פתרון בעיות התקנה | ‏Photoshop Elements‏, ‏Premiere Elements‏ | ‏Windows

פתור בעיות המתרחשות בעת ניסיון להתקין את Photoshop Elements ואת Premiere Elements במערכת Windows.

בעיות התקנה

בעיות התקנה יכולות להיגרם על-ידי גורמים רבים, כולל פריטי הפעלה מתנגשים, נתונים שגויים ברישום של Windows והתנגשויות חומרה. בצע את השלבים הבאים לפתרון בעיות כדי לנקות סוגים רבים של בעיות התקנה, כולל:

 • תיבת הדו-שיח ריקה או מהבהבת
 • סמן או מסך קפוא, מסך כחול או הפעלה מחדש לא צפויה
 • שגיאה דוגמת אחת מהבאות:
  • "תוכנית זו ביצעה פעולה בלתי חוקית והיא תיסגר. אם הבעיה נמשכת, פנה לספק התוכנה."
  • "שגיאת MS Setup Toolkit API‏, Bad Arg 3:AddSectionFiles to CopyList."
  • "אין מספיק שטח דיסק בכונן היעד בעת הפריסה ל-[נתיב]."
  • "Setup לא הצליח לאתחל את תוכנית ההתקנה. ייתכן שקיימת שגיאת סקריפטים".
  • "תוכנית ההתקנה לא הצליחה לטעון את קובץ הסקריפט של ההתקנה."
  • "לא ניתן ליצור תיקייה תחת C:\Windows\System. ודא שיש גישת כתיבה לתיקייה."
  • "X:\ unavailable." (כאשר "X" היא אות הכונן של כונן התקליטורים).
  • "ההתקן אינו מוכן."
  • "שגיאת קריאה מתקליטור.""שגיאת קריאה מהתקן X:‎\‎" (כאשר "X" היא אות הכונן של כונן התקליטורים).
הערה:

לבעיות הקשורות למספרים סידוריים, ראה אתר את המספר הסידורי שלך.

לפני שתתחיל

כדי להפיק את המרב ממסמך זה, פעל לפי ההצעות הבאות:

 • בצע את הפעולות לפי סדר הופעתן.שמור על הסדר של משימות פתרון הבעיות כמצוין במסמך זה.
 • נסה להתקין לאחר כל משימה. לאחר שתשלים ביצוע משימה, נסה להתקין שוב כדי לראות אם הבעיה נפתרה. אם לא, עבור לשלב הבא בפתרון הבעיות.
 • עקוב אחר התוצאות. נהל מעקב אחר הפעולות שאתה מבצע ואחר התוצאות של כל פעולה, לרבות שגיאות או בעיות אחרות. שירות התמיכה הטכני של Adobe משתמש במידע זה כדי להעניק לך סיוע טוב יותר בעת פנייה לעזרה.
 • הפעל מחדש לאחר כל ניסיון התקנה או שגיאה. לאחר כשל בהתקנה או שגיאה, הקפד תמיד להפעיל מחדש את המחשב, כדי לרענן את הזיכרון. אם תמשיך לעבוד מבלי להפעיל מחדש את המחשב ייתכן שהבעיה תהפוך למורכבת יותר.

חשוב: חלק מההליכים במסמך זה פותחים תיבת דו-שיח של בקרת חשבון המשתמש המבקשת את אישורך כדי להמשיך. קרא את הפרטים בתיבת הדו-שיח כדי להחליט אם תרצה להמשיך. אם תבחר לבטל את תיבת הדו-שיח, לא תוכל להמשיך בשלב זה של פתרון הבעיות.

טיפים התחלתיים לפתרון בעיות

1. ודא שהמערכת שלך עומדת בדרישות המינימום.

כדי להתקין Photoshop Elements או Premiere Elements, המערכת שלך צריכה לעמוד בדרישות המערכת או לעלות עליהן.לקבלת המידע העדכני ביותר על דרישות המערכת, ראה מפרט טכני של Photoshop Elements או מפרט טכני של Premiere Elements.

כדי לבדוק מידע מערכת בסיסי, כגון מהירות המעבד ונפח ה-RAM המותקן, בחר 'התחל' > 'לוח הבקרה' > 'מערכת'.

2. מחק את קובצי היישום שהותקנו בעבר.

כדי למחוק קבצים מניסיון התקנה קודם, בצע את הפעולות הבאות:

 1. העבר את כל הקבצים האישיים (לדוגמה, תמונות, סרטוני וידאו או יישומי פלאגין של צד שלישי) מהתיקיות של Photoshop Elements‏, Premiere Elements ו-Elements Organizer ומתיקיות המשנה שלהם לתיקיות גיבוי לשמירה.

 2. בשורת המשימות, לחץ לחיצה ימנית על התפריט 'התחל' ובחר ב'לוח הבקרה' (ב-Windows 8‏ / Windows 10) או בחר ב-'התחל' > 'לוח הבקרה' (ב-Windows 7‏ / Vista).

  הערה:

  התהליכים במסמך זה מבוססים על ממשק ברירת המחדל של Windows. אם הממשק הותאם אישית, חלק מהתהליכים ישתנו. לדוגמה, הניווט אל לוח הבקרה מהתפריט 'התחל' יכול להיות 'התחל' > 'הגדרות' > 'לוח הבקרה', במקום 'התחל' > 'לוח הבקרה'.

 3. (Windows 10 ו-Windows 8) אם אתה מציג את לוח הבקרה לפי קטגוריות, בקטגוריה 'תוכניות', לחץ על הסר התקנה של תוכנית. אם אתה מציג אותו לפי סמלים, לחץ על תוכניות ומאפיינים.

  (Windows 7) בחר 'תוכניות' > 'תוכניות ותכונות' ולחץ לחיצה כפולה על הסר התקנה של תוכנית.

  (Vista) בחר 'תוכניות' > תוכניות ותכונות.

 4. בחר Adobe Photoshop Elements או Adobe Premiere Elements ולחץ על הסר התקנה. פעל לפי ההנחיות על-גבי המסך כדי הסר את היישום.

 5. לאחר הסרת ההתקנה, סגור את לוח הבקרה וחזור למיקום בכונן הקשיח שבו היישום הותקן במקור. מחק את התיקיות הבאות (אם תוכנית ההתקנה לא מחקה אותן): Photoshop Elements או Premiere Elements, ו-Elements Organizer. (כברירת מחדל, הן נוצרות תחת התיקייה Program Files/Adobe).

 6. אם תופיע תיבת הדו-שיח 'אישור מחיקת תיקייה', לחץ על כן.

 7. רוקן את סל המיחזור והפעל מחדש את המחשב.

3. בדוק את התקליטור ואת כונן התקליטורים.

אבק או לכלוך על תקליטור עלולים להפריע להתקנה ולמנוע מכונן התקליטורים לזהות את התקליטור. בדוק אם יש לכלוך, אבק או טביעות אצבע על התקליטור של Photoshop Elements ו-Premiere Elements. נגב בעדינות את חלקו התחתון של התקליטור מהמרכז החוצה במטלית רכה ונטולת מוך.

ודא שכונן התקליטורים מצליח לקרוא תקליטורים אחרים. אם לא, בדוק את התיבה או את מגש הטעינה של התקליטור כדי לזהות אם יש לכלוך כלשהו, ונקה אותם במטלית רכה נטולת מוך. אם עדיין לא ניתן לקרוא גם תקליטורים אחרים, צור קשר עם יצרן כונן התקליטורים או עם יצרן המחשב.

אם נראה שהתקליטור פגום, פנה לספק לקבלת תחליף. 

4. התקן את Photoshop Elements או Adobe Premiere Elements משולחן העבודה.

רכיבי מערכת מסוימים – לדוגמה, מנהלי התקנים וכלים להגנה מפני וירוסים – עשויים להתנגש עם תוכנית ההתקנה. הם יכולים לגרום להתקנה חלקית או לכשל בהתקנה. כדי למנוע התנגשויות כאלה, התקן משולחן העבודה.

 1. העתק את התיקייה של Adobe Photoshop Elements או Adobe Premiere Elements מהתקליטור אל שולחן העבודה.

 2. פתח את התיקייה של Photoshop Elements או Adobe Premiere Elements משולחן העבודה.

 3. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Setup (או Setup.exe), ופעל לפי ההנחיות שעל גבי המסך.

  הערה:

  חלק מהליכים אלה מצריכים איתור של קבצים מוסתרים, תיקיות מוסתרות או קבצים בשמם המלא, כולל הסיומת (לדוגמה, Setup.exe או Sample_filename.ini). כברירת מחדל, Windows Explorer אינו מציג קבצים מוסתרים, תיקיות מוסתרות וסיומות של סוגי קבצים מוכרים.לקבלת עזרה, ראה הצג קבצים, תיקיות וסיומות של שמות קבצים מוסתרים.

5. התקנת חבילות השירות הנוכחיות של Windows ועדכונים אחרים.

טיפים ברמת ביניים לפתרון בעיות

אם המשימות בסעיף הקודם לא פותרות את הבעיה, - נסה את הטיפים ברמת ביניים לפתרון בעיות המוצגים להלן.

1. התקן את Photoshop Elements או Adobe Premiere Elements במצב פשוט.

מנהלי התקנים ותוכנות הנטענים באופן אוטומטי עם Windows עלולים להתנגש עם תוכנית ההתקנה של Elements ולגרום לבעיות בהתקנה. (תוכנות הנטענת באופן אוטומטי כוללות שומרי מסך וכלים להגנה מפני וירוסים). כדי למנוע התנגשויות, התקן מחדש את Photoshop Elements/Premiere Elements כאשר Windows נמצא במצב פשוט. במצב פשוט, מנהלי התקנים ותוכנות הפעלה לא סטנדרטיים מושבתים.

כדי להתקין מחדש במצב פשוט, בצע את השלבים הבאים:

 1. הכנס את התקליטור של Photoshop Elements או Adobe Premiere Elements לכונן התקליטורים.

 2. העתק את התיקייה של Adobe Photoshop Elements או Adobe Premiere Elements מהתקליטור אל שולחן העבודה.

 3. בחר Start (התחל), הקלד msconfig בתיבת הטקסט Search (חיפוש), והקש Enter. (ב-Windows 8, לחץ לחיצה ימנית על הלחצן התחל ובחר חיפוש.)

   

 4. בכרטיסייה 'אתחול', לחץ על השבת הכל. (ב-Windows 8 אין אפשרות להשבית הכל; במקום זאת השבת כל פריט בנפרד).

   

 5. בכרטיסייה 'שירותים', בחר הסתר את כל שירותי Microsoft, לחץ על הפוך הכל ללא זמין ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. בתיבת הדו-שיח 'תצורת מערכת', לחץ על הפעל מחדש.

 7. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Setup (או Setup.exe) בתיקייה Photoshop Elements ו-Adobe Premiere Elements שהעתקת לשולחן העבודה בשלב 2. לאחר מכן בצעו את ההוראות על-גבי המסך.

 8. בחר Start (התחל), הקלד msconfig בתיבת הטקסט Search (חיפוש), והקש Enter.

 9. בכרטיסייה General (כללי), בחר Normal Startup (אתחול רגיל) לחץ על OK (אישור) והפעל מחדש את המחשב.

  הערה:

  אם התקנה מחדש במצב פשוט אינה פותרת את הבעיה, נסה להתקין ולהפעיל במחשב אחר או בדיסק קשיח אחר.

2. התקן כמנהל מערכת.

הגדרות האבטחה ב- Windows 7, 8, 10 ו- Vista מונעות לעתים מיישומים לכתוב למיקומים מוגנים של קבצים או מפתחות רישום. הגדרה שתוכנית ההתקנה תופעל כמנהל מערכת עוקפת את הגדרות האבטחה ומאפשרת לה לכתוב לאזורים המוגנים.

כדי להתקין את Photoshop Elements או Adobe Premiere Elements כמנהל מערכת, בצע את השלבים הבאים:

 1. העתק את התיקייה של Adobe Photoshop Elements ו-Premiere Elements מהתקליטור אל שולחן העבודה.

 2. פתח את התיקייה של Photoshop Elements או Adobe Premiere Elements משולחן העבודה.

 3. לחץ לחיצה ימנית על הקובץ Setup (או Setup.exe) ובחר באפשרות Properties (מאפיינים).

 4. בכרטיסיה 'תאימות', בחר הפעל תוכנית זו כמנהל מערכת.

 5. לחץ על OK.

 6. לחץ לחיצה כפולה על הקובץ Setup (או Setup.exe), ופעל לפי ההנחיות שעל גבי המסך.

3. התקן בתיקייה ברמת השורש של הכונן הקשיח.

צור תיקייה ברמת השורש של הכונן הקשיח. ודא ששם התיקייה כולל שמונה תווים או פחות (לדוגמה, C:\PSE או C:\PRE) ולא כולל תווים מיוחדים, כגון "#". כמו כן, ודא שהנתיב להתקנה של Windows אינו כולל תווים מיוחדים.

צור תיקייה ברמת השורש של הכונן הקשיח. ודא ששם התיקייה כולל שמונה תווים או פחות (לדוגמה, C:\PSE או C:\PRE) ולא כולל תווים מיוחדים, כגון "#". כמו כן, ודא שהנתיב להתקנה של Windows אינו כולל תווים מיוחדים.

4. התקן בחשבון משתמש חדש.

צור חשבון משתמש לו הרשאות זהות לאלו של החשבון בו מתרחשת הבעיה. אם הבעיה לא חוזרת, ייתכן שחשבון המשתמש המקורי לא תקין. לקבלת הוראות ליצירת חשבון משתמש, ראה צור משתמש חדש או פנה למנהל המערכת.

5. השבת את UAC (בקרת חשבון משתמש).

6. עדכן את מנהל כרטיס הווידאו.

יצרנים רבים של כרטיסי מסך מעדכנים לעתים קרובות את מנהלי ההתקן שלהם. אם לא עדכנת לאחרונה של מנהל ההתקן של כרטיס המסך, פנה ליצרן כרטיס המסך לקבלת מנהל התקן מעודכן, או הורד מנהל התקן מאתר היצרן. (כדי לבדוק מיהו יצרן כרטיס המסך, עיין במאפייני הכרטיס ב'מנהל ההתקנים'). לעתים קרובות ניתן לקבוע האם מנהל ההתקן מיושן על-ידי שינוי עומק הצבע והרזולוציה של כרטיס המסך. תוכל גם לקבוע אם הוא מיושן על-ידי השבתת האצת החומרה של כרטיס המסך.

 • כדי לשנות את עומק הצבע והרזולוציה המשמש את Photoshop Elements ו-Adobe Premiere Elements, ראה 'שנה את עומק הצבע והרזולוציה ב-Windows 8 או (Windows 7 ו-Vista). Photoshop Elements ו-Premiere Elements דורשות רזולוציית מסך מינימלית של ‎1024 x 768.
 • כדי להשבית את ההאצה בחומרה של כרטיס המסך, ראה 'השבתת האצת חומרה בכרטיס מסך' בתמיכה של Microsoft Windows. בהתאם לכרטיס המסך, ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה ב-Windows 7‏, 8, ו-10.

7. ודא שמנהלי ההתקן האחרים תואמים אל Windows.

אם עדכון מנהל ההתקן של כרטיס המסך לא פתר את הבעיה, ודא שכל מנהלי ההתקנים האחרים תואמים לגרסת Windows שברשותך (Windows 8 או Windows 7 ו-Vista). מנהלי התקן הם קובצי תוכנה שמאפשרים ל-Windows ליצור תקשורת עם התקנים כגון סורקים, עכברים ומקלדות. פנה ליצרן ההתקן כדי לוודא אתה משתמש במנהל ההתקן העדכני שלו.

8. השבת את Windows Aero.

לקבלת פרטים, ראה השבת את Windows Aero‏ (Windows 7 ו-Vista).

9. בצע מיטוב של הטיפול בקבצים הזמניים.

Windows ויישומים מאחסנים נתונים לעבודה בקבצים זמניים (.tmp) שהם יוצרים בדיסק הקשיח. קבצים מיושנים או מספר חריג של קבצים זמניים עלולים להפריע לביצועים.

לפרטים על מחיקת קבצים זמניים באמצעות תוכנית השירות Disk Cleanup, ראה Windows 10‏,  Windows 8 או Windows 7 ו-Vista.

10 . הגדר את קובץ החלפה לזיכרון וירטואלי לגודל ברירת המחדל.

Windows 10 או 8

עבור Windows 10 ו-8, ראה שינוי גודל של זיכרון וירטואלי והשתמש בהגדרות הבאות:

גודל ראשוני: הזן ערך השווה לפי אחד וחצי מכמות זיכרון ה-RAM המותקן במחשב.

גודל מרבי: הזן ערך השווה לפי שניים מכמות זיכרון ה-RAM המותקן במחשב.

Windows 7 או Vista

11. תקן ובצע איחוי של כוננים קשיחים.

ייעל את הדיסקים הקשיחים על ידי תיקון ואיחוי שלהם: Windows 10 ו-Windows 8, או Windows 7 ו-Vista.

12. בצע סריקת וירוסים במערכת.

השתמש בתוכנת אנטי-וירוס עדכנית (לדוגמה Symantec Norton AntiVirus או McAfee Virus Scan) כדי לחפש אחר וירוסים במערכת שלך. זיהומי וירוסים עלולים לפגוע בתוכנה ולגרום לשגיאות התקנה. למידע נוסף, עיין בתיעוד של תוכנת האנטי-וירוס.

טיפים מתקדמים לפתרון בעיות

היכנס באמצעות חשבון מנהל המערכת המובנה.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?