Eksplisiittinen suostumus -toiminto on käytettävissä Individual-, Team-, Business- ja Enterprise-palvelutasoilla.


Yleiskatsaus

Käyttöehdot (ToU) ja asiakastiedonanto (CD) sisältyvät yleensä Adobe Signin kaltaisten palveluiden käyttöä koskeviin dokumentteihin. Niiden tarkoituksena on määrittää toimittajan ja käyttäjien välinen suhde rajoitusten, vastuiden ja odotusten osalta, ja sähköisten allekirjoitusten tapauksessa ne toimivat sähköistä kaupankäyntiä säätelevänä sopimuksena.

Useimmissa tapauksissa riittää, että nämä dokumentit hyväksytään implisiittisesti. Adobe Sign näyttää näiden dokumenttien linkit, kun vastaanottaja käsittelee sopimusta allekirjoitusprosessin aikana.

Tietyt vaatimustenmukaisuuteen liittyvät vaatimukset edellyttävät kuitenkin näiden dokumenttien assertiivisempaa hyväksyntää. Tämän vuoksi käyttöehtojen ja asiakastiedonannon asetusten avulla tilitason järjestelmänvalvoja voi vaatia kunkin dokumenttityypin eksplisiittistä hyväksyntää. 


Käyttötapa

Oletusasetusta (implisiittistä suostumusta) käytettäessä käyttöehtojen ja asiakastiedonannon linkit tuodaan näyttöön, kun vastaanottaja viimeistelee allekirjoitustaan. Allekirjoittajalta ei vaadita mitään erityisiä toimia.

Kun eksplisiittinen suostumus otetaan käyttöön, asiakkaan on valittava ruutu aktiivisesti sen merkiksi, että hän hyväksyy käyttöehdot ja asiakastiedonannon.

Kun pakollinen tarkistus otetaan käyttöön, vastaanottajan on avattava kukin dokumentti erikseen ja sitten valittava ruutu sen merkiksi, että hän hyväksyy ehdot.

Käyttöehtojen ja asiakastiedonannon suostumussivu

Huomautus:

Jos kaksiosainen vahvistus on käytössä, vastaanottajan on ensin vahvistettava henkilöllisyytensä, minkä jälkeen hän pystyy hyväksymään käyttöehdot ja asiakastiedonannon.


Kirjaaminen auditointiraporttiin

Kun eksplisiittinen suostumus on käytössä, auditointiraportista käy ilmi, että käyttöehdot ja asiakastiedonanto on hyväksytty.

Consent Audit Report


Asiakastiedonannon mukauttaminen (vain Enterprise-palvelusopimukset)

Adobe Signin oletusarvoinen asiakastiedonanto on linkitetty alla:

Enterprise-palvelutasoa käyttävät asiakkaat voivat käyttää omaa asiakastiedonantoa. Tämä vaihtoehto ei tällä hetkellä näy asiakaskäyttöliittymässä, joten jos haluat hyödyntää toimintoa, toimi seuraavasti:

  • Julkaise asiakastiedonantosi julkisen URL-osoitteen kautta.
  • Ota yhteyttä Success Manageriisi ja ilmoita hänelle asiakastiedonantosi URL-osoite.
    • Adoben on tarkistettava dokumentin sisältö sen juridisen kelpoisuuden varmistamiseksi.
  • Kun dokumentti on hyväksytty, annettu URL-osoite määritetään tililläsi, ja sovelluksen sisäinen linkki viittaa sivuusi.


Määritettävissä olevat asetukset

Käyttöehtojen ja asiakastiedonannon asetukset näytetään käyttöliittymässä vain tilitasolla.

Jos ryhmät on määritettävä tilin asetuksista poikkeavalla tavalla, ota yhteyttä Success Manageriisi, jotta ryhmätasolla käytetään eri asetuksia. Ryhmätason asetukset korvaavat tilitason asetukset.

Tämän toiminnon asetukset ovat seuraavat:

  • ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä, vastaanottajan roolin mukaan, tili- tai ryhmätasolla
  • jokainen vastaanottajan rooli voidaan määrittää erikseen.

Esimerkki kustakin asetuksesta

Asetus:

Implisiittisen sisällön asetus

 

Tulos:

Implisiittisen suostumuksen tulos sovelluksessa

Asetus:

Eksplisiittisen suostumuksen asetus

 

Tulos:

Eksplisiittisen suostumuksen tulos

Asetus:

Vaaditaan eksplisiittinen suostumus ennen sopimuksen näyttämistä -asetus

 

Tulos:

Vaaditaan eksplisiittinen suostumus ennen sopimuksen näyttämistä

Asetus:

Eksplisiittinen suostumus ja pakollinen tarkistus -asetus

 

Tulos:

Forced Review

 

Käyttöehtojen ja asiakastiedonannon avaamisen jälkeen:

Pakollisen tarkistuksen tulos suostumuksen jälkeen


Toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Valitse Tili > Tilin asetukset > Allekirjoitus-valinnat > Lisäasetukset.

Siirry Lisäasetukset-osaan.