Táblázatok formázása

Táblázatok formázása

A táblázaton kívüli szöveg formázásához hasonlóan a táblázatban lévő szöveg formázásához a vezérlőpult és a Karakter panel egyaránt használható. Ezenkívül a Táblázat beállításai és a Cellabeállítások párbeszédpanel is segítségül hívható a táblázat formázásához. E két párbeszédpanellel módosítható a sorok és az oszlopok száma, megváltoztatható a táblázat kerete és kitöltése, megadható a táblázat feletti és alatti térköz, szerkeszthetők a fejlécsorok és a láblécsorok, és egyéb táblázatformázás is definiálható.

A táblázatszerkezet formázásához a Táblázat panel, a vezérlőpult vagy a helyi menü alkalmazható. Jelöljön ki legalább egy cellát, és a táblázatformázási beállítások helyi menüjének megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal (Windows) vagy a CONTROL billentyűt lenyomva tartva (Macintosh) a bal gombbal.

Oszlopok, sorok és táblázatok átméretezése

Oszlopokat, sorokat és táblázatokat több különböző módszerrel is át lehet méretezni.

Oszlopok és sorok átméretezése

 1. Jelöljön ki cellákat az átméretezendő oszlopokban és sorokban.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • A Táblázat panelen adja meg a szükséges beállításokat az Oszlopszélesség és a Sormagasság mezőben.
  • Kattintson a Táblázat menü Cellabeállítások almenüjének Sorok és oszlopok parancsára, válasszon beállítást a Sormagasság és az Oszlopszélesség listában, végül kattintson az OK gombra.  
  Megjegyzés:

  Ha a Legalább beállítással határozza meg a minimális sormagasságot, akkor szöveg beírásakor vagy a betűméret növelésekor a sorok magassága is nő. A Pontosan beállítással magadott rögzített sormagasság esetén szöveg beírásakor vagy törlésekor sem változik a sormagasság. A rögzített sormagasság gyakran vezet túlszedett cellákhoz. (Erről a Túlszedett cellák használata című témakör ír bővebben.)

  • Vigye az egérmutatót valamelyik oszlop vagy sor szegélye fölé: a mutató ekkor kétágú nyíllá ( vagy ) változik. Balra vagy jobbra történő húzással növelhető vagy csökkenthető az oszlopszélesség, felfelé vagy lefelé történő húzással pedig a sormagasság növelhető vagy csökkenthető.

Before and after dragging to resize rows

A sormagasságot alapértelmezés szerint az aktuális betűtípus infóterület-magassága szabja meg. Ennek fényében a sormagasság akkor is változik, ha a szöveg teljes soraira érvényes betűméretet módosítja, illetve ha más sormagasság-beállítást ad meg. A maximális sormagasságot a Cellabeállítások párbeszédpanel Sorok és Oszlopok csoportjainál megadott Maximális beállítás értéke határozza meg.

Sorok és oszlopok átméretezése a táblázatszélesség módosítása nélkül

 • Tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és húzza a táblázat egyik belső sorának vagy oszlopának szegélyét (tehát nem a táblázat külső szegélyét). Húzás közben az egyik sor vagy oszlop nagyobb, a másik pedig kisebb lesz.
 • Sorok vagy oszlopok arányos átméretezéséhez tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, és húzza a táblázat jobb külső vagy alsó szegélyét.

Ha a jobb oldali külső szegély húzása közben tartja lenyomva a SHIFT billentyűt, a program az összes oszlopot méretezi át arányosan, az alsó táblázatszegély húzásakor pedig a sorokat.

Ha a táblázat alsó szegélyének húzása közben (függőleges szöveg esetén a bal alsó sarok) tartja lenyomva a Shift billentyűt, a program a sormagasságokat (vagy a függőleges szövegsorok szélességét) méretezi arányosan.

A teljes táblázat átméretezése

 1. Vigye a kurzort a Szöveg eszközzel  a táblázat jobb alsó sarka fölé: a mutató nyíl alakúvá  változik. Húzással növelje vagy csökkentse a táblázat méretét. Ha a művelet közben lenyomva tartja a SHIFT billentyűt, a program megőrzi a táblázat magassági és szélességi arányait.

  Függőleges táblázatnál vigye a kurzort a Szöveg eszközzel a táblázat bal alsó sarka fölé: a mutató nyíl alakúvá változik,  és húzással növelje vagy csökkentse a táblázat méretét.

  Megjegyzés:

  Ha a táblázat a szövegegységben lévő több keretet is magában foglal, a teljes táblázat nem méretezhető át az egérrel.

Oszlopok és sorok egyenletes elosztása

 1. Jelöljön ki cellákat a megegyező szélességűvé vagy magasságúvá formázandó oszlopokban vagy sorokban.
 2. Kattintson a Táblázat menü Sorok egyenletes eloszlása vagy Oszlopok egyenletes eloszlása parancsára.

Táblázat előtti vagy utáni térköz megváltoztatása

 1. Győződjön meg arról, hogy a beszúrási pont a táblázatban van, és kattintson a Táblázat menü Táblázat beállításai almenüjének Táblázat beállítása parancsára.
 2. A Táblázatköz csoport Térköz előtte és Térköz utána mezőjében adja meg a szükséges értékeket, és kattintson az OK gombra.

Fontos megemlíteni, hogy a táblázat előtti térköz megváltoztatása nincs hatással a keret tetején lévő táblázatsor térközére.

Táblázatok tördelése kereteken keresztül

A Beállítások megtartása lehetőséggel adhatja meg, hogy hány sor maradjon együtt, vagy hol törjenek a sorok (például egy oszlop vagy keret tetején).

Ha a táblázat magasabb, mint az azt körülvevő keret, akkor a keret túlszedett lesz. Ha a keretet egy másik kerethez fűzi, a táblázat abban a keretben folytatódik. A sorok egészben kerülnek át az összefűzött keretekbe: nem oszthatók meg keretek között. A fejléc- és láblécsorok megadásával ismételheti meg az információkat az új keretben.

 1. Helyezze a kurzort a megfelelő sorba, vagy jelölje ki az együtt tartani kívánt cellatartományt.
 2. Kattintson a Táblázat menü Cellabeállítások almenüjének Sorok és oszlopok parancsára.
 3. A kijelölt sorok együtt tartásához válassza az Együtt a következő sorral lehetőséget.
 4. Ha a sort adott helyen szeretné törni, válasszon egy lehetőséget a Kezdő sor menüből (pl. A következő keretben), és kattintson az OK gombra.
Megjegyzés:

Ha olyan táblát hoz létre, amely az oldalpár mindkét oldalát elfoglalja, akkor a belső margók miatt célszerű a táblázat közepére egy üres oszlopot beszúrni.

Szöveg hozzáadása táblázat előtt

A táblázatok az azokat közvetlenül megelőző és követő bekezdésekhez vannak rögzítve. Ha a szövegkeret elejére szúr be táblázatot, akkor a táblázat elé nem helyezhető el beszúrási pont. Ehelyett a nyílbillentyűkkel kell a táblázat elé helyezni a beszúrási pontot.

 1. Helyezze a beszúrási pontot a bekezdés elejére az első cellába, nyomja meg a BALRA billentyűt, és kezdje beírni a szöveget.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Helyezze a beszúrási pontot a bekezdés elejére az első cellába, nyomja meg a BALRA billentyűt, és kezdje beírni a szöveget.

  • Függőleges táblázatoknál helyezze a beszúrási pontot a bekezdés elejére az első cellába, nyomja meg a Fel nyílbillentyűt, és kezdje beírni a szöveget.

Táblázatban lévő szöveg formázása

Általánosságban az mondható el, hogy a táblázaton belüli szöveg formázásához a táblázaton kívül található szöveg formázásához használatos módszerek alkalmazhatók.

Tabulátorok beszúrása táblázatcellába

Ha a beszúrási pont egy táblázatban van, a tabulátorbillentyű megnyomásával a következő cellába vihető. Szükség esetén természetesen táblázatcellába is beszúrható a tabulátorkarakter. A táblázatra érvényes tabulátorbeállítások a Tabulátorok panelen adhatók meg. A tabulátorbeállítások a beszúrási pontot magában foglaló bekezdésre érvényesek.

 1. Vigye a kurzort a Szöveg eszközzel  oda, ahová be szeretné szúrni a tabulátort.
 2. Kattintson a Szöveg menü Különleges karakter beszúrása almenüjében található Egyéb almenü Tabulátor parancsra.

A tabulátorbeállítások megváltoztatásához jelölje ki a módosítandó oszlopokat vagy cellákat, a Szöveg menü Tabulátorok parancsával jelenítse meg a Tabulátorok panelt, és adja meg a beállításokat.

Megjegyzés:

Ha a Tabulátorok panel vonalzójával állít be tizedesponthoz igazított tabulátort egy adott cellára vagy cellacsoportra, akkor rendszerint nem szükséges megnyomni a tabulátorbillentyűt minden egyes bekezdés elején ahhoz, hogy tizedesponthoz igazítsa a cellákban lévő szöveget. A rendszer automatikusan a tizedesponthoz igazítja a bekezdéseket, hacsak azokban nincs további, a tizedesponthoz történő igazítást felülíró formázás, például középre igazítás.

Táblázatcellában lévő szöveg igazításának módosítása

 1. A Szöveg eszközzel  jelölje ki a módosítandó cellá(ka)t.
 2. Kattintson a Táblázat menü Cellabeállítások almenüjének Szöveg parancsára.
 3. A Függőleges sorkizárás csoport Igazítás listájában válasszon a Felülre igazítás, a Középre igazítás, az Alulra igazítás és a Függőleges kizárás lehetőség közül.

  A Sorkizárás lehetőséget választva adja meg a Bekezdésköz-határ mező értékét: ezzel a program meghatározza a bekezdések közé helyezendő térköz legnagyobb értékét. (Lásd: Szöveg függőleges igazítása vagy függőleges sorkizárása szövegkeretben.)

 4. Az Első sor beállítása csoport Eltolás listájában adja meg, hogy a program miként alkalmazza a szöveg eltolását a cella tetejétől kezdve.

  A beállítások megegyeznek a Szövegkeret beállításai párbeszédpanel megfelelő beállításaival.

 5. Kattintson az OK gombra.
Megjegyzés:

A cellában lévő szöveg vízszintes igazításának megváltoztatásához a Bekezdés panel igazítási beállításai használhatók. Ha a cella szövegét tizedesponthoz igazított tabulátorhoz szeretné igazítani, adjon hozzá egy ilyen tabulátorbeállítást a Tabulátorok panelen.

Cella szövegének forgatása

 1. Helyezze a beviteli pontot a forgatandó cellába, vagy jelölje ki a módosítandó cellákat.
 2. Kattintson a Táblázat menü Cellabeállítások almenüjének Szöveg parancsára, vagy jelenítse meg a Táblázat panelt.
 3. Válasszon értéket az Elforgatás listában, és kattintson az OK gombra.

Cella belső margótérközének módosítása

 1. Vigye a kurzort a Szöveg eszközzel  a módosítandó cellába, vagy jelölje ki a megváltoztatni kívánt cellá(ka)t.
 2. Kattintson a Táblázat menü Cellabeállítások almenüjének Szöveg parancsára, vagy jelenítse meg a Táblázat panelt.
 3. A Cellabeékelések csoport Felső, Alsó, Bal és Jobb mezőjében adjon meg értékeket, és kattintson az OK gombra.

A belső margótérköz növelése sok esetben a sormagasság növekedéséhez vezet. Ha a sormagasság rögzített értékű, győződjön meg arról, hogy elegendően nagy értékeket ad meg, így nem kell tartani a túlszedett szöveg kialakulásától.

Cellák egyesítése és felosztása

A táblázatok cellái egyesíthetők és feloszthatók.

Cellák egyesítése

Egyazon sor vagy oszlop két vagy több cellája egyetlen cellává egyesíthető. A táblázat felső sorában lévő cellák egyesítésével például létrehozhat egy, a táblázat címét tartalmazó cellát.

 1. A Szöveg eszközzel  jelölje ki az egyesítendő cellákat.
 2. Kattintson a Táblázat menü Cellák egyesítése parancsára.

Cellák felosztása

 1. Helyezze a kurzort az egyesítéssel létrehozott cellába, és válassza a Táblázat menü Cellák felosztása parancsát.

Cellák felosztása

A cellák vízszintesen és függőlegesen is feloszthatók: ez különösen hasznos például űrlaptáblázatok készítésekor. Több cellát kijelölve azok függőlegesen vagy vízszintesen is feloszthatók.

 1. Helyezze a kurzort a felosztandó cellába, vagy jelöljön ki egy sort, oszlopot vagy cellatartományt.
 2. Kattintson a Táblázat menü Cella vízszintes felosztása vagy Cella függőleges felosztása parancsára.

Túlszedett cellák használata

A legtöbb esetben a táblázatcellák mérete függőlegesen növekszik, hogy meg tudják jeleníteni az új szöveget és a hozzáadott grafikákat. Ha azonban rögzített sormagasság van beállítva, és a cellához képest túl sok szöveget vagy túl nagy grafikát ad hozzá, kisméretű piros pont jelenik meg a cella jobb alsó sarkában, jelezve, hogy a cella túlszedett.

Túlszedett szöveget nem lehet másik cellába átfolyatni. Ehelyett módosítsa vagy méretezze át a cellatartalmat, vagy növelje a táblázatot magában foglaló cellát vagy szövegkeretet.

Szövegközi grafikák vagy rögzített sortávolságú szöveg használata esetén a cellatartalom a cellaszegélyeken kívülre is nyúlhat. A Tartalom cellához illesztése jelölőnégyzet bejelölésével biztosíthatja, hogy az amúgy cellaszegélyen átnyúló szöveg vagy szövegközi grafika le legyen vágva a cellaszegélyen belül. Ha a szövegközi grafikák azonban túlszedettek, ezért túlnyúlnak a cellák alsó szegélyén (vízszintes táblázatban), ez a beállítás nem használható.

Túlszedett cella tartalmának megjelenítése

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Növelje a cella méretét.

  • Változtassa meg a szöveg formázását. A cellatartalom kijelöléséhez kattintson a túlszedett cellába, nyomja meg az ESC billentyűt, és a vezérlőpulton formázza a szöveget.

Cellában lévő kép levágása

Ha az adott kép nem fér el teljesen a cellában, túlnyúlik annak szegélyén. Vágással eltüntethetők a szegélyen túlnyúló képrészek.

 1. Helyezze a beviteli pontot a vágandó cellába, vagy jelölje ki a módosítandó cellá(ka)t.
 2. Kattintson a Táblázat menü Cellabeállítások almenüjének Szöveg parancsára.
 3. Jelölje be a Tartalom cellához illesztése jelölőnégyzetet, és kattintson az OK gombra.

Cella írásirányának megváltoztatása

 1. Helyezze a szövegbeviteli pontot abba a cellába, melynek írásirányát meg szeretné változtatni, vagy jelölje ki a módosítandó cellá(ka)t.
 2. Kattintson a Táblázat menü Cellabeállítások almenüjének Szöveg parancsára.
 3. Válassza ki a cella írásirányát az Írásirány menüben, és kattintson az OK gombra.

Az írásirányt a Táblázat panel Írásirány előugró menüjében is megadhatja, vagy választhatja a Szövegegység-iránnyal ellentétes cellairány elemet a Szöveg részben, amikor cellastílust hoz létre.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba