הבעיה

בעת ניסיון להיכנס ל-Adobe ID שלך מיישום של Adobe, לעתים קרובות אינך יכול להיכנס משום שמסך הכניסה ממשיך להופיע.

פתרון

בעיה זו נגרמת בדרך כלל על ידי הרשאות מוגבלות במחשב שלך עבור התיקיות הבאות:

 • Adobe PCD
 • SLStore

כדי לפתור בעיה זו, בצע את ההוראות עבור מערכת ההפעלה שלך כדי להגדיר את ההרשאות המתאימות לתיקיות הנ"ל:

macOS

הגדר הרשאות לתיקיות SLStore ו-Adobe PCD.

 1. השתמש ב-Finder כדי לנווט אל Library/Application Support/Adobe/SLStore.

 2. לחץ כאשר מקש Control לחוץ על התיקייה ובחר את Get Info (קבל מידע).

 3. הרחב את החלק Sharing & Permissions (שיתוף והרשאות).

 4. לחץ על סמל הנעילה בפינה הימנית התחתונה. כאשר תתבקש, הזן את שם המשתמש והסיסמה של מנהל המערכת ולחץ על אשר.

 5. קבע הרשאות:

  • מערכת: קריאה/כתיבה
  • מנהל מערכת: קריאה/כתיבה
  • כולם: קריאה/כתיבה
  קבע הרשאות
 6. לחץ על סמל גלגל השיניים ובחר החל על הפריטים המוקפים.

 7. סגור את תיבת הדו-שיח 'קבל מידע'.

 1. השתמש ב-Finder כדי לנווט אל Library/Application Support/Adobe/Adobe PCD.

 2. לחץ כאשר מקש Control לחוץ על התיקייה ובחר את Get Info (קבל מידע).

 3. הרחב את החלק Sharing & Permissions (שיתוף והרשאות).

  סעיף שיתוף והרשאות
 4. לחץ על סמל הנעילה בפינה הימנית התחתונה. כאשר תתבקש, הזן את שם המשתמש והסיסמה של מנהל המערכת ולחץ על אשר.

 5. קבע הרשאות:

  • מערכת: קריאה/כתיבה
  • מנהל מערכת: קריאה בלבד
  • כולם: קריאה בלבד
 6. לחץ על סמל גלגל השיניים ובחר החל על הפריטים המוקפים.

 7. סגור את תיבת הדו-שיח 'קבל מידע'.

Windows 10

כדי לפתור את השגיאה ב-Windows 10, בצע את כל השלבים להלן.

 1. פתח את חלון 'סייר הקבצים'.

 2. לחץ על הכרטיסייה תצוגה, ולאחר מכן בחר פריטים מוסתרים.

  פריטים מוסתרים

בצע פעמיים את הנוהל הזה, פעם עבור התיקייה Adobe PCD ופעם עבור התיקייה SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 סיביות:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64 סיביות: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. ב'סייר הקבצים', לחץ לחיצה ימנית על התיקייה Adobe PCD או SLStore ובחר מאפיינים.

 2. לחץ על הכרטיסייה אבטחה, ואז לחץ על ערוך כדי להגדיר הרשאות:

  Adobe PCD

  • מנהלי מערכת: שליטה מלאה

  SLStore

  • מנהלי מערכת: שליטה מלאה
  • מערכת: שליטה מלאה
  • משתמשים: קריאה והרשאות מיוחדות
  קבע הרשאות
 3. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 'הרשאות'.

 4. לחץ על מתקדם בתיבת הדו-שיח מאפיינים.

 5. בחר החלף את כל ערכי ההרשאות של אובייקטי הצאצא בערכי הרשאות הניתנים להעברה בירושה מאובייקט זה. לחץ על אשר ולאחר מכן על כן.

  החלף את כל ערכי ההרשאות של אובייקטי הצאצא בערכי הרשאות הניתנים להעברה בירושה מאובייקט זה.
 6. לחץ על אשר כדי לסגור את תיבת המאפיינים של SLStore או Adobe PCD.

Windows 8

כדי לפתור שגיאה ב-Windows 8, בצע את כל שלושת השלבים להלן.

 1. פתח את חלון 'סייר הקבצים'.

 2. לחץ על הכרטיסייה תצוגה, ולחץ על אפשרויות.

 3. בטל את הסימון של השתמש באשף השיתוף (מומלץ) בתחתית המקטע הגדרות מתקדמות.

  בטל את הסימון של 'השתמש באשף השיתוף (מומלץ)'
 4. סמן את הצג קבצים, תיקיות וכוננים מוסתרים.

  סמן את הצג קבצים, תיקיות וכוננים מוסתרים
 5. לחץ על אשר.

 1. ב'סייר הקבצים', נווט אל ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה SLStore ובחר באפשרות מאפיינים.

 3. בחלק תכונות , הסר את הסימון של האפשרות קריאה בלבד.

 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אשר כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אישור שינויים בתכונות.

בצע פעמיים את הנוהל הזה, פעם עבור התיקייה Adobe PCD ופעם עבור התיקייה SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 סיביות:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64 סיביות: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. ב'סייר הקבצים', לחץ לחיצה ימנית על התיקייה Adobe PCD או SLStore ובחר מאפיינים.

 2. לחץ על הכרטיסייה אבטחה וקבע הרשאות:

  Adobe PCD

  • מנהלי מערכת: שליטה מלאה
  • מערכת: שליטה מלאה

  SLStore

  • מנהלי מערכת: שליטה מלאה
  • משתמשים מתקדמים: הכל, לבד משליטה מלאה והרשאות מיוחדות
  • מערכת: שליטה מלאה
  • משתמשים: קריאה והרשאות מיוחדות
  לחץ על הכרטיסייה Security
 3. לחץ על מתקדם, ואם תתבקש, אשר את הבקשה להעלאה של בקרת חשבון משתמש (UAC).

 4. לחץ על הכרטיסייה בעלים, בחר מנהלי מערכת, ולחץ על ערוך.

  לחץ על הכרטיסייה בעלים, בחר מנהלי מערכת, ולחץ על ערוך
 5. בחר באפשרות החלף בעלים בגורמים מכילים משניים ובאובייקטים. לחץ על החל, ולאחר מכן לחץ על אשר.

  בחר באפשרות 'החלף בעלים בגורמים מכילים משניים ובאובייקטים', לחץ על 'החל'
 6. בחר את הכרטיסייה הרשאות ולחץ על שינוי הרשאות.

  לחץ על 'הרשאות'
 7. בחר את החלף את כל ההרשאות של אובייקטי הצאצא בהרשאות הניתנות להעברה בירושה מאובייקט זה. לחץ על אשר ולאחר מכן על כן.

  בחר את החלף את כל ההרשאות של אובייקטי הצאצא בהרשאות הניתנות להעברה בירושה מאובייקט זה
 8. לחץ על אשר ולחץ על אישור בתיבת הדו-שיח אבטחת Windows.

 9. לחץ על אשר כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 'הגדרות אבטחה מתקדמות'.

Windows Vista/7

כדי לפתור שגיאה ב-Windows Vista/7, בצע את כל שלושת השלבים להלן.

 1. לחץ על התחל > מחשב.

 2. לחץ על ארגון > אפשרויות תיקייה וחיפוש ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה תצוגה.

 3. בטל את הסימון של השתמש באשף השיתוף (מומלץ) בתחתית המקטע הגדרות מתקדמות.

  בטל את הסימון של 'השתמש באשף השיתוף (מומלץ)'
 4. סמן את הצג קבצים, תיקיות וכוננים מוסתרים.

  סמן את הצג קבצים, תיקיות וכוננים מוסתרים
 5. לחץ על אשר.

 1. ב'סייר Windows', נווט אל ProgramData\Adobe\SLStore.

 2. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה SLStore ובחר באפשרות מאפיינים.

 3. בחלק תכונות, הסר את הסימון של האפשרות קריאה בלבד.

 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אשר כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אישור שינויים בתכונות .

בצע פעמיים את הנוהל הזה, פעם עבור התיקייה Adobe PCD ופעם עבור התיקייה SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 סיביות:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64 סיביות: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. ב'סייר Windows', לחץ לחיצה ימנית על התיקייה Adobe PCD או SLStore ובחר מאפיינים.

 2. לחץ על הכרטיסייה אבטחה וקבע הרשאות:

  Adobe PCD

  • מנהלי מערכת: שליטה מלאה
  • מערכת: שליטה מלאה

  SLStore

  • מנהלי מערכת: שליטה מלאה
  • משתמשים מתקדמים: הכל, לבד משליטה מלאה והרשאות מיוחדות
  • מערכת: שליטה מלאה
  • משתמשים: קריאה והרשאות מיוחדות
  לחץ על הכרטיסייה Security
 3. לחץ על מתקדם, ואם תתבקש, אשר את הבקשה להעלאה של בקרת חשבון משתמש (UAC).

 4. לחץ על הכרטיסייה בעלים, בחר מנהלי מערכת, ולחץ על ערוך.

  לחץ על הכרטיסייה בעלים, בחר מנהלי מערכת, ולחץ על 'ערוך'
 5. בחר באפשרות החלף בעלים בגורמים מכילים משניים ובאובייקטים. לחץ על החל, ולאחר מכן לחץ על אשר.

  בחר באפשרות 'החלף בעלים בגורמים מכילים משניים ובאובייקטים', לחץ על 'החל'
 6. בחר את הכרטיסייה הרשאות ולחץ על שינוי הרשאות.

  לחץ על 'שינוי הרשאות'
 7. בחר את החלף את כל ההרשאות של אובייקטי הצאצא בהרשאות הניתנות להעברה בירושה מאובייקט זה. לחץ על אישור ולאחר מכן על כן.

  בחר את החלף את כל ההרשאות של אובייקטי הצאצא בהרשאות הניתנות להעברה בירושה מאובייקט זה
 8. לחץ על אשר ולחץ על אישור בתיבת הדו-שיח אבטחת Windows. 

Windows XP Professional

כדי לפתור שגיאה ב-Windows XP Pro, בצע את כל שלושת השלבים להלן.

 1. לחץ על התחל > לוח הבקרה.

 2. לחץ לחיצה כפולה על אפשרויות תיקייה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה תצוגה.

 3. בטל את הסימון של השתמש בשיתוף קבצים פשוט (מומלץ) בתחתית המקטע הגדרות מתקדמות.

  בטל את הסימון של 'השתמש בשיתוף קבצים פשוט (מומלץ)'
 4. סמן את הצג קבצים, תיקיות וכוננים מוסתרים.

  סמן את הצג קבצים, תיקיות וכוננים מוסתרים
 5. לחץ על אשר.

 1. ב'סייר Windows', נווט אל Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה SLStore ובחר באפשרות מאפיינים.

 3. בחלק תכונות, הסר את הסימון של האפשרות קריאה בלבד.

  בטל את הסימון של 'לקריאה בלבד'
 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אישור שינויים בתכונות.

בצע פעמיים את הנוהל הזה, פעם עבור התיקייה Adobe PCD ופעם עבור התיקייה SLStore.

SLStore C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore
Adobe PCD

Windows 32 סיביות:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64 סיביות: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. ב'סייר Windows', לחץ לחיצה ימנית על התיקייה Adobe PCD או SLStore ובחר את מאפיינים.

 2. לחץ על הכרטיסייה אבטחה וקבע הרשאות:

  Adobe PCD

  • מנהלי מערכת: שליטה מלאה
  • מערכת: שליטה מלאה

  SLStore

  • מנהלי מערכת: שליטה מלאה
  • משתמשים מתקדמים: הכל, לבד משליטה מלאה והרשאות מיוחדות
  • מערכת: שליטה מלאה
  • משתמשים: קריאה והרשאות מיוחדות
  לחץ על הכרטיסייה Security
 3. לחץ על מתקדם.

 4. לחץ על הכרטיסייה בעלים ובחר את מנהלי מערכת.

 5. בחר באפשרות החלף בעלים בגורמים מכילים משניים ובאובייקטים. לחץ על החל.

  בחר באפשרות 'החלף בעלים בגורמים מכילים משניים ובאובייקטים', לחץ על 'החל'
 6. לחץ על הכרטיסייה הרשאות.

 7. בחר באפשרות החלף את ערכי ההרשאות בכל אובייקטי הצאצא בערכים המוצגים כאן אשר חלים על אובייקטי צאצא'. לחץ על אשר ולאחר מכן על כן.

  בחר באפשרות 'החלף את ערכי ההרשאות בכל אובייקטי הצאצא בערכים המוצגים כאן אשר חלים על אובייקטי צאצא'.
 8. לחץ על אשר כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפיינים.

 9. לחץ על אשר כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 'הגדרות אבטחה מתקדמות'.

Windows XP Home

כדי לפתור שגיאה ב-Windows XP Home, בצע את כל ארבעת השלבים להלן.

 1. הפעל מחדש את המחשב.

 2. בעת אתחול המחשב, אך לפני שמערכת Windows מופעלת, לחץ על המקש F8 והחזק אותו לחוץ.

 3. בחר מצב בטוח מתוך רשימת אפשרויות האתחול.

 4. הכיתוב "מצב בטוח" מופיע בארבע הפינות של שולחן העבודה. אם לא, חזור על שלבים 1-3.

 5. התחבר אל Windows כמשתמש בעל הרשאות מנהל מערכת.

 1. לחץ על התחל > לוח הבקרה.

 2. לחץ לחיצה כפולה על אפשרויות תיקייה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסייה תצוגה.

 3. בטל את הסימון של השתמש בשיתוף קבצים פשוט (מומלץ) בתחתית המקטע הגדרות מתקדמות.

  בטל את הסימון של 'השתמש בשיתוף קבצים פשוט (מומלץ)'
 4. סמן את הצג קבצים, תיקיות וכוננים מוסתרים.

  סמן את הצג קבצים, תיקיות וכוננים מוסתרים
 5. לחץ על אשר.

 1. ב'סייר Windows', נווט אל Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SLStore.

 2. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה SLStore ובחר באפשרות מאפיינים.

 3. בחלק תכונות , הסר את הסימון של האפשרות קריאה בלבד.

  בטל את הסימון של 'לקריאה בלבד'
 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אשר כדי לסגור את תיבת הדו-שיח אישור שינויים בתכונות .

בצע פעמיים את הנוהל הזה, פעם עבור התיקייה Adobe PCD ופעם עבור התיקייה SLStore.

SLStore

ProgramData\Adobe\SLStore

Adobe PCD

Windows 32 סיביות:  Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD\

Windows 64 סיביות: Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ Adobe PCD\

 1. ב'סייר Windows', לחץ לחיצה ימנית על התיקייה Adobe PCD או SLStore ובחר את מאפיינים.

 2. לחץ על הכרטיסייה אבטחה וקבע הרשאות:

  Adobe PCD

  • מנהלי מערכת: שליטה מלאה
  • מערכת: שליטה מלאה

  SLStore

  • מנהלי מערכת: שליטה מלאה
  • משתמשים מתקדמים: הכל, לבד משליטה מלאה והרשאות מיוחדות
  • מערכת: שליטה מלאה
  • משתמשים: קריאה והרשאות מיוחדות
  לחץ על הכרטיסייה Security
 3. לחץ על מתקדם.

 4. לחץ על הכרטיסייה בעלים ובחר את מנהלי מערכת.

 5. בחר באפשרות החלף בעלים בגורמים מכילים משניים ובאובייקטים, ולחץ על החל.

  בחר באפשרות 'החלף בעלים בגורמים מכילים משניים ובאובייקטים', לחץ על 'החל'
 6. לחץ על הכרטיסייה הרשאות.

 7. בחר באפשרות החלף את ערכי ההרשאות בכל אובייקטי הצאצא בערכים המוצגים כאן אשר חלים על אובייקטי צאצא'. לחץ על אשר ולאחר מכן על כן.

  בחר באפשרות 'החלף את ערכי ההרשאות בכל אובייקטי הצאצא בערכים המוצגים כאן אשר חלים על אובייקטי צאצא'.
 8. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפיינים.

 9. לחץ על אישור ולחץ על כן בתיבת הדו-שיח אבטחה. לחץ שוב על אשר כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפיינים .

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת