A legfrissebb InDesign oktatóanyagokért látogasson el az InDesign oktatóvideók oldalra.

Tervezés és elrendezés

Különféle oldalméretek

Egyetlen dokumentumban különféle oldalméretek adhatók meg. Ez a szolgáltatás különösen hasznos egymással összefüggő anyagok egy fájlba gyűjtésére. Összefogható például névjegykártya, üdvözlőlap, fejléces papír és céges boríték egyetlen dokumentumban.

A különféle oldalméretek létrehozásánál az Oldal eszközzel kijelölhető az oldal, majd a Vezérlőpulton módosíthatók annak beállításai. Lásd: Különféle oldalméretek használata.

Megújult Rétegek panel

Az InDesign megújult Rétegek panelje már jobban hasonlít az Illustrator Rétegek paneljére. Minden rétegnek van kibontó háromszöge, amellyel kibontva megjelennek az oldalpár adott rétegéhez tartozó objektumok a halmozási sorrendjük szerint.

Alapértelmezés szerint az új oldalelemek egy általános nevet kapnak, például <téglalap> vagy <görbe>. Bármely oldalelemnek megadható egyéni név, ha kétszer szünettel rákattint a tétel nevére a Rétegek panelen.

Az objektumok halmozási sorrendjét húzással lehet megváltoztatni a listában. Emellett a Rétegek panelen lehetőség van az egyes oldalelemek megjelenítésére vagy elrejtésére, és zárolására vagy feloldására.

Lásd: Rétegek.

Egyéni oldalméretek

Nincs szükség egy szöveges fájl szerkesztésére ahhoz, hogy egyéni oldalméretet hozzon létre, mert már rendelkezésére áll az Egyéni oldalméret párbeszédpanel, amelyben az oldalak létrehozásakor felhasználható egyéni oldalméretek állíthatók be. Lásd: Egyéni oldalméret létrehozása.

Átalakítás egyszerűbben

A InDesign több új kijelölő és átalakító funkciót tartalmaz, amelyekkel egyszerűbbé válik az objektumok kezelése.

Tartalomhúzó

A tartalomhúzó egy kör formájában jelenik meg, amikor az egérmutató egy képre mutat a Kijelölés eszközzel. A tartalomhúzó használatával kijelölhető és áthelyezhető egy keret tartalma a Kijelölés eszköz lecserélése nélkül. Ez a viselkedés hatékonyan váltja fel az Elhelyezés eszközt, amely az InDesign CS5 verzióban megszűnik. Ha kerettel együtt forgatja a tartalmat, akkor a tartalomhúzó közepén egy vízszintes vonal jelenik meg. Ez a vonal mutatja a tartalom elforgatásának szögét.

A tartalomhúzó külön kirajzolódik az egyes csoportosított keretekhez. Így csoportba tartozó keretek tartalmának áthelyezésére is alkalmas a Kijelölés eszköz.

Ha nem kívánja, hogy a tartalomhúzó kurzorráhúzáskor megjelenjen a képeken, akkor válassza a Nézet > Extrák > Tartalomhúzó elrejtése beállítást.

Lásd: Objektumok kijelölése

Dupla kattintás viselkedése

A Kijelölés eszközzel egy grafikai elemre kattintva nem váltja át az eszközt Közvetlen kijelölés eszközzé. Ehelyett a dupla kattintás a grafikus keret tartalmát jelöli ki. Ha a tartalom van kijelölve, akkor a dupla kattintás a tartalom keretét jelöli ki. (Ha a tartalom van kijelölve, a keret szélére kattintva is kijelölhető a keret.)

Csoporton belül a csoport egy elemére duplán kattintva kijelölhető az elem. A kijelölt elem vagy a csoport peremére duplán rákattintva ismét kijelölhető a csoport. Mindvégig a Kijelölés eszköz marad az aktuális eszköz. Ezzel a megközelítéssel gyors és következetes módon lehet a grafikus kereteket, illetve a csoportokat kijelölni.

Keret körvonalának kiemelése

Mostantól az InDesign ideiglenesen megrajzolja a keret körvonalát, ha a Kijelölés eszköz éppen rámutat egy oldalelemre. Ez a szolgáltatás megkönnyíti az egyes, kijelölni szándékozott elemek megkeresését. A keret körvonala az objektumához tartozó réteg színkódjának megfelelő színben jelenik meg. A csoportok szaggatott vonallal jelennek meg. Ennek a visszajelzésnek akkor veheti különösen hasznát, amikor Előnézeti módban vagy Keret szegélyének elrejtése beállítás mellett dolgozik.

Görbe és pont kiemelése

Amikor a Közvetlen kijelölés eszköz mutatója egy oldalelemhez ér, az InDesign megjeleníti a görbét és a görbe pontjait. Ennek a visszajelzésnek köszönhetően jobban lehet látni a görbe módosítani kívánt pontjait. Mostantól nincs szükség arra, hogy előbb a Közvetlen kijelölés eszközzel az objektumot kijelölje, majd kijelölje a görbe pontját. A kívánt pontot egyenesen meg lehet ragadni.

Elforgatás

Akár a Illustrator alkalmazásban, itt sem kell átváltani az Elforgatás eszközre a kijelölt oldalelem elforgatásához. A Kijelölés eszközzel csak egészen közel, a sarokpont mellé kell mutatni, és elhúzással máris elforgatható az objektum. A húzás végeztével is a Kijelölés eszköz marad az aktuális eszköz. Lásd: Objektum elforgatása a Kijelölés eszközzel.

Több kiválasztott elem átalakítása

Mostantól nem kell csoportosítani azokat az elemeket, amelyeket egyszerre kíván méretezni, átméretezni vagy elforgatni a Kijelölés eszközzel. Az átalakítandó elemeket csak ki kell jelölni, és máris megjelenik az átalakításhoz szükséges határolókeret a kijelölt elemek körül. Az egyes sarokpontok elhúzásával a kijelölt elemek átméretezhetők; a Shift billentyű nyomva tartása mellett az oldalarányok megtartásával. A Ctrl (Windows), illetve Command (Mac OS) billentyű nyomva tartása mellett méretezés történhet. A Ctrl+Shift (Windows), illetve Command+Shift (Mac OS) billentyű nyomva tartása mellett a méretezés az oldalarányok megtartásával történhet. Ha mindeközben az Alt (Windows), illetve az Option (Mac OS) is le van nyomva, akkor az átalakítás a kijelölt objektumhalmaz középpontjából indul ki. Lásd: Objektumok átalakítása.

Élő képkirajzolás

Az InDesign CS5 elhúzás közben megjeleníti a tartalmat. A InDesign korábbi verzióiban az elhúzás előtt egy pillanatig várni kellett, csak akkor jelent meg közben a tartalom. Az Felhasználói felület beállításai között az Élő képernyős rajzolás beállítás módosításával elérhető a korábbi viselkedés. Lásd: A felhasználói felület beállításainak módosítása.

Kijelölt objektum elsőbbsége

Több, fedésben lévő oldalelem egyikének kijelölését követően, elhúzás közben is az a kijelölt objektum marad kijelölve. Egy másik oldalelem kijelöléséhez elég a másik elemnek egy olyan részére kattintani, amely nincs fedésben, és nincs metszésben az aktuális kijelölt elemmel.

Élő elosztás

Több kijelölt objektum átalakításakor az InDesign CS5 lehetőséget ad, hogy a kijelölt objektumok átméretezése helyett a köztük lévő távolságok méreteződjenek át arányosan. Lásd: Objektumok elosztása Élő elosztás alkalmazásával

Átrendezett átalakítási eszközök

Az Elforgatás, a Méretezés és a Nyírás az Eszközök panelen a Szabad alakítás eszköz alatt jelennek meg. Már nem kell átváltani a Kijelölés eszközről, amikor elforgatást, méretezést vagy átméretezést kíván végezni.

Térköz eszköz

A Térköz eszközzel gyorsan beállítható a két vagy több elem közötti térköz. A Térköz eszközzel a térközök közvetlen változtatásával, egyetlen lépésben módosítható az elrendezés. Lásd: Objektumok igazítása a Térköz eszközzel.

Hasábáttörő és hasábosztó bekezdések

Az InDesign CS5 lehetővé teszi, hogy egy bekezdés több hasábon átnyúljon; ehhez nem kell külön szövegkeretet létrehozni. Egy bekezdés egyetlen szövegkereten belüli hasábokra osztására is lehetőség van. Lásd: Túlnyúló bekezdések vagy osztott hasábok létrehozása.

Együtt az előzővel

A Sorok együtt tartása párbeszédpanelen már szerepel „Együtt az előzővel” beállítás, amely együtt tartja az aktuális bekezdés első sorát az előző bekezdés utolsó sorával. Lásd: Bekezdéstörések vezérlése a „Sorok együtt tartása” beállítások használatával.

Hasábegyensúly

A Szövegkeret beállításai párbeszédpanel Hasábegyensúly nevű beállítása segítségével automatikusan kiegyenlíthető az egyes hasábokra jutó szövegmennyiség a többhasábos szövegkeretben. Lásd: Hasábok hozzáadása szövegkerethez.

Függőleges sorkizárás nem téglalap alakú keretekben

Az InDesign korábbi verziói a nem téglalap alakú szövegkeretekben beállított függőleges sorkizárást figyelmen kívül hagyták. Az InDesign CS5 viszont mind a függőleges sorkizárást, mind a sarokhatásokat figyelembe veszi bármilyen alakú keretben. Lásd: Szöveg függőleges igazítása vagy függőleges sorkizárása szövegkeretben.

Élő sarokhatások

Kijelölt téglalap alakú keret jobb felső sarka mellett az előtűnő sárga háromszögre kattintva sarokhatások érvényesíthetők a keretre. Sőt, mostantól az egyes sarkokhoz eltérő típusú és sugarú sarokhatások is hozzárendelhetők. Lásd: Élő sarkok használata.

Színtár a Vezérlőpulton

Közvetlenül a Vezérlőpultról rendelhetők hozzá színminták az objektumokhoz. Jelölje ki az objektumot, majd válassza ki a színmintát a Vezérlőpult Kitöltés vagy Körvonal menüjéből. A Vezérlőpultról át is húzható a megjelenő aktuális színminta, és az így másik objektumhoz hozzárendelhető. Lásd: Szín alkalmazása.

Továbbfejlesztett rácsban elhelyezés

Több fájl egyidejű behelyezésekor elég csak elkezdeni az egérmutatóval a húzást, és közben a nyíl billentyűkkel beállítható az elhelyezett képek oszlopainak és sorainak száma. Ha a nyíl billentyűk használata közben nyomva tartja a Ctrl (Windows), illetve a Command (Mac OS) billentyűt is, akkor a térköz állítható. Lásd: Több grafika elhelyezése és Indexképek létrehozása.

Automata méretigazítás

Az Automata méretigazítás bekapcsolása után a kép mérete automatikusan követni fogja a keret átméretezését. Lásd: Az Automata méretigazítás használata.

Több keret rajzolása rácsban

A keretkészítésre szolgáló eszközök, például a Téglalap és a Szöveg eszköz használatakor a nyíl gombok megnyomásával több, egyenlően elosztott keretet lehet létrehozni. Lásd: Több objektum rajzolása rácsmintázatban.

Objektum másolatának létrehozása rácsmintázatban

Az objektumokból, másolatuk elhúzása közben készíthető az objektumból álló rács. Lásd: Objektum másolatának létrehozása rácsmintázatban.

Élő felirat metaadatból

Az InDesign CS5 több különféle módon is lehetővé teszi felirat készítését metaadatból.

  • Az Elhelyezés párbeszédpanel „Rögzített feliratok létrehozása” beállítása esetén a képekhez elhelyezésükkor készíthető felirat.

  • Készíthető felirat elhelyezett képből. Először a Felirat beállítása párbeszédpanel használatával adja meg, melyik metaadat szerepeljen a képben. Ezután válassza ki az Objektum > Felirat menüpont alatt, hogy élő vagy statikus felirat jöjjön létre.

  • Megadhat egy szövegváltozót a metaadatot megjelenítő, a képhez hozzáérő vagy a képpel egy csoportban lévő szövegkerethez.

Lásd: Feliratok.

A Mini Bridge

A Mini Bridge az Adobe Bridge alkalmazásnak egy részhalmaza, amelyet az InDesign panelként megjelenít. A Mini Bridge használatával kereshet a fájlrendszerben és láthatja a fájlok előnézeti képet anélkül, hogy elhagyná az InDesign kezelőfelületét. A Mini Bridge paneljéről az InDesign alkalmazásba úgy húzhatók át a fájlok, mintha a fájlok elhelyezését végezné. Ezzel a módszerrel az áthúzott kép úgy töltődik be az elhelyezőkurzorba, mintha a Bridge alkalmazásból húzná át. A kijelölt elemek pedig áthúzhatók a Mini Bridge alkalmazásba; így objektumdarab készíthető.

Az Adobe Bridge szorosabb együttműködése

Két területen is szorosabb lett az InDesign CS5 és az Adobe Bridge CS5 együttműködése.

Oldalak bélyegképei

Egy új Fájlkezelési beállítás segítségével már nemcsak az első InDesign oldal kerül bele a bélyegképbe. Alapértelmezés szerint 2 oldalról készül bélyegkép, de ez átállítható, és lehet 1, 2, 5, 10 vagy Összes. A Bridge Előnézet ablakában mostantól megjelenik az INDD fájlok oldalainak előnézete. Több bélyegképoldal kiválasztása következtében az InDesign esetleg hosszabb ideig fog menteni. Lásd: Előképek belefoglalása a mentett dokumentumokba.

Az InDesign fájl hivatkozásai láthatók a Bridge alkalmazásból

Mostantól az InDesign dokumentumban található hivatkozások láthatók az Adobe Bridge alkalmazásból, ehhez nem kell a dokumentumot az InDesign alkalmazásban megnyitni. Ha például nem emlékszik egy kép helyére, de tudja, hogy az el van helyezve egy InDesign dokumentumban. Ilyenkor navigáljon az InDesign fájlhoz az Adobe Bridge alkalmazásban, aztán jelenítse meg az összes benne elhelyezett fájl bélyegképét.

Tervezés másik médiára

Interaktív dokumentumok és bemutatók

FLV és MP3 importálása

Videók Flash Video (FLV és F4V) formátumból, valamint H.264 szerint kódolt (pl. MP4) és SWF fájlból importálhatók. Hangfájl MP3 formátumból importálható. Korábbi típusú médiafájlok, például a QuickTime (MOV), AVI és WMV továbbra is támogatott. Használjon mégis inkább FLV, F4V, MP4 vagy MP3 formátumot; mert ezek esetén használható ki teljes egészében a legújabb Acrobat, Adobe Reader és Adobe Flash Player által biztosított, sokrétű médiatámogatottság.

A régebbi médiafájlok FLV fájlba konvertálására szolgál az Adobe Media Encoder. Lásd: Régebbi típusú médiafájlok újracsatolása.

Média panel

A Média panelen az SWF, FLV, F4V, MP4 és MP3 fájlok közvetlenül előnézhetőek az InDesign alkalmazásban. Az FLV, F4V és MP4 fájlokhoz bármely képkocka kiválasztható helyőrző előnézeti képként. Kiválasztható, hogy milyen kezelőszervek jelenjenek meg, amikor az interaktív dokumentumot majd megnézik. A Média panellel létrehozhatók navigációs pontok, amelyek gombműveletekkel megcélozható időkódjelölőként szolgálhatnak. Lásd: Mozgóképek és hangklipek hozzáadása dokumentumokhoz.

Mozgáskészletek

Az Animáció panellel mozgáskészletek rendelhetők hozzá bármely oldalelemhez; így gyorsan készíthető animáció. Ezek a mozgáskészletek az Adobe Flash CS5 Professional mozgáskészleteivel egyeznek meg. Sőt, az InDesign képes importálni bármely Flash alkalmazásban készített mozgáskészletet, és így az InDesign és a Flash felhasználói együttműködhetnek az animációs hatások előállításában. Lásd: Dokumentum animációja mozgáskészletekkel.

Animáció panel

Az Animáció panellel készíthetők el és szerkeszthetők az animációs hatások. A támogatott animációs jellemzők szerkeszthetők, például a Pozíció, Méretezés, Elforgatás és Opacitás. Másokkal megosztható formában, egyéni mozgáskészletként menthető bármely egyéni animáció, amely az InDesign alkalmazásban készült.

Az Animáció panelen adható meg, mikor kerüljön lejátszásra valamely animált objektum, például mikor majd az oldal betöltődik, vagy amikor az objektumra kattintanak. Lásd: Animáció.

Időzítés panel

Az Időzítés panellel módosítható, milyen sorrendben kerüljenek az animált objektumok lejátszásra. Lásd: Az animáció sorrendjének módosítása az Időzítés panel használatával.

Objektumállapotok panel

Az Objektumállapotok panellel hozható létre egy objektum különféle verziói. Készíthető például egy önálló oldalobjektum 20 különféle állapottal, amelyek mindegyike más és más fényképet tartalmaz. A PDF vagy SWF fájlt megnyitó nézők pedig az előre és vissza gombok megnyomásával léptethetik a fényképgalériát. Lásd: Diavetítés készítése többállapotú objektummal.

Előnézet panel

Az InDesign lehetővé teszi az éppen kijelölt animáció, oldalpár, illetve a teljes dokumentum interaktivitásának előnézetét az Előnézet panelen. Az interaktív elemek kipróbálhatók internetböngészőben is. Lásd. Interaktív dokumentumok előképe.

Képpont mint mértékegység

Mostantól megadható Képpont mint mértékegység a Beállítások > Egységek és lépésközök menüpont alatt. Felülírhatóvá vált az aktuális mértékegység a „px” betűknek a mérőszám utáni beírásával a szerkesztőmezőkben, a Vezérlőpult panelen, a párbeszédpaneleken és egyéb paneleken. Képpont mértékegység használata esetén az objektumkoordináták értéke egész számra ugrik át, és az Ecsetvonás panel vonalvastagságai is képpontokban jelennek meg. Lásd: Vonalzók és mértékegységek módosítása.

URL-ek hivatkozássá alakítása

Az „URL-ek hivatkozássá alakítása” paranccsal megkereshetők és hiperhivatkozásokká alakíthatók az URL címek az aktuális kijelölésben, szövegegységben vagy dokumentumban. A megtalált URL-ekhez karakterstílust is lehet hozzárendelni. Lásd: URL-ek hivatkozássá alakítása

Továbbfejlesztett Flash Player-exportálás

Az exportált SWF fájl tartalmazhat már animációt, videót, hangot és kurzorráhúzási eseményeket. Több új egyéb beállítás is segíti a végső SWF fájl beállítását. Lásd: Interaktív SWF (Flash) internetes fájlok készítése.

Továbbfejlesztett Flash Professional-exportálás

Az InDesign CS5 a Flash Professional számára már FLA fájlba exportál XFL formátum helyett. Az FLA exportálás beállításaiban lehetőség van sokféle médiatartalom elhelyezésére, és több szövegkezelési eljárást tesz lehetővé. Lásd: Internetes célú FLA fájl létrehozása.

Továbbfejlesztett interaktív PDF exportálás

Az InDesign CS5 már külön parancsot kínál nyomdai és interaktív PDF fájl készítésére.

Az InDesign CS5 minden médiatartalmat a Médiatartalom hozzáfűzése rétegre exportál interaktív PDF exportálásakor, így megbízhatóbb a lejátszás Adobe Reader alkalmazásban. A legjobb eredmény csak akkor érhető el, ha minden videó FLV vagy F4V formátumú, és minden hang MP3 formátumú.

Néhány új beállítás is elérhető interaktív PDF exportálásakor, például a kezdeti nézet, a bemutató beállítása és az oldalátmenetek. Lásd: Interaktív PDF dokumentumok létrehozása.

Továbbfejlesztett XHTML exportálás

Egy XHTML fájl exportálása az egyik módja annak, hogy az InDesign dokumentum tartalmát átadja a webfejlesztőknek, akik webes alkalmazásokban (például Dreamweaver) használhatják azt újra. Új fejlesztés az InDesign CS5 alkalmazásban az InDesign szövegformázási jellemzőinek összeegyeztetése, a helyi beállítások megtartása és a tartalom sorrendjének beállíthatósága. Az InDesign táblázatainak már saját azonosítója (ID) lesz, amellyel a Dreamweaver Spry adatkészletei hivatkozni tudnak rá. Lásd: Tartalom exportálása a Dreamweaver (CS5) alkalmazásba

Továbbfejlesztett JPEG exportálás

A JPEG exportálása párbeszédpanelben több új beállítás is helyet kapott, például a megadható színtér, a dokumentum kifutóbeállításainak használata és a felülnyomás szimulálása. Lásd: Exportálás JPEG formátumba.

Együttműködés

Integrált megjegyzés és véleményezés (CS Review)

A CS Review egy internetes szolgáltatás, amellyel egyszerűen megoszthatja a megtervezett anyagot, hogy mások véleményezhessék az interneten. Az InDesign alkalmazás CS Review paneljével feltölthető egy, az aktuális dokumentumról egy pillanatfelvétel az Acrobat.com munkafelületére, ahol azt mások megjegyzésekkel láthatják el. Lásd: InDesign dokumentumok korrektúrája.

Szövegváltozások követése

Ha a „Szövegváltozások követése” szolgáltatás be van kapcsolva, a szövegváltoztatásokat felhasználónként nyomon lehet követni. A változtatásokat a Szövegegység-szerkesztőben láthatja (az Elrendezés nézetben nem). A támogatott szövegváltoztatások például a szöveg törlése, áthelyezése és beszúrása. A Szövegváltozások követése panelen lehet elfogadni vagy elutasítani a dokumentum változtatásait. Lásd Változtatások nyomon követése és ellenőrzése.

Dokumentumtelepített betűtípusok

Az InDesign dokumentummal egy helyre mentett „Document Fonts” nevű mappa minden betűtípusa elérhető lesz egy dokumentum megnyitása után. Az egyik dokumentum által telepített betűtípusok nem érhetők el egy másik dokumentumból. A dokumentum elküldésekor vagy másik gépre áthelyezésekor a Csomag parancs készítheti el a „Document Fonts” mappát. Lásd: Dokumentumtelepített betűtípusok.

Bemutató üzemmód

Az InDesign CS5 új képernyőmódja a Bemutató mód. Bemutató módban az alkalmazás menürendszere és minden panelje rejtett. Billentyűzet és egérgomb segítségével lehet előre-hátra lapozni a dokumentumban oldalpáronként. Lásd: A Prezentációs üzemmód használata.

Oldalbélyegképek színcímkéi

Mostantól az Oldalak panelen színcímkék rendelhetők az oldalak bélyegképeihez. Lásd: Oldalbélyegképek színcímkézése

Kezelhetőség és termelékenység

Háttérfeladatok

Nagy dokumentumok mentése vagy PDF és IDML exportálása közben is folytatható a munkavégzés a dokumentumban. A háttérben sorba állítva várakoztatható több PDF fájlba exportálandó fájl. A Háttérfeladatok panelen (Ablak > Segédeszközök > Háttérfeladatok) megtekinthető az exportálások állapota. Lásd: A Háttérfeladatok panel.

Eszközváltó gyorsbillentyűk

Ideiglenesen átválthat az aktuális eszközről bármely más eszközre a neki megfelelő gyorsbillentyű nyomva tartásával. Amíg a gomb lenyomva marad, az aktuális eszközt felváltja az új eszköz, majd a billentyű felengedésekor a helyzet visszaáll. Az U gomb megnyomásakor például a Térköz eszköz aktiválódik, majd a felengedésekor visszaáll a Kijelölés eszköz. Lásd: Eszközök ideiglenes kiválasztása

Eszköztippek

Az Eszköztippek (Ablak > Segédeszközök > Eszköztippek) felsorolja az összes rendelkezésre álló, de rejtett, módosítóbillentyűre aktivizálódó viselkedést. Lásd: Eszköztippek megjelenítése.

Közösségi segítségnyújtás

Az Adobe Community Help keretében elérheti a teljes Adobe termékdokumentációt, valamint a közösség által készített tananyagot és az Adobe.com honlapon található egyéb tananyagot. Az Adobe Community Help tartalmaz egy AIR alapú nézőprogramot, amely megjeleníti a legfrissebb on-line Súgót, vagy ha nincs internetkapcsolat, akkor a Súgó helyi verzióját.

A Community Help tartalmazza a szakértők által már moderált hozzászólásokat és a felhasználók értékelését is az Adobe dokumentációról, ismeretépítő cikkekről, oktató és egyéb tartalmakról.

Kezdő oldalszám megadása

Az InDesign CS5 lehetővé teszi, hogy egy bekezdés több hasábon átnyúljon; ehhez nem kell külön szövegkeretet létrehozni. Ha páros számot ad meg, és Oldalpár beállítás van érvényben, akkor a dokumentum első oldalpárja egy kétoldalas oldalpár lesz. A kezdőoldalszám a dokumentum létrehozása után is megadható a Dokumentum beállítása párbeszédpanelben. Lásd: Új dokumentumok létrehozása.

Eredeti szerkesztése több kijelölt elemnél

Akkor is kiválasztható az Eredeti szerkesztése művelet, ha több kép van kijelölve, és mindegyikhez a megfelelő alkalmazás nyílik meg. Lásd: Eredeti mű szerkesztése.

Új beállítások objektumok zárolásakor

Mostantól az Objektum > Zárolás és az Objektum > Az összes feloldása az oldalpáron menüponttal is kezelhető a zárolás. A lakat ikonra kattintva a zárolt objektum zárolása fel is oldható.

Az Általános beállítások „Zárolt objektumok kijelölésének tiltása” nevű új eleme segítségével beállítható, hogy kijelölődjenek-e a zárolt objektumok.

Újracsatolási fájlkiterjesztés

Fájlok újracsatolása kiterjesztésük alapján. Lecserélhet például egy sor JPEG fájlt TIFF fájlokra. Lásd: Eltérő kiterjesztésű fájlok újracsatolása.

Objektumok elrejtése

Mostantól az Objektum > Elrejtés paranccsal elrejtheti az oldal egyes objektumait. Az elrejtett objektumok nem mentődnek, nem nyomtatódnak és nem lehet kijelölni őket. Válassza az Objektum > Összes megjelenítése az oldalpáron menüparancsot az összes objektum megjelenítéséhez.

Maradandó Előnézeti beállítások

Az InDesign már kilépés és újraindítás után sem felejti, hogy az Előnézet jelölőnégyzete ki van-e jelölve a párbeszédpanelben

Elhelyezés kurzor Adobe Bridge-elem áthúzásakor

A korábbi verzióknál az Adobe Bridge vagy az asztal területéről áthúzott kép az adott kép méretének megfelelő méretű keretben került beillesztésre. Az InDesign CS5 már ilyenkor egy feltöltött elhelyezés kurzorral ad lehetőséget a megfelelő méret húzással történő megadására.

Könyvfájlok megnyitása Intézőben, illetve Keresőben

Egy parancs jelenik meg a könyvek panelmenüben, amellyel a dokumentum megnézhető az Intéző, illetve a Kereső ablakában.

Egyéb fejlesztések

CMYK értékek kerekítése egész számra

A Vezérlőpult panel már kerekíti a CMYK csúszka értékeit a legközelebbi egész számra.

Összes segédvonal törlése

Megjelenik az Oldalpár összes segédvonalának törlése parancs a Nézet > Rácsok és segédvonalak menüpont alatt.

Nagyítás-kicsinyítés párbeszédpanelből

Mostantól a dokumentum nagyítható-kicsinyíthető a gyorsbillentyűkkel akkor is, ha nyitva van egy párbeszédpanel. Nyomja meg a Ctrl+- vagy Ctrl+= (Windows), illetve a Command+- vagy Command += (Mac OS) gombot.

Új alapértelmezett betűtípus

Az alapértelmezett betűtípus már nem Times (Mac), illetve Times New Roman (Windows), hanem a platformfüggetlen OpenType változatú Minion Pro Regular.

Több hivatkozás összecsukása egy forrássá

Az InDesign a többször elhelyezett képek hivatkozásait egy sorrá csukta össze a Hivatkozások panelen. Ez az összecsukó viselkedést már ki lehet kapcsolni a Panelbeállításoknak egy új eleme segítségével.

Szövegegység-szerkesztő ablakhelyzetének megjegyzése

Amikor bezárja és újraindítja a Szövegegység-szerkesztő ablakot, az InDesign a megelőző utolsó méretben és helyen jeleníti meg ismét.

Hajtásjelek

Amikor az oldalpárt a Vágójelek bekapcsolásával nyomtatja, a hajtásjelek folytonos vonalként jelennek meg.

Módosított és áthelyezett menüparancsok

Az alább menüparancsoknak új neve vagy új helye van.

Ötlet: Válassza az Ablak > Munkaterület > [A CS5 újdonságai] menüelemet az új és továbbfejlesztett menüelemek kiemelésére.

InDesign CS4 parancs

InDesign CS5 új hely

Fájl > Digital Editions exportálás

Fájl > Exportálás > EPUB

Fájl > Dreamweaver exportálás

Fájl > Exportálás > Dreamweaver

Objektum > Pozíció zárolása

Objektum > Zárolás

Objektum > Pozíció feloldása

Objektum > Az oldalpár összes zárolásának feloldása

Objektum > Interaktív > Mozgókép-beállítások / Hangbeállítások

Média panel

Objektum > Görbék > Pont átalakítása > Vonalvég / Sarok / Simított / Simított szimmetrikus

Objektum > Pont átalakítása > Normál / Sarok / Simított / Simított szimmetrikus

Nézet > Hiperhivatkozások megjelenítése/elrejtése, Szövegláncok megjelenítése/elrejtése, Keret szegélyének megjelenítése/elrejtése, Hozzárendelt keretek megjelenítése/elrejtése és Jegyzetek megjelenítése/elrejtése

Nézet > Extrák > Hiperhivatkozások megjelenítése/elrejtése, Szövegláncok megjelenítése/elrejtése, Keret szegélyének megjelenítése/elrejtése, Hozzárendelt keretek megjelenítése/elrejtése és Jegyzetek megjelenítése/elrejtése

Ablak > Hozzárendelések

Ablak > Szerkesztői > Hozzárendelések

Ablak > Jellemzők

Ablak > Kimenet > Jellemzők

Ablak > Automatizálás > Adategyesítés / Parancsfájl címkéje / Parancsfájlok

Ablak > Segédeszközök > Adategyesítés / Parancsfájl címkéje / Parancsfájlok

Ablak > Szín

Ablak > Szín > Szín

Ablak > Színátmenet

Ablak > Szín > Színátmenet

Ablak > Objektumstílusok

Ablak > Stílusok > Objektumstílusok

Ablak > Színtár

Ablak > Szín > Színtár

Ablak > Címkék

Ablak > Segédeszközök > Címkék

Ablak > Szöveg és táblázatok > Jegyzetek

Ablak > Szerkesztői > Jegyzetek

Ablak > Szöveg és táblázatok > Cellastílusok / Karakterstílusok / Bekezdésstílusok > Táblázatstílusok

Ablak > Stílusok > Cellastílusok / Karakterstílusok / Bekezdésstílusok > Táblázatstílusok

Súgó/InDesign > Bővítmények beállítása

Súgó/InDesign > Kiterjesztések kezelése

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat