Adobe-ohjelmiston tukiohjeet

Perehdy Adoben tuotteiden ja palveluiden tuen aikajanaan.

Onko sovellukseni tuettu?

Adobe tukee tietokonesovelluksista kunkin sovelluksen uusinta versiota ja kahta sitä edeltävää pääversiota. Verkko- ja mobiilisovelluksistamme tuemme vain kunkin sovelluksen uusinta versiota. Luettelo sovelluksista ja tuen voimassaoloajoista on artikkelissa Tuotteet ja teknisen tuen voimassaoloajat.

Saako sovellukseni tietoturvapäivityksiä?

Adobe tarjoaa tietoturvapäivityksiä vain uusimpiin sovelluksiin. Suosittelemme, että päivität sovellukset aina uusimpiin versioihin, jotta voit hyödyntää ominaisuuksien, suorituskyvyn ja tietoturvan parannuksia.

Mitkä sovellukset ovat ladattavissa?

Tarjoamme asennusohjelmia uusimmille tietokonesovelluksillemme ja niiden edellisille pääversioille. (Acrobat DC on poikkeus. Tarjoamme vain uusimman version sen varmistamiseksi, että käytössäsi on uusimmat tietoturvapäivitykset.) Mobiilisovellusten osalta tarjoamme vain uusimman version. Emme tarjoa asennusohjelmia sovelluksille, joita emme enää myy. Etsi linkit sovelluksiin, jotka ovat ladattavissa.​

Miksi sovellukseni ei ole enää käytettävissä?

Osana innovaatiosykliämme lakkautamme joskus jonkin sovelluksen, jotta voimme keskittyä uusien ja päivitettyjen ohjelmistojen ja palvelujen tarjoamiseen.  

Onko lakkautetuille sovelluksille tai palveluille saatavilla tukea?

Tarjoamme tukea, latauksia, oppaita ja tietoturvakorjauksia sovelluksen tai palvelun käyttöiän ajan. Kun sovellus tai palvelu lakkautetaan, tuki päättyy.

Adoben käytöstäpoistamisaikataulut
Lakkautettujen sovellusten ja palveluiden tuen aikajana

Tietoja Adoben tuotteiden tukiajoista on artikkelissa Tuotteet ja teknisen tuen voimassaoloajat.

Kuinka paljon etukäteen sovellusten tai palvelujen lakkauttamisesta ilmoitetaan?

Ilmoitamme lakkauttamisista yleensä vähintään 12 kuukautta ennen myynnin tai tuen päättymistä. Ennakoimattomien muutosten tai vaatimusten vuoksi varoitusaika voi kuitenkin olla lyhyempi.

Tehdäänkö lakkautettuun sovellukseen tai palveluun parannuksia tai korjauksia?

Käyttöiän päättymisilmoituksen jälkeen tuotteeseen tai palveluun ei tehdä parannuksia. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan varmistamaan yhteensopivuuden käyttöjärjestelmäpäivitysten kanssa ja tarjoamme tarvittaessa tietoturvakorjauksia, kunnes sovelluksen tai palvelun myynti lopetetaan.

Lisätietoja

Tässä asiakirjassa määritetään Adoben tuen käyttöiän päättymisaikajana kaikille Adobe Creative Cloud- ja Document Cloud -tuotteille ja isännöidyille palveluille riippumatta siitä, tarjotaanko ne paikallisena ohjelmistona vai isännöitynä palveluna, pois lukien alla Poikkeukset-kohdassa mainitut palvelut ja alustat.

Poikkeukset

Tämä aikataulu ei koske Adoben palveluja ja alustoja, kuten Flashia. Käyttöiän päättymisen ei pidä tulkita tarkoittavan minkään voimassa olevan Adoben sopimuksen lakkauttamista. Nykyiselle tuotekannalle tarkoitettuja palveluja tarjotaan edelleen nykyisten sopimusehtojen mukaisesti. Niiden tuotteiden tai palveluiden kohdalla, joita koskevat tiukemmat käyttöiän päättymisvaatimukset, sovelletaan tiukempaa vaatimusta.

 • Adobe pidättää oikeuden lakkauttaa tuotteen lopettamalla sille tarjotun tuen milloin tahansa.
 • Adobe pyrkii kaupallisesti järkevin keinoin ilmoittamaan tuen päättymisestä vähintään 12 kuukautta etukäteen.
 • Adobe pyrkii kaupallisesti järkevin keinoin ilmoittamaan kyseisen tuotteen myynnin päättymisestä tai viimeisestä tilauspäivästä vähintään 12 kuukautta etukäteen.
 • Käyttöiän päättymisilmoituksen antamisen ja tuen tosiasiallisen päättymisen välisenä aikana tuotetta tuetaan seuraavasti:
  • Tuotteeseen tai palveluun ei tehdä uusia parannuksia.
  • Tuotteeseen tai palveluun ei tehdä parannuksia, jotka tukevat uusia tai päivitettyjä versioita alustoista tai käyttöjärjestelmistä, joilla tuote toimii tai joihin se on yhteydessä.
  • Adoben asiakaspalvelu ohjaa asiakkaat käyttämään olemassa olevia korjauksia tai tilapäisratkaisuja, jotka soveltuvat raportoituun tapaukseen.
  • Adobe voi oman harkintansa mukaan kehittää uusia hotfix-ratkaisuja ongelmiin, joilla on suuri tekninen vaikutus tai jotka aiheuttavat suuria liiketoiminnallisia riskejä asiakkaille. Adobe määrittää asiakkaiden antamien tietojen perusteella vaikutusten ja riskien tason ja sen vaatimat toimet.
  • Adobe voi oman harkintansa mukaan käyttää tutkimus- ja kehitystiimejä vain kriittisissä tapauksissa ja rajoitetusti ongelmien tunnistamiseen.
 • Adobe pyrkii kaupallisesti järkevin keinoin ratkaisemaan lakkautettujen tuotteiden tietoturvaongelmat takuu- tai tukikauden ajan sen mukaan, kumpi niistä jatkuu pitempään.

Termi

Määritelmä

Lisätietoja

Käyttöiän päättyminen 

Asiakkaille, kanavakumppaneille ja asian osapuolille lähetetään ilmoitus, että tuotetta ei enää myydä, tueta tai tarjota ladattavaksi. 

Lähetetään yleensä vähintään 12 kuukautta ennen myynnin päättymistä.

Myynnin päättyminen

Tuotetta ei enää myydä Adobe.com-sivustolla tai kolmannen osapuolen kaupoissa.

Asennusohjelmia ei tarjota ladattavaksi Adobe.com-sivustolla.

Käyttöiän päättyminen

Kaikki verkkopalvelut ja tuki lakkautetaan. 

Kaikki jatkuvaa ylläpitoa vaativat tukipalvelut poistetaan. Tallennetut asiakastiedot poistetaan.

Avustettu tuki  

Adoben tarjoama tuki chatin, puhelimen tai sähköpostin kautta lataamista, aktivointia ja maksamista varten.    

Saatavilla, kunnes tuotteen käyttöikä päättyy.

Omatoiminen tuki   

Verkkodokumentaatio, asennusohjelmat ja yhteisön tuki tuotetta koskevissa asioissa.    

Päivitetään (tarvittaessa) käyttöiän päättymiseen asti. Saatavilla käyttöiän päättymiseen asti.    

Käyttöjärjestelmäpäivitykset sovelluksen uusimpaan versioon    

Adobe-tuotteiden parannukset niiden optimoimiseksi uusiin käyttöjärjestelmiin.    

Adobe optimoi sovellukset uusiin käyttöjärjestelmiin tarpeen mukaan käyttöiän päättymiseen asti.    

Tietoturvahaavoittuvuus

Tietoturvahaavoittuvuus, jonka avulla hyökkääjä voi murtautua käyttäjän tietokoneelle.    

Adobe pyrkii kohtuullisin keinoin ratkaisemaan lakkautettujen tuotteiden tietoturvaongelmat takuu- tai tukikauden ajan sen mukaan, kumpi niistä jatkuu pitempään.

Huomautus:
 • Näitä tukiohjeita ei pidä tulkita oikeudellisesti sitovaksi sitoumukseksi. Adobe ei anna mitään suoria, epäsuoria tai lakisääteisiä takuita julkaisemalla tämän asiakirjan tai tässä asiakirjassa olevien tietojen osalta.
 • Asiakirja on tarkoitettu tiedoksi. Adobe pidättää itsellään oikeuden muuttaa yksittäisiä tuotteita koskevia ohjeita liiketoimintansa vaatimalla tavalla.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa