kielellä toimitettuihin tuotteisiin. Ohjelman jäsenillä ei ole oikeutta ottaa käyttöön tuotetta muilla kielillä kuin sillä, jolle lisenssi on myönnetty. Lisenssit, joiden kieleksi on määritetty Kaikki, oikeuttavat ohjelman jäsenen ottamaan tuotteen käyttöön millä tahansa haluamallaan kielellä. Poikkeuksia edellä mainittuihin ehtoihin voidaan soveltaa, kun ohjelman jäsenellä on voimassa oleva Upgrade Plan eikä tietystä tuotteesta ole saatavana uutta versiota alkuperäisessä lisenssissä määritetyllä kielellä tai kun siitä julkaistaan uusi kieliversio. Tällaisissa tapauksissa Adobe ilmoittaa, mitä kielien vaihto-oikeuksia ohjelman jäsenellä on.

Lisenssit eri käyttöjärjestelmissä

Pysyvän lisenssin ostavat Adoben osto-ohjelmien asiakkaat saavat tuotteen sarjanumerot sekä Windows- että Macintosh-käyttöjärjestelmiä varten, jos tuotteesta on saatavana molemmat versiot ja jos tuotteen versio molemmissa käyttöympäristöissä on sama. Ohjelman jäsenet voivat käyttää kumpaa tahansa käyttöympäristöä, kunhan käytössä olevien lisenssien kokonaismäärä ei ylitä hankittua määrää.

EULA

Tuotteen kaikkea käyttöä säätelee sen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus (EULA), joka hyväksytään yleensä sähköisesti napsauttamalla asianmukaista painiketta. Käyttöoikeussopimukset löytyvät Adobe-tuotteiden käyttöoikeussopimusten sivulta. Jos soveltuvan osto-ohjelman ehdot ovat ristiriidassa loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen kanssa, osto-ohjelman ehdot ovat voimassa.

Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssikäytäntö CLP- ja TLP-ohjelmissa

Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssin viimeinen tilauspäivä oli 27.2.2015. Asiakkaat, jotka ovat hankkineet aikaisemmin ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssejä, voivat jatkaa niiden käyttöä Adoben ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssien käytännön mukaisesti nykyisen sopimuksen päättymiseen saakka.

Adoben ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssit tietyille Adoben ohjelmistoille voivat olla valtuutettujen oppilaitosten tilattavissa Adoben opetussektorin Cumulative Licensing Program (CLP) ‑ohjelmassa ja Transactional Licensing Program (TLP) ‑ohjelmassa ja vain niissä maissa, joissa ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssejä myydään. Jos oppilaitoksesi on tilannut ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssin, kopioimalla tai asentamalla ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssin alaisen oppilaitoksellesi toimitetun Adobe-ohjelmistotuotteen kokonaan tai osittain tai käyttämällä sitä suostut siihen, että seuraavat käyttöehdot (”Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehdot”) sitovat oppilaitostasi ja että se hyväksyy ne. Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehdot yhdessä soveltuvan Adoben ohjelmistotuotteen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (EULA) kanssa säätelevät Adoben ohjelmistotuotteen käyttöä oppilaitoksessasi. Näissä ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehdoissa käytettyinä kaikilla isolla kirjaimella alkavilla termeillä, joita ei ole muuten määritelty ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehdoissa, on sama merkitys kuin kyseisille termeille on annettu käyttöoikeussopimuksessa. Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehdot syrjäyttävät käyttöoikeussopimuksen, jos ehtojen välillä on ristiriitaa.

1. Määritelmät. Yllä määriteltyjen termien lisäksi seuraavat määritelmät koskevat näitä ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehtoja:

1.1.    ”Ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitos” on ensimmäisen tai toisen asteen koulu, joka on hyväksytty oppilaitos siten kuin kyseinen termi on määritelty CLP-oppilaitossopimuksessa. Kysy TLP-kelpoisuudesta Adoben valtuutetulta oppilaitosjälleenmyyjältä.

1.2. ”Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmisto” tarkoittaa Adoben ohjelmistotuotetta, joka on määritelty edelleen Ensimmäisen ja toisen asteen site-lisenssiohjelmistoksi soveltuvassa CLP- tai TLP-hinnastossa. Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisensseille on saatavana teknistä tukea ja päivityssopimuksia.

1.3. ”Opettaja” tarkoittaa ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksen työntekijää, jonka ensisijainen tehtävä on opettaa mitä tahansa ensimmäisen ja toisen asteen luokka-astetta hyväksytyssä ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksessa.

2. Käyttöoikeus / lisenssin myöntäminen

2.1 Kelpoisuus. Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssejä voivat tilata ja käyttää vain ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitokset CLP- ja TLP-ohjelmien kautta. Jos oppilaitoksesi on tilannut yhden tai useampia ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssejä, mutta se ei kelpaa ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitokseksi, sen on palautettava ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmistot välittömästi jälleenmyyjälle, hävitettävä ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmistojen kaikki kopiot tietokoneistaan ja palautettava ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmistot välittömästi Adoben valtuutetulle oppilaitosjälleenmyyjälle.

2.2 Lisenssin myöntäminen. Kun oppilaitoksesi toimii käyttöoikeussopimuksen (EULA) ja näiden ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehtojen mukaisesti sekä maksaa kaikki voimassa olevat maksut, Adobe myöntää oppilaitokselle muuhun kuin yksinoikeuteen perustuvan, ei siirrettävissä olevan lisenssin jäljentää ja asentaa enintään alla mainitun enimmäismäärän ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmiston tarkkoja objektikoodin kopioita ja käyttää niitä näiden ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehtojen mukaisesti. Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmiston käyttöä säädellään käyttöoikeussopimuksella (EULA) ja näillä ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehdoilla. Jos käyttöoikeussopimus ja nämä ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehdot ovat ristiriidassa, ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehdot ovat etusijalla.

  Hankittu lisenssityyppi

  Oppilaitoksen kopioiden enimmäismäärä (riippumatta käyttöympäristöstä)

  < 50

  50

  < 100

  100

2.3 Käyttö vain koulussa. Kukin oppilaitoksellesi myönnetty ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssi sallii oppilaitoksellesi ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmiston käytön vain yhdessä koulun sijaintipaikassa. ”Yksi koulun sijaintipaikka” tarkoittaa koulua, joka sijaitsee vain yhdessä katuosoitteessa. Asennukseen tai käyttöön toisissa paikoissa on hankittava erikseen lisää ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssejä. Ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssi on rajattu kaikkien toimitukseen kuuluvien ohjelmistojen asennukseen (riippumatta käyttöympäristöstä) hankitun lisenssin ehtojen mukaisesti korkeintaan enimmäismäärään oppilaitoksen omistamia tai liisaamia tietokoneita. Sallittu enimmäismäärä on määritelty yllä olevassa kappaleessa ja se on riippuvainen oppilaitoksen hankkimasta lisenssityypistä.

2.4 Vain opetuskäyttöön. Käyttöoikeussopimuksen mahdollisista vastakkaisista ehdoista huolimatta ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmistoa saa käyttää vain opetuskäyttöön eikä sitä saa käyttää tai jaella millekään muulle osapuolelle mihinkään muuhun käyttöön. Siten ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmiston käyttö on rajoitettu vain tällä hetkellä kirjoilla oleviin ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksen oppilaisiin ja tällä hetkellä kyseisessä ensimmäisen ja toisen asteen oppilaitoksessa työskenteleviin opettajiin, hallintohenkilökuntaan ja muuhun henkilökuntaan.

2.5 Opettajien kotitietokoneasennukset. Käyttöoikeussopimuksen mahdollisista vastakkaisista ehdoista huolimatta ja yllä olevan kappaleen 2.2 lisäksi oppilaitoksessa työskentelevät opettajat saavat asentaa ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmiston yhden (1) kopion kotitietokoneeseen pelkästään sellaisiin tarkoituksiin, jotka liittyvät opettajan työtehtävien hoitoon oppilaitoksessa (kuten oppituntien suunnittelu tai opetuksen valmistelu) sillä ehdolla, että kyseiset asennukset eivät ylitä seuraavassa määriteltyjä enimmäismääriä:

  Hankittu lisenssityyppi

  Opettajien kotikäyttöön tarkoitettujen kopioiden enimmäismäärä

  < 250

  25

  < 500

  50

Kyseiset opettajan kotikäyttölisenssit päättyvät automaattisesti, kun kyseinen opettaja ei ole enää oppilaitoksesi palveluksessa. Oppilaitoksen on pyydettävä opettajaa palauttamaan kaikki ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmistojen kopiot oppilaitoksellesi ja poistamaan kaikki kopiot kotitietokoneesta.

2.6 Palvelintietokoneen käyttökielto. Käyttöoikeussopimuksen mahdollisista vastakkaisista ehdoista huolimatta oppilaitos ei saa asentaa mitään ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmistoa palvelintietokoneeseen, jossa sitä voidaan käyttää toisista kyseiseen palvelintietokoneeseen kytketyistä tietokoneista.

3. Lisävelvollisuudet

3.1 Oppilaitoksesi suostuu siihen, että se on yksin vastuussa kaikista kustannuksista, joita liittyy ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmiston kopiointiin ja asennukseen. Oppilaitoksesi suostuu siihen, että (1) oppilaitos ei aiheuta tai salli mitään tekijänoikeusmerkintöjen tai omistusoikeuden selitteiden poistamista ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmistosta, (2) oppilaitos jäljentää kaikkiin ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmiston kopioihin tekijänoikeusmerkinnän ja mitkä tahansa omistusoikeuden selitteet, joita on ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmiston alkuperäisessä kopiossa, ja (3) oppilaitos suorittaa kohtuullisia toimia varmistaakseen, että kukin ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmiston käyttäjä on tietoinen sovellettavan käyttöoikeussopimuksen ehdoista ja näistä ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehdoista ja noudattaa niitä.

3.2 Tilaukset. Jos oppilaitos tilaa ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssejä CLP-oppilaitosohjelman kautta, oppilaitoksen on tilattava ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssit näiden ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiehtojen mukaisesti käyttämällä vain ensimmäisen ja toisen asteen koulujen site-lisenssiohjelmistojen SKU-numeroita ja mainittava oppilaitoksen CLP-sopimuksen numero tilauksen yhteydessä. Oppilaitos ymmärtää, että Adoben jälleenmyyjät voivat laskuttaa lisämaksuja toimituksesta ja käsittelystä riippuen siitä, onko oppilaitoksesi oikeutettu osallistumaan drop-ship-toimitukseen. Kaikki hinnat, mukaan lukien maksut, ovat jälleenmyyjien eivätkä Adoben määrittämiä, eikä Adobe pysty vaikuttamaan niihin.

 

Osallistu keskusteluun

Jos sinulla on tässä artikkelissa kuvattuihin aiheisiin, konsepteihin tai menettelytapoihin liittyviä kysymyksiä tai huomioita, osallistu keskusteluun.

Osallistu nyt

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi