Kezelt fájlokkal kapcsolatos alapvető munkafolyamatok ismertetése

Részletes tudnivalókért és útmutatókért kattintson az alábbi hivatkozásokra.

Tartalom megosztása

Az Adobe InCopy LiveEdit-munkafolyamat bővítményei lehetőséget adnak arra, hogy az írók és szerkesztők elkészíthessék a másolatot az InCopy programban, miközben a tervezők előkészítik a terveket az Adobe InDesign programban. A munkafolyamat a kapcsolódó tartalomrészek csoportosítására és a fájlok zárolására szolgáló tárolófájlokat, más néven hozzárendeléseket, valamint a fájloknak az InCopy vagy az InDesign programban egy megosztott hálózaton keresztül vagy e-mailben terjeszthető elosztható tömörített csomagokban történő megosztásához és frissítéséhez alkalmazható értesítőeszközöket tartalmaz.

A megosztott munkafolyamatban az InDesign program felhasználói a szöveget és a grafikát egy fájlrendszer megosztott helyére exportálják, ahol a fájlok hozzáférhetővé válnak az InCopy azon felhasználói számára, akik a tartalom írását és szerkesztését végzik. A kijelölt szöveg- vagy grafikakeretek exportálása vagy a hozzárendelésbe vagy különálló InCopy-fájlokként történik, ahol azok a kezelt folyamat részeivé válnak, és az InDesign-dokumentumhoz lesznek csatolva. E megosztott fájlokat kezelt fájloknak is nevezik. Amikor a felhasználók a hozzárendelésfájlban vagy egy helyi kiszolgálón lévő InDesign-fájlban dolgoznak, a hozzárendelt elrendezés vagy tartalom módosításairól az összes, az adott dokumentumhoz tartozó munkafolyamatban résztvevő felhasználó értesül.

Egyidejűleg több InCopy- vagy InDesign-felhasználó nyithatja meg ugyanazt a tartalomfájlt, illetve egyszerre több InCopy-felhasználó nyithatja meg ugyanazt a hozzárendelésfájlt. Egyszerre csak egy felhasználó foglalhatja le ugyanakkor az InCopy-fájlt szerkesztésre. A többi felhasználó a fájlt írásvédettként tekintheti meg. A szerkesztett InCopy-fájlt lefoglaló felhasználó megoszthatja saját munkáját más felhasználókkal, ha a fájlt menti a megosztott kiszolgálón vagy visszaküldi az InDesign-felhasználónak; a többi felhasználó azonban nem végezhet módosításokat azon mindaddig, amíg a fájl lefoglalását fel nem oldják. E rendszer lehetővé teszi, hogy több felhasználó férhessen hozzá ugyanahhoz a fájlhoz, megakadályozza ugyanakkor, hogy a felhasználók felülírják egymás munkáját.

További információt az InCopy LiveEdit-munkafolyamatot ismertető, PDF formátumú útmutatóban talál a www.adobe.com/go/learn_liveedit_hu címen.

A tartalommal való munka módjai az InCopy programban

A tartalom vagy egy vagy több kereten keresztül folyó szövegtörzs, vagy egy importált grafika. A tartalommal való munkának a következő öt alapvető módja létezik az InCopy programban: hozzárendelésfájl megnyitása, hozzárendelési csomag megnyitása, csatolt InCopy-fájl megnyitása, egy csatolt InCopy-fájlokkal rendelkező InDesign-fájl megnyitása és a tartalomnak teljes mértékben az InCopy programban történő összeállítása.

Az InDesign programban létrehozott hozzárendelésfájlok megnyitása

Az InDesign-felhasználók létrehozhatnak egy hozzárendelésfájlt, és megadhatják a megosztani kívánt tartalmat. E módszerrel lehetővé válik, hogy az InDesign-felhasználók a kapcsolódó összetevők (fejléc, törzs, grafikák, feliratok stb.) társítását követően azokat különböző InCopy-felhasználókhoz rendeljék hozzá írás és szerkesztés céljából. Az InCopy-felhasználók a hozzárendelésfájl megnyitása után csak az ahhoz hozzárendelt összetevőkön dolgoznak. Az aktív elrendezési nézet anélkül jeleníti meg a szerkesztett másolat InDesign-elrendezéshez való kapcsolódásának módját, hogy a teljes InDesign-dokumentumot meg kellene nyitnia. Ha azonban az elrendezés módosul, az InDesign-felhasználónak frissítenie kell a hozzárendeléseket ahhoz, hogy az InCopy-felhasználók értesüljenek a változásokról. A hozzárendelésfájlok kiszolgálókon vagy hozzárendelési csomagokon keresztül oszthatók meg.

InDesign document (.indd) with assignment file (.icml) composed of three linked content files (.incx). Assignment and its components are listed in Assignments panel and are opened in InCopy.

Hozzárendelési csomagok megnyitása

A hozzárendelési csomagokat alkalmazó munkafolyamat akkor lehet különösen hasznos, ha az ugyanazon a projekten dolgozó tervezők és írók nem férnek hozzá egy helyi kiszolgálóhoz. Ilyen esetekben az InDesign-felhasználó létrehozhat egy vagy több csomagot, majd elküldheti e-mail üzenetben a tömörített fájlokat a hozzárendelt InCopy-felhasználóknak. Az InCopy-felhasználók megnyithatják a hozzárendelési csomagokat, szerkeszthetik a tartalmakat, és visszaküldhetik a csomagokat az InDesign-felhasználónak, aki ezt követően frissítheti a dokumentumot.

Az InDesign programból exportált csatolt InCopy-fájlok megnyitása

Egyes munkafolyamatokban az InDesign-felhasználók a szöveget és a grafikákat egy hozzárendelésfájlon belüli exportálás helyett külön fájlokként exportálhatják. A külön fájlok exportálása akkor lehet hasznos, ha egymáshoz nem kapcsolódó grafikákon vagy szövegtörzseken dolgozik. Az InCopy-felhasználók ugyanakkor nem látják, hogy a tartalom miként helyezkedik el az InDesign-elrendezésben.

InDesign document (.indd) with three linked but unassigned content files (.icml) opened in InCopy

Csatolt InCopy-fájlokkal rendelkező InDesign-dokumentumok megnyitása

Az összes oldalelemnek egy egész elrendezés környezetében való megtekintéséhez az InCopy-felhasználók megnyithatják és szerkeszthetik az InDesign-dokumentumokat az InCopy programban. Ez a módszer hasznos lehet másolás és illesztett másolás esetén akkor, ha fontos a teljes elrendezés megjelenítése, illetve ha egy dokumentumban a legtöbb szövegegységet szerkeszteni kívánja. Miután az InCopy-felhasználó szerkeszti a szövegegységeket, az InDesign-felhasználó frissítheti a csatolásokat a módosított fájlokra. Ha az InDesign-felhasználó módosítja az elrendezést, az InCopy-felhasználót értesíti erről a program, amikor az menti az InDesign-dokumentumot.

Tartalom teljes mértékben az InCopy programban történő összeállítása

Az InCopy alkalmazásban létrehozhat olyan tartalmat, amely egyetlen InDesign-fájlhoz sincs hozzárendelve. Az ilyen önálló dokumentumokban elvégezheti szöveg beírását, betűtípusok és -stílusok hozzárendelését, valamint grafikák más alkalmazásokból (például az Adobe Illustrator és az Adobe Photoshop programból) való importálását a szöveg gazdagítása céljából. Ezenkívül címkéket is hozzárendelhet az XML-fájlokban való későbbi használatra. E módszert olyan szerkesztési munkafolyamatban célszerű használni, ahol a tartalom elkészítése megelőzi a látvány megtervezését. Az önálló InCopy-dokumentumok szövegterületét, oldalméretét és helyzetét is módosíthatja. Ha azonban a szövegegységet később egy InDesign-dokumentumhoz csatolják, az InDesign-beállítások felülbírálják az InCopy programban használt beállításokat.

Kezelt fájlok

A kezelni kívánt fájlokat hozzá kell adni egy, az InDesign programból InCopy-tartalomként exportált hozzárendelésfájlhoz, vagy InCopy-tartalomként kell elhelyezni az InDesign programban. A kezelt fájlok a tartalom állapotáról és a tulajdonosról egyaránt tájékoztatást adnak. A kezelt fájlokkal a következőkre van lehetősége:

 • Végrehajthatja a szövegegységek zárolását és zárolásának feloldását a fájlok sértetlenségének megőrzése érdekében.

 • Értesítheti az InCopy-felhasználókat, ha a kapcsolódó InDesign-elrendezés elavulttá válik.

 • Azonosíthatja a fájlon dolgozó felhasználót.

 • Értesítheti a felhasználókat, ha egy InCopy-tartalomfájl elavulttá válik, ha valaki más használja azt, vagy ha a fájl hozzáférhető szerkesztésre. Az értesítési módok közé tartozik például a figyelmeztető üzenetek, a keretek ikonjai, valamint a Csatolások és a Hozzárendelés panelen megjelenő állapotikonok.

Írásvédett fájlok

Egy kezelt tartalomfájl az azt lefoglaló felhasználón kívül a munkafolyamatban résztvevő összes felhasználó számára írásvédett. Ha egy felhasználó lefoglal egy tartalomfájlt, a szoftver létrehoz egy zárolófájlt (*.idlk), melynek révén a felhasználó kizárólagos szerkesztési jogosultságot kap a fájlhoz. Az írásvédett fájlok a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

 • Az InCopy-felhasználók nem formázhatják manuálisan az írásvédett fájlokban lévő szövegeket. Ha azonban a szöveghez karakter- vagy bekezdésstílusok vannak rendelve, az InDesign-felhasználók módosíthatják ezen stílusok definícióját, melynek következtében a szöveg formázása akkor is módosul, ha a fájlt egy másik felhasználó már lefoglalta. Ezeket a stílusdefiníciókon végrehajtott módosításokat a szöveg is tükrözni fogja azt követően, hogy az InDesign-felhasználó frissíti a fájlt.

 • Az objektumok, például a szöveg és az alkalmazott stílusok módosítását általában sem az InCopy-, sem pedig az InDesign-felhasználók nem hajthatják végre a zárolt InCopy-tartalomban. Egyes objektumokat, például a karakter- és bekezdésstílusokat csak a tartalom használja. Nem módosíthatja például azt, hogy miként történjen a karakterstílusok alkalmazása a zárolt tartalomban, megváltoztathatja ugyanakkor magát a karakterstílust, és ennek révén a szöveg megjelenését is.

 • Az InDesign-felhasználók módosíthatják a szövegtartalom margóit és oszlopait, valamint a szövegegység által lefoglalt szövegkeretek alakját, helyét és számát.

 • Az InDesign-felhasználók a grafika lefoglalása nélkül változtathatnak a grafikakeretek geometriáján és formázásán. Az InCopy-felhasználók nem módosíthatják a grafikakeretet vagy a keret bármely formázását. Az InDesign- és az InCopy-felhasználóknak ugyanakkor egyaránt le kell foglalniuk a grafikakeretet magának a grafikának a módosításához (például forgatásához vagy méretezéséhez).

Gyakorlati tanácsok a kezelt fájlokkal való munkához

A következő gyakorlati tanácsok segítségével meggyőződhet arról, hogy a legaktuálisabb tartalommal dolgozik-e, és nem írja felül egy másik felhasználó munkáját:

 • A hozzárendelésfájlokat egy olyan kiszolgálón tárolja, melyhez a csapat összes tagja hozzáfér. Ha a csapattagok nem férnek hozzá egyik kiszolgálóhoz sem, lehetősége van hozzárendelési csomagok létrehozására és elosztására.

 • Hozzárendelés létrehozásakor a program létrehoz egy speciális mappát a hozzárendelési fájl és a tartalom tárolásához. E hozzárendelési mappák segítségével kezelheti a hozzárendelést és a tartalomfájlokat. A mappák egyszerűsítik a megosztott fájloknak egy munkacsoporton keresztül történő kezelését, valamint segítségükkel biztosítható, hogy a felhasználók a megfelelő fájlokat nyissák meg.

 • Egy különálló InCopy-szövegegység helyett nyissa meg a hozzárendelésfájlt az InCopy programban. Ily módon megjelenítheti az illesztett másolási és az elrendezési adatokat a Hasáb és az Elrendezés nézetben. Ha hozzárendelésfájlok használata nélkül hajt végre tartalomexportálást, az illesztett másolási és az elrendezési adatokat csak az InDesign-fájl megnyitásával tekintheti meg.

 • Amikor egy hozzárendelésfájlt vagy egy InDesign dokumentumot nyit meg, illetve tartalmat foglal le InDesign vagy InCopy alkalmazással; mindenképp legyenek a keret szegélyei megjelenítve (Nézet > Extrák > Keret szegélyének megjelenítése), hogy lássa a keretikonokat, amikor megjelennek.

 • Ha az InDesign programban fájlokat kell eltávolítania a munkafolyamatból (például egy határidő miatt), megszüntetheti azok csatolását, vagy visszavonhat egy hozzárendelési csomagot.

Példák a kezelt fájlokat alkalmazó munkafolyamatokra

Ha munkafolyamat-kezelést hoz létre az InCopy és az InDesign program között, az írók és a szerkesztők azzal egy időben állíthatják össze, írhatják újra, bővíthetik és szerkeszthetik a dokumentumokat, hogy a tervezők előkészítik az elrendezést. Gyakori munkafolyamat például a fájlok helyi kiszolgálón történő kezelése, fájlok megosztása e-mail-csomagokon keresztül vagy a két módszer különféle kombinációinak használata.

E munkafolyamatok feltételezik, hogy rendelkezik egy elrendezési geometriákkal, stílusokkal és helyőrző szöveggel bíró alapvető InDesign-sablonnal. Elrendezési geometriák például az oldalméretek, valamint a szöveg- és grafikakeretek. Az InCopy program ezen elemek segítségével jeleníti meg a megfelelő illesztett másolási adatokat.

Helyi kiszolgálón alapuló munkafolyamat

1. Hozzon létre hozzárendeléseket az InDesign programban, és adjon hozzájuk tartalmat.

Ezzel a lépéssel az exportált szöveg és grafikakeretek egyesíthetők a kezelt folyamattal, ahol hozzáférhetővé válnak az InCopy-felhasználóknak írási és szerkesztési célokra.

2. Tegye hozzáférhetővé a hozzárendelésfájlokat az InCopy-felhasználók számára.

Mentse a fájlokat egy olyan kiszolgálóra, melyhez a munkafolyamat összes felhasználója hozzáfér.

3. Nyissa meg a hozzárendelésfájlt az InCopy programban, majd foglaljon le és szerkesszen egy szövegegységet vagy grafikát.

Az InCopy programban az aktuális felhasználóhoz rendelt tartalmat tartalmazó fájlok megjelennek a Hozzárendelések panelen. Minden egyes alkalommal, amikor a fájlt egy helyi kiszolgálóra menti, a módosításokat a program menti a fájlrendszeren, és a dokumentumon (az InDesign-elrendezésen vagy más, a dokumentumban található kezelt tartalomfájlon) dolgozó összes felhasználót értesíti a változásokról. A felhasználók ezt követően a tartalom frissítésével megtekinthetik a legújabb módosításokat. A tartalom továbbra is lefoglalt marad mindaddig, amíg az aktuális felhasználó fel nem oldja annak lefoglalását.

4. Az InDesign programban az elrendezésen kell dolgoznia.

Az InDesign-felhasználók a tartalomfájlok InCopy programban történő szerkesztése esetén is dolgozhatnak a dokumentumelrendezésen; nincs szükség a dokumentum lefoglalására. Ha az InCopy-felhasználó menti a lefoglalt tartalmat, az InDesign-felhasználó frissítheti azt az elrendezésen belül a legfrissebb változatok megtekintése céljából.

5. Folytassa a munkát az InCopy programban.

Ha befejezte a szerkesztési műveleteket, oldja fel a tartalom lefoglalását. A többi felhasználó ezt követően le tudja foglalni a tartalmat a munkához. Ha ezzel egy időben egy felhasználó módosítja az elrendezést az InDesign programban, akkor a munka közben frissítheti és megtekintheti az elrendezés geometriáját.

6. Az InDesign programban győződjön meg arról, hogy az összes tartalom lefoglalása fel van oldva.

A kezelt munkafolyamat révén megállapítható, hogy mely felhasználó foglalt le fájlokat. A tartalomfájlok lefoglalásának feloldását követően az InDesign-felhasználók lefoglalhatják a fájlokat az elrendezés szükség szerinti véglegesítéséhez.

E-mail-csomag munkafolyamat

1. Az InDesign programban hozzon létre és küldjön el hozzárendelési csomagokat.

Hozzon létre hozzárendelési csomagokat, rendelje hozzá a tartalmakat a megfelelő InCopy-felhasználóhoz, majd küldje el a csomagokat az InCopy-felhasználóknak. A csomagolt fájlokat a program automatikusan lefoglalja a szerkesztési ütközések elkerülése érdekében.

2. Nyissa meg a hozzárendelés-csomagot az InCopy programban, majd foglaljon le és szerkesszen egy szövegegységet vagy grafikát.

Ha egy hozzárendeléscsomagot kap e-mailben, a csomagra duplán kattintva nyissa meg azt az InCopy programban. A fájlon végrehajtott módosításokat a program csak helyileg menti. Más felhasználók nem értesülnek a módosításokról.

3. Az InDesign programban az elrendezésen kell dolgoznia.

Az InDesign-felhasználók a tartalomfájlok csomagolása esetén is dolgozhatnak a dokumentumelrendezésen; nincs szükség a dokumentum lefoglalására. Ha az elrendezés vagy a hozzárendelések frissítésére van szükség, elküldhet egy frissített csomagot az InCopy-felhasználóknak.

4. Az InCopy programban küldje vissza a szerkesztett csomagot.

Ha befejezte a szerkesztést, oldja fel a tartalom lefoglalását, és küldje vissza a módosított csomagot. Más felhasználók ekkor ellenőrizhetik a fájl tartalmát, megtekinthetik legutóbbi változatait és dolgozhatnak rajta.

5. Az InDesign programban győződjön meg arról, hogy az összes tartalom lefoglalása fel van oldva.

A kezelt munkafolyamat révén megállapítható, hogy mely felhasználó foglalt le fájlokat. A hozzárendelési csomagok visszaküldését követően a program feloldja a hozzárendelési csomagokban található szövegegységek lefoglalását. Az InDesign-felhasználók szükség esetén lefoglalhatják a fájlt az elrendezés véglegesítéséhez.

Felhasználó azonosító adatainak megadása

A munkafolyamatban résztvevő összes felhasználó felhasználónévvel kell, hogy rendelkezzen. Ennek köszönhetően megállapítható, hogy mely felhasználó foglalt le egy bizonyos fájlt, és ez az információ a többi felhasználó számára is hozzáférhetővé válik. Az azonosítás a fájlok szerkesztésre való lefoglalásához is szükséges.

Ha már megadott egy felhasználónevet, melyet módosítani szeretne, fel kell oldania az esetlegesen lefoglalt tartalmak lefoglalását. Ellenkező esetben a felhasználó azonosító adatainak egy szerkesztési munkamenetben történő módosításával elveszítené a lefoglalt tartalom szerkesztésének képességét, mivel azt egy másik név alatt foglalta le.

A felhasználóazonosítás alkalmazásfüggő; egy felhasználó nem rendelkezhet több azonosítóval alkalmazásonként.

Megjegyzés:

Az InCopy Jegyzetek és Változások követése szolgáltatása szintén a megadott nevet használja a jegyzetek vagy a követett változások szerzőjének azonosításához.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Kattintson a Fájl menü Felhasználó parancsára.

  • Válassza ki a Felhasználót a Hozzárendelések panelmenüből.

 2. Írjon be egy egyedi nevet, majd kattintson az OK gombra.

Ha nem ad meg felhasználónevet ezzel a módszerrel, a program az első munkafolyamat-művelet végrehajtásának megkísérlésekor kéri egy felhasználónév megadását.

Megjegyzés:

A párbeszédpanel Szín legördülő listája a szerkesztői jegyzetek és a követett változások azonosítására szolgál. Megteheti, hogy kiválasztja a kívánt színt, ez azonban nincs hatással a kezelt munkafolyamatokban végrehajtott műveletekre.

Munkafolyamat ikonjai

Az ikonok a szöveg- és a grafikakereten, a Hozzárendelések panelen, valamint a szövegegységsávon (csak az InCopy programban) jelenhetnek meg. A szerkesztési állapotikonok a kezelt fájl mellett jelennek meg a Csatolások és a Hozzárendelések panelen, és a tartalom állapotáról tájékoztatnak. Az ikonok csatolt InCopy szövegegységet tartalmazó kereteken jelenhetnek meg (az InDesign és az InCopy programok Elrendezés nézetében). Ezek az ikonok szintén a tartalom állapotáról adnak tájékoztatást, és a kezelt és kezeletlen tartalom megkülönböztetésére szolgálnak. A hozzájuk tartozó eszközleírás révén megállapítható a szerkesztési állapot és a tulajdonos. Mindenképp legyenek a keret szegélyei megjelenítve (Nézet > Extrák > Keret szegélyének megjelenítése), hogy lássa a keretikonokat.

Megjegyzés:

(InDesign) A keret széleinek megjelenéséhez az InDesign-dokumentum ablakának Normál módban kell lennie. (Kattintson a Normál mód gombra  az eszköztár bal alsó részén.)

Ikon

Név

Helyszín

Elérhető

Hozzárendelések panel (InDesign és InCopy), szövegkeretek és grafikakeretek

[név] használja

Hozzárendelések panel, szövegkeretek és grafikakeretek

Szerkesztés

Hozzárendelések panel, szövegkeretek és grafikakeretek

Elérhető és Elévült

Szöveg- és grafikakeretek

[név] használja és Elévült

Szöveg- és grafikakeretek

Szerkesztés és Elévült

Szöveg- és grafikakeretek

Elavult

Hozzárendelések panel

A szövegtartalom elavult

Hozzárendelések panel és szövegkeretek

A szövegtartalom aktuális

Hozzárendelések panel és szövegkeretek

A grafikus tartalom elavult

Hozzárendelések panel és grafikakeretek

A grafikus tartalom aktuális

Hozzárendelések panel és grafikakeretek

Csomagolt tartalom

Hozzárendelések panel

Megjegyzés:

Az Elérhető, a Használatban van, a Szerkesztés, a Szövegtartalom és a Grafikus tartalom ikon azt jelzi, hogy a tartalom elévült, ami azt jelenti, hogy a fájlrendszer verziója újabb a számítógépen megjelenített verziónál.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba