Huomautus:

Photoshop CC:ssä on päivitetty Kuvan koko -valintaikkuna. Lisätietoja on kohdassa Kuvien koon muuttaminen.

Tietoja pikselimitoista ja tulostettujen kuvien resoluutioista

Pikselimitat kertovat pikselien kokonaismäärän kuvan leveydeltä ja korkeudelta. Resoluutio vaikuttaa bittikarttakuvan yksityiskohtien tarkkuuteen. Se ilmaistaan pikseleinä tuumalla (ppi). Mitä enemmän pikseleitä on tuumalla, sitä suurempi on resoluutio. Yleensä suuremman resoluution kuva on tulostettuna parempilaatuinen.

Pikselimitat ja tulostettujen kuvien resoluutio Photoshopissa
Sama kuva 72 ppi:n ja 300 ppi:n resoluutiolla; osan suurennus 200 %

Ellei kuvaa interpoloida (katso Interpolaatio), kuvatietojen määrä pysyy samana, vaikka tulostusmittoja tai resoluutiota muutettaisiin. Jos esimerkiksi kuvan resoluutiota muutetaan, sen korkeus ja leveys muuttuvat samassa suhteessa, jotta kuvatietojen määrä säilyy.

Photoshopissa kuvan koon ja resoluution välinen suhde näkyy Kuvan koko -valintaikkunassa (valitse Kuva > Kuvan koko). Poista Interpoloi-asetuksen valinta, koska ei ole tarkoitus muuttaa valokuvan kuvatietojen määrää. Muuta sen jälkeen leveyttä, korkeutta tai resoluutiota. Kun muutat yhtä arvoa, kaksi muuta arvoa muuttuvat vastaavasti. Kun Interpoloi kuva -asetus on valittu, voit muuttaa kuvan resoluutiota, leveyttä ja korkeutta tulostus- tai näyttötarpeidesi mukaan.

Pikselimitat Photoshopissa
Pikselimitat vastaavat dokumentin (tulosteen) kokoa kerrottuna resoluutiolla.

A. Alkuperäiset mitat ja resoluutio B. Resoluution pienentäminen muuttamatta pikselimittoja (ilman interpolaatiota) C. Samankokoisen dokumentin resoluution pienentäminen pienentää pikselimittoja (interpolaatio). 

Nykyisen kuvakoon näyttäminen nopeasti

Jos haluat nopeasti tarkistaa kuvan nykyisen koon, katso dokumentti-ikkunan alareunassa olevaa tietoruutua.

 1. Siirrä kohdistin tiedoston tietoikkunan päälle ja pidä hiiripainiketta painettuna.

Tiedostokoko

Kuvan tiedostokoko on digitaalinen koko, joka mitataan kilotavuina (kt), megatavuina (Mt) tai gigatavuina (Gt). Kuvan tiedostokoko on suoraan verrannollinen kuvan pikselimittoihin. Paljon pikseleitä sisältävät kuvat sisältävät tietyssä tulostuskoossa paljon yksityiskohtia mutta käyttävät myös paljon levytilaa, joten niiden muokkaaminen ja tulostaminen saattaa olla hidasta. Kuvan resoluutio onkin kompromissi kuvan laadun (tarvittavan tiedon määrän) ja tiedostokoon välillä.

Toinen tiedostokokoon vaikuttava tekijä on tiedostomuoto. GIF-, JPEG-, PNG- ja TIFF-tiedostomuodoissa käytetään eri pakkausmenetelmiä, minkä vuoksi samat pikselimitat sisältävien tiedostojen koot saattavat vaihdella huomattavasti. Vastaavasti kuvan värien bittisyvyys sekä tasojen ja kanavien määrä vaikuttavat tiedostokokoon.

Photoshop tukee enintään 300 000 x 300 000 pikseliä kuvaa kohti. Tämä rajoittaa kuvan tulostuskokoa ja -tarkkuutta.

Tietoja näytön resoluutiosta

Näytön resoluutio ilmaistaan pikselimittoina. Jos esimerkiksi näytön resoluutio ja kuvan pikselimitat ovat samat, kuva täyttää näytön, kun suurennussuhteeksi valitaan 100 %. Kuvan koko näytössä riippuu useista tekijöistä, kuten kuvan pikselimitoista, näytön koosta ja näytön resoluutioasetuksesta. Koska Photoshopissa voidaan muuttaa kuvan suurennuskerrointa näytössä, voit helposti käsitellä pikselimitoiltaan erilaisia kuvia.

Näytön resoluutio Photoshopissa
620 x 400 pikselin kokoinen kuva kooltaan ja resoluutioltaan erilaisissa näytöissä.

Kun valmistelet kuvia näytössä katseltaviksi, sinun pitää ottaa huomioon pienin näytön resoluutio, jolla kuvaa todennäköisesti katsellaan.

Tietoja tulostimen resoluutiosta

Tulostimen resoluutio ilmaistaan väriainepisteiden määränä tuumalla (dpi). Yleensä pisteiden määrän suurentaminen parantaa tulosteiden laatua. Useimpien mustesuihkutulostimien resoluutio on 720–2880 dpi. (Tarkasti ottaen mustesuihkutulostimet tuottavat mikroskooppisia mustepisteitä eikä todellisia rasteripisteitä, toisin kuin latomakoneet ja lasertulostimet.)

Tulostimen resoluutio on eri asia kuin kuvan resoluutio, mutta nämä liittyvät toisiinsa. Kun hyvälaatuinen kuva tulostetaan mustesuihkutulostimella, hyvät tulokset saavutetaan valitsemalla resoluutioksi vähintään 220 ppi.

Rasteritiheys on tulostimen tulostamien pisteiden tai rasterisolujen määrä tuumaa kohti tulostettaessa harmaasävykuvia tai värierotteluja. Myös linjatiheydeksi kutsuttu rasteritiheys mitataan linjoina tuumalla (lpi) tai solulinjoina tuumalla rasterissa. Mitä suurempi tulostuslaitteen resoluutio on, sitä hienompaa (suurempaa) linjatiheyttä voit käyttää.

Kuvan resoluution ja rasteritiheyden välinen suhde määrää tulostetun kuvan yksityiskohtien määrän. Yleissääntö on se, että erittäin laadukkaita rasterikuvia varten kuvan resoluution on oltava 1,5–2 kertaa rasteritiheys. Joissakin kuvissa ja tulostuslaitteissa pienemmälläkin resoluutiolla saadaan aikaan hyviä tuloksia. Saat tietää tulostimen rasteritiheyden tulostimen käyttöoppaasta tai tulostuspalvelusta.

Huomautus:

Jotkin latomakoneet ja 600 dpi:n lasertulostimet käyttävät rasterointitekniikkana muuta kuin puolisävytekniikkaa. Jos kuva tulostetaan tällaisella laitteella, kuvien suositellut resoluutiot on tarkistettava tulostuspalvelusta tai tulostimen käyttöoppaasta.

Esimerkkejä rasteritiheydestä Photoshopissa
Esimerkkejä rasteritiheydestä

A. 65 lpi: Karkea rasteri, jota käytetään yleensä tiedotteiden ja vaatimattomien mainosten painamiseen. B. 85 lpi: Keskitasoinen rasteri, jota käytetään yleensä sanomalehtien painamiseen C. 133 lpi: Laadukas rasteri, jota käytetään yleensä neliväristen aikakauslehtien painamiseen D. 177 lpi: Erittäin laadukas näyttö, jota käytetään yleensä vuosikertomusten ja taidekirjojen painamiseen 

Suositeltavan resoluution määrittäminen kuvalle

Jos kuva aiotaan tulostaa rasterin avulla, sopivien kuvatarkkuuksien määrä vaihtelee tulostuslaitteen rasteritiheyden mukaan. Photoshop voi määrittää tulostuslaitteen rasteritiheyden perusteella suositeltavan kuvan resoluution.

Huomautus:

Jos kuvan resoluutio on enemmän kuin 2,5 kertaa suurempi kuin rasterin linjatiheys, näyttöön tulee huomautus, kun yrität tulostaa kuvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvan resoluutio on suurempi kuin tulostin edellyttää. Tallenna tiedoston kopio ja pienennä resoluutiota.

 1. Valitse Kuva > Kuvan koko.
 2. Valitse Autom.
 3. Määritä tulostuslaitteen rasteritiheys Näyttö-kohdassa. Valitse tarvittaessa uusi mittayksikkö. Huomaa, että näytön arvoa käytetään vain kuvan resoluution laskemiseen, ei näytön säätämiseen tulostamista varten.
 4. Valitse Laatu-asetus:

  Vedos

  Tuottaa resoluution, joka on sama kuin rasteritiheys (vähintään 72 pikseliä tuumalla).

  Hyvä

  Tuottaa resoluution, joka on 1,5 kertaa rasteritiheys.

  Paras

  Tuottaa resoluution, joka on 2 kertaa rasteritiheys.

Tulostuskoon katseleminen näytössä

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Näyttö > Tulostuskoko.

  • Valitse käsi- tai suurennuslasityökalu ja valitse asetusriviltä Tulostuskoko.

  Kuva näytetään uudelleen sen arvioidussa tulostuskoossa, joka on määritetty Kuvan koko -valintaikkunan Dokumentin koko -alueella. Käytössä olevan näytön koko ja resoluutio vaikuttavat näytössä näkyvään tulostuskokoon.

  Huomautus:

  Tulostuskoko-komento ei ole käytettävissä Creative Cloud -versiossa.

Interpolaatio

Interpolointi muuttaa kuvatietojen määrää, kun kuvan joko pikselimittoja tai resoluutiota muutetaan. Interpoloitaessa alaspäin (vähennettäessä pikseleiden määrää) kuvasta katoaa tietoja. Interpoloitaessa ylöspäin kuvaan lisätään uusia pikseleitä. Valitse interpolointimenetelmä, joka vaikuttaa pikseleiden lisäys- tai poistamistapaan.

Pikseleiden interpoloiminen Photoshopissa
Pikseleiden interpoloiminen

A. Alaspäin B. Alkuperäinen C. Interpoloitu ylöspäin (valitut pikselit kustakin kuvasta) 

On hyvä muistaa, että interpolaatio voi heikentää kuvan laatua. Kun kuva interpoloidaan esimerkiksi suurempiin pikselimittoihin, siitä katoaa yksityiskohtia ja terävyyttä. Interpoloidun kuvan yksityiskohtia voidaan tarkentaa Epäterävä maski -suotimen avulla.

Interpolaatiota ei tarvita, jos kuva skannataan tai luodaan tarpeeksi suurella resoluutiolla. Jos haluat tarkistaa, miltä muutetut pikselimitat näyttävät näytössä, tai tulostaa koevedoksia eri resoluutioilla, käytä interpoloimiseen tiedoston kopiota.

Photoshop interpoloi kuvat käyttämällä interpolointimenetelmää, joka antaa kullekin uudelle pikselille väriarvot entisten pikseleiden väriarvojen perusteella. Voit valita käytettävän menetelmän Kuvan koko -valintaikkunasta.

Lähin naapuri

Nopea mutta vähemmän tarkka menetelmä, joka kopioi kuvan pikselit. Tämä menetelmä on hyödyllinen, jos luot kuvituksia, jonka reunat eivät ole pehmennettyjä, sillä se säilyttää kovat reunat ja tuottaa pienemmän tiedostokoon. Tämän menetelmän tulos voi kuitenkin olla rosoinen, mikä näkyy erityisen selvästi, kun kuvaa vääristetään tai skaalataan tai valittua osaa käsitellään eri tavoin.

Bilinear

Menetelmä, joka lisää pikseleitä ottamalla ympäröivien pikselien väriarvoista keskiarvon. Tämä menetelmä tuottaa laadultaan keskitasoisia tuloksia.

Bicubic

Tämä menetelmä on hitaampi mutta tarkempi, ja se perustuu ympäröivien pikselien arvojen tutkimiseen. Bicubic käyttää monimutkaisempia laskutoimituksia, ja se tuottaa tasaisemmat sävyjakaumat kuin Lähin naapuri tai Bilineaarinen.

Bicubic, tasaisempi

Tämä on hyvä menetelmä suurennettaessa kuvia. Se perustuu Bicubic-interpolaatioon mutta tuottaa tasaisemman tuloksen.

Bicubic, terävämpi

Hyvä Bicubic-interpolaatioon perustuva parannettua terävöitystä käyttävä menetelmä kuvan koon pienentämiseen. Tämä menetelmä säilyttää interpoloidun kuvan yksityiskohdat. Jos Bicubic, terävämpi -menetelmä terävöittää joitakin kuvan alueita liikaa, kokeile Bicubic-menetelmää.

Huomautus:

Voit valita oletusmenetelmän, jota käytetään aina, kun Photoshop interpoloi kuvatiedot. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yleiset (Windows) tai Photoshop > Asetukset > Yleiset (Mac OS) ja valitse sitten menetelmä Interpolointimenetelmät-valikosta.

Kuvan pikselimittojen muuttaminen

Pikselimittojen muuttaminen vaikuttaa näytössä katseltavan kuvan koon lisäksi myös kuvan laatuun ja tulostusominaisuuksiin – joko tulostuskokoon tai resoluutioon.

 1. Valitse Kuva > Kuvan koko.
 2. Jos haluat säilyttää nykyisen pikselileveyden ja -korkeuden suhteen, valitse Säilytä mittasuhteet. Tämä asetus päivittää leveyden automaattisesti silloin, kun korkeutta muutetaan, ja päinvastoin.
 3. Määritä leveys ja korkeus Pikselin mitat -kohdassa. Voit antaa arvot nykyisten mittojen prosentteina valitsemalla mittayksiköksi prosentin. Kuvan uusi tiedostokoko näkyy Kuvan koko -valintaikkunan yläreunassa (vanha tiedostokoko on sulkeissa).
 4. Varmista, että Interpoloi kuva -asetus on valittuna, ja valitse interpolaatiomenetelmä.
 5. Jos kuvassa on tyylejä sisältäviä tasoja, skaalaa tehosteet interpoloituun kuvaan valitsemalla Skaalaa tyylit. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet valinnut Säilytä mittasuhteet -asetuksen.
 6. Kun olet määrittänyt asetukset, valitse OK.

  Huomautus:

  Pieni kuva voidaan luoda parhaiten interpoloimalla alaspäin ja käyttämällä Epäterävä maski -suodinta. Suuri kuva saadaan skannaamalla kuva uudelleen käyttämällä suurempaa resoluutiota.

Tulostusmittojen ja resoluution muuttaminen

Kun luot kuvan painettavaksi, kuvan koko kannattaa määrittää tulostuskoon ja resoluution mukaan. Nämä kaksi arvoa, joita sanotaan dokumentin kooksi, määrittävät kokonaispikselimäärän ja siten kuvan tiedostokoon. Ne määrittävät myös peruskoon, jossa kuva sijoitetaan toiseen sovellukseen. Voit muokata kuvan tulostuskokoa lisää Tulosta-komennolla. Nämä muutokset koskevat kuitenkin vain tulostettavaa kuvaa, eivät kuvatiedoston kokoa.

Jos kuvan interpolaatio on käytössä, tulostuskokoa ja resoluutiota (ja kuvan kokonaispikselimäärää) voidaan muuttaa erikseen. Jos interpolaatio ei ole käytössä, voit muuttaa vain joko kokoa tai resoluutiota, jolloin Photoshop korjaa toisen arvon automaattisesti säilyttääkseen kokonaispikselimäärän samana. Paras tulostuslaatu saavutetaan, kun koko ja resoluutio muutetaan ensin ilman interpolaatiota. Interpolaatio kannattaa tehdä vain tarvittaessa.

 1. Valitse Kuva > Kuvan koko.
 2. Muuta kuvan tulostuskokoa, resoluutiota tai molempia:
  • Jos haluat muuttaa vain tulostuskokoa tai vain resoluutiota ja säilyttää kuvan kokonaispikselimäärän, varmista, että Interpoloi kuva -asetus on valittu, ja valitse sitten interpolointimenetelmä.

  • Jos haluat muuttaa tulostuskokoa ja resoluutiota muuttamatta kuvan kokonaispikselimäärää, poista Interpoloi kuva -asetuksen valinta.

 3. Jos haluat säilyttää nykyisen kuvan leveyden ja korkeuden suhteen, valitse Säilytä mittasuhteet. Tämä asetus päivittää leveyden automaattisesti silloin, kun korkeutta muutetaan, ja päinvastoin.
 4. Määritä uusi leveys ja korkeus Dokumentin koko -kohdassa. Valitse tarvittaessa uusi mittayksikkö. Huomaa, että leveydessä Sarakkeet-asetus käyttää yksiköiden ja viivaimien oletusarvoihin määritettyjä leveyden ja välin arvoja.
 5. Määritä uusi arvo Tarkkuus-kohdassa. Valitse tarvittaessa uusi mittayksikkö.

  Huomautus:

  Jos haluat palauttaa Kuvan koko -valintaikkunan alkuperäiset arvot, pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) painettuna ja valitse Palauta.

Tiedostokokoon vaikuttavat tekijät

Tiedoston koko vaihtelee kuvan pikselimittojen ja kuvan sisältämien tasojen määrän mukaan. Resoluutioltaan suuret kuvat saattavat sisältää tulostettaessa paljon yksityiskohtia. Ne vaativat paljon levytilaa, joten niiden muokkaaminen ja tulostaminen saattaa olla hidasta. Tiedostojen kokoa on hyvä seurata, jotta tiedostot eivät kasva liian suuriksi. Jos tiedosto alkaa olla liian suuri, vähennä kuvan tasojen määrää tai muuta kuvan kokoa.

Kuvatiedoston kokoa koskevat tiedot näkyvät sovellusikkunan alareunassa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö