Teknisen tuen voimassaoloajat

Katso kaikki Adoben Enterprise-tuotteet ja niitä koskevat käytännön mukaiset teknisen tuen kestoajat, jotka on lueteltu Adobe-tuen voimassaoloajoissa.

Enterprise-tuotteiden ylläpito- ja tukivaihtoehdot

 • Enterprise-tuotteiden perusylläpito- ja tukiohjelmat

  Olemassa oleva Maintenance & Support -tuki sekä vanhojen ohjelmistojen Platinum Support-, Premium Maintenance- ja Support-tuet antavat enintään viisi vuotta (tuotteesta riippuen tavallisesti 3–5 vuotta (katso tuoteruudukko) tuotetukea laskettuna tuotteen yleisestä saatavuuspäivämäärästä ja alkaen julkaistusta .0-tuoteversiosta (ns. root-julkaisu). Kaikkien root-julkaisun johdannaisten – lokalisoitujen versioiden, suppeiden päivityksien, muiden käyttöjärjestelmien ja niin edelleen. – tekninen tuki päättyy, kun root-julkaisun tuki päättyy. Näihin sisältyvät yhden ja kahden pisteen julkaisut sekä niiden liitäntätuotteet.

 • Laajennettu ylläpito ja tekninen tuki

  Tämä vaihtoehto antaa yrityksellesi kaksi lisävuotta Maintenance & Support -tukea perustukijakson jälkeen. Laajennettu tekninen tuki (Extended Maintenance & Support) antaa yrityksellesi arvokasta lisäaikaa, jota saatat tarvita suunnitellessasi siirtymää Adoben uusimpaan teknologiaan.

 • Vanhempien versioiden itsepalvelutuki

  Tämä vaihtoehto antaa käyttäjille yhden lisävuoden tukea. Online-itsepalvelutuki auttaa heitä esittämään tuotteita koskevia kysymyksiä.

Ennakoi: Adobe voi auttaa yritystäsi selvittämään, mitä se tarvitsee

Jos yrityksesi harkitsee Maintenance & Support -tuen sopimusta tai haluaa lisätä yhden uuden tukivaihtoehdon nykyiseen tukisopimukseensa, tiedot tuotteista, palveluista ja teknisen tuen voimassaoloajoista ovat vain yhden napsautuksen tai puhelinsoiton päässä.

 • Ruudukko näyttää, mitkä tuotteet on katettu, sekä teknisen tuen eri kattavuusjaksot tuotteille.
 • Ota yhteyttä Adobe-tilisi edustajaan saadaksesi neuvoja sopivimman mukautetun tukiohjelman valitsemiseen yrityksellesi.
 • Jos et tiedä, kuka on Adobe-tilisi edustaja, mutta haluaisit puhua hänen kanssaan, soita 888-649-2990.

1Huomautus sopimuksesta

Adoben tukikäytännön kattamat valinnaiset ohjelmat ovat tällä hetkellä saatavilla, mutta ne tulevat voimaan nykyisille asiakkaille seuraavan ylläpito- ja tukisopimuksen uusimisen yhteydessä. Kun tuotteen voimassaoloaika lähestyy loppuaan, Adobe antaa siitä tiedon vähintään 12 kuukautta ennen voimassaoloajan päättymistä. Sillä välin nykyinen ylläpito- ja tukisopimuksesi pysyy voimassa muuttumattomana.

Kysy Adobe-tilisi edustajalta lisätietoja tuen vuosimaksusta. Voimassaoleva Maintenance & Support -tuki on saatavilla seuraavin ehdoin:

Uusiminen. Kun Maintenance & Support -tuki uusitaan mille tahansa Adoben tuotelistauksessa mainitulle kaupalliselle Adobe-tuotteelle, eikä tuotteen version voimassaoloaika ole päättynyt, tuen vuosimaksu (Annual Support Fee) on (i) ensimmäiseltä kaudelta ensimmäisen oston yhteydessä sovittu; (ii) ensimmäiseltä uusimisjaksolta, jos siten uusittu, ensimmäisen oston yhteydessä sovittu hinta lisättynä kolmella prosentilla (3 %); (iii) toiselta uusimisjaksolta neljänteen uusimisjaksoon, jos siten uusittu, jaksoa heti edeltävän jakson vuosimaksun suuruinen lisättynä kolmella prosentilla (3 %); (iv) ja viidenneltä sekä sitä seuraavilta uusimisjaksoilta 20 % pienempi kuin tuotteen tuen vuosimaksun tuolloin voimassaoleva listahinta, tai edeltävän uusimisjakson suuruinen vuosimaksu lisättynä kuluttajahintaindeksillä (CPI)*, joka lasketaan ennen uusimispäivämäärää olevalta 12 kuukauden jaksolta.

Laajennettu tuki. Jos Käyttäjän lisensoiman Ohjelman version voimassaoloaika päättyy, kuten on määritelty osiossa 1 e) edellä, Asiakas voi halutessaan ostaa laajennetun teknisen tuen (Extended Support) enintään kahdeksi (2) vuodeksi voimassaoloajan päättymispäivämäärästä, mikäli laajennettu tuki on saatavilla Ohjelman kyseisestä versiosta. Tiedot Ohjelmista, joiden voimassaoloaika on päättynyt tai päättymässä sekä laajennetun tuen saatavuusajankohdat julkaistaan Adoben verkkosivuilla osoitteessa www.adobe.com/support. Jos Asiakas haluaa ostaa laajennetun tuen, tuen vuosimaksuun (Annual Support Fee) ensimmäiseltä vuodelta tai ensimmäiseltä uusimisjaksolta (toiselta vuodelta) lisätään 25 % vuosimaksun määrästä nykyiseen uusimisjaksoon.

Jos laajennettu tuki uusitaan, uusimismaksu on edellisen vuoden suuruinen tuen vuosimaksu (Annual Support Fee) lisättynä kuluttajahintaindeksillä (CPI)*, joka lasketaan ennen uusimispäivämäärää olevalta 12 kuukauden jaksolta. Jos Asiakas päivittää Ohjelmiston seuraavaan merkittävään versioon (esim. versiosta 4.0 versioon 5.0), tuen vuosimaksu päivitetylle versiolle on alle kaksikymmentä prosenttia (20 %) voimassaolevasta kyseisen päivitetyn version listahinnasta, tai ennen laajennettuun tukeen siirtymistä olleen viimeisimmän uusimisjakson vuosihinta lisättynä kuluttajahintaindeksillä (CPI)*, joka lasketaan ennen uusimispäivämäärää olevalta 12 kuukauden jaksolta.

* Yhdysvallat ja Meksiko: CPI ilmoitetaan sellaisena kuin se on julkaistu Yhdysvaltojen työministeriön (Department of Labor), työllisyystilastoissa (Bureau of Labor Statistics). Kanada: CPI ilmoitetaan sellaisena kuin se on julkaistu Bank of Canadassa

Päättyminen.

 1. Adobe tarjoaa yllämainitut tukipalvelut tämän sopimuksen mukaisesti yhdeksi (1) vuodeksi tukipalveluiden ("Aloittamispäivämäärästä") ("Ensimmäinen jakso"). Tämä Sopimus uusiutuu automaattisesti myöhemmin yhden (1) vuoden välein, ellei yksi osapuoli ilmoita kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen silloin voimassa olevan sopimuksen päättymistä, että ei halua sopimusta uusittavan. Mikäli kumpikaan osapuoli ei ilmoita toiselle osapuolelle mainittua kirjallista uusimattomuuspyyntöä, Adobe lähettää Asiakkaalle laskun tuen vuosittaisesta maksusta (kuten alla on määritelty). Jos tämä Sopimus raukeaa, Asiakkaalle saattaa langeta lisämaksuja alla mainituin ehdoin ennen tukipalvelujen palauttamista.
 2. Adobe saattaa lopettaa tukipalvelut seuraavista syistä: Asiakas ei maksa tukipalveluista; Asiakkaan tukipalveluiden väärinkäyttö tai vilpillisyys; lisenssin tai omistusoikeuden rikkominen. Jos Adobe lopettaa tukipalvelut lisenssin tai omistusoikeuden rikkomisen vuoksi, Asiakkaan on välittömästi lopetettava Ohjelmiston käyttö, poistettava Ohjelmisto kaikilta tietokonejärjestelmiltä, joissa Ohjelmisto on, sekä palautettava Adobelle kaikki Ohjelmiston sisältävät tallennusvälineet ja siihen liittyvät materiaalit. Jaksot 2, 5, 7 ja 8 pysyvät voimassa myös Sopimuksen päätyttyä tai jos Sopimus irtisanotaan. Kun tukipalvelujen voimassaoloaika päättyy, Asiakkaan tulee jatkaa saamansa Sopimuksessa mainitun Ohjelmiston käyttöä noudattaen Adoben kanssa Sopimuksen ja/tai sovellettavan lisenssisopimuksen ehtoja.

2Tuotteita koskeva huomautus

Adoben tukikäytäntö ei koske kaikkia Adoben tuotteita. Se ei koske esimerkiksi tuotteita, joiden tuen päättymisen Adoben tukipalvelut ovat jo määritelleet. Joissakin tapauksissa Adobe saattaa päättää vaihtoehtoisesta tukipalvelun voimassaoloajasta perustuen asiakkaan tarpeisiin tai Adoben omaan harkintaan.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa