Käyttöehtojen ja asiakastiedonannon määrittäminen

Eksplisiittinen suostumus -toiminto on käytettävissä Individual-, Team-, Business- ja Enterprise-palvelutasoilla. Mukautetut kuluttajan tiedot ovat niiden asiakkaiden saatavana, joilla on yrityksen palvelusopimus.

Eksplisiittinen suostumus ja siihen kuuluva pakollinen läpikäynti edellyttävät, että vastaanottaja avaa Kuluttajan tiedot ja vakuuttaa (vaiheissa 1–3) hyväksyvänsä Käyttöehdot ja Kuluttajan tiedot. Vaiheessa 6 vahvistetaan suostumus sähköiseen liiketoimintaan. Nämä sopimukset näkyvät erillisessä tallenteessa, joka on kirjattu sopimuksen Tarkastuskertomukseen.

Yleiskatsaus

Käyttöehdot (ToU) ja Kuluttajan ilmituonti (CD) ovat tavallinen osa Adobe Acrobat Signin kaltaisen palvelun käyttökokemusta. Ne auttavat määrittelemään liikesuhteita rajoitusten, vastuiden ja odotusten osalta, ja sähköisten allekirjoitusten tapauksessa ne sallivat osapuolten sopia harjoittavansa liiketoimintaa sähköisesti.

Useimmissa tapauksissa riittää, että nämä dokumentit hyväksytään implisiittisesti. Acrobat Sign näyttää näiden dokumenttien linkit, kun vastaanottaja käsittelee sopimusta allekirjoitusprosessin aikana.

Tietyt vaatimustenmukaisuuteen liittyvät vaatimukset edellyttävät kuitenkin näiden asiakirjojen ehdottomampaa hyväksyntää. Tämän vuoksi tilitason järjestelmänvalvoja voi vaatia Käyttöehtojen ja Kuluttajan tietojen asetusten avulla kunkin asiakirjatyypin eksplisiittistä hyväksyntää. Nämä ominaisuudet ovat saatavina asiakkaille, joilla on yksilön, tiimin, yrityksen tai suuryrityksen sopimus. Lisäksi mukautetut Kuluttajan ilmituonnit ovat saatavina niille asiakkaille, joilla on yrityksen palvelusopimus.

Käyttötapa

Yleensä Acrobat Signin käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö esitetään vastaanottajalle ennen kuin hän voi käyttää sopimusta. Tästä on kaksi merkittävää poikkeusta:

 • Vastaanottajat, joilla on aktiivinen käyttäjä samalla tilillä kuin lähettäjä.
 • Vastaanottajat, jotka käyttävät sopimusta kirjautuneina Acrobat Signiin.  

Kuluttajatiedote esitetään vastaanottajalle tilimäärityksen perusteella.  

Oletusasetusta (implisiittistä suostumusta) käytettäessä linkki Kuluttajan ilmituomiseen tulee näkyviin, kun vastaanottaja viimeistelee allekirjoitustaan.  

Käyttöehtojen ja Kuluttajan ilmituonnin suostumus allekirjoitettaessa

Kun ehdoton suostumus otetaan käyttöön, asiakkaan on valittava ruutu aktiivisesti sen merkiksi, että hän hyväksyy käyttöehdot ja asiakastiedonannon.

Kun pakollinen tarkistus otetaan käyttöön, vastaanottajan on avattava kukin dokumentti erikseen ja sitten valittava ruutu sen merkiksi, että hän hyväksyy ehdot.

Huomautus:

Jos todennus on käytössä, vastaanottajan on ensin todennettava henkilöllisyytensä, minkä jälkeen hän voi hyväksyä Käyttöehdot/Kuluttajan ilmituonnin.

Hyväksynnän kirjaaminen tarkastusraporttiin

Kun eksplisiittinen suostumus on käytössä, tarkastuskertomuksessa näytetään vastaanottajan toimien laatu, kun Käyttöehdot ja Kuluttajan ilmituonti hyväksytään:

Eksplisiittinen suostumus tarkastuslokia allekirjoitettaessa
Tarkastuskertomus eksplisiittisellä suostumuksella

Implisiittisen suostumuksen asetus ei ilmaise tarkastuskertomuksen käyttöehtojen ja kuluttajan ilmituonnin avointa hyväksyntää:

Implisiittinen suostumus tarkastuslokissa
Tarkastuskertomus implisiittisellä suostumuksella

Määritettävissä olevat asetukset

Tilitason asetuksiin pääsee kirjautumalla sisään Acrobat Sign -tilitason järjestelmänvalvojana ja siirtymällä kohtaan Tiliasetukset > Allekirjoitus-valinnat > Mukautetut käyttöehdot ja kuluttajan tiedot

Kaikki ohjaimet voidaan määrittää myös ryhmätasolla. Muista, että:

 • Kaikki ryhmät perivät tilitason asetukset oletusarvoisesti.
 • Ryhmätason määritykset ohittavat tilitason asetukset.
 • Kaikki sopimukseen upotetut allekirjoitusasetukset johdetaan sen ryhmän asetuksista, josta sopimus lähetetään.

Tämän toiminnon asetukset ovat seuraavat:

 • Määritä, milloin kuluttajan ilmituonnin ja käyttöehtojen hyväksyntä näytetään vastaanottajalle.
 • Määritä hyväksymisprosessi vastaanottajan roolin perusteella.
Käyttöliittymän säätimet

Suostumuksen valinnan mukainen käsittely:

Asetusvaihtoehto – Hyväksy ehdot allekirjoitettaessa:

Implisiittisen sisällön asetus

Hyväksymisprosessi:

 1. Hyväksy Adoben käyttöehdot ja Yksityisyyskäytäntö napsauttamalla Jatka-painiketta (sopimuksen avaamisen jälkeen).
 2. Täytä sopimuskentät tarpeellisilta osin.
 3. Hyväksy Kuluttajan ilmituominen napsauttamalla Allekirjoita tästä -painiketta.
Implisiittisen suostumuksen vaiheet käyttöehtojen ja kuluttajan ilmituomisen hyväksymiseksi

Implisiittistä suostumusta ei ole eksplisiittisesti kirjattu sopimuksen tarkastuskertomukseen. Allekirjoitustapahtuma rekisteröi vastaanottajan implisiittisen suostumuksen siten kuin hyväksymisprosessin vaiheessa 3 on kuvattu

Implisiittinen suostumus tarkastuslokissa

Asetusvaihtoehto – Ehtojen hyväksyminen ennen allekirjoittamista:

Eksplisiittinen suostumus ja siihen kuuluva pakollinen läpikäynti edellyttävät, että vastaanottaja avaa Kuluttajan tiedot ja vakuuttaa (vaiheissa 1–3) hyväksyvänsä Käyttöehdot ja Kuluttajan tiedot. Vaiheessa 6 vahvistetaan suostumus sähköiseen liiketoimintaan. Nämä sopimukset näkyvät erillisessä tallenteessa, joka on kirjattu sopimuksen Tarkastuskertomukseen.

Eksplisiittinen suostumus allekirjoitettaessa -asetus

Hyväksymisprosessi:

 1. Hyväksy Adoben käyttöehdot ja Yksityisyyskäytäntö napsauttamalla Jatka-painiketta (sopimuksen avaamisen jälkeen).
 2. Täytä sopimuskentät tarpeellisilta osin.
 3. Hyväksy Kuluttajan tiedot valitsemalla valintaruutu.
 4. Klikkaa allekirjoittamista kun olet valmis.
Eksplisiittinen suostumus allekirjoittamisen vaiheissa käyttöehtojen ja kuluttajan ilmituomisen hyväksymiseksi

Eksplisiittisen suostumuksen menettely edellyttää, että vastaanottaja vakuuttaa (vaiheessa 3) hyväksyvänsä Kuluttajan ilmituomisen ja sähköisen liiketoiminnan harjoittamisen. Tämä hyväksyntä näkyy erillisenä sopimuksen tarkastuskertomukseen tehtynä kirjauksena.

Eksplisiittinen suostumus tarkastuslokia allekirjoitettaessa

Asetusvaihtoehto – Ehtojen hyväksyminen ennen sopimuksen katselua:

Eksplisiittinen suostumus ennen tarkastelua -asetus

Hyväksymisprosessi:

 1. Hyväksy Adoben käyttöehdot ja Yksityisyyskäytäntö valitsemalla valintaruutu.
 2. Hyväksy kuluttajan ilmituominen valitsemalla valintaruutu.
 3. Napsauta Hyväksy-painiketta siirtyäksesi sopimukseen.
 4. Täytä sopimuskentät tarpeellisilta osin.
 5. Klikkaa allekirjoittamista kun olet valmis.
Eksplisiittinen suostumus ennen tarkastelua, vaiheet käyttöehtojen ja kuluttajan ilmituomisen hyväksymiseksi

Eksplisiittisen suostumuksen menettely edellyttää, että vastaanottaja vahvistaa (vaiheissa 1 ja 2) hyväksyvänsä käyttöehdot ja kuluttajan ilmituomisen. Vaiheessa 5 vahvistetaan suostumus sähköiseen liiketoimintaan. Nämä sopimukset näkyvät erillisessä tallenteessa, joka on kirjattu sopimuksen Tarkastuskertomukseen.

Eksplisiittinen suostumus ennen valvontalokin tarkastelua

Asetusvaihtoehto – Ehtojen napsauttaminen, tarkistaminen ja hyväksyminen ennen sopimuksen tarkastelua:

Eksplisiittinen suostumus pakollisen läpikäynnin myötä -asetus

Hyväksymisprosessi:

 1. Hyväksy Adoben käyttöehdot ja Yksityisyyskäytäntö valitsemalla valintaruutu.
 2. Tarkista Kuluttajan julkituominen napsauttamalla Asiakastiedonanto-linkkiä.
 3. Hyväksy Kuluttajan ilmituominen valitsemalla valintaruutu.
 4. Napsauta Hyväksy-painiketta siirtyäksesi sopimukseen.
 5. Täytä sopimuskentät tarpeellisilta osin.
 6. Klikkaa allekirjoittamista kun olet valmis.
Eksplisiittinen suostumus napsauttamalla läpi käyttöehtojen ja kuluttajan ilmiantamisen hyväksymisvaiheet

Eksplisiittinen suostumus ja siihen kuuluva pakollinen läpikäynti edellyttävät, että vastaanottaja avaa Kuluttajan tiedot ja vakuuttaa (vaiheissa 1–3) hyväksyvänsä Käyttöehdot ja Kuluttajan tiedot. Vaiheessa 6 vahvistetaan suostumus sähköiseen liiketoimintaan. Nämä sopimukset näkyvät erillisessä tallenteessa, joka on kirjattu sopimuksen Tarkastuskertomukseen.

Eksplisiittinen suostumus tekemällä valinta tarkastuslokissa

Mukautetun kuluttajan ilmituomisen lisääminen (vain yrityspalvelusopimukset)

Yrityspalvelutason sopimusasiakkailla on mahdollisuus tarjota mukautettu kuluttajan ilmituomisen luovutusilmoitus. Tämä vaihtoehto ei tällä hetkellä näy asiakaskäyttöliittymässä, joten jos haluat hyödyntää toimintoa, toimi seuraavasti:

 • Julkaise oma kuluttajan ilmiantaminen julkisella URL-osoitteella.
 • Ota yhteyttä tukitiimiin ja anna heille tämä URL-osoite.
  • Adoben on tarkistettava ja hyväksyttävä asiakirjan sisältö.
 • Kun dokumentti on hyväksytty, annettu URL-osoite määritetään tililläsi, ja sovelluksen sisäinen linkki viittaa sivuusi.
 • Huomaathan, että mukautettuihin kuluttajan ilmituomisiin ei pidä sisältyä järjestelmävaatimuksia. Jos järjestelmävaatimuksia on sisällytettävä, liitä mukaan linkki Adobe Acrobat Signin järjestelmävaatimuksiin.
Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi