השתמש באפשרויות של Title/Encoding Page Properties לציון סוג קידוד המסמך הספציפי לשפה המשמשת לחיבור דפי האינטרנט ב-Adobe Dreamweaver.

האפשרויות Title/Encoding ב-Page Properties מאפשרות לציין את סוג הקידוד של המסמך המתאים לשפה המשמשת לבניית דפי האינטרנט שלך; האפשרויות Title/Encoding גם מאפשרות לך לציין באיזה תקן Unicode Normalization Form יש להשתמש עם סוג קידוד זה.

 1. לחץ על Window‏ > Page Properties ולחץ על Page Properties במפקח המאפיינים של הטקסט.

 2. מתוך החלונית Page Properties, בחר Title/Encoding‎. באפשרותך להגדיר את האפשרויות הבאות:

  • Title: מציינת את כותרת הדף שתופיע בשורת הכותרת של החלון Document ובחלונות של רוב הדפדפנים.
  • Document Type (DTD): מציינת הגדרת סוג מסמך. לדוגמה, ניתן להפוך מסמך HTML לתואם XHTML על-ידי בחירת XHTML 1.0 Transitional או XHTML 1.0 Strict מתוך התפריט הנפתח.
  • Encoding: מציינת את הקידוד המשמש לתווים במסמך. אם תבחר ב-Unicode (UTF-8)‎ כקידוד המסמך, קידוד ישויות אינו נחוץ, מכיוון ש-UTF-8 יכול לייצג היטב את כל התווים. בעת בחירה בקידוד מסמך אחר, ייתכן שיהיה צורך בקידוד ישות לייצוג תווים מסוימים. לקבלת מידע נוסף על ישויות תווים, ראה www.w3.org/TR/REC-html40/sgml/entities.html.
  • Reload: ממירה את המסמך הקיים, או פותחת אותו מחדש באמצעות הקידוד החדש.
  • Unicode Normalization Form: פעילה רק אם תבחר ב-UTF-8 כקידוד המסמך. ישנם ארבעה תקני Unicode Normalization Form. החשוב מביניהם הוא Normalization Form C, מכיוון שהוא הנפוץ ביותר ב-Character Model ל-World Wide Web. ‏Adobe מספקת את שלושת תקני Unicode Normalization Forms האחרים, לשלמות התקנים. בקידוד Unicode, תווים מסוימים נראים באופן זהה אולם ניתן לאחסן אותם במסמך בדרכים שונות. לדוגמה, ניתן לייצג את התו “ë”‏ ‎(e-umlaut)‎ כתו יחיד “e-umlaut” או כשני תווים, "e לטינית רגילה" + "umlaut משולב". תו משלב של Unicode הוא תו הנמצא בשימוש בשילוב עם התו הקודם, כך ששתי הנקודות מופיעות מעל התו "Latin e". שתי הצורות יוצרות טיפוגרפיה חזותית זהה, אך כל אחת מהן שומרת תוכן שונה בקובץ. נורמליזציה היא התהליך המוודא שכל התווים שניתן לשמור בצורות שונות, נשמרים באותה הצורה. כלומר, כל התווים במסמך שנראים כ-"ë", יישמרו כתו "e-umlaut" יחיד או כצמד תווים "e" ‏+ "umlaut משולב", אך לא בשתי הצורות באותו המסמך. למידע נוסף על Unicode Normalization והצורות הספציפיות שבהן ניתן להשתמש בו, עיין באתר האינטרנט של Unicode בכתובת www.unicode.org/reports/tr15.
  • Include Unicode Signature (BOM)‎: כוללת סמן סדר בתים (BOM) במסמך. סמן סדר בתים כולל 2 עד 4 בתים בתחילת קובץ טקסט, והוא מזהה אם קובץ הוא בעל קידוד Unicode, ואם כן – הוא מזהה גם את סדר הבתים של הבתים שאחריו. מכיוון שלקידוד UTF-8 אין סדר בתים, הוספה של סמן סדר בתים ב-UTF-8 היא אופציונלית. בקידוד UTF-16 ו-UTF-32, סמן סדר בתים הוא הכרחי.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת