De toepassingsbeheerconsole gebruiken om Adobe Connect Server te configureren

Gebruik de toepassingsbeheerconsole om Adobe Connect Server-toepassingsinstellingen en instellingen voor de directoryservice te configureren en functies in te schakelen op uw server.

Nadat u Adobe Connect, Adobe Media Gateway, AEM of Adobe Connect Edge Server hebt geïnstalleerd en de eerste configuratiefase met de toepassingsbeheerconsole hebt uitgevoerd, kunt u de volgende optionele functies configureren en de server gaan gebruiken.

Gebruik de toepassingsbeheerconsole om Adobe Connect Server-toepassingsinstellingen en instellingen voor de directoryservice te configureren, en te controleren welke functies zijn ingeschakeld op uw server.

Wanneer u de server installeert, wordt u in het installatieprogramma gevraagd om de toepassingsinstellingen in te voeren. Wanneer u de server hebt geïnstalleerd, kunt u deze instellingen bewerken met de toepassingsbeheerconsole.

Als u instellingen voor de directoryservice wilt configureren, opent u de toepassingsbeheerconsole nadat u de server hebt geïnstalleerd.

  1. U opent de toepassingsbeheerconsole als volgt:

    • Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server  > Adobe Connect Server configureren.

    • In een browser opent u de volgende URL: http://localhost:8510/console.

Opmerking:

de toepassingsbeheerconsole kan niet worden geopend wanneer een andere toepassing wordt uitgevoerd op poort 80. Stop de toepassing die wordt uitgevoerd op poort 80 en open de toepassingsbeheerconsole nogmaals. Als u wilt controleren of op poort 80 een toepassing wordt uitgevoerd, opent u de opdrachtprompt en voert u het volgende in:

netstat -a -n -o | findstr LISTEN | findstr ":80 "

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?