Artikkelit (CS 5.5)

Johdanto artikkeleihin

Artikkelit tarjoavat helpon tavan luoda sivukohteiden välisiä suhteita. Näiden suhteiden avulla voidaan määrittää EPUB- ja HTML-muotoon tai helppokäyttöisiin PDF-tiedostoihin vietävä sisältö ja sisällön järjestys. Voit luoda artikkeleita sivuasettelussa olevista sivukohteista, kuten kuvista, grafiikasta tai tekstistä. Artikkelin luonnin jälkeen sivukohteita voidaan lisätä, poistaa tai järjestellä. Artikkeleita voidaan luoda manuaalisesti vetämällä yksi tai useampi sivukohde Artikkelit-paneelissa olevaan artikkeliin.

Voit myös lisätä sisältöjoukon artikkeliin. Artikkeliin voidaan lisätä valikoitua sisältöä tai dokumentin koko sisältö.

Adoben suositukset

Mike Rankin

Huomautus:

XML-rakennepaneeli sisältää toisen mekanismin EPUB- ja HTML-muotoisiin tai helppokäyttöisiin PDF-tiedostoihin vietävän sisällön järjestyksen määrittämiseen. Artikkelit-paneeli on suunniteltu XML:ään perehtymättömiä käyttäjiä ajatellen entistä yksinkertaisemmaksi, helppokäyttöisemmäksi ja helppopääsyisemmäksi. XML-rakennepaneelin käyttömahdollisuutta ei ole poistettu, mutta se on nyt valinnainen toiminto, kuten artikkelipaneelin käyttö vientiprosessin aikana. Katso Julkaisun jäsenteleminen XML-muotoon.

Artikkelin luominen ja sisällön lisääminen siihen

 1. Avaa Artikkelit-paneeli valitsemalla Ikkuna > Artikkelit.

 2. Valitse artikkeliin lisättävät sivukohteet.

  Huomautus:

  Jos haluat luoda tyhjän artikkelin, älä valitse sivuasettelusta sivukohdetta.

 3. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Artikkelit-paneelin valikosta Uusi artikkeli.

  • Napsauta Artikkelit-paneelin alaosassa Luo uusi artikkeli -painiketta.

  • Vedä juttu tai sivuelementti Artikkelit-paneeliin.

 4. Kirjoita Uusi Artikkeli -valintaikkunaan artikkelin nimi.

 5. Valitse Sisällytä vietäessä, jos haluat lisätä artikkelin EPUB/HTML-vientitiedostoon.

Julkaisun kaikkien sivukohteiden lisääminen artikkeliin

Lisää kaikki sivukohteet artikkeliin seuraavasti:

 1. Avaa Artikkelit-paneeli valitsemalla Ikkuna > Artikkelit.

 2. Valitse artikkeli, johon haluat lisätä kohteet. Jos et valitse artikkelia, luodaan uusi artikkeli.

 3. Paina Command (Mac OS) tai Ctrl (Windows) ja valitse sitten Artikkelit-paneelista .

 4. Jos Uusi Artikkeli -valintaikkuna avautuu, anna artikkelin nimi.

 5. Valitse Sisällytä vietäessä, jos haluat lisätä artikkelin EPUB/HTML-vientitiedostoon.

Huomautus:

Jos olet valinnut artikkelin, valitse Artikkelit-paneelin valikosta Lisää julkaisun sisältö valittuihin artikkeleihin.

Artikkeleiden hallinta

Voit hallita artikkeleita Artikkelit-paneelissa. Voit lisätä sivuelementtejä artikkeliin vetämällä ne Artikkelit-paneeliin. Vedä kohteet Artikkelit-paneeliin, jos haluat muuttaa niiden järjestystä tai siirtää ne yhdestä artikkelista toiseen.

Artikkelit-ponnahdusvalikko sisältää myös sisällön hallintaan tarkoitettuja toimintoja.

Artikkeleiden sisällyttäminen vientiä varten

Voit luoda artikkeleita ja valita, mitkä niistä sisällytetään EPUB- tai HTML-muotoon vietäessä. Oletusarvoisesti kaikki artikkelit valitaan vientiä varten.

Jos haluat sisällyttää artikkelin vientiin, valitse artikkeli Artikkelit-paneelista ja tee jokin seuraavista toimista:

 • Valitse artikkelin vieressä oleva valintaruutu.

 • Valitse Artikkelit-paneeliponnahdusvalikosta Artikkelin asetukset ja sitten Sisällytä vietäessä.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi