Ongelma

InDesign-tiedostoihin sijoitetut objektit katoavat, kun dokumentti tulostetaan tai viedään PDF-muotoon InDesign CS4 -versiolla. Nämä elementit ovat vasemmanpuoleisen sivupohjan elementtejä linkitetyissä InDesign-tiedosto(i)ssa.

Seuraavassa on tyypillinen esimerkki työnkulusta, jossa ongelma esiintyy:

1. Luo nelisivuinen dokumentti.

2. Luo molemmille A-sivupohjille objekti (joka on täytetty värillä).

3. Luo dokumentin kaikille sivuille suorakulmio ja täytä se värillä.

4. Tallenna dokumentti muodossa 'doc1.indd’.

5. Luo uusi nelisivuinen dokumentti.

6. Sijoita ’doc1.indd’-tiedoston kaikki sivut uuteen dokumenttiin.

7. Tulosta dokumentti tai vie se PDF-muotoon.
Tulostus näkyy, mutta kaikki vasemmanpuoleisen sivupohjan elementit puuttuvat.

Syy

Tämä johtuu virheestä sivuelementtien koordinaattien laskennassa. Elementit saattavat kyllä olla mukana tulostus- tai PDF-datavirrassa, mutta ne on sijoitettu sivun reunojen ulkopuolelle.

Ratkaisu

Ratkaisu 1: Asenna InDesign CS4 6.0.1 -päivitys.

Ratkaisu 2: Käytä komentoa ’Ohita kaikki sivupohjan elementit’.

  1. Avaa alkuperäinen linkitetty InDesign-dokumentti.
  2. Valitse Sivut-paneelista kaikki sivut, jotka sisältävät sivuelementtejä, jotka ovat vasemman puolen sivupohjista.
  3. Valitse Sivut-paneelin pikaikkunavalikosta ’Ohita kaikki sivupohjan elementit’.
  4. Tallenna InDesign-julkaisu.
  5. Avaa InDesignin ”isäntädokumentti”, ja päivitä linkit .indd-tiedostoihin, joita on muokattu ylläolevien ohjeiden mukaan.

Ratkaisu 3: Poista Vastakkaiset sivut -vaihtoehto käytöstä

  1. Avaa alkuperäinen linkitetty InDesign-dokumentti.
  2. Valitse Tiedosto > Dokumentin asetukset, ja poista Vastakkaiset sivut -vaihtoehto käytöstä.
  3. Tallenna InDesign-julkaisu.
  4. Avaa InDesignin ”isäntädokumentti”, ja päivitä linkit .indd-tiedostoihin, joita on muokattu ylläolevien ohjeiden mukaan.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö