Instalēšanas un palaišanas problēmu novēršana | CS6, CS5.5, CS5

Izmantojat Creative Cloud?

   Vai jums rodas problēmas, aktivizējot vai pārinstalējot vecākas Adobe lietotnes?

Uzziniet, kā tām piekļūt vai tās atkārtoti instalēt.

Kļūdu identificēšana un risinājumu atrašana 

Piezīme.

Kļūdas gadījumā meklējiet šajā dokumentā (Command+F vai Ctrl+F savā pārlūkā) atbilstošos problēmu novēršanas soļus.

Galvenās instalācijas žurnālfaila kļūdas

Žurnāla virkne Kļūdas apraksts Iespējamais risinājums
Izejas kods: 11 - Darbojas cita instance; vienlaikus var darboties tikai viena instance Jau darbojas cita instalēšanas programmas instance. Aizveriet otru instalēšanas programmas instanci un mēģiniet vēlreiz, vai atļaujiet citām instalēšanas programmas instancēm pabeigt darbu un mēģiniet vēlreiz.
Izejas kods: 14 – Neizdevās, jo nav pietiekamu tiesību  Uzsākot instalēšanu, nav konstatētas administratora tiesības. Skatīt sadaļu Instalācijas žurnālfaila kļūda "Neizdevās, jo nav pietiekamu tiesību" | Creative Suite 5, CS5.5.
Izejas kods: 15 - Neizdevās mediju datu bāzes sinhronizēšana Mediju datu bāzes sinhronizācija neizdevās. Atkārtojiet instalēšanu. Ja kļūda atkārtojas, palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool un noņemiet visus produktus. Informāciju skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai
Izejas kods: 16 - Neizdevās ielādēt izvietošanas failu: Nevar ielādēt pagaidu izvietošanas failu. Atkārtojiet instalēšanu.
Izejas kods: 19 - Lietderīgos datus nevar instalēt atkarīgas darbības kļūmes dēļ; Aizveriet konfliktējošos procesus Skatiet sadaļu Instalācijas žurnālfaila kļūda "Izejas kods: 19" | Creative Suite 5, CS5.5.
Izejas kods: 20 - Instalācijas avota ceļš nepastāv Instalācijas avota faili iztrūkst. Veiciet atkārtotu failu atarhivēšanu vai instalācijas programmas satura kopēšanu.
Izejas kods: 21 - Instalētā RIBS versija neatbalsta versiju Instalēšanas programmas komponentu versijas numurs ir jaunāks par instalēšanas programmā paredzēto. Veiciet atkārtotu failu atarhivēšanu vai instalācijas programmas satura kopēšanu.
Izejas kods: 22 - INSTALLDIR pārbaude neizdevās Nevar piekļūt instalācijas atrašanās vietai. Pārbaudiet, vai jums ir pilna piekļuve instalēšanas atrašanās vietai vai izvēlieties citu atrašanās vietu.
Izejas kods: 25 - Instalācijas programma pārsniedz MAX_PATH ierobežojumu Failu instalācijas ceļš pārsniedz failu sistēmas ierobežojumu. Pārvietojiet instalācijas programmu uz citu instalācijas ceļu ar mazāk rakstzīmēm vai izvēlieties īsāku atrašanās vietu.
Izejas kods: 26 - Jāmaina datu nesējs, lai turpinātu instalēšanu; nevar turpināt Instalēšanas turpināšanai nepieciešams cits disks. Skatiet sadaļu Kļūdas kods 26: "Jāmaina datu nesējs, lai turpinātu instalēšanu; nevar turpināt".
Izejas kods: 27 - Mērķa vietā atrasti kodēti faili Sistēmai, kas darbojas Sassafras kodētā vidē ir pievienots nepielāgots ielāps. Sazinieties ar vietējo sistēmas administratoru, lai iegūtu pielāgoto ielāpu.
Izejas kods: 28 - Pamatprodukts nav instalēts Kamēr nav instalēts pamatprodukts, uz datora nevar instalēt ielāpu. Skatiet Kļūdu "Pamatprodukts nav instalēts" | Atjauninājumu instalēšana | CS5.
Izejas kods: 29 - Pamatprodukts ir pārvietots Pamatprodukts ir pārvietots. Palaidiet produktu, tad mēģiniet atkārtoti instalēt ielāpu.

Izejas kods: 30 – Instalēšana pabeigta ar kļūdām, jo diskā ir maz brīvas vietas

Izejas kods: 31 – Instalēšana neizdevās, jo diskā ir maz brīvas vietas

Diskā nepietiek brīvas vietas instalēšanas pabeigšanai.  Skatiet sadaļu Izejas kods 30 un izejas kods 31 "nepietiek vietas uz diska", kļūdas.
Izejas kods: 32 - Ielāps jau tiek lietots Ielāps jau ir instalēts. Skatiet sadaļu Kļūda “Pamatprodukts nav instalēts” | Atjauninājuma instalēšana | CS5.

DR010 Reģistra atslēgas izveidošana neizdevās - palaist 64 bitu:<is64Bit> sakne:<root> loma:<role> atļaujas:<permissions> atslēga:<key>. Kļūda:<error>

DR011 Reģistra atslēgas dzēšana - kļūme. Kļūda <error>

DR012 Radās kļūda: <error code>

DR013 Reģistra vērtības dzēšana - kļūme. Kļūda: <error>

DF001 Nevar iegūt atļaujas ceļam "<filepath>"

Reģistra vērtības dzēšana - kļūme. Kļūda: <error>

DF002 Nevar iestatīt atļaujas ceļam "<filepath>"

DF002 Nevar atjaunot īpašnieku <uid> un grupu <gid> ceļam <filepath>

DR014 Atslēgas atvēršana - kļūme. Atslēga: <key> Kļūda: <error code>

Nevar modificēt reģistra atslēgu.

Skatiet sadaļu Instalācijas žurnālfaila kļūda, reģistra atslēgas kļūme | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DF001 Nevar saglabāt īpašnieku un grupu ceļam <filepath>

DF004 Nevar iestatīt īpašnieku un grupu ceļam <filepath> uz <uid> un <gid>

 

DF001 Nevar iegūt atļaujas ceļam <path>

DF003 Nevar saglabāt īpašnieku un grupu ceļam <path>

DF037 Nevar izdzēst direktoriju <path>

DF002 Nevar iestatīt atļaujas ceļam "<filepath>" uz <mode>

DF002 Nevar atjaunot atļaujas ceļam "<filepath>" uz <mode>

DF027 Nevar nokopēt failu no "<source>" uz "<destination>"

Nevar modificēt failu vai mapi. Skatiet sadaļu Iziešanas koda 6 vai iziešanas koda 7 instalācijas kļūdas | CS

DF016 Nevar atkārtoti izveidot direktoriju <path> ar režīmu <mode> 

Creative Suite instalēšanas programma nevar atkārtoti izveidot direktoriju. Pārbaudiet atļaujas atrašanās vietai un vai diskā ir pietiekami daudz brīvas vietas.
DF019 Nevar atrast failu, kam jālieto ielāps. Pārinstalējiet produktu un pēc tam atkārtoti instalējiet ielāpu Fails, kam paredzēts Ielāps, nepastāv. Atkārtota programmas instalēšana var novērst šo problēmu.  
Nepieciešama diska nomaiņa, lietotājs tiek lūgts nomainīt disku <volume name> <volume path> Ir uzstādīts disks ar tādu pašu nosaukumu, bet trūkst nepieciešamie instalācijas faili. Izejiet no DMG un uzstādiet instalēšanas programmu vēlreiz.
DF027 Nevar kopēt failu no <source> uz <destination> Failu kopēšanas darbība neizdevās.  Pārbaudiet vai avota fails pastāv. Pārbaudiet atļaujas atrašanās vietai un vai diskā ir pietiekami daudz brīvas vietas.
DS001 Neizdevās uzstādīt diska attēlu ceļā <path to disc>. Pārbaudiet, vai diska attēls nav bojāts. Creative Suite instalēšanas programma nevar diskā atrast programmatūru. Vēlreiz ievietojiet vai uzstādiet disku.
DF027 Lietderīgo datu ielāde kešatmiņā - neizdevās Creative Suite instalēšanas programma nevar ielādēt komponentu kešatmiņā. Aizveriet visus konfliktējošos procesus un mēģiniet instalēt vēlreiz.
Nepieciešama diska nomaiņa, lietotājs tiek lūgts nomainīt disku <volume name> <volume path> Daži faili tiek glabāti SMB kopīgošanā. Pārvietojiet failus uz AFP kopīgošanā vai uzlieciet DMG SMB kopīgošanai.
Kļūda, iestatot aizņemts noildzi Nevar atvērt datu bāzes sesiju. Aizveriet jebkādu esošu instalāciju un mēģiniet instalēt vēlreiz.
Nezināms atkarības tips. Nezināms atkarības tips. Palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool, lai noņemtu visus produktus. Informāciju skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
Mēģinājums iestatīt atkarīgas darbības rezultātu lietderīgajiem datiem, kam tas nav nepieciešams Neizdevās lietderīgo datu darbības rezultāta iestatīšana, balstoties uz tā saistībām. Palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool, lai noņemtu visus produktus. Informāciju skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
DW028 Nevar atvērt darbību rindu Lietderīgo datu darbību rindu nevarēja veiksmīgi inicializēt. Palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool, lai noņemtu visus produktus. Informāciju skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
DW041 INSTALLDIR satur nederīgas rakstzīmes Instalācijas direktorijs satur nederīgas rakstzīmes. Izvēlieties citu instalēšanas direktoriju.
DW041 INSTALLDIR neapraksta pilnu ceļu Instalācijas ceļš ir nepilnīgs. Izvēlieties citu instalēšanas direktoriju.
DW062 Nevar atrast mapi marķierim <token> Nevar attiecināt direktorija marķieri tā faktiskajam ceļam. Aizveriet visus konfliktējošos procesus un mēģiniet instalēt vēlreiz.
DS005 Nederīga INSTALLDIR <installdir> Instalēšanas programmai ir grūtības iegūt instalācijas ceļa informāciju. Izvēlieties citu instalēšanas direktoriju.
DF016 Nevar izveidot direktoriju ceļā <path> datu atarhivēšanai. Kļūda: <error> Nevar izveidot direktoriju. Pārbaudiet atļaujas atrašanās vietai un vai diskā ir pietiekami daudz brīvas vietas. Pārliecinieties, ka esat pieteicies kā lietotājs administrators.
DW020 Atlasītajos lietderīgajos datos tika atrasti konflikti. Instalēšanas apturēšana. Pastāv konflikti starp instalēšanas komponentiem. Atinstalēt pirmsizlaides versijas un sāciet instalēšanu vēlreiz. Ja tas neatrisina problēmu, palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool un noņemiet visus produktus. Informāciju skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
DS003 Nevar izveidot atarhivētos datus ceļā <path> no zip faila <zip file name> Atarhivēšanas darbība neizdevās. Iespējams, radās problēmas ar direktorija atļauju vai brīvo vietu diskā. Skatiet sadaļu Kļūda "KRITISKA KĻŪDA: nevar izveidot atarhivētos datus..." | Instalācijas programmas žurnālfails | CS5, CS5.5.
DF012 Instalācijas avota ceļš nepastāv: <path> Instalācijas faili ir bojāti. Veiciet atkārtotu failu atarhivēšanu vai instalācijas programmas satura kopēšanu.
DF027 Nevar kopēt failu no <source> uz <destination> Failu kopēšanas darbība neizdevās. Pārbaudiet vai avota fails pastāv.  Pārbaudiet atļaujas atrašanās vietai un vai diskā ir pietiekami daudz brīvas vietas.
DF012 Atinstalētais ceļš nav atrasts Instalācijas faili ir bojāti. Veiciet atkārtotu failu atarhivēšanu vai instalācijas programmas satura kopēšanu.
DF027 Nevar kopēt veidnes datu bāzes failu no <path> uz <path> Instalēšanas programma nevarēja iestatīt FILE_ATTRIBUTE_NORMAL failam norādītajā faila ceļā. Izvēlieties citu instalēšanas direktoriju.
DF055 Versija tika pieprasīta divos dažādu tipu dažādos failos Instalēšanas programmai bija nepareizi parametri. Atkārtojiet instalēšanu. Ja kļūda atkārtojas, palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool un noņemiet visus produktus. Informāciju skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai
DS014 Nederīgas sniegtās parametru vērtības Instalēšanas programmai tika norādīti nederīgi parametri. Atkārtojiet instalēšanu. Ja kļūda atkārtojas, palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool un noņemiet visus produktus. Informāciju skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai
DB001 Nevar atvērt datu bāzes failu. <file path> Nevar atvērt instalācijas datu bāzes failu. Veiciet atkārtotu failu atarhivēšanu vai instalācijas programmas satura kopēšanu.
DB001 Datu bāzes fails <file> nepastāv. Instalācijas datu bāzes fails nav atrodams. Veiciet atkārtotu failu atarhivēšanu vai instalācijas programmas satura kopēšanu.
DW013 Lietderīgo datu darbība neizdevās izņēmuma <exception> dēļ Izņēmuma dēļ neizdevās instalēšanas darbība. Atkārtojiet instalēšanu. Ja kļūda atkārtojas, palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool un noņemiet visus produktus. Informāciju skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
DW013 Lietderīgo datu darbība neizdevās, jo radās nezināms izņēmums. Lietderīgo datu darbības laikā radās izņēmums. Atkārtojiet instalēšanu. Ja kļūda atkārtojas, palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool un noņemiet visus produktus. Informāciju skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
DW041 Ceļš <path> pārsniedz maksimālo ierobežojumu Ceļš direktorijā INSTALLDIR ir pārsniedzis MAX_PATH operētājsistēmā Win un PATH_MAX operētājsistēmā OSX. Atkārtojiet instalēšanu. Atlasiet citu instalācijas vietu ar īsāku ceļu.
DF008 Nevar nolasīt symlink mērķi avota failam <filepath> Lietderīgo datu instalēšana neizdevās. Palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool, lai noņemtu visus produktus. Norādes skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
DB001 Nevar atvērt datu bāzes failu <filename> Nevar atvērt datu bāzes failu. Veiciet atkārtotu failu atarhivēšanu vai instalācijas programmas satura kopēšanu.
DF008 Nevar nolasīt symlink mērķi avota failam <filepath> Nevar izgūt mērķa informāciju no symlink faila. Veiciet atkārtotu failu atarhivēšanu vai instalācijas programmas satura kopēšanu.
DF014 Nevar izveidot symlink uz <destinationpath> Symlink izveide mērķa ceļā neizdevās. Atkārtojiet instalēšanu. Izvēlieties citu instalēšanas vietu.
DW036 Lietderīgos datus <AdobeCode> nevar instalēt atkarīgas darbības kļūmes dēļ; Darbojas process, kas neļauj instalēt komponentu. Skatiet sadaļu Instalācijas žurnālfaila kļūda "Izejas kods: 19" | Creative Suite 5, CS5.5.
DF015 Nevar izdzēst izveidoto symlink no <path> Symlink dzēšana ceļā neizdevās. Atkārtojiet instalēšanu. Ja kļūda atkārtojas, palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool un noņemiet produktus. Skatiet sadaļu Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
DF052 Nevar atvērt failu Nevar iegūt derīgu apstrādi vajadzīgajam failam. Pārbaudiet, vai fails eksistē, un mēģiniet instalēt vēlreiz.
DF034 SetFileTime neizdevās ar kļūdu:<error> Faila apstrāde tika veiksmīgi atvērta, tomēr SetFileTime API neizdevās. Mēģiniet instalēt vēlreiz.
Nevar izdzēst failu kopiju no "<filepath>" Veicot faila kopēšanas komandas atsaukšanu, neizdevās faila dzēšanas darbība. Atkārtojiet instalēšanu. Ja kļūda atkārtojas, palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool un noņemiet visus produktus. Informāciju skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
Mērķa ceļš pastāv šeit <path> failam <file> Mērķa ceļš pastāv Noņemiet failu, kas norādīts kļūdā, un mēģiniet instalēt vēlreiz.
DF012 Nevar atrast failu Instalēšanas programma nevar atrast failu Mēģiniet instalēt vēlreiz.
Sniegtas nederīgas parametru vērtības Sniegtas nederīgas parametru vērtības Mēģiniet instalēt vēlreiz.
Versija tika pieprasīta divos dažādu tipu dažādos failos Nav paredzams, ka notiek ar produkta GM versiju. Atkārtojiet instalēšanu. Ja kļūda atkārtojas, palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool un noņemiet visus produktus. Informāciju skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
DW048 Lietderīgajiem datiem <payload code> diskdzinī <drive> nepieciešamā brīvā vieta <space> ir lielāka par esošo brīvo vietu <space> Instalēšanas veikšanai nepietiek vietas diskā. Atbrīvojiet diska vietu instalācijas diskā un sistēmas diskā un mēģiniet instalēt vēlreiz.
DW041 INSTALLDIR apjoms <volume> nepastāv. Nederīgs instalācijas direktorijs Izvēlieties citu instalēšanas vietu un mēģiniet instalēt vēlreiz.
DW054 InstallFile komanda lauž kodējumu Lietotāja datorā ielāps mēģina atjaunināt Sassafras kodētu failu. Tiek instalēts pielāgots ielāps. Lai saņemtu palīdzību, pārbaudiet ar sistēmas administratoru.
DW054 PatchFile komanda lauž kodējumu Lietotāja datorā ielāps mēģina atjaunināt Sassafras kodētu failu. Tiek instalēts pielāgots ielāps. Lai saņemtu palīdzību, pārbaudiet ar sistēmas administratoru.
DF016 Nevar izveidot direktoriju @<path> Instalēšanas programma nevar izveidot direktoriju Pārbaudiet, vai jums ir pilna piekļuve instalēšanas atrašanās vietai vai izvēlieties citu atrašanās vietu.
DF014 Nevar izveidot symlink uz <path> Instalēšanas programma nevar izveidot symlink Pārbaudiet, vai jums ir pilna piekļuve instalēšanas atrašanās vietai vai izvēlieties citu atrašanās vietu.
DW028 Nezināms atkarības tips Creative Suite instalēšanas programma nevar atpazīt atkarības tipu. Palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool, lai noņemtu visus produktus. Norādes skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
DF008 Nevar nolasīt symlink mērķi avota failam <path> Instalēšanas programma nevar nolasīt symlink Mēģiniet instalēt vēlreiz.
DF027 Nevar kopēt failu no <srcpath> uz <dstpa> Failu kopēšanas darbība neizdevās. Pārbaudiet, vai jums ir pilna piekļuve instalēšanas atrašanās vietai vai izvēlieties citu atrašanās vietu.
DS011 Lietderīgo datu ceļš nepastāv, un nav norādīts datu nesēja ieraksts. Instalēšanas programma nevar atrast lietderīgo datu ceļu datu nesējā. Veiciet atkārtotu failu atarhivēšanu vai instalācijas programmas satura kopēšanu.
DS011 Nav sniegta datu nesēja informācija noņemamā avota atrašanās vietai Nav sniegta datu nesēja informācija noņemamā avota atrašanās vietai Veiciet atkārtotu failu atarhivēšanu vai instalācijas programmas satura kopēšanu.
DW037 Uzstādīšanas programma jau darbojas. Jau darbojas cita instance vai uzstādīšanas programma. Aizveriet visas instalēšanas un mēģiniet instalēt vēlreiz.
DB003 SQlite solis Nevar turpināt, izmantojot SQLite vaicājumu. Aizveriet visas instalēšanas un mēģiniet instalēt vēlreiz.
DB004 SQlite pabeigta SQL API neizdevās.   Palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool, lai noņemtu visus produktus. Norādes skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
DB005 SQlite sagatavošana SQLite atskaiti nevar sagatavot. Aizveriet visas instalēšanas un mēģiniet instalēt vēlreiz.
DW038 Pašreizējam lietotājam nav pietiekama drošības pieeja, lai instalētu šo programmatūru. Pašreizējam lietotājam nav pietiekama drošības pieeja, lai instalētu šo programmatūru. Piesakieties kā lietotājs ar administratora tiesībām un mēģiniet veikt instalēšanu vēlreiz.
DW041 Nederīga INSTALLDIR - <exception> Izvēlētā instalācijas direktorija nav derīga Izvēlieties citu instalēšanas direktoriju.
DF003 Nevar saglabāt īpašnieku un grupu ceļam <filepath> Administratora lietotājam nav nepieciešamo atļauju, lai atjauninātu īpašnieku/grupu norādītajam failam. Pārbaudiet, vai jums ir pilna piekļuve instalēšanas atrašanās vietai vai izvēlieties citu atrašanās vietu.
DF004 Nevar iestatīt īpašnieku un grupu ceļam <filepath> uz <uid> un <gid> Administratora lietotājam nav nepieciešamo atļauju, lai atjauninātu īpašnieku/grupu norādītajam failam. Pārbaudiet, vai jums ir pilna piekļuve instalēšanas atrašanās vietai vai izvēlieties citu atrašanās vietu.
DF005 Nevar atjaunot īpašnieku <uid> un grupu <gid> ceļam <filepath> Administratora lietotājam nav nepieciešamo atļauju, lai atjauninātu īpašnieku/grupu norādītajam failam. Pārbaudiet, vai jums ir pilna piekļuve instalēšanas atrašanās vietai vai izvēlieties citu atrašanās vietu.
DB002 Kļūda, iestatot aizņemts noildzi Nevar atvērt datu bāzes faila sesiju. Aizveriet visas pārējās instalēšanas instances un mēģiniet vēlreiz.
DF006 SymLink ceļš jau pastāv šeit: <path> Instalēšanas programma ir noteikusi, ka symLink ceļš pastāv Izdzēsiet symlink minētajā ceļā un mēģiniet instalēt vēlreiz.
DF017 Nevar izveidot Mac aizstājvārdu ceļā <path>, atsaucoties uz <target> Instalēšanas programma nevar izveidot Mac aizstājvārdu Pārbaudiet, vai jums ir pilna piekļuve instalēšanas atrašanās vietai vai izvēlieties citu atrašanās vietu.
DF016 Nevar atkārtoti izveidot direktoriju ceļā <path> ar režīmu <mode> Instalēšanas programma nevar atkārtoti izveidot direktoriju. Pārbaudiet, vai jums ir pilna piekļuve instalēšanas atrašanās vietai vai izvēlieties citu atrašanās vietu.
Neizdevās uzstādītu diska attēlu ceļā <path to the DMG>. Pārbaudiet, vai diska attēls nav bojāts. Instalēšanas programma nevar atrast disku/datu nesēju. Uzstādiet DMG vēlreiz. Ja kļūda atkārtojas, vēlreiz lejupielādējiet DMG.
Nevar nokopēt failu no <destination> uz <source> Failu kopēšanas darbība neizdevās. Pārbaudiet vai avota fails pastāv. Pārbaudiet, vai jums ir pilna piekļuve instalēšanas atrašanās vietai vai izvēlieties citu atrašanās vietu.
Lietderīgo datu ielāde kešatmiņā - neizdevās Lietderīgo datu ielāde kešatmiņā neizdevās. Aizveriet visas lietojumprogrammas un mēģiniet instalēt vēlreiz.
Nevar atrast mapi marķierim <token> Nevar savietot marķiera direktoriju ar tam atbilstošu faktisko ceļu. Pieprasiet mazumtirdzniecības programmas. Instalēšana veikta ar Beta programmatūru.
Nevar izveidot direktoriju ceļā <path> datu atarhivēšanai. Kļūda: <error> Direktorija izveidošana ceļā neizdevās. Datus nevarēja atarhivēt. 'error' ir kļūdas kods, ko atgrieza GetLastError() Pārbaudiet, vai jums ir pilna piekļuve instalēšanas atrašanās vietai vai izvēlieties citu atrašanās vietu.
Komanda <command> neizdevās. Norādītā komanda neizdevās. Restartējiet datoru un mēģiniet vēlreiz.
DB009 CreateUninstallDataBase: Nevar ievietot rekvizītā <name>=<value> Ievietošanas komanda neizdevās atinstalējot datu bāzi. Atbrīvojiet vietu diskā un mēģiniet instalēšanu vēlreiz.
DW063 Kļūda, izpildot komandu <command> Komandu nevar izpildīt. Pārbaudiet, vai jums ir pilna piekļuve instalēšanas atrašanās vietai vai izvēlieties citu atrašanās vietu.
DB001 Nevar atvērt datu bāzes failu <databasefilename>, lai lasītu rekvizītu <propertyname> Instalācijas programmas datu bāze ir bojāta. Atinstalējiet visus produktus un mēģiniet instalēt vēlreiz.
DS005 INSTALLDIR rekvizīts ir obligāts Nosacījumu tabula nav pareiza. Veiciet atkārtotu failu atarhivēšanu vai instalācijas programmas satura kopēšanu.
DB008 Nevar iegūt ierakstus no datu tabulas Datu tabula nav piemērotā stāvoklī. Veiciet atkārtotu failu atarhivēšanu vai instalācijas programmas satura kopēšanu.
DW015 Mēģinājums iestatīt atkarīgas darbības rezultātu lietderīgajiem datiem, kam tas nav nepieciešams Creative Suite instalēšanas programma mēģina veikt nederīgu darbību. Palaidiet rīku Creative Cloud Cleaner Tool, lai noņemtu visus produktus. Norādes skatiet sadaļā Creative Cloud Cleaner Tool izmantošana instalēšanas problēmu risināšanai.
DF027 Neizdevās kopēt failu no <source> uz <destination> Faila kopēšanas darbība no avota uz mērķi neizdevās. Atbrīvojiet vietu diskā un mēģiniet instalēšanu vēlreiz.

amt3.log kļūda

Žurnāla virkne Kļūdas apraksts Iespējamais risinājums
AMT: KĻŪDA: Produktam trūkst SIF un tas nav pasīvi aktivizēts Application.sif nav. Pārinstalējiet produktu.
AMT: KĻŪDA: ALM neizdevās inicializēt un nolasīt no uzticamā krātuves, tādēļ nav licences SLConfig.xml trūkst/bojāts. Pārinstalējiet produktu.
AMT: KĻŪDA: Konfigurācijas fails Produktam trūkst application.xml fails. Vai trūkst jebkas no šīs mapes atrašanās vietā, kur tika instalēts produkts: AMT juridiskā mape. Pārinstalējiet produktu.
PCDService: Vadošais PCD nepastāv. Vadošais pcd.database fails nav atrodams. Pārinstalējiet produktu.
AMT: KĻŪDA: Programma nav instalēta, taču pieprasa instalēšanu Lietojumprogramma netika instalēta (vai instalēšana nebija veiksmīga). Piegādes programmas parasti pieprasa instalēšanu. Pārinstalējiet produktu.
AMT: KĻŪDA: Kešatmiņas PCD nav ierakstāms, tādēļ notiek iziešana.

Instalēšanas programma nevar nolasīt kešatmiņas PCD (cache.database), iespējams, ka SQLLite žurnalēšanas fails to liedz. Šī kļūme var rasties, ja adobe_caps.dll/framework nav atrodams vietā, kur produkts tika instalēts. Dažkārt šī kļūda nozīmē, ka kešatmiņas PCD nav ierakstīšanas atļaujas. Šajā gadījumā produktu nevar palaist.

1. Pārbaudiet atļaujas Adobe koplietojamai mapei.

  • Windows 32 bitu: \Program Files\Common Files\Adobe
  • Windows 64 bitu: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Dzēst visus .journal failus, kas atrasti Adobe PCD mapē.

KĻŪDA: Kešatmiņas PCD darbības kļūme; darbība pārtraukta!

WeInstaller nevar nolasīt kešatmiņas PCD (cache.database), iespējams, ka SQLLite žurnalēšanas fails to liedz. Šī kļūme var rasties, ja adobe_caps.dll/framework nav atrodams vietā, kur produkts tika instalēts.

Šī kļūda var arī nozīmēt, ka kešatmiņas PCD nav ierakstīšanas atļaujas. Šajā gadījumā produktu nevar palaist.

1. Pārbaudiet atļaujas Adobe koplietojamai mapei.

  • Windows 32 bitu: \Program Files\Common Files\Adobe,
  • Windows 64 bitu: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe
  • Mac OS X: /Library/Application Support/Adobe/

2. Dzēst visus .journal failus, kas atrasti Adobe PCD mapē.

Licences krātuves piekļuves kļūme: Licenču krātuve neatļauj ierakstīšanu (213:11) Licencēšanas failiem ir nepareizas atļaujas. Skatiet sadaļu Kļūda "Licences krātuve neatļauj rakstīšanu" | Instalācijas žurnālfails | CS5, CS5.5.

 

Neizdevās atvērt galveno PCD.

AMT: Kļūda: Kešatmiņas PCD nav ierakstāms, tādēļ notiek iziešana. (Kļūda = 16)

Galvenās datu bāzes fails nav pieejams. Skatiet sadaļu Instalācijas žurnālfaila kļūda "Neizdevās atvērt galveno PCD" vai "Kešatmiņas PCD nav rakstāms" | Creative Suite 5, CS5.5.
Neizdodas atrast AMTErrnoServiceALMErrno Pakalpojumu ielādētājs nevar ielādēt funkciju kļūda: Šī kļūda nozīmē, ka pakalpojumu ielādētājs mēģinājāt ielādēt funkciju no .dll/framework un tas neizdevās. To var izraisīt trūkstošs vai bojāts amtservices.dll/framework fails. Pārinstalējiet produktu.
Neizdodas atrast AMTErrnoServiceErrno Pakalpojumu ielādētājs nevar ielādēt funkciju kļūda: Šī kļūda nozīmē, ka pakalpojumu ielādētājs mēģinājāt ielādēt funkciju no .dll/framework un tas neizdevās. To var izraisīt trūkstošs vai bojāts amtservices.dll/framework fails. Pārinstalējiet produktu.
Pārbaudiet licenci laikā pirms Chrome Nevar piekļūt lietotāja informācijai. Apmeklēt Adobe palīdzības centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
neizdodas atrast C_AMTConfigurationServiceCreate Pakalpojumu ielādētājs nevar ielādēt funkciju kļūda: Šī kļūda nozīmē, ka pakalpojumu ielādētājs mēģinājāt ielādēt funkciju no .dll/framework un tas neizdevās. To var izraisīt trūkstošs vai bojāts amtservices.dll/framework fails. Pārinstalējiet produktu.

oobelib.log

Žurnāla virkne Kļūdas apraksts Iespējamais risinājums
FlexiSrz: Neizdevās apstiprināt sērijas numuru (karodziņš = 0x00) Ievadītais sērijas numurs nesaņem apstiprinājumu Skatiet sadaļu Kļūda "Sērijas numurs nav derīgs šim produktam" | Creative Suite.
FlexiSrz: Neizdevās apstiprināt sērijas numuru (karodziņš = 0x01) Ievadītais sērijas numurs nesaņem apstiprinājumu Skatiet sadaļu Kļūda "Sērijas numurs nav derīgs šim produktam" | Creative Suite.
FlexiSrz: Neizdevās apstiprināt sērijas numuru (karodziņš = 0x02) Ievadītais sērijas numurs nesaņem apstiprinājumu Skatiet sadaļu Kļūda "Sērijas numurs nav derīgs šim produktam" | Creative Suite.
FlexiSrz: Neizdevās apstiprināt sērijas numuru (karodziņš = 0x04) Ievadītais sērijas numurs nesaņem apstiprinājumu Skatiet sadaļu Kļūda "Sērijas numurs nav derīgs šim produktam" | Creative Suite.
FlexiSrz: Neizdevās apstiprināt sērijas numuru (karodziņš = 0x08) Ievadītais sērijas numurs nesaņem apstiprinājumu Skatiet sadaļu Kļūda "Sērijas numurs nav derīgs šim produktam" | Creative Suite.
FlexiSrz: Neizdevās apstiprināt sērijas numuru (karodziņš = 0x10) Ievadītais sērijas numurs nesaņem apstiprinājumu Skatiet sadaļu Kļūda "Sērijas numurs nav derīgs šim produktam" | Creative Suite.
FlexiSrz: Neizdevās apstiprināt sērijas numuru (karodziņš = 0x20) Ievadītais sērijas numurs nesaņem apstiprinājumu Palaidiet lietojumprogrammu un, ja iespējams, veiciet valodas izvēles maiņu, vai pārinstalējiet, izmantojot sērijas numuru.
FlexiSrz: Neizdevās apstiprināt sērijas numuru (karodziņš = 0x40) Ievadītais sērijas numurs nesaņem apstiprinājumu Skatiet sadaļu Kļūda "Sērijas numurs nav derīgs šim produktam" | Creative Suite.
FlexiSrz: Neizdevās apstiprināt sērijas numuru (karodziņš = 0x80) Ievadītais sērijas numurs nesaņem apstiprinājumu Skatiet sadaļu Kļūda "Sērijas numurs nav derīgs šim produktam" | Creative Suite.
FlexiSrz: Neizdevās apstiprināt sērijas numuru (karodziņš = 0x100) Ievadītais sērijas numurs nesaņem apstiprinājumu Skatiet sadaļu Kļūda "Sērijas numurs nav derīgs šim produktam" | Creative Suite.
FlexiSrz: Neizdevās apstiprināt sērijas numuru (karodziņš = 0x200) Ievadītais sērijas numurs nesaņem apstiprinājumu Skatiet sadaļu Kļūda "Sērijas numurs nav derīgs šim produktam" | Creative Suite.
OOBELib SIF fails nepastāv application.sif fails nav atrasts Pārinstalējiet CS5 produktu.
Lietotājs ievadījis to pašu sērijas numuru laikā Pārāk liela darbplūsma Ja lietotājs ievada to pašu sērijas numuru atteikuma ekrānā, tas netiek pieņemts. Skatiet sadaļu Kļūda "Sērijas numurs nav derīgs šim produktam" | Creative Suite.

aul.log kļūdas

Žurnāla virkne

Kļūdas apraksts

Iespējamais risinājums

AUL: noteikts sintaktiski pareizs produkta sērijas numurs

Lietotāja datorā nepastāv sērijas numuri, kam atļauti atjauninājumi.

netiek parādīts aul.xml konfigurācijas faila ierakstos id jaunināšanai

Lietotāja datorā nepastāv sērijas numuri, kam atļauti atjauninājumi.

 PDApp.log kļūdas

Žurnāla virkne Kļūdas apraksts Iespējamais risinājums
[KĻŪDA] UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates komandas kļūda. Instalēšanas programma jau tiek lietota... Darbojas vēl kāda atjaunošanas programmas instance. Mēģiniet vēlreiz vēlāk. Aizveriet visas atjaunināšanas programmas instances un mēģiniet vēlreiz.
[KĻŪDA] UWANative — atjauninājumu instalēšana parādīja statusCode:44 errorCode:14 Autorizēt ar administratora pierakstīšanās datiem, lai turpinātu. Piesakieties kā lietotājs ar administratora tiesībām.
[KĻŪDA] UWANative - kļūda radās, inicializējot atjaunināšanas programmu. Kļūdas kods: 23 Atjauninājumi ir atspējoti. Uzstādīšanas laikā atjaunināšanas programma ir atspējota Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar sistēmas administratoru.
[KĻŪDA] UWA.HostMessageHandler DownloadUpdates komandas kļūda. Instalēšanas programma jau tiek lietota. Jau izmantojat Adobe Application Manager. Aizveriet visas Adobe Application Manager instances, lai turpinātu ar šo lietojumprogrammu. Aizveriet visas atjaunināšanas programmas instances un mēģiniet vēlreiz.
[KĻŪDA] UWANative - lejupielādējot atjauninājumus, tika parādīts statusCode:43, errorCode:201 Radās šī atjauninājuma lejupielādes kļūda. Nodrošiniet rakstīšanas atļauju un mēģiniet vēlreiz. Pārliecinieties, ka jums ir pilnīga kontrole pār jūsu pagaidu mapi.
[KĻŪDA] UWANative - lejupielādējot atjauninājumus, tika parādīts statusCode:43, errorCode:202 Ir problēma, lejupielādējot atjauninājumus atrašanās vietā, kas norādīta preferencēs. Mainiet ceļu un turpiniet. Lejupielādējiet atjauninājumu no Adobe.com un instalējiet to.
[KĻŪDA] UWANative - lejupielādējot atjauninājumus, tika parādīts statusCode:43, errorCode:203 Jūsu izvēlēto atjauninājumu apjoms pārsniedz cietajā diskā pieejamo vietu. Atbrīvojiet pietiekošu vietu atmiņā un noklikšķiniet uz Turpināt. Lai instalētu, cietajā diskā ir nepieciešama papildu brīvā vieta.
[KĻŪDA] UWANative - lejupielādējot atjauninājumus, tika parādīts statusCode:43, errorCode:204 Radās šī atjauninājuma lejupielādes kļūda. Beigt un mēģiniet vēlreiz vēlāk. Mēģiniet lejupielādēt vēlreiz vai lejupielādējiet atjauninājumu no Adobe.com.
[KĻŪDA] UWANative - lejupielādējot atjauninājumus, tika parādīts statusCode:43, errorCode:205 Radās šī atjauninājuma lejupielādes kļūda. Beigt un mēģiniet vēlreiz vēlāk. Sazinieties ar Adobe atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību.
[KĻŪDA] UWANative - lejupielādējot atjauninājumus, tika parādīts statusCode:43, errorCode:206 Lejupielādes laikā radusies kāda kļūda. Mēģiniet vēlreiz vēlāk. Mēģiniet lejupielādēt vēlreiz vai lejupielādējiet atjauninājumu no Adobe.com.
[KĻŪDA] UWANative - lejupielādējot atjauninājumus, tika parādīts statusCode:43, errorCode:207 Radās šī atjauninājuma lejupielādes kļūda. Beigt un mēģiniet vēlreiz vēlāk. Pārbaudiet, vai ugunsmūris neizmaina lejupielādēto saturu. Savādāk lietotājs var apmeklēt Adobe.com,lejupielādēt un instalēt atjauninājumus manuāli.
[KĻŪDA] UWANative - atjauninājumu instalēšana parādīja statusCode:44 errorCode:210 Radās šī atjauninājuma instalēšanas kļūda. Beigt un mēģiniet vēlreiz vēlāk. Lejupielādējiet atjauninājumu no Adobe.com un instalējiet to.
[KĻŪDA] UWANative - pārbaudot atjauninājumus, tika parādīts statusCode:41, errorCode:212 Atjauninājumu serveris neatbild. Serveris īslaicīgi ir atslēgts, vai arī interneta, vai ugunsmūra iestatījumi ir nepareizi. Mēģiniet vēlreiz vēlāk. Ugunsmūris vai starpniekserveris, iespējams, bloķē piekļuvi atjauninājumiem. Lejupielādēt atjauninājumus no Adobe.com, līdz problēma ir novērsta.
[KĻŪDA] UWANative - pārbaudot atjauninājumus, tika parādīts statusCode:41, errorCode:213 Atjauninājumu serveris neatbild. Serveris īslaicīgi ir atslēgts, vai arī interneta, vai ugunsmūra iestatījumi ir nepareizi. Mēģiniet vēlreiz vēlāk. Izdzēsiet interneta pagaidu failus
Nevar ielādēt UWANative bibliotēku UWANative iztrūkst vai ir bojāta Pārinstalējiet produktu.
Nevar palaist UWANative sīklietotni Atjauninātāja kodols iztrūkst vai ir bojāts, vai radusies kāda iekšēja kļūda. Pārinstalējiet produktu.
Nevar ielādēt ZString failu jebkurai lokalizācijai Instalācija ir bojāta. Atjaunināšanas programma netiek palaista Pārinstalējiet produktu.
Kļūda pdatabaseOpenSessionNoCreate Visas produktu ikonas netiek parādītas atjaunināšanas programmas lietotāja saskarsmē un instalēšanas reizēm arī neizdodas. Šī kļūda rodas, ja trūkst vai ir bojāti pdatabase faili Pārinstalējiet produktu.
Kļūda šeit: pdatabaseGetPayloads. Kļūda, iegūstot lietderīgo datu sarakstu Visas produktu ikonas netiek parādītas atjaunināšanas programmas lietotāja saskarsmē un instalēšanas reizēm arī neizdodas. Šī kļūda rodas, ja trūkst vai ir bojāti pdatabase faili Pārinstalējiet produktu.
Kļūda mdatabaseOpenSessionNoCreate Visas produktu ikonas netiek parādītas atjaunināšanas programmas lietotāja saskarsmē. Šī kļūda rodas, ja datu nesēju datubāze nav pieejama vai ir bojāta Pārinstalējiet produktu.
Radās kļūda, ģenerējot atjauninājumu XML "Kļūda, ielādējot atjaunināšanas programmas darbplūsmu" tiek parādīta galvenajā lietotāja saskarsmē. Ielāps ir bojāts Lejupielādējiet atjauninājumu no Adobe.com un instalējiet to.
PostSelfUpdate režīms: Saglabāto xml stāvokli izgūt neizdevās. Iziešana. Atjaunināšanas programma netiek palaista pēc pašatjaunināšanas režīmā. Lejupielādējiet atjauninājumu no Adobe.com un instalējiet to.
OpenUpdater: Procesa izveide neizdevās Atjauninātājs netiek palaists no AAM atjauninājumu ziņotāja Pārinstalējiet produktu.
Neizdevās atbrīvot semafora bloķēšanu Produkta instalēšana/automātiskā atjaunināšana neizdodas. Restartējiet datoru.
[KĻŪDA] UWA.HostMessageHandler InstallUpdates komandas kļūda. Sevis atjaunināšanas instalēšana neizdodas... Sevis atjaunināšana neizdodas, ja fails Logtransport2.exe darbojas Restartējiet datoru.
[KĻŪDA] UWA.HostMessageHandler setProxyInfo neatgrieza veiksmīgu virkni. Atgrieza: <error>Atjaunināšanas programmas kodolā radās kļūda</error> [Autentifikācijas starpniekserveris]Atjaunināšanas programmai neizdevās izveidot savienojumu, ja lietotāja vārdā un parolē lietojiet daudzu baitu rakstzīmes. Lietotājvārdā vai parolē izmantotas daudzu baitu rakstzīmes. Autentifikācijas dialogs nevar piekļūt daudzu baitu rakstzīmes, piemēram, Kandži valodā.
Nav izgūti nekādi augstākā līmeņa lietderīgie dati Neviens produkts nav parādīts instalēšanas opciju ekrānā, jo galvenais produkts nav instalējies. Turpiniet instalēšanu.
DWA.ProductOptionsMediator neatgrieza vērtību Pagaidu direktorijs ir tukšs, kamēr notiek instalēšanas process. Mēģiniet instalēt vēlreiz.
Datu nesējā nav Iestatījumu manifesta Instalēšanas laikā tiek parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt", jo instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
DWA.FetchMediaInformationCommand Nevar ielādēt DWANative bibliotēku Tiek parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt", jo instalēšanas programma ir bojāta. DWA Native iztrūkst. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Nevar ielādēt ZString failu jebkurai lokalizācijai Instalēšanas programma neparādās. Instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Lietderīgo datu kartēšana nav veiksmīga Instalēšanas laikā tiek parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt", jo instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
CheckForUpgrade sērijas numurs atgrieza tukšu vērtību upgradeXML Saraksts ar kvalificētajiem produktiem atjaunināšanas ekrānā ir tukšs, jo trūkst atjaunināšanas informācija. Jūs izmantojat jaunināšanas sērijas numuru, bet jūsu instalēšanas programma neatbalsta atjaunināšanu. Izmantojiet citu instalēšanas programmu/sērijas numuru.
PWA nevarēja ielādēt. Nodrošinājuma funkcionalitāte nebūs pieejama Sērijas numurs nav apstiprināts. Jebkura nodrošinājuma funkcionalitāte nav gatava. PWANative ir bojāts Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Natīvā puse neatgrieza lietderīgos datus Instalēšanas laikā tiek parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt", jo instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Draiveris nav aktivizēts, tāpēc instalēšanas poga ir atspējota Instalēšanas poga ir atspējota. Draiveri datorā nevar instalēt. Pārbaudīt produkta sistēmas prasības.
GetChallengeString neatgrieza rezultātu tagu Pārbaudes virkne nav redzama atjaunināšanas slēptajā ievades ekrānā Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Kļūda, ierakstot zīmolu informācijas failā Produktam tiek rādīta noklusējuma ikona (-) Tiek parādīta nepareiza ikona. Turpiniet instalēšanu.
Iegūstot mdatabaseGetBrandingData, radās kļūda Produktam tiek rādīta noklusējuma ikona (-) Tikai LS problēma, tiek parādīta noklusējuma ikona, nevis produkta ikona, citas ietekmes nav.
Neizdevās palaist DE procesu Izvietošanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Neizdevās ierakstīt izvietošanas XML failā Nekas nenotiek, kad jūs noklikšķiniet uz pogas Instalēt. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Neizdevās atskaņot IPC paketes. Nekas nenotiek, kad jūs noklikšķiniet uz pogas Instalēt. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Lietderīgo datu sarakstā nav rezultātu augstākā līmeņa tagu: Atbildes vērtība ir Instalēšanas laikā tiek parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt", jo instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Kļūda, meklējot brīvu vietu diskā Brīvā vieta diskā ir paziņots kā 0 KB ar brīdinājuma(!) simbolu Instalēšanas diskā vai sistēmas diskā nepieciešama papildu cietā diska brīvā vieta, lai pabeigtu instalēšanu.
Neizdevās palaist procesu Produktu ikonas pēc instalēšanas nepalaiž produktu. Iziet no instalēšanas un palaist produktu parastajā veidā.
Nevarēja izgūt responseCode no atbildes xml. "Pašlaik nevar reģistrēt produktu. Vēlāk mēģiniet vēlreiz." vai "Nevarēja sākt jūsu Adobe CS Live abonementu. Mēģiniet vēlreiz vēlāk." tiek parādīts, jo Adobe serveris sniedzis nederīgu atbildi. Vēlāk mēģiniet vēlreiz, lai pabeigtu Adobe ID procesu.
Neizdevās izveidot paraksta faila vietējo kopiju Trūkst install.sig vai update.sig. Instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Neizdevās ielādēt paraksta failu Trūkst install.sig vai update.sig. Instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Kļūda, neizdevās atarhivēt datus. Trūkst Pima (datu faila). Instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Sīklietotnes fails datorā nav atrasts - AAM instalācija datorā ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Nevar nokopēt PDAppFlex.swf vienu līmeni augstāk Instalēšanas laikā parādīta kļūda "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt". Instalēšanas vai 'ditto' komanda, iespējams, ir bojāta. Pārinstalējiet produktu.
Nevar palaist PDApp. Radās kļūda, veicot PDAppFlex papildu kopēšanu Instalēšanas laikā parādīta kļūda "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt». Instalēšanas programma, iespējams, ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Kļūda parsējot komandrindas argumentus - Izmantoti nepareizi veidoti komandrindas argumenti. Turpiniet instalēšanu.
Adobe Application Manager izpildfails nepastāv atrašanās vietā Instalēšanas laikā parādīta kļūda "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt". Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Izvietošanas programmas izpildfails nepastāv atrašanās vietā: Instalēšanas programma ir bojāta Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Palaišanas ceļš ir pārāk garš. Lūdzu, palaidiet instalēšanas programmu no citas atrašanās vietas "Palaišanas ceļš ir pārāk garš. Lūdzu, palaidiet instalēšanas programmu no citas atrašanās vietas" tiek parādīts instalēšanas laikā. Pārvietojiet instalācijas failus uz īsāku ceļu un mēģiniet instalēt vēlreiz.
Nodoti nepilnīgi/trūkstoši komandrindas argumenti Nodoti nepareizs komandrindas argumenti. Pārskatiet izvietošanas dokumentāciju par derīgiem komandrindas argumentiem.
Ignorēšanas fails nepastāv - Ignorēšanas fails, kas norādīts ar komandrindas argumentu '--overrideFile =' nepastāv. Izlabojiet ceļu uz ignorēšanas failu.
Izvietošanas fails nepastāv - Izvietošanas fails, kas norādīts ar komandrindas argumentu '--deploymentFile =' nepastāv. Izlabojiet ceļu uz izvietošanas failu.
Atinstalēšana, izmantojot sāknēšanas programmu, iespējama tikai klusuma režīmā Administratora atļaujas ir nepieciešamas, lai pabeigtu atinstalēšanu. Piesakieties lietotāja kontā ar administratora atļaujām un mēģiniet atinstalēt vēlreiz.
Nevar ielādēt PIM un/vai atrast funkcijas Instalēšanas laikā parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt". PIM trūkst vai tas ir bojāts. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Setup.xml nepastāv. Instalēšanas laikā parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt". Instalēšanas programmā trūkst Iestatīšanas manifests. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Nevar inicializēt. Kļūda, parsējot setup.xml failu Instalēšanas laikā parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt". Iestatīšanas manifesta fails ir bojāts Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Inicializācijas kļūda. Kļūda, parsējot setup.xml failu Instalēšanas laikā parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt". Iestatīšanas manifesta fails ir bojāts Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Bojāts vai neesošs manifesta fails Manifests pakotnē ir nederīgs. Instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Inicializācijas kļūda. Manifesta parsēšana neizdevās Manifests pakotnē ir nederīgs. Instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Lietderīgie dati nepastāv šajā atrašanās vietā: Instalēšanas avots, kas ir norādīts, izmantojot komandrindu, nav derīgs. Norādiet komandrindā derīgu atrašanās vietu.
Instalācijas avota ceļš nepastāv - Instalēšanas avots, kas ir norādīts, izmantojot komandrindu, nav derīgs. Norādiet komandrindā derīgu atrašanās vietu.
Aizverot citas darbplūsmas, iestājusies noildze. Instalēšanas laikā parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt". Sāknēšanas programma nespēja aizvērt citas instalēšanas. Aizveriet visas instalēšanas un mēģiniet instalēt vēlreiz.
Kļūda, aizverot darbplūsmas. Nevar instalēt Instalēšanas laikā parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt". Sāknēšanas programma nespēja aizvērt citas instalēšanas. Aizveriet visas instalēšanas un mēģiniet instalēt vēlreiz.
Kļūda, aizverot paziņojumu darbplūsmas Instalēšanas laikā parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt". Sāknēšanas programma nespēja aizvērt citas instalēšanas. Aizveriet visas instalēšanas un mēģiniet instalēt vēlreiz.
Nevar inicializēt ZString bibliotēku Instalēšanas sāknēšanas programma tiek parādīts angļu valodā. Instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Kļūda, atverot lokalizācijas valodas vārdnīcas failu Instalēšanas sāknēšanas programma tiek parādīts angļu valodā. Instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Tīrīšanas laikā radās kļūda. Kļūda:   Palaidiet rīku CC Cleaner Tool, lai noņemtu visus produktus.
Instalējot .pim_copyPkgsFromACFToCFPath, tika atgriezta kļūda Instalēšana ACF, iespējams, ir bojāta. Pārinstalējiet produktu.
Cita izvietošanas darbplūsma jau darbojas... Lūdzu, pabeidziet šo darbplūsma, lai turpinātu Tika mēģināts palaist vai atjaunināt produktu, kamēr norit instalēšana. Pabeidziet instalēšanu, pēc tam palaidiet vai atjauniniet citus Adobe produktus.
Iziet no pašreizējās nodrošināšanas darbplūsmas, jo cita izvietojuma darbplūsma atjaunina ACF... Lūdzu, pabeidziet šo darbplūsma, lai turpinātu nodrošināšanas darbplūsmu Tika mēģināts palaist vai atjaunināt produktu, kamēr norit instalēšana. Pabeidziet instalēšanu, pēc tam palaidiet vai atjauniniet citus Adobe produktus.
Programkanāla atvēršana neizdevās. Nevarēja atvērt, lai ierakstītu. Tika atgriezta vērtība Windows GetLastError Adobe Application Manager jau darbojas. Aizveriet visas instalēšanas un mēģiniet instalēt vēlreiz.
Nevar iegūt sīkprogrammas reģistrācijas informāciju. Atkārtoti instalējot "Adobe Application Manager", iespējams, varēs novērst šo problēmu AAM instalācija ir bojāta. PIM vai PIM datu bāze ir bojāta Pārinstalējiet produktu.
Nevar iegūt sīkprogrammas reģistrācijas informāciju! Aizver lietojumprogrammu. Atkārtoti instalējot "Adobe Application Manager", iespējams, varēs novērst šo problēmu AAM instalācija ir bojāta. PIM vai PIM datu bāze ir bojāta Pārinstalējiet produktu.
Sīklietotnes fails datorā nav atrasts - AAM instalācija ir bojāta Pārinstalējiet produktu.
Kļūda, veidojot PDApp galveno logu - Trūkst SWF faila, kas vieso AAM instalācija ir bojāta Pārinstalējiet produktu.
Sīklietotnes datu bāzes bibliotēkas fails trūkst ceļā - AAM instalācija ir bojāta. PIM trūkst. Pārinstalējiet produktu.
Sīklietotnes datu bāzes fails trūkst ceļā - AAM instalācija ir bojāta. PIM trūkst. Pārinstalējiet produktu.
Kļūda, meklējot lokalizācija valodas vārdnīcas failu. Pārslēgšanās uz noklusējuma failu angļu valodā AAM Mac OS rāda izvēlnes angļu valodā Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Kļūda, nevarēja izveidot PIM kopējās mapes ceļu. Instalēšanas laikā parādīts "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt". Jums nav atļaujas instalācijas mapei. Pārliecinieties, ka jums ir pilnīga kontrole pār šādām Mac mapēm: /~/Applications/Adobe and /Library/Application Support/Adobe/.
Noteikts datu bāzes žurnāla fails, kurā Adobe Application Manager ir bojātā stāvoklī Notiekot instalēšanai, tika izslēgts dators vai apturēta instalēšanas programma. AAM instalācija ir bojāta Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Kļūda nevarēja izveidot datu bāzes failu Tiek parādīts kļūdas ziņojums "instalēšanas programmu neizdevās inicializēt". Šī kļūda var notikt, ja jums nav atļaujas uz mapi, kurā notiek instalēšana. Pārliecinieties, ka jums ir pilnīga kontrole pār šādām Mac mapēm: /~/Applications/Adobe and /Library/Application Support/Adobe/.
Kļūda nevarēja iegūt //package_installation_info/ Kāds manifests pakotnē ir nederīgs. Instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Neizdevās uz ceļa izmēru AAM instalācija ir bojāta Palaidiet rīku CC Cleaner Tool, lai noņemtu visus produktus.
Kļūda Neizdevās apstrādāt manifesta failu Manifests pakotnē ir nederīgs. Instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Kļūda nevarēja inicializēt XML. Nepareizs xml fails indeksā Manifests pakotnē ir nederīgs. Instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Neizdevās kopēt pkgs no Instalēšana neizdodas. Daži faili ir bloķēti. Restartējiet datoru un mēģiniet instalēšanu vēlreiz.
updaterInventory.dll nav atrašanās vietā Instalēšanas programmā trūkst atjaunināšanas programmas krājumi. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Neizdevās ielādēt updaterInventory bibliotēku Instalēšanas programmā bojāti atjaunināšanas programmas krājumi. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
trūkst pakotnes manifestā. Manifests pakotnē ir nederīgs. Instalēšanas programma ir bojāta. Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Kļūda neizdevās iegūt iepriekšējās pakotnes lielumu sistēmā AAM instalācija ir bojāta Palaidiet rīku CC Cleaner Tool, lai noņemtu visus produktus.
Kļūda, nederīga vērtība pakotnes datu lielumam AAM instalēšanas programma ir bojāta Atkārtoti lejupielādēt un izgūt instalēšanas programmu.
Nevarēja izgūt responseCode no atbildes xml. "Pašlaik nevar reģistrēt produktu. Vēlāk mēģiniet vēlreiz." vai "Nevarēja sākt jūsu Adobe CS Live abonementu. Mēģiniet vēlreiz vēlāk." tiek parādīts, jo Adobe sniedzis nederīgu atbildi. Vēlāk mēģiniet vēlreiz, lai pabeigtu Adobe ID procesu.
Radās problēma, apstrādājot openFile!. Shellexecute retVal ir 2 OBLRes mapes nav. Pārinstalējiet produktu.
Kļūda mdatabaseOpenSessionNoCreate Datu nesēju datu bāzes sesija nav izveidota. Media_database nav. Pārinstalējiet produktu.
Mapē nav atrasts GLLL saraksts GLLL neatrodas AMT mapē. Pārinstalējiet produktu.
Kļūda, iegūstot GLLL sarakstu mapē GLLL neatrodas AMT mapē. Pārinstalējiet produktu.
Kļūda, iegūstot instalētus Adobe kodus no pdatabase Kļūda radās, iegūstot instalētus Adobe kodus no pdatabase. Deaktivizēšana var notikt bez problēmām.
adobe_oobelib dll/dylib trūkst, vai ir bojāts Lietotājs neredz nevienu nodrošināšanas darbplūsmu. OOBElib ir bojāts vai trūkst Pārinstalējiet produktu.
Nevar iegūt AMTLibXML faila saturu

Lietotājs neredz nevienu nodrošināšanas darbplūsmu.

Palaidiet lietojumprogrammu un atkārtoti instalējiet, ja problēma joprojām pastāv.
Nevar iegūt tagu amtlib_parameters no faila AMTLibXML Lietotājs neredz nevienu nodrošināšanas darbplūsmu. Palaidiet lietojumprogrammu un atkārtoti instalējiet, ja problēma joprojām pastāv.
Nevar ielādēt PWANative bibliotēku! Nodrošinājuma (LWA) iekšējie komponenti, iespējams, trūkst vai ir bojāti. PWA Native ir bojāta vai trūkst. Pārinstalējiet produktu.
Nevar ielādēt failu ZString jebkurai lokalizācijai. Nodrošinājuma (LWA) komponenta ZString, iespējams, trūkst vai ir bojāts Lietotājs neredz nevienu nodrošināšanas darbplūsmu. Pārinstalējiet produktu.
Nevar atrast atbilstošu rezultātu tagu mezglu no XML, atbildot uz komandu pwa_getEULALocaleList Vietējais GLLL fails un multivides datu bāze trūkst. Pārinstalējiet produktu.
LoadTrial neatgrieza veiksmīgu tagu. Atbildes vērtība ir Konfigurācijas faili ir bojāti. Pārinstalējiet produktu.
LaunchApplication neatgrieza veiksmīgu tagu. Atbildes vērtība ir Lietojumprogrammu nevar palaist no nodrošināšanas ekrāniem. Pārinstalējiet produktu.
Nevar iestatīt produktus pirmā līmeņa kvalifikācijas pārbaudei Atjaunināšanas sērijas numuru darbplūsmā redzams tukšs saraksts. Sazinieties ar Adobe atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību, lasot aul.log.
Nevar iestatīt produktus otrā līmeņa kvalifikācijas pārbaudei Atjaunināšanas sērijas numuru darbplūsmā redzams tukšs saraksts. Sazinieties ar Adobe atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību, lasot aul.log.
Nevar iegūt rezultātu tagu komplekta aktivizēšanas informācijai Kļūda radās, iegūstot instalētus Adobe kodus no pdatabase. Uzsāciet deaktivizēšanu.
Tīkls ir bezsaistē, izlaižot AdobeId Ar tīkla kļūdu vai palēninājumu, Adobe Id ekrāns neparādīsies Kontroles laikā Adobe pārbauda tīkla savienojumu. Ja Adobe šajā laikā nevar noteikt tīkla statusu, AdobeID ekrāns tiek izlaists. Uzlabojot jūsu interneta savienojumu, problēma tiek novērsta.
Sīklietotnes fails ierīcē nav atrasts - LWA_ui Lietojumprogrammu nevar palaist, ja ir LWA mape ir bojāta/dzēsta. Lejupielādējiet Adobe Application Manager no Adobe tīmekļa vietnes un instalējiet atkārtoti.
Nevarēja atvērt norādīto vietrādi URL Lietotājs noklikšķināja uz reģistrācijas pogas, bet URL neatvērās. Piesakieties vietnē Adobe.com.
Kļūda, meklējot lokalizācija valodas vārdnīcas failu. Pārslēgšanās uz noklusējuma failu angļu valodā Paziņotājs tiek parādīts angļu valodā, nevis produkta valodu. Piesakieties vietnē Adobe.com.
Kļūda getInstallStatusOfTheMedia  

Pārdēvējiet media_database.database file:
Mac: [Startup Disk]/Library/Application Support/Adobe/caps/
Win: %Program Files%/Common Files/Adobe/caps/

Vai joprojām ir nepieciešama palīdzība?

Ja joprojām nepieciešama palīdzība, sazinieties ar Adobe atbalsta dienestu.

 Adobe

Saņemiet palīdzību ātrāk un vienkāršāk

Jauns lietotājs?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX

Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē

Adobe MAX

Radošuma konference

14.–16. oktobris Maiami pludmalē un tiešsaistē