יצירת טבלאות

טבלאות כוללת תאים המסודרים בשורות ובעמודות. תאים דומים למסגרות טקסט שניתן להוסיף להן טקסט, מסגרות מעוגנות או טבלאות אחרות. יצירת טבלאות ב-Adobe InDesign CS5 או ייצוא טבלאות מיישומים אחרים.

הערה:

ליצירה, לעריכה ולעיצוב טבלאות ב-Adobe InCopy, ודא שאתה נמצא בתצוגה Layout.

יצירת טבלאות

טבלאות כוללת תאים המסודרים בשורות ובעמודות. תאים דומים למסגרות טקסט שניתן להוסיף להן טקסט, גרפיקה בתוך השורה או טבלאות אחרות. ניתן ליצור טבלאות מההתחלה או על-ידי המרת טקסט קיים לטבלה. ניתן גם להטביע טבלה בתוך טבלה.

בעת יצירת טבלה, הטבלה החדשה ממלאת את רוחב את מסגרת הטקסט המכילה. הטבלה נוספת באותה שורה כאשר נקודת ההכנסה נמצאת בתחילת שורה, או בשורה הבאה כאשר נקודת ההכנסה נמצאת באמצע שורה.

טבלאות מאפשרות גלישת טקסט ממש כמו גרפיקה בתוך השורה. לדוגמה, טבלאות זזות במסגרות משורשרות בעת שינוי גודל הטקסט מעל הטבלה או הוספה או מחיקה של טקסט. עם זאת, טבלאות לא יכולות להופיע בתוך מסגרת מסוג טקסט על נתיב.

יצירת טבלאות אנכיות זהה ליצירת טבלאות אופקיות: כיוון הכתיבה של טבלה תלוי בכיוון הכתיבה של מסגרת הטקסט שבה משתמשים ליצירת הטבלה, וכיוון הכתיבה של הטבלה משתנה כאשר כיוון הכתיבה של מסגרת הטקסט משתנה. התנהגות זו זהה בעת יצירת טבלה בתוך רשת מסגרת. עם זאת, במקרה זה ניתן לשנות את כיוון הכתיבה של תאים בטבלה ללא תלות בכיוון הכתיבה של הטבלה.

הערה:

אשר את כיוון הכתיבה של מסגרת הטקסט לפני יצירת טבלה.

מייקל מרפי מספק מאמר העוסק ביצירה ועיצוב של טבלאות: טבלאות או לא להיות.

ג'ף וויצ'ל מ-InfiniteSkills.com מספק סרטון הדגמה: העקרונות של הגדרת טבלאות.

יצירת טבלה מההתחלה

הטבלה שאתה יוצר ממלאת את כל רוחב מסגרת הטקסט.

 1. באמצעות הכלי Type‏ , הצב את נקודה ההוספה במיקום שבו ברצונך להציג את הטבלה.
 2. בחר Table ‏> ‏Insert Table.
 3. ציין את מספר השורות והעמודות.
 4. ציין את מספר התאים האופקיים בשדה Row ואת מספר התאים האנכיים בשדה Column.
 5. אם תוכן הטבלה ייפרש על יותר מעמודה אחת או מסגרת אחת, ציין את מספר שורות הכותרת העליונה והכותרת התחתונה שברצונך להציג בהן נתונים החוזרים על עצמם.
 6. ‏(אופציונלי) ציין סגנון טבלה.
 7. לחץ על OK.

גובה השורה בטבלה נקבע לפי סגנון הטבלה שצוין. לדוגמה, סגנון טבלה יכול להשתמש בסגנונות תא לעיצוב חלקים שונים בטבלה. אם אחד מסגנונות התא כולל סגנונות פסקה, ערך הריווח של סגנונות הפסקה קובע את גובה השורה באזור זה. אם לא נעשה שימוש בסגנון פסקה, סלאג ברירת המחדל של המסמך קובע את גובה השורה. ‏(הסלאג מבוסס על ערך ריווח השורות. בהקשר זה, סלאג הוא הגובה המקורב של ההדגשה בטקסט שנבחר.)

יצירת טבלה מטקסט קיים

לפני המרת טקסט לטבלה, ודא שהגדרת את הטקסט כהלכה.

 1. להכנת טקסט להמרה, הוסף טאבים, פסיקים, תווי סיום פסקה או תו אחר כדי להפריד בין העמודות. הוסף טאבים, פסיקים, מעברי פסקה או תו אחר כדי להפריד בין השורות. ‏(במקרים רבים, ניתן להמיר טקסט לטבלה בלי שיהיה צורך בעריכה.)
 2. באמצעות הכלי Type , בחר את הטקסט שברצונך להמיר לטבלה.
 3. בחר Table ‏> ‏Convert Text To Table.
 4. עבור האפשרויות Column Separator ו-Row Separator, ציין היכן אמורות להתחיל שורות ועמודות חדשות. בחר Tab, ‏Comma או Paragraph, או הקלד את התווים, כגון נקודה-פסיק (;), בשדות Column Separator ו-Row Separator. ‏(כל תו שתקליד יופיע בתפריט בפעם הבאה שתיצור טבלה מטקסט.)
 5. אם תציין אותו תו מפריד עבור עמודות ושורות, ציין את מספר העמודות שברצונך לכלול בטבלה.
 6. ‏(אופציונלי) ציין סגנון טבלה לעיצוב הטבלה.
 7. לחץ על OK.

אם יש בשורה פחות פריטים ממספר העמודות בטבלה, תאים ריקים ימלאו את השורה.

הטבעת טבלה בתוך טבלה

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • בחר את התאים או הטבלה שברצונך להטביע, ובחר בתפריט Edit ‏> ‏Cut או Copy. הצב את נקודת ההכנסה בתא שברצונך להוסיף בו את הטבלה, ובחר Edit ‏> ‏Paste.

  • לחץ בתוך תא כלשהו, בחר Table ‏> ‏Insert Table, ציין את מספר השורות והעמודות ולאחר מכן לחץ על OK.

 2. שנה את כניסת התא לפי הצורך. ‏(ראה עיצוב טקסט בטבלה.)

אם תיצור טבלה בתוך תא, לא ניתן יהיה להשתמש בעכבר לבחירת חלקים מהטבלה החורגים מגבולות התא. במקום זאת, הרחב שורה או עמודה, או הצב את נקודת ההכנסה בתחילת הטבלה, והיעזר בקיצורי המקשים להזזת נקודת ההכנסה ולבחירת טקסט.

ייבוא טבלאות מיישומים אחרים

בעת השימוש בפקודה Place לייבוא מסמך של Microsoft Word הכולל טבלאות או גיליון של Microsoft Excel, הנתונים המיובאים ייצרו טבלה הניתנת לעריכה. ניתן להשתמש בתיבת הדו-שיח Import Options כדי לשלוט בעיצוב.

ניתן גם להדביק נתונים מגיליון Excel או מטבלה ב-Word לתוך מסמך של InDesign או InCopy. הגדרות ההעדפות של Clipboard Handling קובעות את אופן העיצוב של טקסט המודבק מיישום אחר. אם האפשרות Text Only נבחרה, הנתונים יופיעו כטקסט מתויג ללא עיצוב, שניתן להמירו לאחר מכן לטבלה. אם האפשרות All Information נבחרה, הטקסט שיודבק יופיע בטבלה מעוצבת.

אם אתה מדביק טקסט מיישום אחר לטבלה קיימת, הוסף מספיק שורות ועמודות כדי שהטבלה תתאים לטקסט המודבק, בחר באפשרות Text Only בהעדפות Clipboard Handling, וודא שלפחות תא אחד נבחר (אלא אם כן ברצונך להטביע את הטבלה המודבקת בתוך תא).

אם אתה מעוניין בשליטה נוספת בעיצוב הטבלה המיובאת, או אם ברצונך לשמור על עיצוב הגיליון, השתמש בפקודה Place כדי לייבא את הטבלה. אם ברצונך לשמור על קישור לגיליון, בחר את האפשרות Create Links When Placing Text And Spreadsheet Files בהגדרות ההעדפות File Handling.

הערה:

ניתן גם להעתיק ולהדביק טקסט עם טאבים בתאי טבלה שנבחרו. שיטה זו היא דרך מצוינת להחלפת תוכן תוך שמירה על העיצוב. לדוגמה, נניח שברצונך לעדכן את התוכן של טבלה מעוצבת בירחון. דרך אחת היא לקשר לגיליון Excel. עם זאת, אם התוכן מגיע ממקור אחר, ניתן להעתיק את הטקסט עם הטאבים הכולל את התוכן החדש, לבחור את טווח התאים בטבלת InDesign מעוצבת ולהדביק את הטקסט שהועתק.

הוספת טקסט לטבלה

ניתן להוסיף לתאי הטבלה טקסט, אובייקטים מעוגנים, תגי XML וטבלאות אחרות. גובה השורה בטבלה מתרחב כדי להתאים לשורות טקסט נוספות, אלא אם כן תגדיר גובה שורה קבוע. לא ניתן להוסיף הערות שוליים לטבלאות.

 1. באמצעות הכלי Type , בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הצב את נקודת ההכנסה בתא, והקלד טקסט. הקש Enter או Return כדי ליצור פסקה חדשה באותו תא. הקש Tab כדי לעבור קדימה בין התאים (הקשת Tab בתא האחרון תוסיף שורה חדשה). הקש Shift+‏Tab כדי לעבור אחורה בין התאים.

  • העתק טקסט, הצב את נקודת ההכנסה בתא, ולאחר מכן בחר Edit ‏> ‏Paste.

  • הצב את נקודת ההכנסה בתא שברצונך להוסיף בו טקסט, בחר File ‏> ‏Place ולאחר מכן לחץ פעמיים על קובץ טקסט.

הוספת גרפיקה לטבלה

להוספת גרפיקה לטבלה במסמך עצמאי של InCopy, ודא שאתה נמצא בתצוגת Layout. להוספת גרפיקה לטבלה במסמך מקושר של InDesign, השתמש ב-InDesign כדי להשיג יותר שליטה בשינוי הגודל של מסגרת הטקסט.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הצב את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להוסיף בו גרפיקה, בחר File ‏> ‏Place ולחץ פעמיים על שם הקובץ הגרפי.

  • הצב את נקודת ההכנסה במקום שברצונך להוסיף בו גרפיקה, בחר Object ‏> ‏Anchored Object ‏> ‏Insert וציין הגדרות. בשלב מאוחר יותר תוכל להוסיף גרפיקה לאובייקט המעוגן.

  • העתק גרפיקה או מסגרת, הצב את נקודת ההכנסה ובחר Edit ‏> ‏Paste.

בעת הוספת גרפיקה החורגת מהתא, גובה התא משתנה כדי להתאים לגרפיקה, אך רוחב התא אינו משתנה – ייתכן שהגרפיקה תחרוג מצד ימין של התא. אם לשורה שבה ממוקמת הגרפיקה הוגדר גובה קבוע, גרפיקה הגבוהה מגובה השורה תגרום לתא להיות עודף.

הערה:

כדי להימנע מתא עודף, כדאי למקם את התמונה מחוץ לטבלה, לשנות את גודל התמונה, ולאחר מכן להדביק אותה בתא בטבלה.

הוספת כותרות עליונות ותחתונות לטבלה

בעת יצירת טבלה ארוכה, ייתכן שהטבלה תמלא יותר מעמודה אחת, מסגרת אחת או עמוד אחד. ניתן להשתמש בכותרת עליונה או תחתונה כדי להציג שוב את המידע שבראש או בתחתית הטבלה בכל חלק של הטבלה בהמשך.

ניתן להוסיף שורות כותרת עליונה ותחתונה בעת יצירת הטבלה. ניתן גם להשתמש בתיבת הדו-שיח Table Options להוספת שורות כותרת עליונה ותחתונה, ולשנות את המראה שלהן בטבלה. ניתן להמיר שורות בטבלה לשורות כותרת עליונה או תחתונה.

Header rows repeated once per frame

הערה:

למספור טבלאות ברציפות, כגון Table 1A, ‏Table 1B וכן הלאה, הוסף משתנה לכותרת העליונה או התחתונה של הטבלה. ‏‏(ראה יצירת כתוביות רצות לאיורים ולטבלאות.)

 1. בחר את השורות בראש הטבלה ליצירת שורות כותרת עליונה, או את השורות בתחתית הטבלה ליצירת שורות כותרת תחתונה.
 2. בחר Table ‏> ‏Convert Rows ‏> ‏To Header או To Footer.
 1. הצב את נקודת ההכנסה בטבלה ובחר Table ‏> ‏Table Options ‏> ‏Headers And Footers.
 2. ציין את מספר השורות לכותרת העליונה או התחתונה. ייתכן שייתווספו שורות ריקות בראש או בתחתית הטבלה.
 3. ציין אם המידע בכותרת העליונה או התחתונה יופיע בכל עמודת טקסט (אם מסגרות הטקסט כוללות יותר מעמודה אחת), בכל מסגרת, או רק פעם אחת בעמוד.
 4. בחר Skip First אם אינך רוצה שנתוני הכותרת העליונה יופיעו בשורה הראשונה בטבלה. בחר Skip Last אם אינך רוצה שנתוני הכותרת התחתונה יופיעו בשורה האחרונה בטבלה.

  האפשרות Skip First שימושית במיוחד אם ברצונך לציין שהכותרת העליונה או התחתונה מהווה המשך. לדוגמה, עבור טבלה שמתפרשת על-פני עמודים מרובים, כדאי שטקסט הכותרת העליונה יהיה "Table 2 (Continued)‎". הואיל ואינך רוצה שהמילה (Continued) תופיע בתחילת הטבלה, לחץ על Skip First ופשוט הקלד Table 2 בשורה הראשונה של הטבלה.

 5. לחץ על OK.
 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הצב את נקודת ההכנסה בשורת הכותרת העליונה או התחתונה, ובחר Table ‏> ‏Convert Rows ‏> ‏To Body.

  • בחר Table ‏> ‏Table Options ‏> ‏Headers And Footers, ולאחר מכן ציין מספר שונה של שורות כותרת עליונה או תחתונה.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון