Tärkeää: Tämä dokumentti antaa taustatietoa. Katso kuvien koon muutoksen ohjeet kohdasta: Kuvan koko ja tarkkuus. Katso kuvien rajauksen ohjeet kohdasta: Rajaa ja suorista kuva.

Voit Adobe Photoshopia käyttäen muuttaa kuvan kokoa usealla tavalla. Saat parhaat tulokset kuvan kokoa muuttaessasi, kun ymmärrät kunkin koonmuutosmenetelmän taustalla olevat käsitteet ja kunkin koonmuutoksen lopputulokset. Nämä käsitteet myös vaikuttavat siihen, kuinka Rajaustyökalun vaihtoehdot toimivat. Jos muutat kuvan kokoa tai rajaat sitä tuntematta asiaan liittyviä käsitteitä, saatat saada odottamattomia tuloksia.

Kuvakoot ruudulla ja tulostettuna

Ruudulta katsottuna kuvan koko on erilainen kuin tulostettuna. Jos miellät nämä erot, voit ymmärtää paremmin, mitä asetuksia muuttaa, kun muutat kuvan kokoa.

Ruudun koko

Näyttösi ruudun tarkkuus viittaa siihen kuvapisteiden lukumäärään, jonka se pystyy näyttämään. Esimerkiksi näyttö, jossa tarkkuus on 640 x 480 kuvapistettä, näyttää 640 kuvapistettä leveyssuunnassa ja 480 kuvapistettä korkeussuunnassa. On olemassa useita eri näyttötarkkuuksia, ja yleensä näyttöruudun fyysinen koko määrittää käytettävissä olevat tarkkuudet. Esimerkiksi suurilla näytöillä päästään yleensä suurempiin tarkkuuksiin kuin pienillä näytöillä, koska suurissa on enemmän kuvapisteitä.

Voit selvittää näyttösi tarkkuuden valitsemalla Käynnistä > Ohjauspaneeli > Näyttö > Asetukset ja katsomalla Näytön tarkkuus (Windows), tai valitsemalla Järjestelmäasetukset> Näytöt ja katsomalla Tarkkuus luettelosta (Mac OS).

Kuvan koko ruudulla

Kun kuva näytetään ruudulla, sillä on kiinteä kuvapistekoko. Näyttösi tarkkuus määrää sen, kuinka suurena kuva näkyy ruudulla. Näyttö, jossa on 640 x 480 kuvapistettä, näyttää vähemmän kuvapisteitä kuin näyttö, jossa on 1024 x 768 kuvapistettä. Siksi jokainen kuvapiste 640 x 480 kuvapisteen näytössä on suurempi kuin 1024 x 768 kuvapisteen näytön kuvapiste.

Kuva, jossa on 100 x 100 kuvapistettä täyttää noin kuudesosan 640 x 480 kuvapisteen näytön kuva-alasta, mutta vain noin kymmenesosan 1024 x 768 kuvapisteen näytön kuva-alasta. Siksi kuva näyttää pienemmältä 1024 x 768 kuvapisteen näytöllä kuin 640 x 480 kuvapisteen näytöllä.

Kuvan koko tulostettuna

Muut kuvan kokoa muutettaessa käytetyt arvot — kuvan fyysinen koko tulostettuna ja tarkkuus — eivät ole olennaisia ennenkuin kuva tulostetaan. Silloin kuvan fyysinen koko, tarkkuus ja kuvapistemitat määrittävät kuvan datan määrän ja sen tulostuslaadun. Pääsääntöisesti korkeamman tarkkuuden kuvat tulostuvat laadukkaampina. Seuraavissa kappaleissa on lisätietoja tarkkuudesta ja fyysisestä koosta.

Kuvan koko -valintaikkuna

Kun käytät Kuvan koko -valintaikkunaa muuttaaksesi kuvien kokoa (valitse Kuva > Kuvan koko), neljä osa-aluetta kuvassasi voi muuttua:

  • Kuvapistemitat: kuvan leveys ja korkeus.
  • Kuvan koko, kun se on auki Photoshopissa: Tämä arvo näkyy valintaikkunan yläosassa.
  • Dokumentin koko: kuvan fyysinen koko tulostettuna, eli leveys ja korkeus.
  • Kuvan tarkkuus tulostettuna: Yksikkö on kuvapistettä tuumalla tai kuvapistettä senttimetrillä.

Photoshop laskee kuvan fyysisen koon, tarkkuuden ja kuvapistemitat seuraavasti:

  • Fyysinen koko = tarkkuus x kuvapistemitat
  • Tarkkuus = fyysinen koko / kuvapistemitat
  • Kuvapistemitat = fyysinen koko / tarkkuus

Kuvan koko -valintaikkuna antaa sinun muuttaa kuvan kokoa kahdella tavalla: Voit lisätä tai vähentää kuvan datamäärää (interpolointi). Tai voit säilyttää saman datamäärän (koon muutos ilman interpolointia). Jos interpoloit kuvaa, kuvan laatu voi huonontua jonkin verran. Voit joutua tekemään lisätoimenpiteitä, kuten käyttämään Epäterävä maski -suodatinta kuvan tarkentamiseksi kompensoimaan interpolointia.

Vihje: Voit palauttaa Kuvan koko -valintaikkunan alkuperäiseen tilaansa painamalla Alt (Windows) tai Optio (Mac OS). Näiden painikkeiden painaminen muuttaa Peruuta-näppäimen Palautus-näppäimeksi.

Kuvan koon muuttaminen ja interpolointi

Kun muutat kuvan kokoa ja teet interpolointia, muutat kuvatiedoston datan määrää. Kun interpoloit kuvaa, varmista, että Interpolointi on valittuna Kuvan koko -valintaikkunan alaosassa. Interpolointi on oletusarvoisesti päällä.

Interpolointi muuttaa kuvan kuvapisteiden kokonaismäärää, joka näkyy Kuvan koko -valintaikkunassa arvona Leveys ja Korkeus kuvapisteinä. Kun lisäät valintaikkunassa kuvapisteiden määrää (interpolointi ylöspäin, upsampling), sovellus lisää kuvan datamäärää. Kun vähennät kuvapisteiden määrää (interpolointi alaspäin, downsampling), sovellus vähentää kuvan datamäärää. Aina kun kuvan datamäärää lisätään tai pienennetään, kuvan laatu huononee jonkin verran. Yleensä on suositeltavampaa pienentää kuvan datamäärää ennemmin kuin suurentaa sitä. Tämä johtuu siitä, että Photoshop joutuu arvaamaan lisättävät kuvapisteet, kun interpoloidaan ylöspäin. Tämä on monimutkaisempaa kuin arvata mitkä kuvapisteet poistetaan, kun interpoloidaan alaspäin. Saat parhaat tulokset, kun tuot kuvat Photoshopiin haluamaasi tulostukseen valmiiksi sopivalla tarkkuudella. Voit saada haluamasi tulokset muuttamalla kuvan kokoa ilman interpolointia. Jos kuitenkin interpoloit kuviasi, tee se vain kerran.

Kun laitat Interpoloinnin päälle, voit muuttaa mitä tahansa arvoa Kuvan koko -valintaikkunassa: kuvapistemittoja, fyysistä kokoa tai tarkkuutta. Jos muutat yhtä arvoa, se vaikuttaa muihin. Kuvapistemitat muuttuvat aina.

  • Kuvapistemittojen muuttaminen vaikuttaa kuvan fyysiseen kokoon mutta ei tarkkuuteen.
  • Tarkkuuden muuttaminen vaikuttaa kuvapistemittoihin mutta ei fyysiseen kokoon.
  • Fyysisen koon muuttaminen vaikuttaa kuvapistemittoihin mutta ei tarkkuuteen.

Tiedoston kokoa ei voi asettaa; se muuttuu, kun kuvan datan kokonaismäärää muutetaan (kuvapistemitat). Huomioi tiedoston koko ennenkuin muutat muita arvoja valintaikkunassa. Voit senjälkeen katsoa tiedoston kokoa mieltääksesi kuinka paljon dataa poistetaan kuvasta tai lisätään kuvaan kun interpoloit sen. Esimerkiksi jos kuvan koko muuttuu 250 kB:sta 500 kB:hen, lisäät kuvan datan määrän kaksinkertaiseksi, mikä voi heikentää sen laatua. Heikentynyt kuva voi näyttää epäselvältä, rosoiselta tai rakeiselta.

Kuvan koon muuttaminen ilman interpolointia

Kun muutat kuvan kokoa, mutta et interpoloi, muutat kuvan kokoa, mutta et muuta kuvan datan määrää. Kuvan koon muuttaminen ilman interpolointia muuttaa kuvan fyysistä kokoa muuttamatta kuvan kuvapistemittoja. Kuvaan ei lisätä dataa eikä siitä poisteta dataa. Jos kytket Interpoloinnin pois, kuvapistemittojen kentät eivät ole käytettävissä. Ainoat kaksi arvoa, joita voit muuttaa, ovat fyysinen koko (Leveys ja Korkeus kentässä Dokumenttikoko) tai tarkkuus (kuvapistettä/tuuma). Jos muutat kokoa ilman interpolointia, voit asettaa joko kuvan fyysisen koon tai tarkkuuden. Jotta kuvan kokonaiskuvapistemäärä pysyisi samana, Photoshop kompensoi antamasi arvon perusteella lisäämällä tai vähentämällä toista arvoa. Jo esimerkiksi asetat fyysisen koon, Photoshop muuttaa tarkkuutta.

Kun kuvapistemitat pysyvät vakiona ja pienennät kuvan fyysistä kokoa, tarkkuus kasvaa vastaavasti. Jos pienennät fyysisen koon puoleen, kuvan tarkkuus kaksinkertaistuu. Samaan tilaan menee kaksi kertaa enemmän kuvapisteitä. Jos kaksinkertaistat kuvan koon, tarkkuus pienenee puoleen, koska kuvapisteet ovat kaksi kertaa isompia vastatakseen fyysistä kokoa.

Esimerkki: 400 x 400-kuvapisteen kuvan fyysinen koko on 4 x 4 tuumaa, jolloin tarkkuus on 100 kuvapistettä tuumalle (ppi). Pienentääksesi kuvan fyysisen koon puoleen ilman interpolointia, asetat fyysisen koon arvoon 2 x 2 tuumaa. Photoshop lisää tarkkuuden arvoon 200 ppi. Kuvan koon muuttaminen tällä tavalla pitää kuvapisteiden kokonaismäärän vakiona (200 ppi x 2 x 2 tuumaa = 400 x 400 kuvapistettä) Jos suurennat fyysisen koon kaksinkertaiseksi (8 x 8 tuumaa), tarkkuus pienenee arvoon 50 ppi. Tuumien lisääminen kuvan kokoon tarkoittaa, että kuvapisteiden määrä tuumaa kohti pienenee puoleen. Jos muutat kuvan tarkkuutta, fyysinen koko muuttuu myös.

Tärkeää: Kuvapistemitat määräävät datan määrän, ja tarkkuutta ja fyysistä kokoa käytetään vain tulostuksessa.

Huomautus: Kuvapistettä tuumalla (ppi) kertoo kuvan jokaisessa tuumassa olevien kuvapisteiden lukumäärän. Pistettä tuumalla (dpi) liittyy vain tulostimiin, ja vaihtelee tulostimesta toiseen. Yleensä tulostimissa on 2,5...3 mustepistettä kuvapistettä kohti. Esimerkiksi 600-dpi-tulostin vaatii vain 150...300-ppi-kuvan, jotta saadaan paras tulostuslaatu.

Lisätietoja Kuvan koko -valintaikkunan vaihtoehdoista löydät täältä Kuvapisteen mitat ja painetun kuvan tarkkuus Photoshopin ohjeessa.

Rajaustyökalun käyttäminen

Jos käytät Rajaustyökalua kuvan koon muuttamiseen, kuvapistemitat ja tiedoston koko muuttuvat, mutta kuvaa ei interpoloida. Kun käytät Rajaustyökalua, kuvapistemitat ja tarkkuus huomioivat enemmän kuvapisteitä tuumaa kohti, riippuen rajatun alueen koosta. Photoshop ei kuitenkaan varsinaisesti lisää tai poista dataa kuvasta.

Kun rajaat kuvan, muutat alkuperäistä kuvakokoa poistamalla dataa tai tuomalla lisää dataa ja luot uuden kuvan. Koska poistat tai lisäät dataa suhteessa alkuperäiseen kuvaan, interpoloinnin käsite menettää suuressa määrin merkitystään. Se johtuu siitä, että kuvapisteiden määrä tuumalle voi vaihdella perustuen kuvapistelukumäärään rajaukseen valitulla alueella. Jos kuvapisteiden lukumäärä rajatulla alueella sallii, Photoshop pyrkii säilyttämään saman tarkkuuden kuin alkuperäisessä kuvassa. Tämä menetelmä on rajaus ilman interpolointia. Mutta jos et määrittele tarkasti valittujen kuvapisteiden lukumäärää, uuden kuvan kuvapistemitat ja tiedoston koko muuttuvat.

Rajaustyökalun asetukset

Asetukset Rajaustyökalun asetuspalkissa muuttuvat senjälkeen kun piirrät valitun alueen. Kun valitset ensimmäisen kerran Rajaustyökalun, voit määritellä leveyden, korkeuden ja tarkkuuden. Leveyden ja korkeuden voi määritellä tuumissa, senttimetreissä, millimetreissä, pisteissä ja pica-yksiköissä. Kirjoita yksikkö tai yksikön lyhennys arvokenttään numeron jälkeen. Esimerkiksi 100 px, 1 in, 1 tuuma, 10 cm, 200 mm, 100 pt tai 100 pica.Jos et määrittele mittayksikköä Leveys- ja Korkeus-kentissä Rajausasetusten palkissa, oletusarvoinen yksikkö on tuuma.

Voit myös asettaa rajatun kuvan tarkkuuden arvon Tarkkuus-kentässä. Valitse ponnahdusvalikosta kuvapistettä/tuuma tai kuvapistettä/cm.

Katso lisätietoja rajaustyökalun asetuksista: Valokuvien rajaaminen ja suoristaminen.

Tuumakoon muuttaminen pelkästään

Kun määrität Rajaustyökalun asetuksissa kuvan fyysisen koon tuumissa muuttamatta tarkkuutta, kuvapistemitat muuttuvat. Mitat muuttuvat perustuen rajaukseen ottamiesi kuvapisteiden määrän ja alkuperäisen kuvan kuvapisteiden määrän suhteeseen. Tarkkuus muuttuu sovittaakseen uudet kuvapisteet rajauksen tuumakokoon, perustuen alkuperäisen kuvan kokoon.

Huomautus: Seuraavissa esimerkeissä käytetty alkuperäinen kuva on 4 x 4 tuumaa, 100 ppi, 400 x 400 kuvapistettä, 468,8 kt.

Tuumakoko
(sinä asetat)
Tarkkuus
(Photoshop muuttaa)
Kuvapistemitat
(valitsemasi rajauksen koko)
Tiedostokoko
2 x 2 tuumaa 104 ppi
(alkuperäinen tarkkuus = 100 ppi)
208 x 208 px
(alkuperäinen = 400 x 400 px)
125,8 kt
(alkuperäinen 468,8 KB)

Tässä esimerkissä Photoshop pienentää kuvan koon puoleen (4 neliötuumasta 2 neliötuumaan). Photoshop myös pienentää kuvapistemittoja 50%:lla. Alkuperäinen tarkkuus (100 ppi) säilyy, mutta se lisääntyy kattaakseen ylimääräiset kuvapisteet (8 ppi) jotka lisättiin rajattuun suorakulmioon.

Tuumakoon ja tarkkuuden muuttaminen

Kun asetat kuvan fyysisen koon tuumissa Rajaustyökalun asetuksiin ja muutat kuvapisteiden määrää tuumalla, kuvapistemitat muuttuvat Syntyvän kuvan dokumentissa on yleensä enemmän tai vähemmän kuvapisteitä. Asetat tuumat ja kuvapisteiden määrän kussakin tuumassa. Photoshop poistaa tai lisää dataa, jotta se sopii kuvapisteiden määrään valitsemassasi tuumaluvussa.

Huomautus: Seuraavissa esimerkeissä käytetty alkuperäinen kuva on 4 x 4 tuumaa, 100 ppi, 400 x 400 kuvapistettä, 468,8 kt.

Tuumakoko

(sinä asetat)
Tarkkuus

(sinä asetat)
Kuvapistemitat

(muuttuvat)
Tiedostokoko
2 x 2 tuumaa 200 ppi 400 x 400 kuvapistettä 468,8 kt
2 x 2 tuumaa 300 ppi 600 x 600 kuvapistettä 1.03 Mt
2 x 2 tuumaa 50 ppi 100 x 100 kuvapistettä 29,3 kt

Ensimmäisessä esimerkissä pienensit fyysisen koon puoleen, mutta tasapainotit sen kaksinkertaistamalla tarkkuuden. Siksi kuvapistemitat ja tiedoston koko pysyivät samoina.

Toisessa esimerkissä pienensit fyysisen koon puoleen ja lisäsit tarkkuutta. Siksi kuvapistemitat kasvoivat kattaakseen lisääntyneen kuvapisteiden määrän tuumalla. Lisäksi tiedoston koko kasvoi.

Toisessa esimerkissä pienensit fyysisen koon puoleen ja pienensit tarkkuutta (ppi). Siksi kuvapistemitat pienenivät, koska kuvassa on nyt vähemmän kuvapisteitä. Lisäksi tiedoston koko pieneni.

Yksinomaan kuvapistemittojen muuttaminen

Jos asetat kuvapistemitat mutta et aseta tarkkuutta, tarkkuus asettuu samaksi kuin alkuperäisessä kuvassa. Syntyy uusi fyysinen koko, joka kattaa kuvapisteiden lukumäärän kuvassa ja tuumaa kohti. Tiedoston koko muuttuu, koska muutat kuvapistemittoja samalla kun annat Photoshopin säätää kuvapisteiden määrän tuumaa kohti.

Huomautus: Seuraavissa esimerkeissä käytetty alkuperäinen kuva on 4 x 4 tuumaa, 100 ppi, 400 x 400 kuvapistettä, 468,8 kt.

Tuumakoko

(muuttuu)
Tarkkuus

(muuttuu)
Kuvapistemitat

(sinä asetat)
Tiedostokoko
2 x 2 tuumaa 100 ppi 200 x 200 kuvapistettä 117,2 kt
3 x 3 tuumaa 100 ppi 300 x 300 kuvapistettä 263,7 kt
6 x 6 tuumaa 100 ppi 600 x 600 kuvapistettä 1.03 Mt

Näissä esimerkeissä tarkkuus ei muutu, mutta kuvapistemitat muuttuvat. Fyysinen koko muuttuu sopiakseen antamaasi ppi-arvoon (kuvapistemitat).

Kuvapistemittojen ja tarkkuuden muuttaminen

Kun asetat kuvapistemitat ja tarkkuuden, Photoshop tuottaa erilaisen fyysisen koon. Kuvassa on se määrä kuvapisteitä ja se ppi-arvo, jotka määritit. Tiedoston koko muuttuu, koska muutat kuvan kuvapisteiden kokonaismäärää ja kuvapisteiden määrää kussakin tuumassa.

Huomautus: Seuraavissa esimerkeissä käytetty alkuperäinen kuva on 4 x 4 tuumaa, 100 ppi, 400 x 400 kuvapistettä, 468,8 kt.

Tuumakoko

(muuttuu)
Tarkkuus

(sinä asetat)
Kuvapistemitat

(sinä asetat)
Tiedostokoko
1 x 1 tuumaa 600 ppi 600 x 600 kuvapistettä 1.03 Mt
2 x 2 tuumaa 300 ppi 600 x 600 kuvapistettä 1,03 Mt
0,667 x 0,667 tuumaa 300 ppi 200 x 200 kuvapistettä 117,2 kt

Näissä esimerkeissa sekä kuvapistemitat että tarkkuus muuttuvat. Fyysinen koko muuttuu kattaakseen kuvan kuvapisteiden kokonaismäärän ja kuvapisteiden määrän kussakin tuumassa (kuvapistemitat ja tarkkuus).

Pelkästään tarkkuuden muuttaminen

Kun muutat pelkästään tarkkuutta Rajaustyökalun asetuksissa, kuvan koko riippuu rajatun alueen kuvapisteiden lukumäärästä.

Vihje: Katso Tietoja-ruudusta, kuinka monta kuvapistettä on rajaamassasi alueessa.

Huomautus: Seuraavissa esimerkeissä käytetty alkuperäinen kuva on 4 x 4 tuumaa, 100 ppi, 400 x 400 kuvapistettä, 468,8 kt.

Tuumakoko

(tulos)

Tarkkuus

(sinä asetat)
Kuvapistemitat

(tulos)
Rajauksesi koko

(sinä rajasit)
Tiedostokoko
0,767 x 0,767 tuumaa 300 ppi 230 x 230 kuvapistettä 2,3 x 2,3 tuumaa 115 kt
1 x 1 tuumaa 300 ppi 300 x 300 kuvapistettä 3 x 3 tuumaa 263,7 kt
0,75 x 0,75 tuumaa 400 ppi 300 x 300 kuvapistettä 3 x 3 tuumaa 263,7 kt
1 x 1 tuumaa 200 ppi 200 x 200 kuvapistettä 2 x 2 tuumaa 117,2 kt
0,5 x 0,5 tuumaa 200 ppi 100 x 100 kuvapistettä 1 x 1 tuumaa 29,3 kt
1,5 x 1,5 tuumaa 200 ppi 300 x 300 kuvapistettä 3 x 3 tuumaa 263,7 kt

Näissä esimerkeissä Photoshop käyttää rajauksesi kokoa ja määrittämääsi tarkkuutta muuttaessaan kuvan kokoa. Uuden kuvan fyysinen koko ja kuvapistemitat sopivat rajauksesi kuvapistemäärään ja asettamaasi uuteen tarkkuuteen.

Video: Kuvan tarkkuuden ymmärtäminen

Video: Kuvan tarkkuuden ymmärtäminen
Yksinkertainen harjoitus

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö