הערה:

You’re viewing help for Photoshop Lightroom Classic (formerly Lightroom CC).
Not your version? View help for Photoshop Lightroom.

In the Slideshow module, you specify the photo and text layout of the slides in your presentation.

Lightroom Classic CC Slideshow module
The Slideshow module

A. Slide Editor view B. Template preview C. Slideshow templates and Collections D. Playback controls E. Rotate and Add Text tools F. Panels for setting layout and playback options 

The Slideshow module includes the following panels:

Preview

Displays the layout of a template with a thumbnail preview. Moving the pointer over a template name displays that layout in the Preview panel.

Template Browser

Selects or previews the slide layout for photos.

Collections

Displays the collections in the catalog.

Options

Determines how the photos appear in the slide layout and whether they have a border or cast shadow.

Layout

Customizes the page layout by specifying the size of the image cell in the slide template.

Overlays

Specifies the text and other objects that are displayed in the slide with the photo.

Backdrop

Specifies the colors or image behind the photo on each slide.

Titles

Specifies introductory and ending slides for the show.

Playback

Specifies how long each slide is displayed in the presentation, the duration of the transition between slides, whether music plays with the slideshow, and whether the photos appear in random order.

עבודה זו בוצעה ברישיון של Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  הודעות המתפרסמות ב- Twitter™‎ ו- Facebook אינן מכוסות בתנאי Creative Commons.

הצהרות משפטיות   |   מדיניות פרטיות מקוונת