Kezelt fájlok használata

Megosztott tartalom megnyitása

A hozzárendelésfájlokat (.inca) csak az InCopy-felhasználók nyithatják meg. Ha egy InCopy-felhasználó megnyit egy hozzárendeléseket tartalmazó InDesign fájlt, a felhasználó a hozzárendelésektől függetlenül az összes kezelt tartalomhoz hozzáférhet.

 1. Tegye a következők egyikét.
  • Az InCopy programban válassza a Fájl menü Megnyitás parancsát, jelöljön ki egy hozzárendelésfájlt (. icma vagy .inca), majd kattintson a Megnyitás gombra.

  • Az InDesign vagy az InCopy programban kattintson a Fájl menü megnyitás parancsára, jelöljön ki egy hozzárendelt tartalommal rendelkező InDesign-fájlt (.indd), majd kattintson a Megnyitás gombra.

  • Nyisson meg egy hozzárendelési csomagot. Lásd: Csomagok érkeztetése (InCopy)

A hozzárendelések neve és tartalma megjelenik a Hozzárendelések panelen.

Tartalom lefoglalása

Egy elem lefoglalásakor a program egy rejtett zárolófájlt (.idlk) helyez el a fájlrendszeren. A tartalom lefoglalásakor a tartalmat lefoglaló felhasználó kizárólagos jogosultságot kap a tartalomhoz, az összes többi felhasználót pedig kizárja a program a módosításokat végrehajtható felhasználók köréből. Csak az InCopy-tartalmak esetében hajtható végre lefoglalás; az elrendezési adatokkal rendelkező InDesign-dokumentumok nem foglalhatók le.

Ha egy felhasználó egy olyan InDesign-dokumentumot kísérel meg bezárni, amely egy vagy több általa lefoglalt InCopy-tartalomfájlt tartalmaz, a program egy figyelmeztető üzenetben kéri az összes tartalom lefoglalásának feloldását. Ha egy felhasználó a dokumentumot a tartalomfájlok lefoglalásának feloldása nélkül zárja be, azok az InDesign-dokumentum következő megnyitásakor továbbra is le lesznek foglalva az adott felhasználó által. Az InDesign-dokumentum automatikus mentésével a program az összes szerkeszthető InCopy-tartalomfájlt is menti.

Tartalom lefoglalása (InDesign)

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Az elrendezésben jelölje ki a szerkeszteni kívánt szöveg- vagy grafikakeretet, mutasson a Szerkesztés menü InCopy pontjára, majd kattintson a Lefoglalás parancsra.

  • A Hozzárendelések panelen jelölje ki a fájlokat, majd válassza a panel menüjének Lefoglalás parancsát.

Az InDesign programban elérhető tartalom lefoglalásakor megjelenik a Szerkesztés ikon  az InDesign-kereten. Az InCopy programban a Használatban van ikon  jelenik meg az InCopy-kereten, valamint a Hozzárendelések panelen abban az esetben, ha a hozzárendelésfájlok egy helyi kiszolgálón találhatók.

Tartalom lefoglalása (InCopy)

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Ha a lefoglalni kívánt tartalom egy hozzárendelés része, válassza a Fájl menü Megnyitás parancsát, majd jelölje ki a hozzárendelésfájlt (.icma vagy .inca).

  • Ha a lefoglalni kívánt tartalom exportálása különálló fájlokként történt, kattintson a Fájl menü Megnyitás parancsára, majd jelölje ki az InCopy fájlt (.icml vagy .incx). Az elrendezés illesztett másolás céljából történő megtekintéséhez jelölje ki az InDesign-dokumentumot.

 2. Tegye a következők egyikét:
  • Egyetlen InCopy-tartalomfájl megnyitásához válassza a Fájl menü Lefoglalás parancsát.

  • Ha egy hozzárendelés összes tartalmát egyszerre szeretné lefoglalni, jelölje ki a hozzárendelést a Hozzárendelések panelen, majd válassza a panel menüjének Lefoglalás parancsát.

  • Ha egy hozzárendelésben lévő elemeket egyenként kívánja lefoglalni, nyissa meg a hozzárendelések listáját a Hozzárendelések panelen, jelöljön ki egy vagy több elemet, majd kattintson a panel menüjének Lefoglalás parancsára.

  Az elem vagy elemek mellett a Hozzárendelések panelen megjelenő Szerkesztés ikon  azt jelzi, hogy a tartalom le van foglalva az adott felhasználó által kizárólagos használatra.

 3. Ha a program arra kéri, hogy frissítse a tartalmat a módosításokkal, kattintson az OK gombra.

Az InCopy programban elérhető tartalom lefoglalásakor a Szerkesztés ikon  látható az InCopy-kereten és a Hozzárendelések panelen. Az InDesign programban a Használatban van ikon  jelenik meg az InDesign-kereten.

Kezelt fájlok megnyitása (InCopy)

A gyors íráshoz és szerkesztéshez hatékonyabb módszer, ha a kezelt tartalomfájlokat (.icml vagy .incx) közvetlenül az InCopy programban nyitja meg, ahol azokkal a Szöveg nézetben dolgozik. Egy különálló kezelt fájl szerkesztéséhez nincs szükség annak lefoglalására, mivel az InCopy program automatikusan lefoglalja azt. A fájl mentésekor és bezárásakor az InCopy alkalmazás automatikusan feloldja a tartalom lefoglalását. A mentéssel összefüggő parancsok a különálló fájlok megnyitásakor különböznek.

Hozzárendelésfájlok frissítése (InDesign)

A hozzárendelések módosításainak mentését manuálisan vagy az aktuális dokumentum bezáráskor végezheti el. Az elrendezés módosításait kizárólag egy hozzárendelésfájl frissítése révén teheti hozzáférhetővé az InCopy-felhasználók számára.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • A kijelölt hozzárendelések frissítéséhez jelölje ki azokat a Hozzárendelések panelen, majd válassza a panel menüjének Kijelölt hozzárendelések frissítése parancsát.

  • Az aktuális dokumentum összes elévült hozzárendelésének frissítéséhez kattintson a Hozzárendelések panel menüjének Lejárt hozzárendelések frissítése parancsára. A program csak az elévült hozzárendeléseket frissíti.

  • Az aktuális dokumentum összes hozzárendelésének frissítéséhez kattintson a Hozzárendelések panel menüjének Minden hozzárendelés frissítése parancsára.

Megjegyzés:

Ha a hozzárendelés frissítésekor egy InCopy-felhasználónál meg van nyitva egy hozzárendelés, akkor a program az Elévült ikont  jeleníti meg a hozzárendelés mellett az InCopy program Hozzárendelések panelén.

Tartalom frissítése

Ha szeretne biztos lenni abban, hogy mindig a legfrissebb tartalommal dolgozik, ellenőrizze, hogy a Hozzárendelések panelen nem szerepelnek-e Elévült ikonok, és ezek figyelembevételével frissítse a tartalmat. Egy InCopy-hozzárendelésfájl és annak tartalmának frissítésekor, vagy különálló tartalomfájlok frissítése esetén a program a legújabb fájlrendszerpéldány adatainak másolásával biztosítja, hogy a számítógépen megjelenő verzió megegyezzen a fájlrendszeren találhatóval. A frissítéshez nincs szükség lefoglalásra vagy lefoglalás feloldására, és a frissítéssel nem juthat szerkesztési jogokhoz. A frissítés ugyanakkor problémákat okozhat, ha a zárolást egy másik felhasználó törölte.

Megjegyzés:

A tartalom frissítésével a nem visszaküldött hozzárendelési csomagok tartalma nem frissül.

A frissítési munkafolyamat általában az alábbihoz hasonló:

 1. Az InCopy-felhasználó megnyit egy hozzárendelésfájlt, vagy lefoglal egy különálló tartalomfájlt, majd szerkeszti annak tartalmát.

 2. Az InCopy-felhasználó menti a tartalomfájlt, melynek következtében a fájlrendszeren lévő példány frissül. Az InCopy-felhasználó ezt követően folytatja a munkát.

 3. Az InDesign-felhasználó számára az Elévült ikon  a Hozzárendelések és a Hivatkozások panelen egyaránt megjelenik a kijelölés mellett, a Használatban van  és A szövegtartalom elévült  vagy A grafikus tartalom elévült ikon  pedig a megfelelő kereten látható.

  Használatban van és Elévült ikonnal ellátott Hozzárendelések panel (bal oldali kép) és elrendezés elévült tartalommal (jobb oldali kép)

 4. Az InDesign-felhasználó frissíti a tartalmat.

Tartalom frissítése kezelt dokumentum megnyitása közben (InDesign)

 1. Válassza a Fájl menü Megnyitás parancsát, keresse meg a megnyitni kívánt fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra.
 2. Amikor a program arra kéri, hogy frissítse a dokumentumot a fájlrendszeren lévő módosított tartalommal, kattintson az Igen gombra.
 3. Tegye a következők egyikét:
  • Ha azt szeretné, hogy az InDesign program frissítse a csatolásokat, kattintson a Csatolások automatikus javítása elemre.

  • A csatolások manuális javításához válassza a Ne javítson lehetőséget, majd a Hivatkozások panelen jelölje ki a frissíteni kívánt fájlt, végül kattintson a panel menüjének Hivatkozás frissítése parancsára.

Tartalom frissítése munka közben (InDesign)

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Jelölje ki az elrendezésben a szöveg- vagy grafikakereteket, majd mutasson a Szerkesztés menü InCopy pontjára, és válassza a Tartalom frissítése parancsot.

  • Jelölje ki a szöveg- vagy grafikakereteket a Hivatkozások panelen, majd kattintson a Hivatkozás frissítése gombra , vagy válassza a Hozzárendelések panel menüjének Hivatkozás frissítése parancsát.

Tartalom frissítése munka közben (InCopy)

 1. Tegye a következők egyikét:
  • A szövegkeretben egy beszúrási pontra kattintva jelölje azt ki, majd kattintson a Fájl menü Tartalom frissítése parancsára.

  • Jelölje ki a kívánt tartalmat a Hozzárendelések panelen, majd kattintson a Tartalom frissítése gombra , vagy válassza a Hozzárendelések panel menüjének Tartalom frissítése parancsát.

A tartalom frissítését a Hivatkozások panel segítségével is végrehajthatja.

A munka akaratlan frissítése

A frissítésre vonatkozó parancsok a legtöbbször le vannak tiltva a lefoglalt tartalmak esetében, mert akkor az adott tartalom mindig aktuális maradna. Egy nem kívánt helyzet állhat elő azonban abban az esetben, ha egy másik felhasználó törli a lefoglalt tartalom zárolását (a zárolófájlt [.idlk] a Lomtár [Windows] vagy a Kuka [Mac OS] ikonra húzva), majd módosítja a tartalmat. Ilyenkor előfordulhat, hogy a frissítési parancsok akkor is használhatók, ha a tartalom éppen lefoglalás alatt áll, ami lényegében azt jelenti, hogy ketten is szerkeszthetik egy időben a tartalmat. A tartalom frissítése miatt elvésznek a módosítások. A legjobb eredmény érdekében ne törölje a zárolófájlokat.

Az InDesign-elrendezés frissítése

Az InDesign-felhasználók módosíthatják az elrendezést (módosíthatják például egy szövegegység szövegkereteinek méretét vagy helyét), és menthetik a módosításokat, miközben az InCopy-felhasználók a szóban forgó szövegkeretek szövegét módosítják. Egy megosztott kiszolgálón alapuló munkafolyamatban az, hogy az InCopy-felhasználók miként értesülnek az elrendezés módosításairól, attól függ, hogy megnyitottak-e egy hozzárendelésfájlt, illetve lefoglaltak-e különálló tartalomfájlokat, valamint megnyitották-e a csatolt InDesign-fájlt.

Vegye figyelembe a következőket:

 • Ha egy InDesign-felhasználó módosítja egy hozzárendelésben lévő keretek elrendezését, a felhasználónak frissítenie kell a hozzárendelést annak érdekében, hogy a terv módosításai hozzáférhetők legyenek az InCopy-felhasználók számára. Az InDesign nem frissíti automatikusan a hozzárendelésfájlokat a dokumentum mentésekor.

 • Ha az InDesign-felhasználó módosít egy megosztott kiszolgálón tárolt hozzárendelést, az Elévült ikon  megjelenik a hozzárendelés mellett az InCopy program Hozzárendelések panelén. Az InCopy-felhasználónak az aktuális elrendezés megtekintéséhez frissítenie kell a tervet.

 • Ha egy InDesign-felhasználó olyan exportált tartalom elrendezését módosítja, amely nem része hozzárendelésnek, megjelenik az Elévült ikon az InDesign-dokumentum neve mellett a Hozzárendelések panelen, a dokumentum címsávja pedig jelzi, hogy az elrendezés elévült. Az InCopy-felhasználók frissíthetik az éppen aktív InDesign-dokumentumot az elrendezés és a stílus legújabb módosításaival.

Az elrendezés InCopy programban történő frissítése az illesztett másolási feladatokhoz lehet hasznos, mert ilyenkor az Elrendezés és a Hasáb nézetben láthatóvá válik a legutóbbi megjelenés, és megjelennek a sortörések.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Ha meg van nyitva egy hozzárendelésfájl, és a Hozzárendelések panelen megjelenik az Elévült ikon  a hozzárendelés neve mellett, kattintson a Terv frissítése gombra , vagy válassza a fájl menü Terv frissítése parancsát. Az ezzel a paranccsal végrehajtott művelet nem vonható vissza.

  • Ha nem hozzárendelésfájlokkal dolgozik, és egynél több InDesign-dokumentum van megnyitva, jelölje ki azt, amelyet aktívvá kíván tenni, majd kattintson a Fájl menü Terv frissítése parancsára.

Tartalom lefoglalásának feloldása

Kezelt tartalomfájl lefoglalásának feloldásakor annak mentése egy olyan fájlrendszer egy megosztott helyére történik, ahol azt mások lefoglalhatják szerkesztés és egyéb módosítás céljára. Szöveg- vagy grafikakereteknek az InDesign programból való exportálása esetén azok lefoglalásának feloldása automatikusan megtörténik.

Habár az olyan fájlok, melyek lefoglalását feloldották, elérhetők szerkesztés céljából, valójában csak lefoglalásukat követően szerkeszthetők (kivéve, ha a tartalom szerkesztése önálló módban történik az InCopy programban). A tartalom lefoglalásának feloldásával megszűnik a szerkesztési jogosultság, a fájl azonban továbbra is megnyitott állapotban marad. A tartalom megnyitva marad a képernyőn, állapota azonban írásvédettre változik.

A LiveEdit-munkafolyamat bővítményei nem hoznak létre több fájlverziót. Ehelyett a fájlok az InCopy vagy az InDesign programban való frissítésükkor felülíródnak.

Ha hozzárendelési csomagon dolgozik, a lefoglalás feloldása előtt küldje vissza vagy továbbítsa a hozzárendelési csomagot.

Kezelt tartalom lefoglalásának feloldása (InDesign)

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Jelölje ki a tartalmat az elrendezésben, majd válassza a Szerkesztés menü InCopy almenüjének Lefoglalás feloldása parancsát.

  • A Hozzárendelések panelen jelölje ki a tartalmat, majd válassza a panel menüjének Lefoglalás feloldása parancsát.

Kezelt tartalom lefoglalásának feloldása (InCopy)

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Jelölje ki a tartalmat Elrendezés nézetben, majd kattintson a Fájl menü Lefoglalás feloldása parancsára.

  • A Hozzárendelések panelen jelölje ki a tartalmat, majd válassza a panel menüjének Lefoglalás feloldása parancsát.

  Megjegyzés:

  A tartalom lefoglalásának feloldása előtt visszavonhatja a legutóbbi módosításokat.

  Megjegyzés:

  Fájl lefoglalásának feloldásakor megjelenik az Elérhető ikon a szöveg- vagy grafikakereten az InDesign-elrendezésben, az InCopy Elrendezés nézetében, a Hozzárendelések panelen és a szövegegységsávon (InCopy).

Módosítások mentése (InDesign)

A lefoglalt tartalommal való munkavégzés során lehetősége van menteni a módosításokat, és a fájlrendszerbeli példányt is frissítheti.

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Ha a kijelölt tartalmat az InDesign-dokumentum vagy az ahhoz tartozó bármely csatolt fájl módosításainak mentése nélkül kívánja menteni, jelölje ki a tartalmat az elrendezésben, majd válassza a Szerkesztés menü InCopy almenüjének Tartalom mentése parancsát.

  • A felhasználó által lefoglalt összes tartalomfájl mentéséhez a Fájl menü Mentés parancsára kell kattintani. Az ilyen típusú mentés esetén nem történik meg a hozzárendelésfájlok vagy a lefoglalt tartalomfájlok automatikus frissítése az InCopy programban. A lefoglalt fájlok esetében azonban megjelenik az Elévült ikon  az InCopy program Hozzárendelések panelén.

  • Ha az InDesign-dokumentumot új néven, bármely meglévő InCopy-fájlra mutató hivatkozásokkal kívánja menteni, kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára. A művelet eredményeképpen a hozzárendelések az InDesign-fájlban hiányzónak látszanak mindaddig, amíg nem kerülnek frissítésre.

  • Ha menteni kívánja az éppen aktív dokumentum egy másolatát, válassza a Fájl menü Másolat mentése parancsát. Lehetősége van arra, hogy új nevet és helyet adjon a másolatnak bármely meglévő InCopy-fájlra mutató hivatkozásokkal.

Módosítások mentése (InCopy)

 1. Tegye a következők egyikét:
  • Ha az InCopy-fájlt ugyanazon névvel és hellyel kívánja menteni a fájlrendszeren, válassza a Fájl menü Tartalom mentése parancsát. A fájl továbbra is lefoglalt állapotban marad.

  • Az InCopy-tartalomfájl új névvel való mentéséhez kattintson a Fájl menü Tartalom mentése másként parancsára. Az újonnan létrehozott tartalomfájlt a program nem kezeli a munkafolyamatban. A Tartalom mentése másként parancs csak akkor használható, ha közvetlenül nyitotta meg az InCopy tartalomfájlt (.icml vagy .incx).

  • Ha menteni kívánja az éppen aktív InCopy-tartalomfájl egy másolatát, válassza a Fájl menü Tartalom másolatának mentése parancsát. Lehetősége van arra, hogy a másolatot új névvel és helyre mentse. A mentett másolatot a program a munkafolyamatban nem kezeli. A Tartalom másolatának mentése parancs csak akkor használható, ha közvetlenül nyitotta meg az InCopy tartalomfájlt (.icml vagy .incx).

  • Az összes megnyitott és lefoglalt InCopy-tartalomfájl mentéséhez válassza a Fájl menü Összes tartalom mentése parancsát. Ezzel a program menti az összes fájlt azok aktuális helyére. Az Összes tartalom mentése parancs csak akkor használható, ha megnyitott egy hozzárendelést vagy egy InDesign-fájlt.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba