Részletes tudnivalókért és útmutatókért kattintson az alábbi hivatkozásokra.

XML-importálási és -elrendezési módszerek

Az XML alapú adatok importálása után az importált tartalom az XML alapegységeit jelentő elemekként jelenik meg a Struktúramezőben. Az InDesign nem hoz létre új kereteket és oldalakat az XML importálásakor.

Hozzáfűzés vagy egyesítés

Az XML importálása hozzáfűzéssel vagy egyesítéssel hajtható végre. A választott módszer mindig a munkafolyamattól (manuális vagy automatikus) és a dokumentumban már meglévő tartalom kezelésének mikéntjétől függ, de annak is függvénye, hogy szükség van-e speciális lehetőségekre az importált adatok kezeléséhez.

Hozzáfűzés

Az importált tartalom hozzáfűzésekor a dokumentum már meglévő struktúrája és tartalma nem változik meg, az XML alapú új tartalom pedig a Struktúramező aljára kerül elemek formájában.

Egyesítés

Ha egyesítéssel olvassa be az importált tartalmat, az InDesign összehasonlítja a beolvasott adatokat a dokumentumban már megtalálható elemek struktúrájával és nevével. Ha megegyeznek az elemek, az importált adatok felülírják a dokumentumbeli már létező tartalmat, és az elrendezés helyesen címkézett kereteibe (helyőrzőibe) kerülnek. (Azok az elemek, amelyekhez az InDesign nem talál egyező nevet és hierarchiabeli besorolást, a Struktúramezőre kerülnek, hogy manuálisan lehessen őket a megfelelő helyre helyezni.) Egyesítéssel az automatikus elrendezésen kívül speciális importálási lehetőségek is elérhetővé válnak, például szűrhető az importált szöveg és klónozhatók az Ismétlődő szövegelemek.

Tartalom elrendezése

Az XML-tartalom importálása után el kell helyezni azt a dokumentumban. Ez történhet manuálisan, automatikusan vagy parancsfájlok használatával. A választott módszer az importált tartalom típusától, a dokumentum elrendezésétől és a munkafolyamattól függ.

Tartalom elhelyezése manuálisan

Ezzel a módszerrel elemek húzhatók a Struktúramezőről a dokumentum oldalaira vagy keretekbe. E megoldás előnye, hogy beállítása és tervezése csekély ráfordítást igényel csak. Akkor célszerű ezt a módszert alkalmazni, ha az importált tartalom típusa változó, vagy ha a beolvasás több forrásból történik.

Importált XML-tartalom manuális elhelyezése
Importált XML-tartalom manuális elhelyezése

Tartalom elhelyezése automatikusan

Előretekintő tervezéssel automatizálható az XML alapú adatok elhelyezése az elrendezésben. A tartalom automatikus elhelyezéséhez először készítse elő a dokumentumot: hozzon létre címkével ellátott helyőrző kereteket az importált adatok tárolásához. Mindaddig, amíg az importált tartalom XML-struktúrája és címkenevei megegyeznek a helyőrző keretek címkeneveivel és struktúrájával, az InDesign automatikusan el tudja helyezni az importált adatokat a dokumentumban. A program az elemek klónozására is képes az ismétlődő adatok (például címlisták és katalógusinformáció) kezelése érdekében. A strukturált munkafolyamatok részeként használható automatikus elrendezési módszerrel növelhető a hatékonyság és csökkenthető az időráfordítás.

A kijelölt helyőrző keret a Szövegegység nevű elemmel van címkézve
A kijelölt helyőrző keret (fent) a Szövegegység nevű elemmel van címkézve. XML alapú adatok importálásakor (lent) a Szövegegység elem helyőrző keretébe automatikusan bekerül a Szövegegység elem tartalma.

Megjegyzés:

Az InDesign felismeri azokat a speciális névtérattribútumokat is, amelyek bekezdés- vagy karakterstílusokat határozhatnak meg az XML-ben. További információ: XML műszaki referencia-útmutató.

Egyesítés – ismertető

XML alapú adatokat egyesítéssel vagy hozzáfűzéssel helyezhet el a dokumentumban. Egyesítéssel a tartalom elhelyezése automatizálható is. Ha a tartalomból csak bizonyos részeket szeretne elhelyezni, lehetősége van az XML-fájlokban tárolt adatok szűrésére.

Az XML alapú importált adatok egyesítése a következő esetekben célszerű:

 • A dokumentum helyőrző kereteket tartalmaz, és az XML alapú importált adatokat azokban szeretné elhelyezni.

 • A dokumentumban XML-tartalom van, és azt felül szeretné írni importált XML-tartalommal.

 • A dokumentumban nincs XML-struktúra, és felül szeretné írni az alapértelmezett gyökeret az importált XML-fájl gyökerével.

Az egyesítési módszer összehasonlítja az importált adatokat a dokumentumban már meglévő elemekkel. Elemenként végiglépked a fájlon, és a következő módon összeveti az importált elemeket a már létező elemekkel:

1. Az InDesign a gyökérelemnél kezdi az összehasonlítást

 • Ha az importált XML-fájl és az InDesign-dokumentum gyökérelemei nem egyeznek, és a Struktúramezőben sem szerepel már meglévő struktúra, akkor az InDesign felülírja az InDesign-dokumentum gyökerét az importálni kívánt XML-fájl gyökerével, majd importálja a fájlt.

 • Amennyiben a gyökérelemek különbözőek, a Struktúramezőben azonban már vannak elemek, az InDesign hozzáfűzi a fájlt a már meglévő struktúra végéhez.

 • Ha a gyökérelemek azonosak, az egyesítés (és a megfeleltetés) folyamata továbblép.

2. Az InDesign a gyökér alatti elemre lép

Az importált XML-fájl gyökéreleme alatti elemmel kezdve az InDesign egyező elemet keres a Struktúramezőben. Találat csak abban az esetben lesz, ha az importált XML-elem neve megegyezik a Struktúramezőben szereplő valamely elem nevével, és a két elemnek ugyanazon a hierarchiaszinten kell elhelyezkednie.

 • Ha az InDesign egyező elemet talál a Struktúramezőben, akkor felülírja az importált XML-fájlban szereplővel.

 • Amennyiben az InDesign nem talál egyezést, beszúrja az importált elemet a Struktúramezőben oda, ahol a keresés kezdődik. Ha a keresés például közvetlenül a gyökér alatt kezdődik, és nincs találat, az importált elem közvetlenül a gyökérelem alá kerül.

3. Az InDesign folytatja az elemek összehasonlítását

Az InDesign elemről elemre haladva folytatja az importált XML-elemek összehasonlítását a már meglévő struktúrával. A keresés kezdőpontja a folyamat előrehaladtával mindig más és más helyre kerül a Struktúramezőben, és a keresési műveletek az utoljára beszúrt vagy cserélt elem alatt kezdődnek. Az InDesign mindig lefelé halad az aktuális helytől, tehát soha nem helyez elemeket az előzőleg beszúrt vagy cserélt elem fölé.

XML alapú adatok importálása és hozzáfűzése

XML-tartalom importálásakor az új elemek a Struktúramezőben jelennek meg. Innen húzással helyezhetők a dokumentumba.

 1. Nyisson meg egy InDesign-dokumentumot vagy hozzon létre egy újat az XML-elemek fogadásához.
 2. Nyissa meg a Struktúramezőt. (Kattintson a Nézet menü Struktúra almenüjének Struktúra megjelenítése parancsára.)
 3. Kattintson a Fájl menü XML importálása parancsára (vagy a Struktúramező menüjének megegyező nevű parancsára), és jelölje ki az importálandó XML-fájlt.
 4. Jelölje be az XML-importálási beállítások megjelenítése jelölőnégyzetet.
 5. Jelölje be a Tartalom hozzáfűzése választógombot, és kattintson a Megnyitás gombra.
 6. Ha kapcsolatot szeretne létrehozni az XML-tartalom és az eredeti XML-fájl között, jelölje be a Hivatkozás létrehozása jelölőnégyzetet.

  Az InDesign a Hivatkozások panelen tünteti fel az XML-fájlt, és annak megváltozása esetén sárga háromszöggel jelzi a módosítást a panelen.

 7. Kattintson az OK gombra.

XML kézi elrendezése

XML-tartalom kézzel is elhelyezhető a dokumentumelrendezésben: ehhez húzza az elemeket a Struktúramezőről az oldalra vagy a már meglévő keretekbe. Elem elhelyezésekor annak gyermekelemeit (és ha vannak, akkor azok gyermekelemeit) is elhelyezi a program.

A Struktúramezőben egy struktúrafüggő kék rombusz jelzi az adott elem ikonján, hogy az elem bekerült a dokumentumba; az el nem helyezett elemek ikonja ezzel ellentétes.

Megjegyzés:

Ha az XML importálásakor a Tartalom egyesítése választógombot jelölte be, nem kizárt, hogy néhány elem elrendezése már megtörtént. Importált tartalom egyesítésekor az InDesign automatikusan befolyatja az elemeket a már meglévő keretekbe, feltéve, hogy azok megegyező struktúrával rendelkező címkézett keretek.

 1. Nyissa meg a Struktúramezőt (kattintson a Nézet menü Struktúra almenüjének Struktúra megjelenítése parancsára), és jelölje ki az elrendezendő elemet.
 2. A dokumentumban elhelyezendő minden egyes elemhez tegye a következők egyikét:
  • Húzza az elemet az oldalra. Az InDesign keretet hoz létre az elemhez.

  • Húzza az elemet egy már meglévő keretre. Ha a keretben van tartalom, a rendszer felülírja az XML alapú adatok tartalmával.

 3. Az elrendezendő elemek formázásához hajtsa végre az alábbi műveletek bármelyikét:
  • Rendelje az XML-címkéket bekezdés-, karakter-, táblázat és cellastílusokhoz.

  • Alkalmazzon stílusokat az elemekre.

  • Formázza a kijelölt tartalmat kézzel a vezérlőpult szövegbeállításait használva.

XML-címkék leképezése stílusokra

Az XML-címkék pusztán adatleírások, tehát formázási utasítások nem szerepelnek bennük. Ebből kifolyólag importálás és elrendezés után formázni kell az XML-tartalmat. Ennek egyik módja az, ha bekezdés-, karakter-, táblázat- vagy cellastílusokra képezi le az XML-címkéket. A Szerzo címkét például leképezheti a Szerző karakterstílusra, így a program minden olyan importált és elhelyezett XML-tartalmat Szerzo címkével lát el automatikusan, amelyre a Szerző karakterstílus van leképezve. A címkék stílusokra történő leképezésével könnyebbé és gyorsabbá válik az importált XML formázása.

Minden címkét azonban nem szükséges bekezdés- vagy karakterstílusra leképezni. Elképzelhető az is, hogy egyes elemek nem jelennek meg az elrendezésben, míg mások könnyebben formázhatók egyesével. Sőt, a gyermekelemek magukra ölthetik a szülőelemükhöz hozzárendelt bekezdés- vagy karakterstílust, ezáltal nehezen megkülönböztethetők – ennek elkerülése végett érdemes a szülő- és a gyermekelemeket külön-külön leképezni.

Megjegyzés:

A Címkék hozzárendelése stílusokhoz parancs a teljes dokumentumon belül újra alkalmazza a stílusokat, és ennek néha nemkívánatos eredményei is lehetnek. Címke stílusra történő leképezésekor a korábban egy adott stílushoz rendelt szöveget (XML-címkéjétől függően) esetleg egy másik stílushoz rendeli a program. Ha már formázott egyes szövegrészeket, érdemesebb inkább kézzel alkalmazni a stílusokat, így elkerülhető a bekezdés- és a karakterstílusok beállításainak felülírása.

 1. Kattintson a Címkék panel vagy a Struktúramező menüjének Címkék hozzárendelése stílusokhoz parancsára.
  Címkék hozzárendelése stílusokhoz párbeszédpanel
  A Címkék hozzárendelése stílusokhoz párbeszédpanelen látható címkék stíluslistája

 2. Végezze el a következő műveletek valamelyikét:
  • Stílusok, címkék és leképezési definíciók másik dokumentumból történő betöltéséhez kattintson a Betöltés gombra, válasszon dokumentumot, majd kattintson a Megnyitás gombra.

  • A címkék stílusokhoz történő, egyesével végrehajtott hozzárendeléséhez kattintson az egyik címke melletti, a Stílus oszlopban lévő listaelemre, és válasszon bekezdés- vagy karakterstílust a legördülő listában. (A bekezdésjel bekezdésstílusokat, az „A” betű karakterstílusokat jelöl a listában.) Ismételje a műveletet az összes leképezendő címkéhez.

  • Ha ugyanazzal a névvel szeretné a címkéket hozzárendelni a stílusokhoz, kattintson a Hozzárendelés név szerint gombra. A címkék nevével megegyező nevű stílusokat a Stílus oszlopban választhatja ki. A teljes egyezéshez nem csupán a címke és a stílus nevének kell ugyanannak lennie, hanem a kis- és nagybetűs írásmódjuknak is meg kell egyeznie: a H1 és a h1 írásmód például két különböző eredményt takar. (Ha egyazon stílusnév két különböző stíluscsoportban is megtalálható, a Leképezés név szerint gomb nem használható, és a program az egyik stílus átnevezését kéri.)

 3. Kattintson az OK gombra.

Automatikus elrendezés – ismertető

Az InDesign lehetőséget biztosít az XML alapú importált adatok automatikus elhelyezésére is az elrendezésekben. Ehhez először létre kell hozni helyőrző kereteket vagy táblázatokat, és a bennük elhelyezendő XML-elemek címkeneveivel megegyező címkenevekkel kell címkézni őket. Ezután az egyesítési módszerrel importálható az XML-tartalom a helyőrzőkbe. Ha a címkék név és struktúrahierarchia szerint egyeznek, az InDesign egyesíti az XML-tartalmat, és ezzel felülírja a dokumentumban már meglévő tartalmat.

Ez a módszer akkor hasznos, ha különböző tartalomkészletekhez ugyanazt az elrendezést szeretné használni. Egy hetente kiadott hírlevélnek például minden héten ugyanaz lehet az elrendezése, ám minden szám más és más tartalommal jelenhet meg.

Ha az importált XML-t közvetlenül valamely elrendezésbe szeretné egyesíteni, a dokumentumnak eleget kell tennie az alábbi követelményeknek:

 • A dokumentumban található kereteket (vagy táblázatokat) az importálandó XML-fájlban lévő elemek neveivel megegyező címkenevekkel kell megjelölni.

 • A dokumentum (Struktúramezőben is látható) struktúrája meg kell, hogy egyezzen az importált XML-fájl struktúrájával. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az azonos névvel jelölt elemeknek mindkét fájl struktúrahierarchiájában ugyanazon a helyen kell lenniük. Ezt a struktúraazonosságot esetleg csak úgy érheti el, hogy újból (át)rendezi az elemeket (és azok gyermekelemeit) a Struktúramezőben, vagy az XML-fájl importálásakor megadja az XSLT alkalmazása lehetőséget.

Megjegyzés:

Az InDesign csak a már meglévő keretekbe folyatja bele az XML alapú egyesített tartalmat. Minden olyan elemtartalom, amely nem fér el saját keretében (vagy az összefűzött keretek alkotta keretsorozatban), túlszedett szöveggé válik.

Ismétlődő adatok használata

Az XML akkor ismétlődik, ha egy adott sorban többször is szerepel az elemek ugyanazon konfigurációja, ám minden egyes példányban egyedi adatok szerepelnek. Az adatbázisrekordok például ismétlődő elemek. Az adatbázistáblákban lévő címek rendszerint több felhasználó által is igénybe vehető ismétlődő adatokat (név, postacím, település, megye, irányítószám) tartalmaznak.

XML-tartalom importálásakor bejelölheti az XML importálási beállítások párbeszédpanelen felkínált Ismétlődő szövegelemek klónozása lehetőséget. Ennek hatására az InDesign klónozni fogja a szerkezet ismétlődő elemeit. Klónozással úgy egyesíthetők XML alapú ismétlődő adatok a dokumentumba, hogy nem szükséges létrehozni helyőrző elemeket a Struktúramezőben (vagy helyőrző szöveget valamely keretben) valamennyi különálló rekordhoz. Ha például egy 25 bejegyzésből álló XML-címlistát szeretne importálni, hozza létre a megfelelő elemstruktúrát a Struktúramező egy bejegyzéséhez. A teljes lista importálásakor az InDesign klónozza a struktúrát, és így hozza létre az elemeket mind a 25 bejegyzéshez.

Az ismétlődő XML-tartalmat egybefüggő szövegegységként folyatja a program a dokumentumba egyesítéskor. Ha a helyőrző keretek össze vannak fűzve, a tartalom egyik keretből átfolyik a következőbe. Amennyiben a helyőrző keret(ek)ben nincs elegendő hely az XML-tartalom tárolásához, további keretek létrehozásával és összefűzésével lehetőség van a fennmaradó tartalom automatikus folyatására: ez azt jelenti, hogy nem szükséges kézzel elemeket húzni a Struktúramezőről az egyes keretekbe.

Elrendezés
Összefűzött helyőrző elrendezésben (balra) és elrendezés importálás után (jobbra)

Helyőrzők létrehozása automatikus elrendezéshez

A dokumentumban akkor célszerű helyőrző kereteket vagy táblázatokat létrehozni, ha azt szeretné, hogy az InDesign automatikusan egyesítse az importált XML-t az elrendezésbe.

Megjegyzés:

Az InDesign csak a már meglévő keretekbe folyatja bele az XML alapú egyesített tartalmat. Minden olyan tartalom, amely nem fér el a rendelkezésre álló keretekben, túlszedett szöveggé válik.

Helyőrző szöveg létrehozásával az is biztosítható, hogy az XML-adatok elhelyezése és formázása helyes legyen az oldalon. Helyőrző szöveggel tabulátorok, térköz vagy címkék (más néven statikus szöveg) helyezhetők el a kereten belül megjelenő XML-elemek között.

Címkézett helyőrző szöveg és elrendezés importálás után
Címkézett helyőrző szöveg (balra) és elrendezés importálás után (jobbra)

A. Elemek között elhelyezett bekezdésvégjelek és statikus szöveg B. Helyőrző szöveg 

Termékadatok importálásakor és elhelyezésekor például tabulátorral elkülöníthető a név, a leírás és a termék ára, és ezen elemek helyőrző szövegbejegyzései elé címkék (például „Termék:” vagy „Ár:”) szúrhatók be. XML-adatok keretbe egyesítésekor a program megőrzi a tartalomelemek közötti statikus címkéket, térközöket és tabulátorokat.

Megjegyzés:

Ha az ismétlődő XML-adatok dokumentumba egyesítésekor az InDesign klónozza az ismétlődő elemeket, az adatok minden egyes példánya esetén a statikus szöveg és a térközök is klónozottak lesznek.

Helyőrző keret létrehozása

 1. A Szöveg eszközzel hozzon létre egy szövegkeretet az XML-tartalomnak.

  Megjegyzés:

  Ha azt szeretné, hogy az importált XML-tartalom egyik keretből a másikba folyjon, hozzon létre több keretet, és fűzze össze azokat.

 2. Nyissa meg a Struktúramezőt (Nézet > Struktúra > Struktúra megjelenítése), és a Címkék panelt (Ablak > Segédeszközök > Címkék).
 3. Ha a Címkék panelen nem szerepelnek az importálandó XML-elemek nevével megegyező nevű címkék, hozzon létre néhányat, vagy töltse be őket az XML-fájlból.
 4. Jelölje meg a helyőrző keretet a Címkék panel megfelelő címkéjével. (Keret címkézésekor a kerethez fűzött összes többi keret is megkapja a címkét.)
 5. Ha szükséges, rendezze el vagy adja hozzá az elemeket a Struktúramezőben, hogy azok megegyezzenek az importálandó XML-fájlban lévő elemekkel és struktúrával.

Helyőrző táblázat létrehozása

Az XML-elemek nem csak helyőrző keretbe, hanem helyőrző táblázatba is importálhatók. A táblázatban minden cellát egy külön elem jelöl. Az InDesign celláról cellára és elemről elemre haladva helyezi el az XML-tartalmat a táblázatban annak bal felső sarkából indulva, miközben megfelelteti az elemeket a címkézett celláknak. Helyőrző táblázatok létrehozásakor az egész táblázatot és az azt felépítő összes cellát címkézni kell. (Az egyesített cellák egyetlen cellának számítanak.)

Mivel az InDesign importáláskor nem tesz különbséget a sorok és az oszlopok között, a helyőrzőben található oszlopok számának meg kell egyeznie az importált tartalomban lévő oszlopok számával. Fontos tudni azt is, hogy a táblázat celláiban szereplő elemeknek ugyanabban a táblázatelemben kell lenniük. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a cellák ugyanannak a szülőelemnek a testvérelemei.

Helyőrző táblázat
Helyőrző táblázat (fent) és XML-tartalom folyatása helyőrző táblázatba (lent)

 1. Nyissa meg a Címkék panelt (Ablak > Segédeszközök > Címkék), és a Struktúramezőt (Nézet > Struktúra > Struktúra megjelenítése).
 2. Ha a Címkék panelen nem szerepelnek az importálandó XML-elemek nevével megegyező nevű címkék, hozzon létre néhányat, vagy töltse be őket már meglévő dokumentumból.

  Megjegyzés:

  A művelet végrehajtásához legalább a táblázatcellák szülőeleméhez, a táblázatcellákhoz és a táblázatot tároló elemhez kell címkékkel rendelkeznie.

 3. Hozzon létre egy, az XML-tartalomnak megfelelő számú oszlopot tartalmazó táblázatot. A sorok pontos számát nem kell megadnia, hiszen az InDesign pontosan annyi sort ad a táblázathoz, amennyi szükséges.
 4. Vigye a beszúrási pontot a táblázatba, kattintson a Táblázat menü Kijelölés almenüjének Táblázat parancsára, és válassza a megfelelő címkét a Címkék panelen.
 5. Jelölje meg a táblázat valamennyi celláját a kívánt címkével. Az XML-tartalom struktúrájának függvényében lehetősége van a cellákat egyesével kijelölni és címkézni, de kijelölhet egy teljes sort vagy oszlopot is (például az első vagy a fejlécsor címkézéséhez), és a kijelölt cellákat ugyanazzal a címkével jelölheti meg.
 6. Szükség szerint rendezze át vagy adja hozzá a hiányzó elemeket a Struktúramezőben, hogy a dokumentumban ugyanazok az elemek legyenek, mint az importálandó XML-fájlban, illetve hogy struktúrájuk is megegyezzen.

Helyőrző struktúra létrehozása ismétlődő adatokhoz

Ugyanezek az XML-adatokra vonatkozó szabályok érvényesek ismétlődő XML-adatok egyesítésekor is: A Struktúramezőben látható elemek struktúrája meg kell, hogy egyezzen az importált XML-adatok struktúrájával, a helyőrző kereteket pedig az XML-fájlban lévő szülőelemek címkeneveivel kell megjelölni.

A Struktúramező a helyőrző szöveg struktúrájával
A Struktúramező a helyőrző szöveg struktúrájával

A. Az összes ismétlődő elemet magában foglaló elem B. Az ismétlődő XML-tartalom importálásakor klónozandó elem C. Gyermekelemek az ismétlődő elemben tárolt tartalomhoz 
 1. Elsőként az importálandó információ (rekordok) gyűjteményét leíró szülő- vagy gyökérelemre van szükség.

  Ez lehet például egy receptsort tartalmazó Fejezet elem is.

 2. A szülőelem alatt hozzon létre egy, az ismétlődő információt (rekordot) leíró elemet.

  A Fejezet elem alatt létrehozhat például egy Recept elemet. A program ezt az elemet klónozza majd az importált XML-fájlban tárolt valamennyi rekordhoz.

 3. A rekordot alkotó adategységek (mezők) leírásához ezen elem alatt hozzon létre gyermekelemeket.

  A Recept elem alatt létrehozhatja például a Receptnév, az Összetevők, az Utasítások, a Jegyzetek és a Tálalás elemet.

Megjegyzés:

Ha az ismétlődő XML-adatok „mezőelemei” közé címkéket, bekezdésvégjeleket vagy tabulátorokat szeretne helyezni, hozzon létre helyőrző elemeket abban a keretben, amelybe az importált tartalom egyesítése történik, majd szükség szerint vegyen fel térközöket vagy címkéket a helyőrzők közé.

Helyőrző szöveg létrehozása

 1. Nyisson meg egy létező dokumentumot vagy hozzon létre egy újat az XML-tartalomhoz.
 2. Nyissa meg a Címkék panelt (Ablak > Segédeszközök > Címkék), és a Struktúramezőt (Nézet > Struktúra > Struktúra megjelenítése).
 3. Győződjön meg arról, hogy a Címkék panel az importálandó XML-fájlbeli elemek nevével megegyező nevű címkeneveket tartalmaz, és ha indokolt, hozzon létre új címkéket, vagy töltse be a szükségeseket.

  Megjegyzés:

  Az XML-tartalom mintájának importálásával könnyedén beolvashatja valamennyi szükséges címkét, és meggyőződhet arról, hogy a dokumentum struktúrája megegyezik az XML-fájléval.

 4. Hozza létre az XML-tartalomhoz szükséges helyőrző kereteket (és fűzze össze őket, ha kell).
 5. Váltson a Szöveg eszközre, az első keretbe kattintva hozza létre a beszúrási pontot, és írja be a helyőrző szöveget a keretbe egyesítendő valamennyi elemhez. Adja hozzá a szükséges térközöket az elemek közé, és írja be az esetleges statikus szöveget is.

  Megjegyzés:

  Ha ismétlődő adatokat fog importálni, elegendő a mintaszöveg egy példányát létrehozni az ismétlődő elemekhez.

 6. Formázza a szöveget úgy, ahogyan a végső dokumentumban meg szeretné jeleníteni.
 7. Jelölje meg a keretben lévő szöveget a keretbe importálandó elemeket (vagy az ismétlődő adatokat) tároló szülőelem címkéjével.
 8. Helyezze a beszúrási pontot a helyőrző szövegbe, és kattintson a Szerkesztés menü Szerkesztés a szövegszerkesztőben parancsára.
 9. Kattintson a Nézet menü Struktúra almenüjének Címkejelölők megjelenítése parancsára.
 10. Válassza a Szerkesztés menü Minden kijelölése parancsát.
 11. Jelölje be a Címkék panel Címke hozzáadása választógombját, majd kattintson a kerethez rendelt címkére.

  Az InDesign körbefolyatja a helyőrző szöveget a címkével, és felveszi az elemet a Struktúramezőre.

 12. Jelölje ki az első gyermekelemet jelölő szöveget, és kattintson annak címkéjére a Címkék panelen. Ismételje mindezt addig, amíg a gyermek-helyőrzőszöveg teljes egészét meg nem címkézte.

  Megjegyzés:

  Helyőrző szöveg címkézésekor az elemek között megtartani kívánt térközt vagy statikus szöveget ne jelölje ki. Csak azt a szövegrészt jelölje meg címkével, amelyet XML-tartalommal szeretne felülírni.

 13. Tekintse át a címkék által alkotott és a Struktúramezőben látható hierarchiát, és győződjön meg arról, hogy megegyezik az importálandó XML-tartalom struktúrájával.

XML-tartalom importálása és egyesítése

A helyőrző keretek, táblázatok és szöveg létrehozása és címkézése után (és annak ellenőrzését követően, hogy a dokumentum és az importálandó XML-fájl címkéi és struktúrája ugyanaz) importálható az XML-tartalom az elrendezésbe.

Az XML-tartalom helyőrzőkbe importálásához (vagy a dokumentum már meglévő tartalmának felülírásához) be kell jelölni a Tartalom egyesítése választógombot. Tartalom egyesítésekor az InDesign felülírja a dokumentumban lévő, ugyanúgy címkézett és azonos struktúrájú elemeket az importált XML-elemekkel. További importálási beállításokkal kizárható (szűrhető) a dokumentumstruktúrának nem megfelelő importált tartalom, törölhetők az egyezés nélküli vagy az importált XML-tartalom által felül nem írt dokumentumelemek, és klónozhatók az ismétlődő XML-elemek.

Ha az importált XML-fájlban olyan elemek is vannak, amelyek a dokumentumban nem szerepelnek, az InDesign a Struktúramezőre helyezi őket, de nem rendezi el azokat a dokumentumban.

A következő szabályok betartásával biztosítható, hogy az XML-tartalmat helyesen egyesítse a program a helyőrzőkbe:

 • A helyőrzőt jelölő címkenév egyezzen meg a helyőrzőt felülíró (vagy a folyatás céljául szolgáló) XML-elem címkenevével.

 • Helyőrző szövegben győződjön meg arról, hogy minden térköz, bekezdésvégjel, tabulátor és statikus szövegrész kívül esik a helyőrző elem címkéin, de a szövegegység szülőelemén belül marad.

 • Az XML-fájl importálásakor jelölje be a Ne importálja a csak szóközt tartalmazó elemeket jelölőnégyzetet. (Ez a módszer megőrzi a térközt és a statikus szöveget abban az esetben, ha az importált XML-elemek csak üres közt tartalmaznak.)

XML-tartalom egyesítése már meglévő tartalomba vagy helyőrzőkbe

 1. Nyissa meg az XML-tartalomhoz helyőrzőket tartalmazó InDesign-dokumentumot.
 2. Nyissa meg a Struktúramezőt (kattintson a Nézet menü Struktúra almenüjének Struktúra megjelenítése parancsára).
 3. Kattintson a Fájl menü XML importálása parancsára (vagy a Struktúramező menüjének megegyező nevű parancsára), és jelölje ki az importálandó XML-fájlt.
 4. Jelölje be az XML-importálási beállítások megjelenítése jelölőnégyzetet.
 5. Jelölje be a Tartalom egyesítése választógombot, és kattintson az OK gombra.
 6. Ha kapcsolatot szeretne létrehozni az XML-tartalom és az eredeti XML-fájl között, jelölje be a Hivatkozás létrehozása jelölőnégyzetet.

  Az InDesign a Hivatkozások panelen tünteti fel az XML-forrásfájlt, és annak megváltozása esetén sárga háromszöggel jelzi a módosítást a panelen.

 7. Szükség esetén adjon meg további importálási beállításokat:

  Ismétlődő szövegelemek klónozása

  Ha ismétlődő XML-tartalmat importál, és bejelöli ezt a jelölőnégyzetet, a program egy adott helyőrző elem klónozásával hoz létre tárolót a fájl összes rekordjához.

  Csak a meglévő struktúrának megfelelő elemek importálása

  Ezzel a beállítással szűrhető az importált XML-fájl: a Struktúramezőben nem létező elemeket nem importálja a program.

  Ne importálja a csak szóközt tartalmazó elemeket

  Megőrzi a helyőrző keretben lévő elemek közé beszúrt térközt vagy statikus szöveget.

  Az importált XML-nek nem megfelelő elemek, keretek és tartalom törlése

  Az XML-tartalom importálása után e beállítás hatására törlődnek azok az elemek és helyőrzők a dokumentumból, amelyeket nem tudott egyeztetni (vagy felülírni) a program az importált adatokkal.

 8. Kattintson az OK gombra.

Az InDesign az XML-fájl első egyező elemével kezdve egyesíti a tartalmat a dokumentumba.

XML-importálási beállítások

Ha az XML-adatok importálása és elhelyezése előtt bejelöli a Tartalom egyesítése választógombot, az XML-importálási beállítások párbeszédpanelen a következő lehetőségek közül választhat:

Hivatkozás létrehozása

Kapcsolatot biztosít az XML-fájllal annak érdekében, hogy ha a fájlt frissítik, akkor az abban lévő XML-adatok is frissüljenek az InDesign-dokumentumban.

XSLT alkalmazása

Stíluslap alkalmazása az importált XML-fájl átalakításának definiálásához. A Tallózás (Windows) vagy a Choose (Mac OS) lehetőségre kattintva válasszon egy .xsl vagy .xslt kiterjesztésű XSLT-fájlt a fájlszerkezetben. Az alapértelmezett XML stíluslap alkalmazása lehetőség hatására az InDesign egy XSLT-feldolgozási utasítást használ az XML-adatok átalakításához (ha van ilyen az XML-fájlban).

Ismétlődő szövegelemek klónozása

A címkével ellátott helyőrző szövegre alkalmazott formázás replikálása ismétlődő tartalomhoz. Hozzon létre egy formázási példányt (például egy címet), és használja fel újra az elrendezését a további példányok automatikus létrehozásához. (Lásd: Ismétlődő adatok használata)

Csak a meglévő struktúrának megfelelő elemek importálása

Az importált XML-tartalom szűrése annak érdekében, hogy a program csak az XML-fájl azon elemeit importálja, amelyeknek van megfelelőjük a dokumentumban.

Szövegelemek importálása táblázatba, ha a címkék egyeznek

A rendszer akkor importálja az elemeket táblázatba, ha a címkék megegyeznek a helyőrző táblázatra és annak celláira alkalmazott címkékkel. Ezt a beállítást használhatja például olyankor, ha adatbázisrekordokat szeretne elhelyezni egy táblázatban árlisták vagy leltárdokumentáció létrehozásakor.

Ne importálja a csak szóközt tartalmazó elemeket

A már meglévő tartalom változatlanul hagyása, ha a megfeleltetett XML-tartalom csak üres közökből áll (például bekezdésvégjel vagy tabulátor). Akkor használja ezt a beállítást, ha a helyőrző keretekben lévő elemek között szöveg található, amelyet meg is szeretne őrizni. Ha például adatbázisból létrehozott recepteket szeretne elrendezni az oldalon, szükség lehet egy „Összetevők” vagy egy „Utasítások” nevű címkére. Mindaddig, amíg a recepteket magában foglaló szülőelem csak üres közt tartalmaz, az InDesign nem módosítja a címkét.

Az importált XML-nek nem megfelelő elemek, keretek és tartalom törlése

Eltávolítja az elemeket a Struktúramezőről és a dokumentumelrendezésből abban az esetben, ha nincs egyezés az importált XML-fájlbeli elemekkel. Ezzel a lehetőséggel szűrhetők a dokumentumban tárolt adatok. Nevek és címek importálásakor például helyőrző szövegre lehet szükség a vállalat nevét tartalmazó elemhez. Ha a nevek egyike nem tartalmazza a vállalatot jelző elemet, az InDesign törli a helyőrző szöveggel ellátott elemet.

CALS-táblázatok importálása InDesign-táblázatokként

Az XML-fájlban lévő CALS-táblázatok importálása InDesign-táblázatokként.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat