Kun kuvaa rajataan, siitä poistetaan osia kuvan kohteen korostamista tai sommittelun parantamista varten. Voit rajata ja suoristaa valokuvia Photoshopissa rajaustyökalulla. Rajaustyökalu ei hävitä kuvan tietoja pysyvästi, ja voit halutessasi säilyttää rajauksen ulkopuolelle jäävät pikselit, jolloin rajauksen reunat on mahdollista optimoida myöhemmin. Rajaustyökalua käytettäessä valokuvaa voidaan myös suoristaa intuitiivisesti rajaamisen yhteydessä.

Visuaalinen ohjaus toimii vuorovaikutteisena esikatseluna kaikissa toimissa. Kun valokuvia rajataan tai suoristetaan, reaaliaikainen reagointi auttaa lopputuloksen ennakoinnissa.

Valokuvan rajaaminen

 1. Valitse työkaluriviltä Rajaustyökalu . Rajauskehys näkyy valokuvan reunoilla.

 2. Voit säätää kuvan rajausta piirtämällä uuden rajausalueen tai vetämällä kulmissa ja reunoilla olevia kahvoja.

 3. (Valinnainen) Rajausasetukset voi määrittää säätöpalkista.

  Rajausasetukset voi määrittää säätöpalkista
  Creative Cloud -rajaustyökalun asetusrivi

  A. Kuvasuhdevalikko B. Leveyden ja korkeuden arvojen vaihtaminen keskenään C. Peiton asetukset 

  Koko ja mittasuhteet

  Rajauskehyksen mittasuhteet tai koko valitaan tästä. Voit myös valita esimääritetyn asetuksen, antaa oman asetuksen tai jopa määrittää arvot myöhempää käyttöä varten.

  Peiton asetukset

  Voit valita näkymän, jossa peiton apuviivat näkyvät rajaamisen aikana. Apuviivavaihtoehtoja ovat Kolmanneksen sääntö, Ruudukko ja Kultainen leikkaus. Voit selata vaihtoehtoja painamalla O-näppäintä.

  Rajausasetukset

  Muita rajausasetuksia voi valita Asetukset-valikosta (rataskuvake).

  Käytä perinteistä tilaa

  Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat käyttää rajaustyökalua samaan tapaan kuin Photoshopin aiemmissa versioissa (CS5 ja sitä aiemmat versiot).

  Esikatselun automaattinen keskittäminen

  Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat sijoittaa esikatselualueen piirtoalueen keskelle.

  Näytä rajattu alue

  Ota tämä asetus käyttöön, jos haluat nähdä rajauksen ulkopuolelle jäävän alueen. Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, vain lopullinen alue näkyy esikatselussa.

  Ota rajauksen suoja käyttöön

  Rajauksen suojaa käyttämällä rajausalueen ulkopuolelle jääviin osiin voi lisätä värisävyn. Voit valita värin ja peittävyyden. Jos otat Automaattisen peittävyyden säädön käyttöön, peittävyys pienenee, kun rajauksen reunoja muokataan.

  Poista rajatut pikselit

  Poista valinta tästä kohdasta, jos haluat käyttää säilyttävää rajausta ja jättää rajausalueen ulkopuolelle jäävät pikselit paikoilleen. Säilyttävässä rajauksessa pikseleitä ei poisteta. Voit tarkastella rajauksen ulkopuolisia osia myöhemmin kuvaa napsauttamalla.

  Jos asetus otetaan käyttöön, rajausalueen ulkopuolelle jäävät osat poistetaan. Pikselit häviävät, joten niitä ei voi enää käyttää säätöihin.

  Huomautus:

  Voit napsauttaa rajausaluetta kakkospainikkeella ja käyttää pikavalikon yleisiä rajaustoimintoja.

 4. Rajaa kuva painamalla Enter-näppäintä (Windows) tai rivinvaihtonäppäintä (Mac OS).

Lisätietoja rajauksesta on videossa Valokuvan rajaaminen.

Seuraavat päivitykset tulivat käyttöön Photoshop CS6:n Creative Cloud -julkaisun myötä:

 • Etum. kuva ja uusia esimäärityksiä Kuvasuhde-valikossa.
 • Kun kaksoisnuolikuvaketta napsautetaan, rajauksen Leveys- ja Korkeus-arvot vaihdetaan keskenään. Tämä kuvake korvaa Kierrä rajausaluetta -painikkeen.
 • Kun Kuvasuhde-valikosta valitaan L x K x resoluutio, asetusriville tulee näkyviin Resoluutio-kenttä ja Leveys- ja Korkeus-arvot täytetään automaattisesti.
 • Asetusrivin Leveys- ja Korkeus-kenttien tiedot voidaan tyhjentää napsauttamalla Pyyhi-painiketta. Jos Resoluutio-arvo on näkyvissä, myös se tyhjennetään.
 • Etum. kuva -pikanäppäin on vaihtunut F:stä I:hin sekä Rajaus- että Perspektiivirajaus-työkalussa.

Sisältötietoinen täyttö rajaamisen yhteydessä

Uudet ominaisuudet Photoshop CC:n vuoden 2015.5 julkaisussa

Photoshop CC:n sisältötietoinen tekniikka täyttää aukot älykkäästi, kun käytät rajaustyökalua kuvan suoristamiseen tai kiertämiseen tai kasvatat piirtoaluetta alkuperäistä kuvaa suuremmaksi.

Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Valitse työkaluriviltä Rajaustyökalu (). Rajauskehys näkyy valokuvan reunoilla.
 2. Valitse asetusriviltä Sisältötietoinen. Oletusarvoinen rajauskehys laajenee kattamaan koko kuvan.
 1. Suorista kuva tai kierrä sitä käyttämällä sen ympärillä olevia kahvoja. Vaihtoehtoisesti voit kasvattaa piirtoaluetta alkuperäistä kuvaa suuremmaksi.
 2. Kun olet tyytyväinen tulokseen, vahvista rajaustoiminto napsauttamalla asetusrivin -kuvaketta. Photoshop täyttää kuvan valkoiset aukot älykkäästi.

Esimerkkejä: Sisältötietoinen täyttö rajaamisen yhteydessä

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Huomautus:

Rajaustyökalun perinteinen tila ei tue sisältötietoista täyttöä rajaamisen yhteydessä. Voit poistaa perinteisen tilan käytöstä seuraavasti:

 1. Kun rajaustyökalu on valittu, valitse työkaluriviltä Määritä rajauksen lisäasetukset -kuvake. 
 2. Poista avautuvan asetusvalikon Käytä perinteistä tilaa -valinta.

Rajaustyökalu | Perinteisen tilan poistaminen käytöstä

Kuvan suoristaminen rajaamisen yhteydessä

Huomautus:

Jos käytät Photoshop CC:n uutta versiota, haluat ehkä käyttää sisältötietoista täyttöä rajaamisen yhteydessä, kun suoristat kuvia.

Voit suoristaa kuvan rajaamisen yhteydessä. Kuva suoristetaan kiertämällä ja tasaamalla. Piirtoalueen koko muuttuu automaattisesti kierretyn kuvan pikselien mukaan.

Kuvan suoristaminen kiertämällä sitä rajaustyökalulla
Kuvan suoristaminen kiertämällä sitä rajaustyökalulla

 1. Suorista valokuva tekemällä jokin seuraavista toimista:

  • Aseta osoitin hiukan kulmakahvojen ulkopuolelle ja käännä kuvaa vetämällä. Rajausalueella näkyy ruudukko ja kuvaa käännetään sen takana.
  • Valitse säätöpalkista Suorista ja piirrä Suoristustyökalulla apuviiva valokuvan suoristamista varten. Voit piirtää viivan esimerkiksi horisontin tai kuvassa olevan reunan mukaisesti, jos haluat suoristaa kuvan samansuuntaisesti.

Voit katsella videon, jossa käsitellään vinon kuvan suoristamista Rajaustyökalun avulla.

Perspektiivin muuntaminen rajattaessa

Perspektiivirajaustyökalulla voidaan muuttaa kuvan perspektiiviä rajaamisen yhteydessä. Perspektiivirajaustyökalu on hyödyllinen käsiteltäessä kuvia, joissa on trapetsivääristymä. Trapetsivääristymä ilmenee, kun kohde kuvataan tietystä kulmasta sen sijaan, että kohde näkyisi suoraan edestä. Jos esimerkiksi otat maan tasalta kuvan korkeasta rakennuksesta, rakennuksen reunat näyttävät olevan lähempänä toisiaan ylhäällä kuin alhaalla.

Perspektiivin muuntaminen Photoshopissa
Perspektiivin muuntamistoimet:

A. Alkuperäinen kuva B. Säädä rajausaluetta niin, että se vastaa kohteen reunoja. C. Lopullinen kuva. 
 1. Jos haluat korjata kuvan perspektiiviä, pidä Rajaustyökalu valittuna ja valitse Perspektiivirajaustyökalu .

 2. Vedä kehys vinon kohteen ympärille. Kohdista kehyksen reunat kohteen nelikulmaisiin reunoihin.

 3. Tee perspektiivirajaus painamalla Enter-näppäintä (Windows) tai rivinvaihtonäppäintä (Mac OS).

Lisätietoja on videossa Valokuvan perspektiivin säätäminen.

Piirtoalueen koon muuttaminen Rajaustyökalulla

Rajaustyökalulla voi muuttaa kuvan piirtoalueen kokoa.

 1. Valitse työkaluriviltä Rajaustyökalu . Rajauskehys näkyy kuvan reunoilla.

 2. Piirtoaluetta voi suurentaa vetämällä rajauskahvoista ulospäin. Voit suurentaa piirtoaluetta kaikkiin suuntiin painamalla samalla Alt- tai Optio-näppäintä.

 3. Paina Enter-näppäintä (Windows) tai rivinvaihtonäppäintä (Mac OS).

Voit valita myös Kuva > Piirtoalueen koko. Lisätietoja on artikkelissa Piirtoalueen koon muuttaminen ja opasvideossa Tietoja piirtoalueesta.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö