Szövegkeretek összefűzése

Egy adott keretben lévő szöveg lehet más keretektől független, de át is folyhat más, egymással összekapcsolt szövegkeretekbe. Kapcsolódó szövegkeretek (szövegdobozok) közötti szövegátfolyatáshoz először csatlakoztatni kell a kereteket. Az összekapcsolt keretek lehetnek egyazon oldalon, illetve oldalpáron vagy a dokumentum másik oldalán. A keretekben lévő szöveg összekapcsolását szöveg-összefűzésnek nevezzük. Úgy is nevezik ezt, hogy Szövegkeretek összekapcsolása vagy Szövegdobozok összekapcsolása.

Minden szövegkeret tartalmaz egy bejövő portot és egy kimenő portot, ezek kapcsolatok létrehozására szolgálnak más szövegkeretekkel. Üres bejövő port, illetve üres kimenő port jelzi a szövegegység elejét, illetve végét. A porton egy nyíl mutatja, ha a szövegkeret másik kerethez van kapcsolva. A kimenő porton vörös pluszjel (+) jelzi, hogy a szövegegység tartalmaz még szöveget, de már nincs több szövegkeret, amelybe azt el lehetne helyezni. Ez a fennmaradó, láthatatlan szöveg a túlszedett szöveg.

Összefűzött keretek
Összefűzött keretek

A. Bejövő port a szövegegység elején B. A következő kerettel fennálló kapcsolatot jelző kimenő port C. Szöveglánc D. Az előző kerettel fennálló kapcsolatot jelző bejövő port E. Túlszedett szöveget jelző kimenő port 

Válassza a Nézet > Extrák > Szövegszálak megjelenítése parancsot a szövegfolyatás vizuális megjelenítéséhez. A szövegkeretek összefűzhetők akár tartalmaznak szöveget, akár nem.

Új keret felvétele szövegláncba

 1. A Kijelölés eszközzel  jelölje ki a kívánt szövegkeretet, majd a bejövő vagy a kimenő portra kattintva jelenítse meg a szövegbetöltési ikont.

  Ha a bejövő portra kattint, a kijelölt keret elé szúrhat be újabb keretet; ha a kimenő portra kattint, a kijelölt keret után szúrhat be újabb keretet.

 2. Helyezze a szövegbetöltési ikont  arra a pontra, ahová az új szövegkeretet be szeretné szúrni, majd kattintással vagy húzással hozza létre az új szövegkeretet.

Megjegyzés:

Ha a szövegbetöltési ikon aktív, számos műveletet elvégezhet, például lapozhat, új oldalakat hozhat létre, valamint kinagyíthatja vagy lekicsinyítheti a megjelenítést. Ha két keret összefűzése után meggondolja magát, az eszköztár tetszőleges eszközére kattintva visszavonhatja az összefűzést. Ilyenkor nincs szövegvesztés.

Meglévő keret felvétele a láncba

 1. A Kijelölés eszközzel jelölje ki a kívánt szövegkeretet, majd a bejövő vagy a kimenő portra kattintva jelenítse meg a szövegbetöltési ikont.
 2. Vigye a szövegbetöltési ikont a fölé a keret fölé, amelyhez a keretet fűzni szeretné. A szövegbetöltési ikon összefűzési ikonná változik.
  Meglévő keret felvétele szövegláncba
  Meglévő keret felvétele szövegláncba

 3. A második keretbe kattintva az első kerethez fűzheti azt.
Összefűzött keretek

Egy keretrácsnak sima keretrácshoz vagy egy eltérő keretbeállítású, másik keretrácshoz fűzésekor a hozzáfűzött keret szövegkeretét a rendszer úgy igazítja, hogy az megegyezzen annak a keretnek a beállításaival, amelyből a hozzáfűzés kiindult.

Megjegyzés:

Automatikusan átviteli megjegyzéseket („folytatás itt és itt” vagy „folytatás innen és innen”) vehet fel, amelyekkel keretről keretre követheti az összefűzött szövegegységet. (Lásd: Automatikus oldalszámok hozzáadása szövegegységre ugrást jelző sorokhoz.)

Keret beszúrása összefűzött keretek láncolatába

 1. A Kijelölés eszközzel kattintson arra a kimenő portra a szövegegységben, ahová az új keretet el szeretné helyezni. Az egérgomb felengedésekor megjelenik a szövegbetöltési ikon.
 2. Húzással hozzon létre egy új keretet, vagy jelöljön ki egy másik szövegkeretet. Az InDesign a keretet befűzi a szövegegységet tartalmazó csatolt keretek láncolatába.
Keret hozzáadása a szöveglánchoz (felül) és az eredmény (alul)
Keret hozzáadása a szöveglánchoz (felül) és az eredmény (alul)

Szövegláncok felbontása

Ha egy szövegláncot egy adott keretnél felbont, megszakítja a kapcsolatot a keret és a lánc más keretei között. Az e keretben korábban jelenlévő szöveg túlszedetté válik (szövegvesztés nem lép fel). Az ezt követő keretek üressé válnak.

 1. A Kijelölés eszköz használatával végezze el az alábbi műveletek egyikét:
  • A keretek közötti kapcsolat felbontásához kattintson duplán egy bejövő portra vagy egy kimenő portra.
  • Kattintson egy más kerettel fennálló kapcsolatot jelképező bejövő vagy kimenő portra. Egy két keretből álló lánc esetében például kattintson az első keret kimenő portjára vagy a második keret bejövő portjára. A szövegbetöltési ikont vigye az előző vagy a következő keret fölé, és jelenítse meg a felbontási ikont . Kattintson a szövegláncból eltávolítani kívánt keretre.
  Keret eltávolítása a szövegláncból
  Keret eltávolítása a szövegláncból

Megjegyzés:

Ha egy szövegegységet ketté szeretne bontani, kivágással helyezze a vágólapra azt a szövegrészt, amelyet a másik szövegegységbe át szeretne vinni, bontsa fel a keretek közötti kapcsolatot, majd illessze a szöveget a második szövegegység első keretébe.

Összefűzött szövegkeretek kivágása vagy törlése

Ha szövegkereteket kivágással a vágólapra helyez vagy töröl, a program nem törli a szöveget, hanem megőrzi a láncban.

Keret kivágása szövegláncból

A szövegláncból kivághat kereteket, és máshová helyezheti azokat. A program a keretet a benne lévő szöveg másolatával eltávolítja, de az eredeti szövegegységből nem törli a szöveget. Ha egyidejűleg kivág és beilleszt egy összefűzött keretekből álló láncot, a beillesztett keretek az egymással fennálló kapcsolatot megőrzik, az eredeti szövegegység kereteivel való kapcsolatot azonban elveszítik.

 1. A Kijelölés eszközzel jelöljön ki egy vagy több keretet (több objektum kijelöléséhez tartsa lenyomva a Shift billentyűt).
 2. Kattintson a Szerkesztés menü Kivágás parancsára. A keret eltűnik, és a benne lévő szöveg átfolyik a szövegegység következő keretébe. A szövegegység utolsó keretének kivágása esetén a program a szöveget az előző keretben tárolja – túlszedett szövegként.
 3. Ha a leválasztott keretet a dokumentum egy másik pontján fel szeretné használni, lapozzon a kívánt oldalra, és a Szerkesztés menüben kattintson a Beillesztés parancsra.

Keret törlése szövegláncból

Ha egy szöveglánc részét képező szövegkeretet töröl, a program a benne lévő szöveget nem törli: a szöveg túlszedetté válik, vagy a lánc következő keretébe folyik át. Ha a szövegkeret nincs más kerettel összekapcsolva, a keret és a szöveg egyaránt törlődik.

 1. A szövegkeret kijelöléséhez tegye az alábbiak egyikét:
  • Tetszőleges kijelölési eszközzel kattintson a keretre.
  • Válassza a Szöveg eszközt, nyomja le (és tartsa lenyomva) a Ctrl (Windows), illetve a Command (Mac OS) billentyűt, majd kattintson a keretre.
 2. Nyomja le a Backspace vagy a Delete billentyűt.

Szöveg manuális vagy automatikus folyatása

Ha szöveget helyez el, vagy ha egy bejövő vagy kimenő portra kattint, az egérmutató szövegbetöltési ikonná  változik. A szövegbetöltési ikon segítségével a szöveget az oldalakra folyathatja. Módosítóbillentyűk használatával meghatározhatja, hogy a program hogyan folyassa a szöveget. A szövegbetöltési ikon megjelenése aszerint változik, hogy hová helyezi.

Ha a szövegbetöltési ikont egy szövegkeret fölé viszi, az ikont zárójelek veszik körül . Ha a szövegbetöltési ikont egy segédvonal vagy rács igazítópontjához közelíti, a fekete egérmutató fehérré  változik.

Négyféle szövegfolyatási módszer létezik:

Módszer

Hatása

Manuális szövegfolyatás .

A program egyszerre egy keretbe viszi át a szöveget. A szövegfolyatás folytatásához újra be kell töltenie a szöveg ikont.

Félig automatikus szövegfolyatás  az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyű kattintáskor való lenyomásával.

Ugyanúgy működik, mint a manuális szövegfolyatás azzal a különbséggel, hogy az egérmutató szövegbetöltési ikonná változik, valahányszor eléri egy keret végét, mindaddig, amíg az összes szöveg a dokumentumba nem kerül.

Automatikus szövegfolyatás  a Shift billentyű kattintáskor való lenyomásával.

A program újabb oldalakat és kereteket vesz fel, amíg az összes szöveg a dokumentumba nem kerül.

Rögzített oldalszámos automatikus szövegfolyatás  a Shift+Alt (Windows), illetve a Shift+Option (Mac OS) billentyűkombináció kattintáskor való lenyomásával.

Szükség szerint keretek felvételével, oldalak hozzáadása nélkül átfolyatja az összes szöveget a dokumentumba. A fennmaradó szöveg túlszedetté válik.

A szöveg keretekbe folyatásakor az InDesign érzékeli az elrendezés fekvő vagy álló tájolását. A szöveg félautomatikus vagy teljesen automatikus befolyatásakor a szövegfolyatás a kerettípustól és a Szövegegység panelen beállított iránytól függ. Az ikon a felhasználó számára vizuálisan jelzi a szövegfolyás irányát.

Manuális szövegfolyatás

 1. Az Elhelyezés parancs segítségével válassza ki a kívánt fájlt, vagy kattintson a kijelölt szövegkeret kimenő portjára .
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Helyezze a szövegbetöltési ikont egy meglévő keret vagy görbe tetszőleges pontjára, majd kattintson az egérgombbal. A szöveg a keretbe és a vele esetleg összefűzött keretekbe folyik. Figyelje meg, hogy a szöveg mindig a bal szélső hasáb legtetején kezdi el feltölteni a szövegkeretet függetlenül attól, hogy melyik hasábra kattint.
  • Helyezze a szövegbetöltési ikont egy hasábba, és hozzon létre egy, a hasábbal azonos szélességű szövegkeretet. A keret felső széle a kattintás helyére kerül.
  • Húzza el a szövegbetöltési ikont, és hozzon létre egy, a húzással kijelölt szélességű és magasságú területnek megfelelő szövegkeretet.
 3. Ha több szöveg vár elhelyezésre, kattintson a kimenő portra, és ismételje meg az 1. és a 2. lépést mindaddig, amíg az összes szöveget el nem helyezte.

Megjegyzés:

Ha más keretekkel összefűzött keretbe helyez szöveget, a szöveg a választott szövegfolyatási módszertől függetlenül automatikusan átfolyik az összefűzött keretekbe.

Félig automatikus szövegfolyatás

 1. A szövegbetöltési ikonnal kattintson a kívánt oldalra vagy keretre, és közben tartsa lenyomva az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) billentyűt.

A szöveg egyszerre egy hasábba folyik (akárcsak manuális folyatás esetén), de a szövegbetöltési ikon automatikusan újratöltődik, ha egy hasáb megtelik.

Automatikus szövegfolyatás

 1. A szövegbetöltési ikon aktív állapotában nyomja le (és tartsa lenyomva) a Shift billentyűt, és tegye az alábbiak egyikét:
  • Kattintson a szövegbetöltési ikonra egy hasábban, és hozzon létre egy, a hasábbal azonos szélességű szövegkeretet. Az InDesign új szövegkereteket és új dokumentumoldalakat hoz létre mindaddig, amíg az összes szöveg a dokumentumba nem kerül.
  • Kattintson egy olyan szövegkeretbe, amely mester szövegkereten alapul. A szöveg automatikusan a dokumentumoldalon lévő keretbe folyik, és a mester szövegkeret jellemzőinek megfelelően szükség szerint új oldalak jönnek létre. (Lásd: Mesteroldalak, halmozási sorrend és rétegek ismertetése.)

Szövegfolyatás automatikusan oldalak hozzáadása nélkül

 1. Kattintson a szövegbetöltési ikonnal, és közben nyomja le (és tartsa lenyomva) a Shift+Alt (Windows), illetve a Shift+Option (Mac OS) billentyűkombinációt.

Intelligens szövegáttördelés használata

Az Intelligens szövegáttördelés funkcióval a szöveg bevitele és szerkesztése közben beszúrhat és eltávolíthat oldalakat. Ez a funkció olyankor hasznos, ha az InDesign alkalmazást szövegszerkesztőként használja, és mindig új oldalt kíván hozzáadni, ha több szöveget ír be, mint amennyi elfér az aktuális oldalon. Akkor is célszerű használni, ha azt szeretné, hogy a szöveg szerkesztésének, a feltételes szöveg megjelenítésének, illetve elrejtésének, valamint a szövegfolyamban végzett egyéb módosítások hatására ne keletkezzen se túlszedett szöveg, se üres oldal.

Az Intelligens szövegáttördelés alapértelmezés szerint a mesteroldal szövegkereteire, azaz a mesteroldalon alapuló szövegkeretekre, korlátozódik. Ha a dokumentumban szembenéző oldalak is vannak, akkor az Intelligens szövegáttördelés csak akkor működik, ha a mesteroldal szövegkeretei a jobb és a bal oldali mesteroldalon is megjelennek, és a mesteroldal szövegkereteinek össze vannak fűzve.

Úgy is módosíthatja a beállításokat, hogy nem a mesteroldalakon alapuló szövegkeretekben való munkavégzés közben is be lehessen szúrni, illetve el lehessen távolítani oldalakat. Az Intelligens szövegáttördelés azonban csak akkor működik, ha a szövegkeret legalább egy másik oldalon található szövegkerettel össze vannak fűzve.

Az Intelligens szövegáttördelés beállításai a Szöveg beállítások között jelennek meg. Ezek a beállítások az aktuális dokumentumra vonatkoznak. Ha az összes új dokumentumnál meg kívánja változtatni az alapértelmezett beállításokat, zárja be az összes dokumentumot, majd adja meg a beállításokat.

 1. Kattintson a Szerkesztés menü Beállítások almenüjének Szöveg parancsára (Windows) vagy az InDesign menü Beállítások almenüjének Szöveg parancsára (Macintosh).

 2. Válassza az Intelligens szövegáttördelés lehetőséget.

 3. Válasszon az alábbi beállítások közül, majd kattintson az OK gombra.

Oldalak hozzáadása

Ezzel a beállítással határozhatja meg, hogy hol jöjjön létre az új oldal. Vegyünk például egy háromoldalas dokumentumot, melynek első két oldalán szövegkeretek, a harmadik oldalon pedig egy teljes oldalas grafika található. Meghatározhatja, hogy a második oldal végéig tartó szöveg beírásakor a harmadik oldalon lévő teljes oldalas grafika elé vagy mögé szúrja-e be az új oldalt a program. Ha a második oldal után kíván új oldalt beszúrni, akkor válassza a Szövegegység vége lehetőséget. Ha a teljes oldalas grafikát tartalmazó oldal után kíván új oldalt beszúrni, akkor válassza a Dokumentum vége lehetőséget.

A több szakaszos dokumentumokban a Szakasz vége lehetőség kiválasztásával szúrhatja be a szakasz végére az oldalt.

Korlátozás a mesteroldal szövegkereteire

Ha ez a lehetőség nincs bejelölve, akkor a nem a mesteroldalakon alapuló szövegkeretek szerkesztésekor is beszúrhat, illetve eltávolíthat oldalakat. Az Intelligens szövegáttördelés csak akkor érvényesül, ha a szerkesztés alatt álló szövegkeret legalább egy másik oldalon található szövegkerettel össze vannak fűzve, így elkerülhető a szöveg nem kívánt áttördelése.

Megjegyzés: Ha nem mesteroldalakon alapuló szövegkereteknél használja az Intelligens szövegáttördelés funkciót, akkor a program teljes oldalas, egyoszlopos szövegkeretekkel rendelkező oldalakat szúr be, az új keret hozzáfűzésének alapjául szolgáló szövegkeret jellemzőitől függetlenül.

Szembenéző oldalpárok megtartása

Ez a beállítás határozza meg, hogy a dokumentum közepén található szöveg áttördelésekor megőrződjenek-e a szembenéző oldalpárok. Ha ki van jelölve a beállítás, akkor a dokumentum közepén található szöveg áttördelésekor a program beszúr egy új kétoldalas oldalpárt. Ha nem jelöli be a négyzetet, a program egy különálló új oldalt szúr be, és átrendezi az azt követő oldalakat.

Ha az elrendezésben az oldal jobb, illetve bal oldalára jellemző díszítőelemek is szerepelnek, akkor aktiválja ezt a beállítást. Ha felcserélhető a jobb és a bal oldal, akkor deaktiválhatja a beállítást. Ha a dokumentumban nincsenek szembenéző oldalak, akkor ez a beállítás ki van szürkítve.

Üres oldalak törlése

Ezt a beállítást akkor aktiválja, ha a szöveg szerkesztésekor, illetve a feltételek elrejtésekor szeretne oldalakat törölni. A program csak akkor törli az oldalakat, ha a kiürített szövegkeret az egyetlen objektum az oldalon.

Megjegyzés:

Ha szeretné az Intelligens szövegáttördelés funkcióval szövegszerkesztőként használni az InDesign programot, hozzon létre egy dokumentumot úgy, hogy az Oldalpár beállítás legyen kikapcsolva, a Mesteroldal szövegkerete beállítás pedig legyen kijelölve. A Szöveg beállításaiban mind az Intelligens szövegáttördelés, mind az Üres oldalak törlése négyzet legyen bejelölve. Az első oldalon a Ctrl+Shift (Windows), illetve a Command+Shift (Mac OS) billentyűkombináció nyomva tartása közben kattintson a szövegkeretre, ezzel felülírhatja annak tartalmát. Ha a bevitt szöveg meghaladja a szövegkeret kapacitását, a program automatikusan beszúr egy új oldalt és egy szövegkeretet. Ha elég sok szöveget töröl, a program eltávolítja az oldalt.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat