Kirjasinten käyttäminen Adobe Musessa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit käyttää typografiaa ja kirjasimia Adobe Musessa.

Huomautus:

Adobe Museen ei enää lisätä uusia ominaisuuksia ja sen tuki päättyy 26. maaliskuuta 2020. Lisätietoja ja tukea on kohdassa Usein kysyttyjä kysymyksiä Adobe Musen elinkaaren päättymisestä.

Kun käytät Adobe Musea verkkosivujen suunnittelemiseen, voit valita kolmesta eri kirjasintyypistä, joita voit käyttää tekstissä. Kun julkaiset tai viet sivuja, käyttämäsi kirjasintyyppi määrittää, miten teksti muodostetaan. Nämä kolme kirjasintyyppiä vaikuttavat myös sivuston toimintaan ja suorituskykyyn eri tavoin, joten on tärkeää ymmärtää kunkin tyypin valitsemisen seuraukset.

Voit lisätä tekstiä verkkosivulle seuraavasti:

 • Kirjoita teksti suoraan sivulle tekstityökalulla.
 • Valitse Tiedosto > Sijoita ja valitse ulkoinen TXT-tiedosto tekstisisällön sijoittamista varten.
 • Kopioi teksti muusta ulkoisesta lähteestä ja liitä se sivulle.

Kun olet luonut tekstiä sisältävän tekstikehyksen, voit käyttää Teksti-paneelin tai ohjauspaneelin asetuksia kirjasimen värin, koon, tyylin, tasauksen ja muiden muotoiluasetusten määrittämiseen. Voit myös valita sivuun sopivan kirjasimen Kirjasin-valikosta (esimerkiksi Arial- tai Helvetica-kirjasimen).

Tästä artikkelista saat yleiskatsauksen kolmesta eri kirjasintyypistä, joita voit käyttää Kirjasin-valikon avulla. Opit kuhunkin kirjasintyyppiin liittyvistä eduista ja mahdollista ongelmista sekä tavoista, joiden avulla voit hallita tekstiä ja muokata tekstikehyksiä.

Verkkokirjasinten, vakiokirjasinten ja järjestelmäkirjasinten väliset erot

Kun valitset tekstisisällön kirjasimia, vaihtoehtoja on kolme:

 • Verkkokirjasimet
 • Vakiokirjasimet
 • Järjestelmän kirjasimet

Tässä on kunkin kirjasintyypin lyhyt kuvaus:

Verkkokirjasimet sisältää Adobe Musessa Typekit-kirjasimet, Edge-web-kirjasimet ja itse ylläpidetyt verkkokirjasimet. Sivusto tarjoaa käyttöösi laajan kirjasinvalikoiman (satoja erilaisia kirjasintyyppejä), jota voit käyttää Adobe Musessa. Kun käytät verkkokirjasimia tekstisisällössä, Adobe Muse lisää sivulle automaattisesti koodin, joka luo linkin kirjasinjoukkoon. Kun sivu avataan selaimella, selain lataa sivun muodostamiseen ja sisällön näyttämiseen tarvittavat verkkokirjasimet tekstinä. Tämä on hyödyllistä siksi, että voit hyödyntää otsikoissa ja muussa tärkeässä tekstisisällössä laajaa kirjasinvalikoimaa, ja julkaistujen tai vietyjen sivujen teksti on valintakelpoista tekstiä. Varo kuitenkin käyttämästä liikaa verkkokirjasimia samalla sivulla. Sivun lataaminen voi käydä selaimelta hitaasti, jos se sisältää liian paljon linkitettyjä tiedostoja (vertaa tilanteeseen, jossa sivulla on liikaa kuvasisältöä). Turvallisinta on käyttää yhdellä sivulla enintään kolmea verkkokirjasinta ja valita melko suuri ja siksi helppolukuinen kirjasinkoko. Lisätietoja on kohdassa Typekit ja muut verkkokirjasimet.

Vakiokirjasimet (varakirjasimineen) ovat kirjasimia, jotka on todennäköisesti asennettu kaikkiin tietokoneisiin, joilla sivustoa käytetään. Näitä kirjasimia ovat mm. kaikki vakiokirjasinjoukkojen, kuten Arial, Georgia ja Times, kirjasimet. Voit valita pienestä joukosta yleisiä vakiokirjasimia, jotka muodostuvat julkaistulla sivulla tekstiksi. Vakiokirjasimet latautuvat nopeasti, mutta ovat melko mitäänsanomattomia. Vakiokirjasimet ovat kuitenkin paras kirjasinvalinta, jos tekstisisällössä on pitkiä kappaleita, sillä ne on optimoitu verkkosisältöjen lukemista varten. Käytä vakiokirjasimia mahdollisimman paljon. Näin varmistat, että sivustosi toimii hyvin ja latautuu nopeasti.

Järjestelmän kirjasimet ovat erikoiskirjasimia, jotka olet asentanut omaan tietokoneeseesi. Niiden avulla saat sivustollesi erikoisempaa typografiaa. Jos suunnittelemallasi sivustolla on tietty teema, kuten esimerkiksi puutarhanhoito, voit asentaa koneellesi epätavallisen kukallisen kirjasintyypin, jota ei löydy Typekit-verkkokirjasinkirjastosta. Järjestelmän kirjasimia kannattaa käyttää säästeliäästi, sillä niillä kirjoitettu tekstisisältö viedään ohjelmistosta kuvina. Sivun lataaminen voi siis viedä kauemmin, eivätkä kävijät voi valita, kopioida tai liittää tällaista tekstiä sivulta. Järjestelmän kirjasimet sopivat parhaiten lyhyisiin teksteihin, kuten otsikkoihin. Jotta sivusto olisi mahdollisimman helppokäyttöinen, vältä järjestelmän kirjasimien käyttöä osoitteissa, puhelinnumeroissa ja muussa sellaisessa tekstisisällössä, jota kävijät mahdollisesti haluavat kopioida esimerkiksi kalenteriin tai sähköpostiviestiin. Pidä mielessä, että jotkut kävijät eivät pysty lukemaan pientä tekstiä, vaan käyttävät selaimessa suurempaa kirjasinkokoa lukemisen helpottamiseksi. Tämä taktiikka ei kuitenkaan auta kuvatiedostoina viedyn tekstin lukemisessa. Muista myös, että hakukoneet indeksoivat sivustoja ja määrittävät sivuston sijoittumisen hakutuloksissa tekstisisällön perusteella. Näistä syistä järjestelmän kirjasimia on parasta käyttää ainoastaan silloin, kun se on sivuston ilmeen kannalta ehdottomasti tarpeen. Jos saatavilla on vastaava verkkokirjasin tai vakiokirjasin, käytä mieluummin sitä.

Kaikkia kirjasintyyppejä käytetään samalla tavoin: valitse teksti tekstityökalulla ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto Kirjasin-valikosta.

Valitse haluamasi kirjasin Kirjasin-valikosta.

Kirjasin-valikon yläosassa näet luettelon kirjasimista, joita olet käyttänyt viimeksi. Näin voit käyttää niitä helposti uudelleen eri sivuilla. Jos sinusta tuntuu, että valikossa näkyy liikaa kirjasimia, tai jos haluat tyhjentää koko viimeksi käytettyjen kirjasimien luettelon, voit päivittää asetukset Adobe Musen asetuksissa.

Määritä, montako kirjasinta viimeksi käytettyjen luettelossa näytetään, tai tyhjennä viimeksi käytettyjen kirjasimien luettelo Kirjasin-valikossa.

Seuraavissa osioissa on tarkemmat kuvaukset kustakin kirjasintyypistä ja siitä, miten kunkin tyypin käyttäminen vaikuttaa käytössä olevan verkkosivuston tekstisisällön muodostamiseen.

Kirjasinten käyttäminen valitussa tekstissä

Jotta kirjasimen muodostamisen tulos on paras mahdollinen, valitse kirjasin, joka sopii parhaiten aiottuun tarkoitukseen. Jos esimerkiksi käytät kirjasinta kappaleissa (suurissa määrissä jatkuvaa tekstiä, jossa käytetään pientä kirjasinkokoa), älä valitse koristeellisia kirjasimia (jotka on yleensä tarkoitettu suurella kirjasinkoolla näytettäviin otsikkoihin).

Yksi tärkeimmistä tekijöistä verkkosivustojen teksteissä on sen varmistaminen, että teksti on helposti luettavaa. Koristeellisia kirjasimia ei voi muodostaa oikein pieneen kokoon, koska verkossa ei ole riittävää tarkkuutta niiden sisältämien visuaalisten yksityiskohtien muodostamiseen.

Lisäksi kappaleen kirjasimesta olisi oltava saatavilla normaali, kursivoitu, lihavoitu ja lihavoitu kursivoitu tyyli, jotta voit lihavoida tai painottaa tekstiä ja korostaa henkilöiden nimet, kirjojen tai elokuvien nimet ja kappaleen muun erityisen sisällön. Monissa koristeellisissa ja tyylitellyissä kirjasinjoukoissa ei ole näitä tyylivaihtoehtoja.

Kirjasimet voi myös optimoida teknisesti tiettyjä käyttötarkoituksia varten. Kirjasimessa voidaan käyttää ääriviivamuotoa, jonka muodostaminen onnistuu paremmin suuressa koossa, tai se voi sisältää kirjasinvihjeitä, jotta sen voi muodostaa pienessä koossa eri ympäristöissä. Kuten aiemmin mainittiin, kun käytät verkkokirjasimia Adobe Musessa, verkkokirjasinkirjaston avulla voit suodattaa näkyviin niiden kirjasinten luettelon, joita suositellaan käytettäväksi kappaleissa tai otsikoissa. Jos et ole varma, sopiiko tietty kirjasin sivuston tekstin otsikkoihin tai kappaleisiin, valitse kirjasimet kappaleita ja otsikoita koskevien suositusten perusteella, ja voit olla varma, että luomasi sivut ovat helppolukuisia.

Voit lisätä tekstiin tyylin verkkokirjasinten avulla käyttämällä samaa prosessia kuin vakiokirjasinten ja järjestelmäkirjasinten kanssa. Näin voit muotoilla tekstiä käyttämällä verkkokirjasimia:

 1. Valitse tekstiä tekstikehyksestä tekstityökalulla.

 2. Valitse Kirjasin-valikosta haluamasi kirjasin valitsemalla Verkkokirjasimet ja valitsemalla sitten kirjasinjoukon nimi luettelosta.

  Käytä verkkokirjasinta valittuun tekstisisältöön valitsemalla kirjasimen nimi.

  Kun olet käyttänyt verkkokirjasinta, voit käyttää Teksti-paneelia tai hallintapaneelin asetuksia kirjasimen koon, värin ja muiden määritteiden määrittämiseen.

  Huomautus:

  Verkkokirjasimet toimivat sivujen suunnittelussa samalla tavoin kuin muut kirjasintyypit. Voit muokata tekstin muotoilua, muokata tekstikehystä ja muuttaa sen kokoa, ja sijoittaa sen sivulle kohtaan, jossa haluat sen näkyvän.

 3. Kun olet saanut sivuston valmiiksi, valitsemalla Esikatsele voit katsoa, miltä se näyttää Adobe Musessa. Voit myös tarkistaa sivuston selainikkunassa valitsemalla Tiedosto > Esikatsele sivu selaimessa.

  Kuten aiemmin mainittiin, verkkokirjasimet ovat erityisen hyödyllisiä kiinnostavien sivustojen suunnitteluun, koska voit valita sadoista kirjasimista ja (järjestelmäkirjasimista poiketen) sivun yksilöllinen typografia viedään tekstinä eikä kuvatiedostoina.

 4. Huomaa, että kun esikatselet sivun selaimessa, verkkokirjasinten teksti muodostetaan tekstisisällöksi. Kokeile valita ja kopioida se, jotta näet, miten se toimii.

  Verkkokirjasinta käyttävän tekstin voi valita verkkoselaimessa, koska se viedään tekstinä.

Tekstisisällön vieminen tekstinä kuvien sijaan on suositeltavaa. Kun valitset järjestelmäkirjasimet, tekstisisältö viedään kuvina, ja tästä syystä sivujen lataaminen vie pidempään.

Kun käytät verkkokirjasimia, kävijät voivat kopioida ja liittää tekstisisältöä suoraan sivuston sivuilta. Tämän ansiosta he voivat käyttää ja tallentaa osoitteita, puhelinnumeroita ja muita tärkeitä tietoja, jotka he haluavat jakaa jonkun muun kanssa tai tallentaa offline-tilassa osoitekirjaansa.

Verkkokirjasinten muodostaminen tekstiksi auttaa parantamaan myös sivuston sijoitusta hakutuloksissa, koska hakukoneiden, jotka indeksoivat verkkosivustoja, on helpompi jäsentää tekstisisältöä kuin kuvia. Verkkokirjasinten käyttäminen auttaa näin ollen hankkimaan enemmän liikennettä ja lataamaan sivut tehokkaammin kävijöitä varten.

Näytönlukijoita käyttävien kävijöiden on myös helpompi siirtyä tekstisisällössä. Tärkeiden alueiden, kuten sivun otsikoiden, muodostaminen tekstiksi varmistaa, että sivusto on helppokäyttöinen kaikille käyttäjille.

Vakiokirjasinten käsitteleminen

Kirjasin-valikko sisältää osion, jossa luetellaan vakiokirjasimet. Voit käyttää vakiokirjasimia vapaasti sivuilla, koska ne on asennettu valmiiksi kaikkiin nykyaikaisiin tietokoneisiin. Tietokoneeseen ei tarvitse asentaa mitään uutta ja kävijöillä on jo tietokoneissaan kirjasimet sivujen tekstisisällön muodostamiseen.

Vakiokirjasimet koostuvat pienestä joukosta yleisesti käytettyjä tietokoneiden kirjasimia, jotka ovat kaikissa tietokoneissa tekstisisällön näyttämistä varten. Vakiokirjasimia käyttävä teksti muodostetaan käytössä olevaan sivustoon tekstiksi.

Kuten verkkokirjasimissa, vakiokirjasimissa on kaikki tekstin tekstiksi muodostamisen edut, esimerkiksi seuraavat:

 • Kävijät voivat valita, kopioida ja liittää verkkosivujen sisältöä.
 • Tekstisisältöä sisältävät sivut latautuvat nopeammin verrattuna paljon kuvia sisältäviin sivuihin.
 • Hakutulosten sijoitus paranee, koska hakukoneet voivat indeksoida tekstisisällön.
 • Näytönlukijoita käyttäville kävijöille tekstin käyttäminen on helpompaa kuin kuvasisällön käyttäminen.

Vakiokirjasinten käyttämisen haittapuolena on kuitenkin se, että sivuja suunniteltaessa käytettävissä on vain vähän vaihtoehtoja.

Kun valitset Kirjasimet-valikosta Vakiokirjasimet, koko luettelo näytetään.

Näet koko luettelon valitsemalla Kirjasimet-valikosta Vakiokirjasimet.

Vakiokirjasimet ovat

 • Arial
 • Comic Sans
 • Courier New
 • Geneva
 • Georgia
 • Helvetica
 • Lucida Sans
 • Palatino
 • Times
 • Trebuchet
 • Verdana

Huomaa, että jos siirrät osoittimen vaihtoehdon päälle, työkaluvihjeessä näytetään vaihtoehtoisten kirjasinten luettelo.

Työkaluvihje osoittaa, että jos kävijällä ei ole asennettuna kirjasinta, jota käytät, se korvataan automaattisesti samannäköisellä kirjasimella. Sivu näyttää samalta kuin sen alkuperäinen suunnitelma eikä kävijä huomaa, että puuttuvan kirjasimen käyttö epäonnistuu. Kävijälle ei näytetä virheilmoitusta ja sivun sisältö latautuu. Teksti näytetään samankaltaisella vaihtoehtoisella kirjasimella, joka on asennettu kävijän koneeseen.

Yleisesti ottaen vakiokirjasimet ovat hyvä valinta sivun sisältöön, jonka on oltava helposti luettavaa ja kävijöille helppoa navigoida, mutta rajoitettu joukko vaikeuttaa sellaisen kirjasimen löytämistä, joka vastaa sivuston ulkoasua.

Järjestelmäkirjasinten käsitteleminen

Järjestelmäkirjasimilla tarkoitetaan kirjasimia, jotka olet asentanut omaan tietokoneeseesi. Voit asentaa ne käyttöön monia eri ohjelmia varten, muun muassa kuvankäsittelyohjelmia varten. Samat kirjasimet ovat käytettävissä myös Adobe Musessa suunnittelemiasi sivuja varten.

Jos esimerkiksi suunnittelet sivustoa maanjäristyksestä, voit asentaa kirjasimen, jossa on tärisevä tai halkeillut tyyli, jotta sivun otsikot vastaavat sivuston teemaa. Mitä tahansa asentamaasi kirjasinta voi käyttää Adobe Musessa, joten sivujen asetteluille ei ole rajoituksia, ja voit tehdä täysin mukautettuja sivuja (tai käyttää sivustossa asiakkaan mukautettua kirjasinta). Järjestelmäkirjasinten ansiosta voit käyttää suurta määrää yksilöllisiä kirjasimia, joilla voit piristää sivuja.

Kävijät näkevät järjestelmäkirjasimia käyttävän tekstin juuri sellaisena kuin määritit sen, vaikka heillä ei olisi kyseisiä kirjasimia asennettuina koneeseensa. Adobe Muse toteuttaa tämän viemällä järjestelmäkirjaimia käyttävän tekstin automaattisesti kuvatiedostoina. Tämä on saumaton toiminto, joka tapahtuu taustalla. Kun suunnittelet sivuja, järjestelmäkirjasimia käyttävä teksti säilyy muokattavassa muodossa, jotta voit jatkaa muutosten tekemistä.

Jos valitset järjestelmäkirjasimet Kirjasimet-valikosta, näet luettelon kirjasimista, jotka olet asentanut koneeseesi.

Järjestelmäkirjasimet-osiossa näytetään luettelo kirjasimista, jotka olet asentanut.

Kun tekstissä käytetään järjestelmäkirjasimia, haittapuolena on se, että teksti muodostetaan käytössä olevassa sivustossa kuvina, joiden lataaminen vie pidempään kuin tekstisisällön lataaminen.

Jos valitset järjestelmäkirjasimet, voit käyttää yksilöllistä typografiaa käyttämällä niitä kirjasimia, jotka itse suunnittelijana olet asentanut omaan koneeseesi. Toisaalta näiden kirjasinjoukkojen käyttäminen johtaa siihen, että sivuilla on paljon kuvia ja sivujen lataaminen kestää pidempään. Tämä puolestaan voi vaikuttaa sivuston suorituskykyyn.

Käytä näin ollen järjestelmäkirjasimia harvoin sivustojen tekstissä.

Parhaan käytännön mukaista on myös valita järjestelmäkirjasimia käyttävä teksti, vaikka tekstiä ei olisi linkitetty, ja syöttää Hyperlinkki-valikon Otsikko-kenttään kuvaava otsikko.

Kun esikatselet sivua selaimessa, otsikko näkyy työkaluvihjeenä, kun siirrät osoittimen tekstin päälle.

Syöttämäsi otsikkoteksti näkyy työkaluvihjeenä.

Otsikkonimiö auttaa kävijöitä, jotka käyttävät näytönlukijaa ja kuuntelevat sivuston sisällön sen sijaan, että lukisivat sen. Otsikoiden lisääminen on erittäin tärkeää myös siksi, että verkkosivustoja indeksoivat hakukoneet käyttävät kuvan otsikkoa, jotta ne voivat luokitella sivuston sisällön paremmin, erityisesti silloin, kun kuvan teksti sisältää tärkeää tietoa, kuten sivujen otsikoita.

Aina kun mahdollista, valitse vakiokirjasimet, jotka vastaavat asentamiasi järjestelmäkirjasimia, ja käytä niitä.

Viimeksi käytettyjen kirjasimien käyttäminen ja palauttaminen

Kun määrität Adobe Musessa tekstissä käytettäviä kirjasimia, Kirjasimet-valikon ensimmäisessä osiossa näkyvät kirjasinten nimet. Näin löydät ne helposti, jos haluat käyttää samoja kirjasimia muissa sivuston teksteissä. Sinun ei tarvitse muistaa, mitkä kirjasimet ovat verkkokirjasimia, mitkä vakiokirjasimia ja mitkä järjestelmän kirjasimia. Valikon yläosan luettelo sisältää kaikentyyppiset kirjasimet, joita olet käyttänyt äskettäin.

On yleinen web-suunnittelun käytäntö pitää yhdellä sivulla käytettyjen kirjasinten määrä pienenä. Kun käytät samalla sivulla korkeintaan neljää erilaista kirjasinta, kävijöiden on helppo lukea tekstisisältö näytöstä. Tavallisesti Viimeksi käytetyt kirjasimet -osiossa näkyy vain muutaman kirjasimen nimi, mikä tekee siitä helppokäyttöisen.

Joskus saatat kuitenkin kokeilla samassa projektissa hyvinkin monia kirjasimia. Tai ehkä suunnittelet useita sivuston osia samanaikaisesti ja huomaat, että Kirjasimet-valikon Viimeksi käytetyt kirjaimet -luettelosta on tullut paljon pitempi. Jos luettelo on liian pitkä, siitä on vaikea löytää haluamaansa kirjasinta.

Voit valita, miten kirjasimet näytetään Viimeksi käytetyt kirjasimet -osiossa. Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Avaa Asetukset-valintaikkuna valitsemalla Adobe Muse > Asetukset.

 2. Kirjoita Tyyppi-kohtaan numeroarvo tai valitse sopiva Viimeksi käytettyjen kirjasinten määrä -asetus ylä- ja alanuolilla.

  Määritä, montako viimeksi käytettyä kirjasinta luettelossa näkyy.

  Voit poistaa kaikki viimeksi käytetyt kirjasimet luettelosta napsauttamalla Tyhjennä viimeksi käytetyt kirjaimet -painiketta.

 3. Tallenna muutokset napsauttamalla OK ja sulje Asetukset-valintaikkuna.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi