הערה:

You’re viewing help for Photoshop Lightroom Classic (formerly Lightroom CC).
Not your version? View help for Photoshop Lightroom.

Using the Red Eye Correction tool in Adobe Lightroom Classic is a quick and easy way to correct red eye in your photos. Working in much the same way as red eye correction, pet eye correction in Lightroom Classic helps you cure unnatural pet eye colors captured in photos.

Follow along with the images below to learn how to touch up your photographs in just a few clicks.

Lightroom Classic CC red eye and pet eye effects
Lightroom Classic CC Red Eye correction tool
Lightroom Classic CC Adjust the available settings
Lightroom Classic CC red eye and pet eye effects Switch to Develop mode
Lightroom Classic CC Draw a circle over effected eye
Lightroom Classic CC Click Done

Cure red eye and pet eye effects

  1. Switch to the Develop module.

  2. Click the Red Eye Correction tool icon.

    Lightroom Classic CC Red Eye Correction icon
    The Red Eye Correction icon

  3. Click Red Eye or Pet Eye.

  4. Starting at the center, draw a circle over the affected eye.

  5. Adjust the available settings.

  6. Click Done.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת