Grafiikan tuominen

InCopyn avulla voit tuoda grafiikkaa aiemmin luotuihin kehyksiin. Tästä on hyötyä etenkin silloin, kun sisältö luodaan ennen sivuasettelua, koska voit valita grafiikan artikkelin kirjoituksen yhteydessä.

Voit tuoda grafiikkaa vain aiemmin luotuihin kehyksiin. Vain InDesign-käyttäjät voivat luoda grafiikkakehyksiä. Voit lisätä erillisten InCopy-julkaisujen oletustekstikehykseen grafiikan ja tehdä siitä sidotun grafiikan.

InCopy tukee samaa laajaa grafiikkatiedostovalikoimaa kuin InDesign, myös Adobe® Illustrator® 8.0 -ohjelmalla ja sitä uudemmilla versioilla luotua grafiikkaa, bittikarttamuotoja (esimerkiksi PDF, PSD, TIFF, GIF, JPEG ja BMP) sekä vektorimuotoja (esimerkiksi EPS). Voit myös tuoda InDesign (INDD) -sivuja kuvina. Muut tuetut muodot ovat DCS, PICT, WMF, EMF, PCX, PNG ja Scitex CT (.SCT).

Huomautukset grafiikan sijoittamisesta InCopyssa

Kun tuot grafiikkaa InCopy-ohjelmaan, huomioi seuraavat asiat:

 • Hallitussa sisällössä kehys on kirjattava ulos, ennen kuin grafiikan voi tuoda siihen.

 • Kun tuot grafiikkaa, voit muuntaa (siirtää, skaalata, kiertää, kallistaa) sitä kehyksen sisällä, sovittaa sen kehykseen ja säätää sen ulkoasua. Voit myös nimiöidä valitun kehyksen tulevaa XML-käyttöä varten valitsemalla komennot pikavalikosta.

 • Kun InDesign-käyttäjät luovat uuden kehyksen, he määrittävät, onko se teksti- vai grafiikkakehys vai määrittelemätön kehys. InCopy-käyttäjät eivät voi muuttaa tätä kehystyyppiä InCopyssa. Joten jos yrität esimerkiksi tuoda grafiikkaa tekstikehykseen, se saattaa näkyä suurena sidottuna grafiikkana.

 • Voit valita grafiikkaa ja muokata sitä InCopyssa. kehyksiä ei voi valita, elleivät ne ole sisäkkäisiä tai sidottuja. Vain InDesign-käyttäjät voivat muokata grafiikkakehyksiä.

 • Voit sijoittaa, liittää tai vetää grafiikkaa ankkuroituun, kelluvaan tai sidottuun grafiikkakehykseen. Voit tuoda grafiikkaa tekstikehykseen vain, jos kyseinen kehys on sidottu grafiikkakehys tai jos sillä on aktiivinen kohdistin.

 • Jos tuot grafiikkaa sisäkkäiseen kehykseen, se tuodaan syvimmällä olevalle tasolle osoittimen alle. Grafiikkaa sisältävät sisäkkäiset kehykset voi valita sijoitustyökalulla, toisin kuin ylimmän tason kehykset. (Lisätietoja: Sijoitustyökalun yleiskuvaus.)

 • Jos InDesign-kehyksessä otetaan käyttöön tehoste, kuten läpinäkyvyys, heittovarjo tai reunojen pehmennys, se näkyy InCopyssa avatussa artikkelitiedostossa tai InDesign-tiedostossa (.indd). Se ei näy InCopyssa avatussa linkitetyssä tiedostossa (.icml).

Grafiikan sijoittaminen InCopy-julkaisuun

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat sijoittaa grafiikan erilliseen InCopy-julkaisuun, vie osoitin tekstikehykseen.

  • Jos haluat sijoittaa grafiikan linkitettyyn julkaisuun, varmista, että olet kirjannut grafiikkakehyksen ulos. Muokkauskuvake  näkyy kehyksen vasemmassa yläkulmassa.

 2. Valitse Tiedosto > Sijoita, ja valitse sitten grafiikkatiedosto.
 3. Jos haluat määrittää muotokohtaiset tuontiasetukset, valitse Näytä tuontiasetukset ja valitse sitten Avaa.

  Huomautus:

  Kun sijoitat Illustrator 9.0:ssa tai myöhemmässä versiossa luodun kuvan Näytä tuontiasetukset -valintaikkunan avulla, asetukset ovat samat kuin PDF-tiedostoilla. Kun sijoitat Illustrator 8.x -grafiikan, asetukset ovat samat kuin EPS-tiedostoilla.

 4. Jos näyttöön tulee toinen valintaikkuna, valitse tuontiasetukset ja valitse sitten OK.
 5. Jos haluat tuoda kohteen kehykseen, napsauta ladatun grafiikan kuvaketta kehyksessä. Jos haluat sijoittaa monisivuisen PDF-julkaisun määritetyn sivun, napsauta ladatun grafiikan kuvaketta kehyksessä.

  Huomautus:

  Jos vahingossa korvaat vanhan kuvan sijoitettavalla kuvalla, voit kumota toimen painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Z (Windows) tai komento+Z (Mac OS), jolloin alkuperäinen kuva palautuu kehykseen ja ladatun grafiikan kuvake tulee näkyviin.

Grafiikan vetäminen kehykseen

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat sijoittaa grafiikan aiemmin luotuun grafiikkakehykseen, varmista, että olet kirjannut kehyksen ulos, ja vedä sitten grafiikkatiedoston kuvake tiedostojärjestelmästä kehykseen.

  • Jos haluat sijoittaa grafiikkaa aktiiviseen tekstinlisäyskohtaan, vedä grafiikkatiedoston kuvake tekstikehykseen. Tämä menetelmä on käytettävissä vain Sivuasettelu-näkymässä.

Grafiikan liittäminen kehykseen

 1. Varmista, että olet kirjannut grafiikkakehyksen ulos. Muokkauskuvake  näkyy kehyksen vasemmassa yläkulmassa.
 2. Leikkaa tai kopioi grafiikka.
 3. Pidä käsityökalua grafiikkakehyksen päällä, napsauta hiiren kakkospainiketta (Windows) tai napsauta sitä Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja valitse sitten Liitä kohteeseen.

Sidotun grafiikan luominen

 1. Varmista, että olet kirjannut tekstikehyksen ulos. Muokkauskuvake  näkyy kehyksen vasemmassa yläkulmassa.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat sijoittaa grafiikan aiemmin luotuun sidottuun grafiikkakehykseen, valitse grafiikka Sijoita- tai Leikkaa-komennolla. Napsauta ladatun grafiikan kuvaketta kehyksessä.

  • Jos haluat sijoittaa grafiikan aktiiviseen tekstin lisäyskohtaan, vedä grafiikkatiedoston kuvake johonkin tekstikehyksen kohtaan tai tuo grafiikka Sijoita-komennon avulla.

Grafiikan tuontiasetukset

Grafiikan tuontiasetukset vaihtelevat tuotavan kuvatyypin mukaan. Jos haluat tarkastella tuontiasetuksia, varmista, että Sijoita-valintaikkunan Näytä tuontiasetukset -asetus on valittuna.

Encapsulated PostScript (.eps) -tuontiasetukset

Kun sijoitat EPS-kuvan (tai Illustrator 8.0- tai aikaisemmalla versiolla tallennetun tiedoston) ja valitset Sijoita-valintaikkunasta Näytä tuontiasetukset, näkyviin tulee seuraavat asetukset sisältävä valintaikkuna:

Lue upotetut OPI-kuvalinkit

Kun tämä asetus on valittuna, InCopy lukee grafiikkaan sisältyvien (tai sisäkkäisten) kuvien linkit OPI-kommenteista.

Poista tämä valinta, jos käytät sijaiskuvia ja aiot antaa tulostuspalvelun korvata kuvat OPI-ohjelmistolla. Kun tämä asetus ei ole valittuna, InDesign säilyttää OPI-linkit mutta ei lue niitä. Kun tulostat tai viet julkaisun, sijaiskuva ja linkit välitetään tulostustiedostoon.

Valitse tämä asetus, jos käytät sijaiskuvia ja haluat InDesignin (tulostuspalvelun sijaan) korvaavan kuvat lopullista tiedostoa tulostettaessa. Kun valitset tämän asetuksen, OPI-linkit näkyvät Linkit-paneelissa.

Valitse tämä asetus myös, kun tuot OPI-kommentteja sisältäviä EPS-tiedostoja, joissa ei käytetä sijaiskuvia. Jos esimerkiksi tuot EPS-tiedoston, joka sisältää ohitettua TIFF- tai bittikarttakuvaa koskevia OPI-kommentteja, valitse tämä asetus, jotta InDesign voisi käyttää TIFF-tietoja tiedostoa tulostaessasi.

Käytä Photoshopin rajaavaa reittiä

Huolimatta siitä, onko tämä asetus valittuna, sijoitettu EPS-tiedosto sisältää rajaavan reitin InDesignissa. Tämän valinnan poistaminen voi kuitenkin aiheuttaa sen, että muokkausalueen koko muuttuu.

Valitsimen luonti

Tämä asetus luo näyttöön sijaiskuvan eli matalan resoluution bittikarttaversion. Seuraavat asetukset ohjaavat sijaiskuvan luontia:

Käytä TIFF- tai PICT-esikatselua

Jotkin EPS-kuvat sisältävät upotetun esikatselukuvan. Valitse tämä asetus, jos haluat luoda sijaiskuvan olemassa olevasta esikatselukuvasta. Jos esikatselukuvaa ei ole, sijaiskuva luodaan rasteroimalla EPS näytön ulkopuoliseksi bittikartaksi.

Rasteroi PostScript

Valitse tämä asetus, jos haluat ohittaa upotetun esikatselukuvan. Tämä on yleensä hitaampi mutta laadultaan paras asetus.

Huomautus:

kun tuot samaan julkaisuun useamman kuin yhden yksittäisen tiedoston, kaikki esiintymät jakavat tuodun tiedoston ensimmäisen esiintymän sijaiskuva-asetuksen.

Bittikarttakuvien tuontiasetukset

Voit liittää värienhallinta-asetukset yksittäisiin tuotuihin kuviin, kun käytät julkaisussa värienhallintatyökaluja. Voit myös tuoda Photoshopissa luodun kuvan kanssa tallennetun rajaavan reitin tai alfakanavan, Tällöin voit valita kuvan suoraan ja muokata sen reittiä grafiikkakehystä muuttamatta.

Huomautus:

Vaikka Adobe InCopy ei sisällä värienhallinta-asetuksia, nämä tuontiasetukset ovat hyödyllisiä, kun InCopyyn sijoittamasi kuvat siirretään InDesigniin.

Kun sijoitat PSD-, TIFF-, GIF-, JPEG- tai BMP-tiedoston ja valitset Sijoita-valintaikkunassa Näytä tuontiasetukset, näkyviin tulee seuraavat asetukset sisältävä valintaikkuna:

Käytä Photoshopin rajaavaa reittiä

Jos tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä, rajaavaa reittiä ei ole tallennettu kuvan kanssa tai tiedostomuoto ei tue rajaavia reittejä. Jos bittikarttakuvassa ei ole rajaavaa reittiä, voit luoda sellaisen InDesignissa.

Alfakanava

Voit tuoda Photoshopissa alfakanavaksi tallennetun kuva-alueen valitsemalla alfakanavan. InCopy käyttää alfakanavaa luodessaan kuvaan läpinäkyvän peitteen. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain kuville, joissa on vähintään yksi alfakanava.

Valitsemalla Väri-välilehden saat näkyviin seuraavat asetukset:

df_03
Image imported without clipping path (left) and with clipping path (right)

Profiili

Jos valittuna on Käytä julkaisuoletusta, jätä tämä asetus ennalleen. Valitse muussa tapauksessa kuvan luontilaitteen tai ohjelmiston väritoistoalaa vastaava värilähdeprofiili. Kun tämä profiili on valittuna, InDesign kääntää värit virheettömästi tulostuslaitteen väritoistoalaa vastaaviksi.

Värinmuunnosmenetelmä

Valitse menetelmä, jolla kuvan värialue skaalataan tulostuslaitteen värialuetta vastaavaksi. Tyypillinen asetus on Havaittava (kuvat), sillä se edustaa tarkasti valokuvien värejä. Kylläisyys (grafiikka), Suhteellinen värijärjestelmä ja Absoluuttinen värijärjestelmä sopivat paremmin tasaiselle värille eivätkä toista valokuvia moitteettomasti. Värinmuunnosmenetelmä-asetukset eivät ole käytettävissä bittikartta-, harmaasävy- ja indeksiväritilan kuville.

Portable Network Graphics (.png) -tiedostojen tuontiasetukset

Kun sijoitat PNG-kuvan ja valitset Sijoita-valintaikkunassa Näytä tuontiasetukset, näkyviin tulee valintaikkuna, joka sisältää kolme tuontiasetusosiota. Kahdessa osiossa on asetuksia muita bittikarttakuvamuotoja varten. PNG-asetukset-osio sisältää seuraavat asetukset:

Käytä läpinäkyvyystietoja

Tämä asetus on käytössä oletusarvon mukaan, kun PNG-kuva sisältää läpinäkyvyyden. Jos tuotu PNG-tiedosto sisältää läpinäkyvyyden, kuva on aktiivinen vain, kun tausta on läpinäkyvä.

Valkoinen tausta

Jos PNG-kuva ei sisällä tiedostossa määritettyä taustaväriä, tämä asetus on oletusarvoisesti valittu. Sitä käytetään kuitenkin vain, jos myös Käytä läpinäkyvyystietoja on käytössä. Jos tämä asetus on valittuna, taustaväri on valkoinen läpinäkyvyystietoja käytettäessä.

Tiedostomääritetty taustaväri

Jos PNG-kuvaan on tallennettu muu kuin valkoinen taustaväri ja valittuna on Käytä läpinäkyvyystietoja, tämä asetus on oletusarvoisesti valittu. Jos et halua käyttää oletustaustaväriä, tuo kuva valkoisen taustavärin kanssa valitsemalla Valkoinen tausta tai tuo kuva ilman läpinäkyvyyttä poistamalla Käytä läpinäkyvyystietoja -vaihtoehdon valinta. (Tällöin kuvan läpinäkyvät alueet ovat näkyvissä.) Joissakin kuvankäsittelyohjelmissa PNG-kuville ei voi määrittää ei-valkoista taustaa.

Käytä gammakorjausta

Valitse tämä asetus, jos haluat säätää PNG-kuvan gamma-arvoja (keskisävyjä) kuvaa sijoittaessasi. Näin voit sovittaa kuvan gamma-arvot sen laitteen gamma-arvoihin, jolla kuva tulostetaan tai näytetään (kuten matalaresoluutio- tai ei-PostScript-tulostin tai tietokoneen näyttö). Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat sijoittaa kuvan ilman gammakorjausta. Oletusarvoisesti tämä asetus on valittu, jos PNG-kuvaan on tallennettu gamma-arvo.

Gamma-arvo

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos valittuna on Käytä gammakorjausta. Se näyttää kuvaan tallennetun gamma-arvon. Jos haluat muuttaa arvoa, kirjoita positiivinen luku 0,01 - 3,0.

PNG-tiedostoja tuotaessa Kuvan tuontiasetukset -valintaikkunan asetukset määräytyvät aina valitun tiedoston, eivätkä oletusasetusten tai viimeksi käytettyjen asetusten mukaan.

Acrobat (.pdf)- ja Illustrator (.ai)-tuontiasetukset

Sijoitettavan PDF:n sivuasettelu, grafiikka ja typografia säilytetään. Muiden sijoitettujen kuvien tavoin InCopy-julkaisuun sijoitettua PDF-sivua ei voi muokata. Voit hallita tasot säilyttävän PDF:n tasojen näkyvyyttä. Voit myös sijoittaa useita sivuja monisivuisesta PDF-tiedostosta.

Kun sijoitat PDF-tiedoston, jonka mukana on tallennettu salasanoja, sinua pyydetään antamaan tarvittavat salasanat. Jos PDF-tiedostoon on tallennettu käyttörajoituksia (kuten muokkaus- tai tulostuskielto), mutta ei salasanoja, voit sijoittaa tiedoston.

Kun sijoitat PDF:n (tai Illustrator 9.0- tai uudemmalla versiolla tallennetun tiedoston) ja valitset Sijoita-valintaikkunassa Näytä tuontiasetukset, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa on seuraavat asetukset:

Näytä esikatselu

Esikatsele PDF-sivua, ennen kuin sijoitat sen. Jos olet sijoittamassa yhtä sivua monisivuisesta PDF-tiedostosta, valitse esikatseltava sivu napsauttamalla nuolia tai kirjoittamalla sivunumero esikatselukuvan alle.

Sivut

Määritä sivut, jotka haluat sijoittaa: esikatselussa näkyvä sivu, kaikki sivut tai sivualue. Voit määrittää Illustrator-tiedostoille sijoitettavan arkin.

Huomautus:

Jos määrität useita sivuja, pidä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla tiedoston sijoituksen aikana, niin kaikki tiedostot sijoitetaan samalla kertaa limittäin toistensa kanssa.

Rajaus

Määritä, kuinka suuren osan PDF-sivusta haluat sijoittaa:

Muokkausalue

Sijoittaa PDF-sivun muokkausalueen tai pienimmän mahdollisen alueen, joka sisältää sivun objektit, myös sivumerkit. Muokkausalue (Vain näkyvät tasot) -asetus käyttää muokkausaluetta vain PDF-tiedoston näkyvillä tasoilla. Muokkausalue (Kaikki tasot) -asetus sijoittaa muokkausalueen koko PDF-tiedoston tasoalueelle, vaikka tasot olisivat kätketyt.

Kuvat

Sijoittaa PDF-sivusta vain suorakulmion rajaaman alueen, jonka tekijä on luonut sijoitettavia kuvia (kuten leikekuvia) varten.

Rajaus

Sijoittaa PDF-sivusta vain Adobe Acrobatin näyttämän tai tulostaman osan.

Viimeistelty

Määrittää paikan, johon sivun lopullinen versio sijoittuu tuotannossa fyysisesti, jos viimeistelymerkit on määritetty.

Leikkausvara

Sijoittaa vain sen alueen, jolle sivun sisällön on rajoituttava, jos leikkausvara on määritetty. Tämä on hyödyllinen tieto, jos sivu tulostetaan tuotantoympäristössä. Huomaa, että tulostetulla sivulla voi olla leikkausvaran ulkopuolelle jääviä sivumerkkejä.

Media

Sijoittaa alueen, joka edustaa alkuperäisen PDF-tiedoston fyysistä paperikokoa (kuten A4-arkin mittoja) sivumerkit mukaan luettuina.

df_06
Options for cropping placed PDFs

A. Media B. Trim C. Bleed D. Content E. Crop F. Art 

Läpinäkyvä tausta

Valitse tämä asetus, jos haluat tuoda InCopy-asettelussa näkyviin PDF-sivun alle jäävät tekstit ja grafiikan. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat sijoittaa PDF-sivun, jonka tausta on valkoinen ja läpinäkymätön.

Huomautus:

Jos teet PDF-kuvan sisältävän kehyksen taustasta läpinäkyvän, voit tehdä siitä myöhemmin läpinäkymättömän lisäämällä kehykseen täytön.

InDesignin (.indd) tuontiasetukset

InDesign säilyttää sijoitetun INDD-tiedoston sivuasettelun, grafiikan ja typografian. Tiedostoa käsitellään objektina, etkä voi muokata sitä. Voit kuitenkin hallita tasojen näkyvyyttä ja valita, mitkä sivut monisivuisesta INDD-tiedostosta tuodaan.

Kun sijoitat InDesign-tiedoston ja valitset Sijoita-valintaikkunasta Näytä tuontiasetukset, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa on seuraavat asetukset:

Näytä esikatselu

Esikatsele sivu ennen sen sijoittamista. Voit esikatsella yhtä sivua monisivuisesta julkaisusta kirjoittamalla sivunumeron tai napsauttamalla nuolia.

Sivut

Määritä sivut, jotka haluat sijoittaa: esikatselussa näkyvä sivu, kaikki sivut tai sivualue.

Rajaus

Määritä, kuinka paljon sivusta tai sivuista (itse sivu, leikkausvara tai informaatioalueet) haluat sijoittaa taittopöydälle.

Grafiikan sovittaminen kehykseen

Kun sijoitat tai liität grafiikkaa kehykseen, se näkyy oletusarvoisesti kehyksen vasemmassa yläkulmassa. Jos kehys ja sisältö ovat erikokoiset, voit sovittaa sisällön kehykseen Sovitus-komennoilla.

 1. Valitse grafiikka sijoitustyökalulla .
 2. Valitse Objekti > Sovitus ja jokin seuraavista asetuksista:

  Sovita sisältö kehykseen

  Muuttaa sisällön koon kehykseen sopivaksi ja sallii sisällön mittasuhteiden muuttamisen. Kehys ei muutu, mutta sisältö voi näyttää venytetyltä, jos sen ja kehyksen mittasuhteet eroavat toisistaan.

  Keskitä sisältö

  Keskittää sisällön kehyksessä. Kehyksen ja sisällön mittasuhteet säilyvät ennallaan.

  Sovita sisältö suhteessa

  Muuttaa sisällön kokoa kehykseen sopivaksi ja säilyttää samalla sisällön mittasuhteet. Kehyksen mitat eivät muutu. Jos sisällöllä ja kehyksellä on eri mittasuhteet, kehykseen jää tyhjää tilaa.

  Täytä kehys suhteessa

  Muuttaa sisällön kokoa juuri kehykseen sopivaksi ja säilyttää samalla sisällön mittasuhteet. Kehyksen mitat eivät muutu.

  Huomautus:

  Sovitus-komennot sovittavat sisällön ulkoreunat kehyksen viivan keskikohtaan. Jos kehyksen viiva on paksu, sisällön ulkoreunat katoavat näkyvistä. Kehyksen viivan tasauksen voi keskittää tai säätää kehyksen reunan sisäpuolelle tai ulkopuolelle.

Kaikki julkaisuun sijoitetut tiedostot näkyvät Linkit-paneelissa. Tämä sisältää sekä paikalliset (omalla levyllä olevat) että palvelimella sijaitsevat tiedostot. Web-sivulta Internet Explorer -selaimesta liitetyt tiedostot eivät kuitenkaan näy tässä paneelissa.

InCopy-sovelluksessa Linkit-paneeli näyttää myös linkitetyt jutut. Kun valitset linkitetyn jutun Linkit-paneelissa, Linkkitiedot-osio näyttää jutun tiedot, kuten huomautusten määrän, hallintatilan, ja jäljitettyjen muutosten tilan.

df_GraphicsLinks1
Links panel

A. Category columns B. Show/Hide Link Information C. One or more instances modified icon D. Modified icon E. Missing-link icon F. Embedded-link icon 

Jos sama grafiikka esiintyy julkaisussa useita kertoja, linkit yhdistetään Linkit-paneelin laajennuskolmion alla. Kun linkitetty EPS-grafiikka tai InCopy-julkaisu sisältää linkkejä, linkit yhdistetään myös laajennuskolmion alla.

Linkitetty tiedosto näkyy Linkit-paneelissa jollakin seuraavista tavoista:

Päivitetty

Päivitetty tiedosto näkyy tyhjänä Tila-sarakkeessa.

Muokattu

Kuvake osoittaa, että tiedoston levyllä oleva versio on uudempi kuin julkaisussa oleva. Se näkyy esimerkiksi silloin, kun tuot Photoshop-kuvan InCopy-ohjelmaan, minkä jälkeen kuvaa muokataan ja alkuperäinen kuva tallennetaan Photoshopissa.

Näyttöön tulee Muokattu-kuvakkeen hieman erilainen versio, kun vain osa esiintymistä päivitetään.

Puuttuu

Kuva ei enää ole samassa paikassa kuin tuotaessa, mutta se voi silti olla vielä tallella. Linkkejä voi puuttua, jos toinen käyttäjä poistaa alkuperäisen tiedoston tai siirtää sen toiseen kansioon tai palvelimeen tuomisen jälkeen. Et voi tietää, onko puuttuva tiedosto päivitetty, ellet löydä alkuperäistä tiedostoa. Jos tulostat tai viet julkaisun kuvakkeen ollessa näkyvissä, tiedostoa ei ehkä tulosteta tai viedä täydellä resoluutiolla.

Upotettu

Kun upotat linkitetyn tiedoston sisällön, linkkiä ei voi hallita. Jos valittu linkki on juuri "muokkaa paikalla" -toiminnossa, tämä asetus ei ole käytössä. Kun poistat tiedoston upotuksen, linkkiä voi jälleen hallita.

Jos linkitettyä objektia ei näy julkaisun määritetyllä sivulla, voit seuraavien koodien avulla päätellä, missä objekti sijaitsee: TP (taittopöytä), SP (sivupohja), YT (ylijuokseva teksti) ja PT (piilotettu teksti).

Linkit-paneelia käsittelevän video-opastusohjelman löydät osoitteesta www.adobe.com/go/lrvid4027_id.

InDesign Secrets sisältää videolähetyksen Linkit-paneeliin liittyvistä vihjeistä ja tekniikoista. Se on osoitteessa Ajan säätäminen Linkit-paneelilla.

 • Avaa Linkit-paneeli valitsemalla Ikkuna > Linkit. Kullakin linkitetyllä tiedostolla ja automaattisesti upotetulla tiedostolla on oma nimi.
 • Valitse tai näytä linkitetty grafiikka valitsemalla linkki Linkit-paneelista ja napsauttamalla sitten Siirry linkkiin ‑painiketta . Napsauta linkin sivunumeroa Sivu-sarakkeessa tai valitse Linkit-paneelin valikosta Siirry linkkiin. InCopy keskittää näkymän valittuun kuvaan. Voit näyttää piilotetun objektin näyttämällä tason (tai ehdon, jos kyseessä on ankkuroitu objekti).
 • Laajenna tai kutista upotetut linkit napsauttamalla linkin vasemmalla puolella olevaa kolmiokuvaketta. Sisäkkäisiä linkkejä käytetään, kun sama grafiikka esiintyy julkaisussa useita kertoja tai kun linkitetty EPS-grafiikka tai InCopy-julkaisu sisältää linkkejä.
 • Lajittele paneelin linkit luokan mukaan napsauttamalla Linkit-paneelin yläosassa näkyvää luokan otsikkoa. Voit muuttaa järjestyksen käänteiseksi napsauttamalla samaa luokkaa uudelleen. Jos napsautat esimerkiksi Sivu-luokkaa, linkit näytetään järjestyksessä ensimmäiseltä sivulta viimeiselle sivulle. Jos valitset Sivu-luokan uudelleen, linkit järjestetään viimeiseltä sivulta ensimmäiselle. Lisää sarakkeita Linkit-paneeliin Paneeliasetukset-toiminnolla.

Voit näyttää muita luokkia, kuten Luontipäivä ja Taso, kun määrität Linkit-paneelin näyttämään grafiikan lisätiedot. Voit määrittää jokaiselle luokalle erikseen, näytetäänkö tiedot Linkit-paneelin sarakkeessa ja Linkit-paneelin alaosan Linkkitiedot-osassa.

 1. Valitse Linkit-paneelin valikosta Paneelin asetukset.
 2. Lisää sarakkeita Linkit-paneeliin valitsemalla haluamasi valintaruudut Näytä sarake -kohdasta.

  Kansio 0 sisältää linkitetyn tiedoston. Kansio 1 sisältää Kansion 0 ja niin edelleen.

 3. Näytä tiedot Linkit-paneelin alaosan Linkkitiedot-osassa valitsemalla haluamasi valintaruudut Näytä linkin tiedoissa -kohdasta.
 4. Valitse OK.

Voit muuttaa sarakkeiden järjestystä myös valitsemalla sarakkeen ja vetämällä sen toiseen sijaintiin. Muuta sarakkeen leveyttä vetämällä sarakkeen reunoja. Lajittele linkit luokan mukaan nousevaan järjestykseen napsauttamalla luokan otsikkoa. Lajittele linkit laskevaan järjestykseen napsauttamalla otsikkoa uudelleen.

 1. Valitse Linkit-paneelin valikosta Paneelin asetukset.
 2. Valitse Rivin koko -asetukseksi Pienet rivit, Tavalliset rivit tai Suuret rivit.
 3. Määritä, näkyvätkö grafiikoiden miniatyyrit Nimi-sarakkeessa ja Linkit-paneelin alaosan Linkkitiedot-osassa.
 4. Valitse OK.

Linkit-paneelin Linkkitiedot-osa sisältää valitun linkitetyn tiedoston tiedot.

Huomautus:

Muuta Linkit-paneelin Linkkitiedot-osan tietoja valitsemalla Linkit-paneelin valikosta Paneeliasetukset ja valitsemalla haluamasi valintaruudut Näytä linkin tiedoissa -sarakkeesta.

 1. Kaksoisnapsauta linkkiä tai valitse linkki ja napsauta Näytä/kätke linkin tiedot -kuvaketta. Tämä kolmiokuvake sijaitsee paneelin vasemmanpuoleisessa osassa.

Jos linkitetty tai sisällytetty tiedosto sisältää metatietoja, niitä voidaan katsella Linkit-paneelissa. Et voi muokata tai korvata linkitetyn tiedoston metatietoja.

 1. Valitse tiedosto Linkit-paneelista ja valitse paneelivalikosta XMP-tiedoston tiedot.

Linkit-paneelissa voit tarkistaa linkin tilan tai korvata tiedostot päivitetyillä tai vaihtoehtoisilla tiedostoilla.

Kun päivität tiedoston linkin tai muodostat sen uudelleen, InCopy-ohjelmassa tehdyt muunnokset säilyvät (jos valitset Tiedoston käsittely -asetuksissa Uudelleenlinkitä säilytetyt mitat). Jos esimerkiksi tuot neliön muotoisen kuvan, kierrät sitä 30 astetta ja sitten uudelleenlinkität sen kiertämättömään kuvaan, InCopy kiertää sitä 30 astetta, jotta se vastaisi korvaamansa kuvan asettelua.

Huomautus:

Sijoitetut EPS-tiedostot voivat sisältää Linkit-paneelissa näkyviä OPI-linkkejä. Älä linkitä OPI-linkkejä uudelleen muihin kuin EPS-tiedoston tekijän tarkoittamiin tiedostoihin. Muuten voi esiintyä värierotteluihin ja kirjasinten lataukseen liittyviä ongelmia.

Uudelleenlinkitettyjen kuvien skaalaus

Kun korvaat kuvan eri lähdetiedostolla linkittämällä uudelleen, voit säilyttää korvattavan tiedoston kuvan mitat tai näyttää tuotavan tiedoston todellisissa mitoissaan.

 1. Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Tiedoston käsittely (Windows) tai InCopy > Oletusarvot > Tiedoston käsittely (Mac OS).

 2. Valitse Säilytä kuvien mittasuhteet, kun linkit muodostetaan uudelleen, jos haluat kuvien käyttävän samaa kokoa kuin korvattavat kuvat. Poista tämän asetuksen valinta, jos haluat käyttää uudelleenlinkitettyjen kuvien oikeaa kokoa.

InDesign etsii puuttuvaa linkkiä aluksi kansiosta, johon on uudelleen linkitetty jokin toinen tiedosto avoinna olevan istunnon aikana. Seuraavaksi se etsii linkkiä samasta kansiosta, jossa julkaisukin on. Jos linkkiä ei vieläkään löydy, se etsii linkkiä julkaisun isäntäkansiosta.

Muokattuja linkkejä kutsutaan myös vanhentuneiksi linkeiksi.

 1. Tee Linkit-paneelissa jokin seuraavista:
  • Päivitä tietyt linkit valitsemalla yksi tai useampi linkki, joka on merkitty muokatun linkin kuvakkeella . Napsauta sitten Päivitä linkki -painiketta  tai valitse Linkit-paneelin valikosta Päivitä linkki.

  • Päivitä kaikki muokatut linkit valitsemalla Linkit-paneelin valikosta Päivitä kaikki linkit tai valitse muokattu linkki ja napsauta Päivitä linkki -painiketta Alt-näppäin (Windows) tai Optio-näppäin (Mac OS) alhaalla.

  • Jos haluat päivittää vain yhden grafiikkalinkin, joka esiintyy julkaisussa useita kertoja, valitse vain alilinkki ja valitse Päivitä linkki. Jos valitset päälinkin, voit päivittää kaikki muokattuun grafiikkaan osoittavat linkit.

 1. Valitse linkki Linkit-paneelista ja napsauta Linkitä uudelleen -painiketta  tai valitse Linkit-paneelivalikosta Linkitä uudelleen. Jos valitset usean esiintymän päälinkin, valitse Linkit-paneelin valikosta Linkitä kaikki kohteen [tiedostonimi] esiintymät uudelleen.

  Uudelleenlinkitys ei ole käytössä hallituissa jutuissa, jos juttua ei ole kirjattu ulos.

 2. Valitse näyttöön tulevasta valintaikkunasta Etsi puuttuvia linkkejä tästä kansiosta, jos haluat, että InCopy etsii kansiosta tiedostoja, jotka käyttävät samaa nimeä kuin muut puuttuvia linkkejä sisältävät tiedostot. Jos tätä asetusta ei valita, vain valittu kuva linkitetään uudelleen.
 3. Määritä uuden lähdetiedoston tuontiasetukset valitsemalla Näytä tuontiasetukset.
 4. Paikanna uusi lähdetiedosto ja kaksoisnapsauta sitä.
 5. Valitse tuontiasetukset, jos valitsit Näytä tuontiasetukset -asetuksen. (Lisätietoja: Grafiikan tuontiasetukset.)
 1. Jos haluat palauttaa puuttuvan linkin, valitse jokin puuttuvan linkin kuvakkeella  merkitty linkki Linkit-paneelista ja napsauta Linkitä uudelleen -painiketta .
 2. Valitse näyttöön tulevasta valintaikkunasta Etsi puuttuvia linkkejä tästä kansiosta, jos haluat linkittää kyseisessä kansiossa olevat puuttuvat tiedostot uudelleen. Etsi tiedosto ja kaksoisnapsauta sitä.

Oletusarvon mukaan InCopy etsii puuttuvia linkkejä ja yrittää ratkaista ne julkaisun avaamisen yhteydessä. InCopy-ohjelman kahden toiminnon avulla voit etsiä puuttuvia linkkejä automaattisesti julkaisun avaamisen yhteydessä.

Tarkista linkit ennen julkaisun avaamista

Jos poistat tämän asetuksen käytöstä, InCopy avaa julkaisun välittömästi ja linkit pysyvät odottavina, kunnes linkit määritetään päivitetyiksi, puuttuviksi tai muokatuiksi. Jos otat tämän valinnan käyttöön, InCopy etsii muokattuja ja puuttuvia linkkejä.

Hae puuttuvat linkit ennen julkaisun avaamista

Jos poistat tämän asetuksen valinnan, InCopy ei yritä ratkaista puuttuvia linkkejä. Tämä asetus kannattaa poistaa käytöstä, jos linkit heikentävät palvelimen suorituskykyä tai jos linkit toimivat odottamattomalla tavalla. Tämä asetus näkyy himmennettynä, jos Tarkista linkit ennen julkaisun avaamista on poistettu käytöstä.

Etsi puuttuvia linkkejä

Etsi puuttuvia linkkejä ‑komennolla voit etsiä ja ratkaista julkaisun puuttuvat linkit. Tämä komento on hyödyllinen, jos olet poistanut käytöstä puuttuvat linkit tarkistavan asetuksen ja avaat julkaisun, joka sisältää puuttuvia linkkejä. Tämä komento on hyödyllinen myös käytettäessä palvelinta, johon kuvat tallennetaan julkaisun avaamisen jälkeen.

 • Voit muuttaa linkkiasetuksia Asetukset-valintaikkunan Tiedoston käsittely -osassa valitsemalla Tarkista linkit ennen julkaisun avaamista tai Hae puuttuvat linkit ennen julkaisun avaamista.
 • Voit antaa InCopy-ohjelman ratkaista puuttuvat linkit valitsemalla Linkit-paneelin valikosta Apuohjelmat > Etsi puuttuvia linkkejä.

  Tämä komento näkyy himmennettynä, jos julkaisu ei sisällä puuttuvia linkkejä.

 1. Valitse Asetukset-valintaikkunasta Tiedoston käsittely.
 2. Valitse Uudelleenlinkityksen oletuskansio -valikosta toinen seuraavista asetuksista ja valitse sitten OK:

  Viimeisin uudelleenlinkityksen oletuskansio

  Tämä asetus näyttää viimeksi käytetyt kansiot, jotka valitsit muodostaessasi linkkejä uudelleen. Tämä vastaa InCopy CS3:n toimintoa.

  Alkuperäinen linkityksen oletuskansio

  Tämä asetus näyttää linkitetyn tiedoston alkuperäisen sijainnin. Tämä vastaa InCopy CS2:n ja aiempien versioiden toimintoa.

Kopioi linkit kohteeseen -komennolla voit kopioida grafiikkatiedostoja toiseen kansioon ja ohjata linkit uudelleen kopioituihin tiedostoihin. Tämä komento on erityisen hyödyllinen, kun kuvia siirretään toiseen asemaan, esimerkiksi siirrettäessä kuvia DVD-levyltä kiintolevylle.

 1. Valitse kopioitaviin tiedostoihin osoittavat linkit ja valitse Linkit-paneelin valikosta Apuohjelmat > Kopioi linkit kohteeseen.
 2. Määritä kansio, johon linkitetyt tiedostot kopioidaan ja valitse sitten Valitse.

Kun käytät Linkitä uudelleen kansioon -komentoa, voit määrittää kansion, joka sisältää samannimisiä tiedostoja kuin vanhentuneet linkit. Jos esimerkiksi nykyiset linkit osoittavat matalan resoluution kuviin, voit määrittää toisen kansion, joka sisältää korkean resoluution kuvia. Voit määrittää tiedostoille toisen tiedostotunnisteen. Tällöin voit muuttaa linkit esimerkiksi .jpg-tiedostoista .tiff-tiedostoiksi.

Linkitä uudelleen kansioon -komento näkyy harmaana hallitussa InCopy-jutussa, jos juttua ei ole kirjattu ulos.

 1. Valitse Linkit-paneelista vähintään linkki.
 2. Valitse Linkit-paneelin valikosta Linkitä uudelleen kansioon.
 3. Määritä uuden kansion sijainti.
 4. Voit käyttää toista tiedostotunnistetta valitsemalla Sovita sama tiedostonimi ja tämä tunniste ja määrittämällä uuden tiedostotunnisteen, kuten AI, TIFF tai PSD.
 5. Napsauta Valitse-painiketta.

Linkitä tiedostopääte uudelleen -komennolla voit korvata kuvia tiedostopäätteen perusteella. Jos julkaisussasi on esimerkiksi useita JPEG-kuvia, voit korvata ne PSD-tiedostoilla. Eri tiedostopäätteen omaavien kuvien täytyy olla samassa hakemistossa kuin korvattavat linkitetyt tiedostot.

 1. Varmista, että eri tiedostopäätteen omaavat kuvat näkyvät samassa hakemistossa kuin alkuperäiset tiedostot.
 2. Valitse Linkit-paneelista vähintään linkki.
 3. Valitse Linkit-paneelin valikosta Linkitä tiedostopääte uudelleen.
 4. Määritä tiedostopääte, joka korvaa valitut tiedostot ja napsauta Linkitä uudelleen.

Tuodun tiedoston korvaaminen Sijoita-komentoa käyttämällä

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat korvata tuodun kuvan tai muun grafiikkakehyksen sisällön, valitse kehys valintatyökalulla .

   Jos haluat korvata tuodun kuvan tai muun grafiikkakehyksen sisällön, valitse kuva sijoitustyökalulla.

  • Jos haluat korvata tekstikehyksen sisällön, napsauta tekstityökalulla kohdistin tekstikehykseen ja valitse Muokkaa > Valitse kaikki.

 2. Valitse Tiedosto > Sijoita.
 3. Paikanna ja valitse uusi tiedosto.
 4. Varmista, että Korvaa valittu kohde -asetus on valittuna, ja valitse Avaa.
 5. Valitse Avaa.

Voit kopioida linkitetyn kuvan koko polun tai ympäristön tyylin polun. Kuvan koko polun kopioimalla voit ilmoittaa ryhmän jäsenille, missä kuva sijaitsee. Voit esimerkiksi kopioida koko polun ja liittää sen sähköpostiviestiin. Ympäristöpolku kannattaa kopioida komentosarjoja varten sekä määritettäessä kuvakenttiä tietojen yhdistämisen yhteydessä.

 1. Valitse linkki Linkit-paneelista.
 2. Valitse Linkit-paneelin valikosta Kopioi Info > Kopioi koko polku tai Kopioi ympäristön tyylin polku.
 3. Liitä polku.

Alkuperäisen kuvan muokkaaminen

Muokkaa alkuperäistä -komennolla voidaan avata useimpia kuvia muokkaamista varten sovelluksessa, jolla ne on tehty. Kun tallennat alkuperäisen tiedoston, dokumentti, johon tiedosto on linkitetty, päivittyy uuden version mukaiseksi.

Huomautus:

Jos InDesignissa tarkistat ja valitset hallittavan kuvakehyksen (joka on tuotu InCopyyn) itse kuvan sijasta, kuva avautuu InCopyssa.

Alkuperäisen kuvituksen muokkaaminen oletussovelluksessa

Oletusarvon mukaan InCopy olettaa käyttöjärjestelmän määrittävän, millä sovelluksella alkuperäinen avataan.

 1. Valitse yksi tai useita sivulla tai Linkit-paneelissa olevia kuvia.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Napsauta Linkit-paneelin Muokkaa alkuperäistä -painiketta .

  • Valitse Muokkaa > Muokkaa alkuperäistä.

 3. Kun olet tehnyt muutokset alkuperäisessä sovelluksessa, tallenna tiedosto.

Alkuperäisen kuvituksen muokkaaminen toisessa sovelluksessa

 1. Valitse kuva.
 2. Valitse Muokkaa > Muokkaa sovelluksella ja määritä sitten sovellus, jossa haluat avata tiedoston. Jos sovellus ei tule näyttöön, valitse Muu ja etsi sovellus selaamalla.

Tuotujen kuvien tasojen näkyvyyden hallinta

Kun tuot Photoshop PSD -tiedostoja, INDD-tiedostoja tai tasot säilyttäviä PDF-tiedostoja, voit hallita ylimpien tasojen näkyvyyttä. Voit muuttaa kuvitusta asiayhteyden mukaan säätämällä tasojen näkyvyyttä InCopyssa. Voit esimerkiksi luoda monikieliseen julkaisuun yhden kuvituksen, joka sisältää oman tekstitason kullekin kielelle.

Voit säätää tasojen näkyvyyttä joko sijoittaessasi tiedoston tai Objektin tason asetukset -valintaikkunasta. Jos Photoshop-tiedostossa on tasovedoksia, voit näyttää myös haluamasi tasovedoksen.

Tasojen näkyvyyden määrittäminen

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat tuoda kuvan luomatta ensin kehystä, varmista, ettei mikään julkaisun osa ole valittuna.

  • Jos haluat tuoda kuvan olemassa olevaan kehykseen, valitse kehys.

  • Jos haluat korvata olemassa olevan kuvan, valitse grafiikkakehys.

 2. Valitse Tiedosto > Sijoita, ja valitse sitten grafiikkatiedosto.
 3. Jos haluat korvata valitun objektin, valitse Korvaa valittu kohde.
 4. Valitse ensin Näytä tuontiasetukset ja sitten Avaa.
 5. Valitse Kuvan tuontiasetukset- tai Sijoita-valintaikkunassa Tasot-välilehti.
 6. Avaa kuvan esikatselu valitsemalla Näytä esikatselu.
 7. (Vain PDF) Jos olet sijoittamassa yhtä sivua monisivuisesta PDF-tiedostosta, valitse esikatseltava sivu napsauttamalla nuolia tai kirjoittamalla sivunumero esikatselukuvan alle.
 8. (Vain Photoshop PSD -tiedostot) Jos kuvassa on tasovedoksia, valitse Tasovedos-valikosta vedos, jonka haluat näyttää.
 9. Tee jokin seuraavista:
  • Avaa tai sulje tasoryhmä napsauttamalla kansiokuvakkeen vasemmalla puolella olevaa kolmiota.

  • Kätke taso tai tasoryhmä napsauttamalla tason tai tasoryhmän vieressä olevaa silmäkuvaketta.

  • Näytä taso tai tasoryhmä napsauttamalla tason tai tasoryhmän vieressä olevaa tyhjää silmäsaraketta.

  • Jos haluat näyttää tason tai tasoryhmän pelkän sisällön, pidä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla ja napsauta silmäkuvaketta. Jos haluat palauttaa muiden tasojen alkuperäiset näkyvyysasetukset, pidä Alt- tai optionäppäintä alhaalla ja napsauta silmäkuvaketta uudelleen.

  • Muuta useiden kohteiden näkyvyyttä vetämällä osoitinta silmäsarakkeessa.

 10. Määritä haluamasi Linkkiä päivitettäessä -asetus:

  Käytä Photoshopin tai PDF:n tasojen näkyvyyttä

  Määrittää tason näkyvyyden asetukset linkitetyn tiedoston asetusten mukaan, kun päivität linkin.

  Pidä tasojen näkyvyyden ohitukset

  Säilyttää näkyvyyden asetukset samanlaisina kuin ne olivat sijoitettaessa tiedostoa.

 11. Valitse OK.
 12. Valitse OK ja tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat tuoda kuvan uuteen kehykseen, napsauta ladatun grafiikan kuvaketta  kohdassa, johon haluat kuvan vasemman yläkulman.

  • Jos haluat tuoda kuvan olemassa olevaan kehykseen, joka ei ole valittuna, napsauta ladatun grafiikan kuvaketta kehyksessä.

  • Jos haluat tuoda kuvan olemassa olevaan valittuun kehykseen, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Kuva ilmestyy kehykseen automaattisesti.

  Huomautus:

  Jos vahingossa korvaat vanhan kuvan sijoitettavalla kuvalla, voit kumota toimen painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Z (Windows) tai komento+Z (Mac OS), jolloin alkuperäinen kuva palautuu kehykseen ja ladatun grafiikan kuvake tulee näkyviin.

Sijoitettujen AI-, PSD-, PDF- ja INDD-tiedostojen tasojen näkyvyyden määrittäminen

Kun olet sijoittanut Photoshop PSD-, Illustrator AI-, InDesign INDD- tai tasot säilyttävän PDF-tiedoston, voit hallita sen tasojen näkyvyyttä Objektin tason asetukset -valintaikkunassa. Jos Photoshop PSD -tiedostossa on tasovedoksia, voit valita tason, jonka haluat näyttää. Voit myös valita, haluatko säilyttää omat näkyvyysasetuksesi vai määrittää asetukset alkuperäisen tiedoston mukaan päivittäessäsi linkin.

 1. Valitse tiedosto InCopy-julkaisusta.
 2. Valitse Objekti > Objektin tason asetukset.
 3. Avaa kuvan esikatselu valitsemalla Esikatselu.
 4. (Vain Photoshop PSD -tiedostot) Jos kuvassa on tasovedoksia, valitse Tasovedos-valikosta vedos, jonka haluat näyttää.
 5. Tee jokin seuraavista:
  • Avaa tai sulje tasoryhmä napsauttamalla kansiokuvakkeen vasemmalla puolella olevaa kolmiota.

  • Kätke taso tai tasoryhmä napsauttamalla tason tai tasoryhmän vieressä olevaa silmäkuvaketta.

  • Näytä taso tai tasoryhmä napsauttamalla tason tai tasoryhmän vieressä olevaa tyhjää silmäsaraketta.

  • Jos haluat näyttää tason tai tasoryhmän pelkän sisällön, pidä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla ja napsauta silmäkuvaketta. Jos haluat palauttaa muiden tasojen alkuperäiset näkyvyysasetukset, pidä Alt- tai optionäppäintä alhaalla ja napsauta silmäkuvaketta uudelleen.

  • Muuta useiden kohteiden näkyvyyttä vetämällä osoitinta silmäsarakkeessa.

 6. Määritä haluamasi Linkin päivitysasetukset:

  Tasojen näkyvyyden käyttäminen

  Määrittää tason näkyvyyden asetukset linkitetyn tiedoston asetusten mukaan, kun päivität linkin.

  Pidä tasojen näkyvyyden ohitukset

  Säilyttää näkyvyyden asetukset samanlaisina kuin ne olivat sijoitettaessa tiedostoa.

 7. Valitse OK.

InDesign (.indd) -sivujen tuominen

Voit tuoda sivuja yhdestä InDesign-julkaisusta toiseen Sijoita-komennolla. Voit tuoda yhden sivun, tietyn sivualueen tai julkaisun kaikki sivut. Sivut tuodaan objekteina (samaan tapaan kuin PDF-tuonnissa).

Lisää tuotavia sivuja varten julkaisuun uusia sivuja. Kun olet valinnut Tiedosto > Sijoita ja määrittänyt INDD-tiedoston, voit valita Näytä tuontiasetukset ja määrittää, mitkä sivut tuodaan, mitkä tasot tehdään näkyviksi ja kuinka tuodut sivut rajataan. Voit vierittää Esikatselu-ikkunaa ja tutkia miniatyyrisivuja tarkemmin. Valitsemasi sivut ladataan grafiikkakuvakkeeseen. Jos sijoitat useita sivuja, InCopy lataa aina seuraavan sivun grafiikkakuvakkeeseen, jotta voit tuoda sivuja yksi toisensa jälkeen.

Huomautus:

Tuotujen sivujen nimet näkyvät Linkit-paneelissa. Jos tuotu sivu sisältää grafiikkaa tai jonkin muun sivulle tuodun kohteen, myös tämä kohde näkyy Linkit-paneelissa. Näiden toissijaisten tuotujen kohteiden nimet näkyvät Linkit-paneelissa laajennuskolmion alla, jotta ne voidaan erottaa tuoduista sivuista.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö