חילוץ קובצי SVG ממוטבים לאינטרנט מ-Libraries

‏‫חילוץ קובצי SVG ממוטבים לאינטרנט מ-Libraries‬ והתאמה אישית של המאפיינים של קובצי SVG.

אם שמרת תמונות Adobe Stock של Illustrator או ברישיון ב-Creative Cloud Libraries, תוכל לחלץ אותן כקובצי SVG ממוטבים לאינטרנט בדפי האינטרנט של Dreamweaver. בעת גרירת תמונות של מהחלונית Libraries לתוך דפי האינטרנט, הן נוספות כקובצי SVG כברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש חוזר בפריטי גרפיקה שנשמרו ב-Libraries.

אם ברצונך להתאים אישית את המאפיינים של קבצי SVG, תוכל לערוך את ההעדפות בקובץ options.json הנמצא במיקום הבא:

  • Windows‏: ‎%appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2015\<locale>\Configuration\SVGOptions\
  • Mac‏: ‎~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2015/<locale>/Configuration/SVGOptions/

אובייקט JSon להמרת קבצי ‎.ai לקבצי SVG יכול להכיל את המאפיינים הבאים:

שם מאפיין ערך תיאור
trimToArtBounds בוליאני ה-SVG מכסה את גבולות הגרפיקה ללא קשר למידות של מסמך ה-OMG.
useViewBox בוליאני אם הערכים trimToArtBounds ו-useViewBox מוגדרים לערך True, תוכן המסמך לא יועבר. במקום זאת, הערך viewBox של רכיב הבסיס SVG משתנה לפריסה ולשינוי גודל של התוכן בהתאם לצרכים.
constrainToDocBounds בוליאני חותך את התוכן הגלוי לגבולות המסמך.
preserveAspectRatio מחרוזת

יחסי גודל כמוגדר במפרט ה-SVG. הגדרת הערך preserveAspectRatio דורסת את הערך המחושב של svgWriter. לכן, מומלץ לא להגדיר ערך זה.

הערה: עבור meet או xMidYMid meet השתמש במחרוזת שוות הערך, xMidYMid, לגודל קובץ מוקטן.

סגנון מחרוזת

מאפיין זה הנו אופציונלי וברירת המחדל שלו הופכת לאפשרות ‎מחלקה:‎‎‎‎‎

  • מחלקה: השתמש ברכיב הגלובלי ובצע הפנייה של גוש הסגנון עם תכונת המחלקה.
  • סגנון: השתמש בתכונת הסגנון כדי להחיל מאפייני סגנון על רכיבים.
  • תכונה: השתמש בתכונות המצגת כדי להחיל מאפייני סגנון על רכיבים.
קידומת מחרוזת קידומת אשר תתווסף לכל מזהה ושם מחלקה. הדבר מאפשר סכימות למתן שמות ייחודיים עבור כל מסמך SVG. ניתן להטביע מסמכי SVG מרובים למסמך HTML יחיד מבלי שמזהה או שם מחלקה יתנגשו כל עוד הקידומות שסופקו הן ייחודיות.
cropRect אובייקט מלבן עם המאפיינים x,‏ y, רוחב וגובה. x ו-y הם אופציונליים. מגדיר מלבן שלמידותיו ייחתך מסמך ה-SVG. ריווח תאים נוצר אם המידה קטנה יותר ממלבן החיתוך.
minify   מונע הזחות, שורות חדשות ורווחים לבנים בפלט ה-SVG. משתמש במזהים מינימליים.
idType מחרוזת
  • רגיל: ברירת המחדל ליצירת מזהים. עדיף שיתבסס על שמות שכבות/אובייקטים ביישום.
  • מינימלי: יצירת מזהים קצרים ככל האפשר ללא קשר לשמות השכבות/אובייקטים שהגדיר המשתמש ביישום.
  • ייחודי: יצירת פריטי UUID בהתבסס על rfc4122 בתבנית xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx.
דיוק מספר מספר הספרות אחרי הנקודה הצפה. על המספר להיות בטווח שבין 0 עד 10, ואם צוין אחרת, המספר נחתך. ברירת המחדל היא 3.
isResponsive בוליאני אם הוא מוגדר לערך True,מסמך ה-SVG ממלא את אזור התצוגה/תמונה (לא מוגדרות תכונות רוחב וגובה בבסיס ה-SVG.)
carriageReturn  בוליאני כברירת מחדל, הערך svgWriter משתמש ב-LF הנמצא בסוף שורה. בעזרת carriageReturn המוגדר לערך True, סופי השורות משתמשים ב-CRLF.
הזחה מחרוזת השתמש במחרוזת מותאמת אישית כהזחה. לדוגמה, השתמש בהזחת טאב. ערך ברירת המחדל במקרה זה הוא 2 רווחים.
fillFilter בוליאני מסננים חלים על מילוי הרכיב בלבד. המשיחה אינה מושפעת והיא מצוירת מעל לתוכן המסונן.
documentUnits  מחרוזת mm | cm | pc | in - ייעשה שימוש ביחידות המסמך שצוינו בתכונת הרוחב והגובה של רכיב הבסיס.

 Adobe

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?