Eksplisiittinen suostumus -toiminto on käytettävissä Individual-, Team-, Business- ja Enterprise-palvelutasoilla.

Toiminnon kuvaus

Käyttöehdot (ToU) ja asiakastiedonanto (CD) sisältyvät yleensä Adobe Signin kaltaisten palveluiden käyttöä koskeviin dokumentteihin. Niiden tarkoituksena on määrittää toimittajan ja käyttäjien välinen suhde rajoitusten, vastuiden ja odotusten osalta, ja sähköisten allekirjoitusten tapauksessa ne toimivat sähköistä kaupankäyntiä säätelevänä sopimuksena.

Useimmissa tapauksissa riittää, että nämä dokumentit hyväksytään implisiittisesti. Adobe Sign näyttää näiden dokumenttien linkit, kun vastaanottaja käsittelee sopimusta allekirjoitusprosessin aikana.

Tietyt vaatimustenmukaisuuteen liittyvät vaatimukset edellyttävät kuitenkin näiden dokumenttien assertiivisempaa hyväksyntää. Tämän vuoksi käyttöehtojen ja asiakastiedonannon asetusten avulla tilitason järjestelmänvalvoja voi vaatia kunkin dokumenttityypin eksplisiittistä hyväksyntää. 

Käyttötapa

Oletusasetusta (implisiittistä suostumusta) käytettäessä käyttöehtojen ja asiakastiedonannon linkit tuodaan näyttöön, kun vastaanottaja viimeistelee allekirjoitustaan. Allekirjoittajalta ei vaadita mitään erityisiä toimia.

Kun eksplisiittinen suostumus otetaan käyttöön, asiakkaan on valittava ruutu aktiivisesti sen merkiksi, että hän hyväksyy käyttöehdot ja asiakastiedonannon.

Kun pakollinen tarkistus otetaan käyttöön, vastaanottajan on avattava kukin dokumentti erikseen ja sitten valittava ruutu sen merkiksi, että hän hyväksyy ehdot.

Käyttöehtojen ja asiakastiedonannon suostumussivu

Huomautus:

Jos kaksiosainen vahvistus on käytössä, vastaanottajan on ensin vahvistettava henkilöllisyytensä, minkä jälkeen hän pystyy hyväksymään käyttöehdot ja asiakastiedonannon.


Kirjaaminen auditointiraporttiin

Kun eksplisiittinen suostumus on käytössä, auditointiraportista käy ilmi, että käyttöehdot ja asiakastiedonanto on hyväksytty.

Consent Audit Report

Käyttöehtojen ja asiakastiedonannon mukauttaminen (vain Enterprise)

Adobe Signin oletusarvoisten käyttöehtojen ja asiakastiedonannon linkit ovat seuraavat:

 

Enterprise-tason palvelua käyttävät asiakkaat voivat käyttää omia käyttöehtoja ja/tai omaa asiakastiedonantoa. Tämä vaihtoehto ei tällä hetkellä näy asiakkaan käyttöliittymässä, joten jos haluat hyödyntää tätä toimintoa, ota yhteyttä Success Manageriisi prosessin käynnistämiseksi.

Muutoksen tekeminen edellyttää, että asianmukaiset dokumentit ovat ladattavissa julkisesti käytettävissä olevasta URL-osoitteesta, ja Adoben lakiosaston on tarkistettava dokumentit niiden sisällön osalta, jotta ne kattavat varmasti kaikki tarvittavat asiat. 

Kun dokumentit on hyväksytty, antamasi URL-osoitteet liitetään tiliisi, ja sovelluksen sisäiset linkit ohjaavat käyttäjän sivuillesi.

Määritettävissä olevat asetukset

Käyttöehtojen ja asiakastiedonannon asetukset näytetään käyttöliittymässä vain tilitasolla.

Jos ryhmät on määritettävä tilin asetuksista poikkeavalla tavalla, ota yhteyttä Success Manageriisi, jotta ryhmätasolla käytetään eri asetuksia. Ryhmätason asetukset korvaavat tilitason asetukset.

Tämän toiminnon asetukset ovat seuraavat:

  • ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä, vastaanottajan roolin mukaan, tili- tai ryhmätasolla
  • jokainen vastaanottajan rooli voidaan määrittää erikseen.

Esimerkki kustakin asetuksesta

Implisiittinen suostumus (oletus)

Asetus:

Implisiittisen sisällön asetus

 

Tulos:

Implisiittisen suostumuksen tulos sovelluksessa

Eksplisiittinen suostumus

Asetus:

Eksplisiittisen suostumuksen asetus

 

Tulos:

Eksplisiittisen suostumuksen tulos

Eksplisiittinen suostumus – hyväksy ennen sopimuksen näyttämistä

Asetus:

Vaaditaan eksplisiittinen suostumus ennen sopimuksen näyttämistä -asetus

 

Tulos:

Vaaditaan eksplisiittinen suostumus ennen sopimuksen näyttämistä

Eksplisiittinen suostumus ja pakollinen tarkistus

Asetus:

Eksplisiittinen suostumus ja pakollinen tarkistus -asetus

 

Tulos:

Forced Review

 

Käyttöehtojen ja asiakastiedonannon avaamisen jälkeen:

Pakollisen tarkistuksen tulos suostumuksen jälkeen

Toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Valitse Tili > Tilin asetukset > Allekirjoitus-valinnat > Lisäasetukset.

Siirry Lisäasetukset-osaan.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö