Handboek Annuleren

Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Hier vindt u meer informatie over het samenstellen van aangepaste rapporten op basis van de Adobe Connect-database.

Aangepaste rapporten samenstellen op basis van sterschemaweergaven

Adobe Connect gebruikt een database voor het opslaan van gegevens over gebruikers, inhoud, cursussen en vergaderingen. De database wordt gevuld op basis van de activiteiten van de gebruikers. U kunt hulpprogramma's zoals Adobe® ColdFusion® Studio en Business Objects Crystal Reports gebruiken om query's uit te voeren op sterschemaweergaven en de gegevens weer te geven. U kunt ook op SQL gebaseerde hulpprogramma's zoals SQL Query Analyzer gebruiken.

De volgende Adobe Connect-toepassingen kunnen gegevens uitvoeren naar rapporten:

Adobe Connect Meeting

Aanwezigheid bij vergaderingen, duur van vergaderingen en inhoud van vergaderingen.

Adobe Presenter

Inhoudsweergaven, diaweergaven en presentatieweergaven.

Adobe Connect Training

Informatie over cursusbeheer, zoals statistieken over cursusdeelnemers en inhoudsweergave, en quizresultaten.

Opmerking:

Daarnaast kunt u rapporten uitvoeren vanuit de Adobe Connect Central-webtoepassing en de rapporten weergeven of downloaden als een CSV-bestand. Zie Rapporten genereren in Adobe Connect Central voor meer informatie.

SCO-feit

Kolom

Beschrijving

dim_sco_details_sco_id

SCO-id

dim_sco_details_sco_version

SCO-versie

max_retries

Maximumaantal pogingen

owner_user_id

Gebruikers-id van de SCO-eigenaar

disk_usage_kb

Schijfgebruik in kilobytes

passing_score

Score om te slagen

max_possible_score

Maximale score

views

Aantal weergaven

unique_viewers

Aantal unieke gebruikers dat de SCO heeft weergegeven

slides

Aantal dia's

questions

Aantal vragen

max_score

Maximale score

min_score

Minimale score

average_score

Gemiddelde score

average_passing_score

Gemiddelde voldoende score

total_registered

Gemiddelde onvoldoende score

total_participants

Totaal aantal geregistreerde gebruikers

account_id

Totaal aantal deelnemers

Dimensie SCO-gegevens

Kolom

Beschrijving

sco_id

SCO-id

sco_version

SCO-versie

sco_name

Naam

sco_description

Beschrijving

sco_type

SCO-type

sco_int_type

Integertype

is_content

Is SCO een inhouds-SCO?

url

URL

parent_name

Naam van bovenliggende SCO

parent_sco_id

SCO-id van bovenliggende SCO

parent_type

Type bovenliggende SCO

date_sco_created

Gemaakt op

date_sco_modified

Gewijzigd op

sco_start_date

Begindatum

sco_end_date

Einddatum

version_start_date

Begindatum van versie

version_end_date

Einddatum van versie

sco_tag_id

Tag-id

passing_score

Score om te slagen

max_possible_score

Hoogst haalbare score

linked_sco_id

Id van een gekoppelde SCO

linked_type

Type gekoppelde SCO

owner_user_id

Gebruikers-id van eigenaar

storage_bytes_kb

Opslagbytes in kilobytes

account_id

Account-id

Activiteitenfeit

Kolom

Beschrijving

dim_activity_details_activity_id

Activiteits-id

score

Score

passed

Geslaagd

completed

Voltooid

peak_session_users

Piek sessiegebruikers

number_correct

Aantal juist

number_incorrect

Aantal onjuist

number_of_questions

Aantal vragen

number_of_responses

Aantal antwoorden

account_id

Account-id

Dimensie activiteitgegevens

Kolom

Beschrijving

activity_id

Activiteits-id

dim_sco_details_sco_id

SCO-id

dim_sco_details_sco_version

SCO-versie

dim_users_user_id

Gebruikers-id

dim_sco_details_parent_sco_id

Id van bovenliggende SCO

score

Score

passed

Geslaagd

completed

Voltooid

activity_type

Type activiteit

role

Rol

date_activity_started

Begindatum

date_activity_finished

Einddatum

dim_cost_center_id

Id van kostenplaats

cost_center_audit_id

Audit-id

session_start_date

Begindatum van sessie

session_end_date

Einddatum van sessie

attendance_activity

Is aanwezigheid activiteit?

session_id

Sessie-id

account_id

Account-id

Dimensie studieprogramma-evaluatietests

Kolom

Beschrijving

dim_sco_details_curriculum_sco_id

Studieprogramma-id

dim_sco_details_curriculum_sco_version

Studieprogrammaversie

test_out_subject_sco_id

Id van onderwerp-SCO

test_out_target_sco_id

Id van doel-SCO

test_out_type

Type evaluatietest

account_id

Account-id

Dimensie studieprogrammavoorwaarden

Kolom

Beschrijving

dim_sco_details_curriculum_sco_id

Studieprogramma-id

dim_sco_details_curriculum_sco_version

Studieprogrammaversie

pre_requisite_subject_sco_id

Id van onderwerp-SCO

pre_requisite_target_sco_id

Id van doel-SCO

pre_requisite_type

Type voorwaarde

account_id

Account-id

Dimensie studieprogrammavoltooiingsvereisten

Kolom

Beschrijving

dim_sco_details_curriculum_sco_id

Studieprogramma-id

dim_sco_details_curriculum_sco_version

Studieprogrammaversie

completion_subject_sco_id

Id van onderwerp-SCO

completion_target_sco_id

Id van doel-SCO

completion_requirement_type

Type voltooiingsvereiste

account_id

Account-id

Diaweergavenfeit

Kolom

Beschrijving

dim_slide_view_details_slide_view_id

Diaweergave-id

dim_activity_details_activity_id

Activiteits-id

slide_view_display_sequence

Weergavevolgorde

account_id

Account-id

Dimensie diaweergavegegevens

Kolom

Beschrijving

slide_view_id

Diaweergave-id

date_slide_viewed

Datum van diaweergave

slide_name

Naam van dia

slide_description

Beschrijving van dia

account_id

Account-id

Antwoordenfeit

Kolom

Beschrijving

dim_answer_details_answer_id

Antwoord-id

dim_activity_details_activity_id

Activiteits-id

dim_question_details_question_id

Vraag-id

answer_display_sequence

Weergavevolgorde

answer_score

Score?

answer_correct

Is correct?

account_id

Account-id

Dimensie antwoordgegevens

Kolom

Beschrijving

answer_id

Antwoord-id

date_answered

Datum van antwoord

response

Antwoord

account_id

Account-id

Vraagfeit

Kolom

Beschrijving

dim_sco_details_sco_id

SCO-id

dim_sco_details_sco_version

SCO-versie

dim_question_details_question_id

Vraag-id

number_correct

Aantal juiste antwoorden

number_incorrect

Aantal onjuiste antwoorden

total_responses

Totaal aantal antwoorden

high_score

Hoge score

low_score

Lage score

average_score

Gemiddelde score

account_id

Account-id

Dimensie vraaggegevens

Kolom

Beschrijving

question_id

Vraag-id

question_display_sequence

Weergavevolgorde

question_description

Beschrijving

question_type

Type vraag

account_id

Account-id

Dimensie antwoorden op vragen

Kolom

Beschrijving

dim_question_details_question_id

Vraag-id

response_display_sequence

Weergavevolgorde antwoorden

response_value

Waarde

response_description

Beschrijving

account_id

Account-id

Dimensie groepen

Kolom

Beschrijving

group_id

Groeps-id

group_name

Groepsnaam

group_description

Groepsbeschrijving

group_type

Type groep

account_id

Account-id

Dimensie gebruikersgroepen

Kolom

Beschrijving

user_id

Gebruikers-id

group_id

Groeps-id

group_name

Groepsnaam

account_id

Account-id

Dimensie gebruiker

Kolom

Beschrijving

user_id

Gebruikers-id

login

Aanmelding

first_name

Voornaam

last_name

Achternaam

email

E-mailadres

user_description

Beschrijving van gebruiker

user_type

Type gebruiker

most_recent_session

Meest recente sessiedatum

session_status

Sessiestatus

manager_name

Naam van manager

disabled

Uitgeschakeld

account_id

Account-id

custom_field_1

Waarde van aangepast veld 1

custom_field_2

Waarde van aangepast veld 2

custom_field_3

Waarde van aangepast veld 3

custom_field_4

Waarde van aangepast veld 4

custom_field_5

Waarde van aangepast veld 5

custom_field_6

Waarde van aangepast veld 6

custom_field_7

Waarde van aangepast veld 7

custom_field_8

Waarde van aangepast veld 8

custom_field_9

Waarde van aangepast veld 9

custom_field_10

Waarde van aangepast veld 10

Dimensie aangepaste veldnamen

Kolom

Beschrijving

dim_column_name

Naam van kolom in aangepast veld

custom_field_name

Naam van aangepast veld

account_id

Account-id

Dimensie kostenplaatsen

Kolom

Beschrijving

cost_center_id

Id van kostenplaats

cost_center_name

Naam van kostenplaats

cost_center_description

Beschrijving van kostenplaats

Aangepaste rapporten samenstellen op basis van oude databaseweergaven

Opmerking:

Adobe Connect versie 7 beschikt over sterschemaweergaven waarop u query's kunt uitvoeren voor het samenstellen van aangepaste rapporten. De oude databaseweergaven worden nog wel ondersteund, maar de sterschemaweergaven zijn meer gestandaardiseerd en robuuster.

Adobe Connect gebruikt een database voor het opslaan van gegevens over gebruikers, inhoud, cursussen en vergaderingen. De database wordt gevuld op basis van de activiteiten van de gebruikers. U kunt hulpprogramma's zoals Business Objects Crystal Reports gebruiken om query's uit te voeren op de database en de gegevens weer te geven. U kunt ook op SQL gebaseerde hulpprogramma's zoals SQL Query Analyzer gebruiken.

De volgende Adobe Connect-toepassingen kunnen gegevens uitvoeren naar rapporten:

Adobe Connect Meeting

Aanwezigheid bij vergaderingen, duur van vergaderingen en inhoud van vergaderingen.

Adobe Presenter

Inhoudsweergaven, diaweergaven en presentatieweergaven.

Adobe Connect Training

Informatie over cursusbeheer, zoals statistieken over cursusdeelnemers en inhoudsweergave, en quizresultaten.

De relaties tussen databaseweergaven weergeven

Gebruik een diagramhulpprogramma dat verbinding maakt met uw database om de relaties tussen de databaseweergaven weer te geven.

Er wordt geen ondersteuning geboden voor:

 • weergaven die niet worden besproken in dit document
 • het aanpassen van de weergaven die worden besproken in dit document
 • directe toegang tot het onderliggende databaseschema
De pijlen geven de entiteitsrelaties weer tussen de zeven rapportageweergaven.
De pijlen geven de entiteitsrelaties weer tussen de zeven rapportageweergaven.

 1. Gebruik een diagramhulpprogramma dat verbinding maakt met uw database om de relaties tussen de databaseweergaven weer te geven.

EXT_TRANSACTIONS

Bij elke interactie tussen een gebruiker en een object wordt een unieke transactie-id gegenereerd. De weergave EXT_TRANSACTIONS retourneert de gegevens die in de onderstaanhet tabbladel worden vermeld:

Kolom

Gegevenstype

Beschrijving

TRANSACTION_ID

INT

De unieke id voor deze transactie.

LOGIN

NVARCHAR

De naam van de gebruiker die deze transactie heeft uitgevoerd.

URL

NVARCHAR

Object waarmee de gebruiker interactie heeft gehad.

STATUS

NVARCHAR

Mogelijke waarden: geslaagd, gezakt, voltooid of in uitvoering.

SCORE

FLOAT

De score van de gebruiker.

DATE_VISITED

DATETIME

De datum waarop deze transactie is uitgevoerd of weergegeven.

Voorbeeldquery en -gegevens

Met de volgende query worden de gegevens in de onderstaande tabel geretourneerd:

selecteer * uit ext_transactions waar url = '/p63725398/' order by login, date_visited asc;

TRANSACTION_ID

LOGIN

URL

STATUS

SCORE

DATE_VISITED

10687

test1-lnagaraj@test.enang.com

/p63725398/

in uitvoering

0.0

2006-12-15 00:56:16.500

10688

test1-lnagaraj@test.enang.com

/p63725398/

in uitvoering

0.0

2006-12-15 00:56:16.500

10693

test1-lnagaraj@test.enang.com

/p63725398/

in uitvoering

0.0

2006-12-15 00:58:23.920

10714

test1-lnagaraj@test.enang.com

/p63725398/

in uitvoering

10.0

2006-12-15 01:09:20.810

10698

test2-lnagaraj@test.enang.com

/p63725398/

in uitvoering

10.0

2006-12-15 01:00:49.483

10723

test3-lnagaraj@test.enang.com

/p63725398/

in uitvoering

10.0

2006-12-15 01:11:32.153

10729

test3-lnagaraj@test.enang.com

/p63725398/

completed

20.0

2006-12-15 01:12:09.700

Query-opmerkingen

De weergave EXT_TRANSACTIONS retourneert alle bestaande transacties voor een opgegeven gebruiker en trainingssessie. U kunt de laatste transactie weergeven door de maximumwaarde van DATE_VISITED te controleren.

U kunt filteren op de velden STATUS en URL voor een lijst met gebruikers met een voldoende score voor een bepaalde trainingssessie, bijvoorbeeld:

selecteer * uit ext_transactions waar url = '/p31102136/' en status = 'user-passed' order by login, date_visited asc;

Gegevens genereren

Gebruikersacties waarmee gegevens worden gegenereerd in deze weergave:

 • Een vergadering bijwonen

 • Inhoud weergeven

 • Een trainingssessie uitvoeren (een cursus of studieprogramma)

Gegevens die niet worden opgenomen

 • Certificaatnummer, dat niet bestaat in de database

 • Maximale score, die vaak niet beschikbaar is

EXT_TRANSACTIONS_VIEWS

Met de weergave EXT_TRANSACTIONS_VIEWS worden gegevens opgehaald over de dia's of pagina's die gebruikers weergeven.

Kolom

Gegevenstype

Beschrijving

TRANSACTION_ID

INT

De unieke id voor deze transactie (kan worden samengevoegd met TRANSACTION_DETAILS voor een overzicht op URL).

PAGE

NVARCHAR

Het dia- of paginanummer dat is weergegeven.

DATE_VIEWED

DATETIME

De datum waarop deze weergave plaatsvond.

Voorbeeldquery en -gegevens

Met de volgende query worden de gegevens in de onderstaande tabel geretourneerd:

selecteer * uit ext_transaction_views waar transaction_id = 10702 order by page asc;

TRANSACTION_ID

PAGE

DATE_VISITED

10702

0

2006-12-15 01:01:13.153

10702

1

2006-12-15 01:01:18.233

10702

2

2006-12-15 01:01:59.840

10702

3

2006-12-15 01:02:20.717

Gegevens genereren

In deze weergave worden gegevens gegenereerd wanneer een gebruiker inhoud of een trainingssessie weergeeft.

EXT_USERS

In de weergave EXT_USERS worden gebruikers en bij de gebruikers behorende profielkenmerken weergegeven:

Kolom

Gegevenstype

Beschrijving

LOGIN

NVARCHAR

De unieke identificatie van de gebruiker.

NAME

NVARCHAR

De unieke gebruikersnaam.

EMAIL

NVARCHAR

Uniek e-mailadres.

MANAGER

NVARCHAR

De aanmelding van de manager. De manager is altijd ingesteld op NULL.

TYPE

NVARCHAR

Gebruiker of gast. Type is altijd ingesteld op Gebruiker.

Voorbeeldquery en -gegevens

Met de volgende query worden de gegevens in de onderstaande tabel geretourneerd:

selecteer * uit ext_users;

LOGIN

NAME

EMAIL

MANAGER

TYPE

test4-lnagaraj@test.enang.com

test4 laxmi

test4-lnagaraj@test.enang.com

NULL

user

test7-lnagaraj@test.enang.com

TEST7 laxmi

test7-lnagaraj@test.enang.com

NULL

user

Gegevens genereren

In deze weergave worden gegevens bijgewerkt wanneer een gast of gebruiker wordt gemaakt, bijgewerkt of verwijderd.

Gegevens die niet worden opgenomen

 

 • Wachtwoord, dat niet wordt opgeslagen als onopgemaakte tekst.

 • Tijdzone en taal, die niet beschikbaar zijn in leesbare vorm (bijvoorbeeld PST is 323).

 • Laatste aanmelding, die te veel bronnen vereist om te kunnen worden berekend. Gebruik in plaats hiervan een query max(date_visited) uit de weergave EXT_TRANSACTIONS om deze gegevens op te halen.

 • Actieve sessie, die bestaat uit gegevens uit de weergave EXT_TRANSACTION. Gebruik in plaats daarvan een query STATUS='IN-PROGRESS' om deze gegevens op te halen.

 • Verwijderde gebruikers worden niet opgenomen in de weergave EXT_USERS. Verwijderde gebruikers worden echter wel getoond in de weergave EXT_TRANSACTION.

 • Gegevens over groepen worden niet in deze weergave opgenomen.

 • Gegevens over nieuwe en vooraf gedefinieerde aangepaste gebruikersvelden. Deze gegevens zijn beschikbaar voor iedere gebruiker die is opgenomen in de weergave EXT_USER_FIELDS.

EXT_USER_FIELDS

De weergave EXT_USER_FIELDS bevat nieuwe en vooraf gedefinieerde aangepaste velden voor een bepaalde gebruiker. De weergave bevat eveneens aangepaste velden voor gebruikers die zijn omgezet in gasten.

Kolom

Gegevenstype

Beschrijving

LOGIN

NVARCHAR

De unieke identificatie van de gebruiker.

NAME

NVARCHAR

De veldnaam, zoals telefoonnummer.

VALUE

NVARCHAR

De veldwaarde, zoals 415.555.1212.

Voorbeeldquery en -gegevens

Met de volgende query worden de gegevens in de onderstaande tabel geretourneerd:

selecteer * uit ext_user_fields waar aanmelding = 'test4-lnagaraj@test.enang.com';

LOGIN

NAME

VALUE

test4-lnagaraj@test.enang.com

{email}

test4-lnagaraj@test.enang.com

test4-lnagaraj@test.enang.com

{first-name}

test4

test4-lnagaraj@test.enang.com

{last-name}

laxmi

test4-lnagaraj@test.enang.com

{x-job-title}

sw engr 4

test4-lnagaraj@test.enang.com

{x-direct-phone}

NULL

test4-lnagaraj@test.enang.com

{x-direct-phone-key}

NULL

test4-lnagaraj@test.enang.com

SSN

777

Gegevens genereren

Acties waarmee gegevens in deze weergave worden gegenereerd: nieuwe of vooraf gedefinieerde aangepaste velden voor een of meerdere gebruikers toevoegen, maken of bijwerken.

EXT_USER_GROUPS

De weergave EXT_USER_GROUPS bevat gegevens over groepen en de daaraan gekoppelde groepsleden. De weergave EXT_GROUPS gebruikt de gegevens die in de onderstaanhet tabbladel worden vermeld:

Kolom

Gegevenstype

Beschrijving

LOGIN

NVARCHAR

De naam van de gebruiker.

NAME

NVARCHAR

De naam van de groep.

Voorbeeldquery en -gegevens

Met de volgende query worden de gegevens in de onderstaande tabel geretourneerd:

selecteer * uit ext_user_groups waar aanmelding = 'lnagaraj@adobe.com';

LOGIN

NAME

lnagaraj@adobe.com

{admins}

lnagaraj@adobe.com

{authors}

lnagaraj@adobe.com

{everyone}

lnagaraj@adobe.com

Laxmi Nagarajan

Query-opmerkingen

Het nesten van meerdere groepen wordt ondersteund in versie 5.1 en later. Bijvoorbeeld: als groep B deel uitmaakt van groep A en u bevindt zich in groep B, wordt u vermeld als een lid van groep A.

Geïntegreerde groepen, zoals de groep Beheerders, gebruiken codenamen in het schema, zoals in de deze SQL-query: SELECT * FROM EXT_USER_GROUPS waarbij group='{admins}. De codenaam zorgt ervoor dat geïntegreerde groepen worden onderscheiden van door de gebruiker gedefinieerde groepen.

Gegevens genereren

Gebruikersacties waarmee gegevens worden gegenereerd in deze weergave:

 • Een groep maken, bijwerken of verwijderen

 • Groeplidmaatschap wijzigen

EXT_OBJECTS

De weergave EXT_OBJECTS bevat alle systeemobjecten (zoals vergaderingen, inhoud en cursussen) en de daarbij behorende kenmerken.

Kolom

Gegevenstype

Beschrijving

URL

NVARCHAR

De unieke identificatie voor het object.

TYPE

NVARCHAR

Dit is een presentatie, cursus, FLV-bestand, SWF-bestand, afbeelding, archief, vergadering, studieprogramma, map of gebeurtenis.

NAME

NVARCHAR

De naam van het object zoals deze wordt weergegeven in de inhoudslijst.

DATE_BEGIN

DATETIME

De datum waarop het geplande object moet worden gestart.

DATE_END

DATETIME

De datum waarop het geplande object moet worden beëindigd.

DATE_MODIFIED

DATETIME

De datum waarop dit object is gewijzigd.

DESCRIPTION

NVARCHAR

Een overzicht van de objectgegevens die worden ingevoerd wanneer een nieuwe vergadering, nieuwe inhoud, een nieuwe cursus of een ander objecttype wordt gemaakt.

Voorbeeldquery en -gegevens

Met de volgende SQL-query worden de gegevens in de onderstaande tabel geretourneerd:

selecteer * uit ext_objects order by type asc;

URL

TYPE

NAME

DATE_BEGIN

DATE_END

DATE_MODIFIED

DESCRIPTION

/p79616987/

course

test api

2006-12-08 23:30:00.000

NULL

2006-12-08 23:36:55.483

NULL

/p47273753/

curriculum

test review curric

2006-12-14 21:00:00.000

NULL

2006-12-14 21:00:30.060

NULL

/tz1/

meeting

{default-template}

2006-12-12 19:15:00.000

2006-12-12 20:15:00.000

2006-12-12 19:25:07.750

vrijgave van presentatie

/p59795005/

presentatie

ln-QUIZ-TEST1

NULL

NULL

2006-12-15 00:43:19.797

vergadering van managers

Query-opmerkingen

U kunt alle objecten van een bepaald type ophalen door te filteren op het veld TYPE. Met de volgende SQL-query kunt u bijvoorbeeld filteren op cursussen en studieprogramma's:

selecteer * uit ext_objects waar type is ('cursus', 'studieprogramma');

Gebruik de volgende SQL-query om een lijst met beschikbare systeemtypen te retourneren:

selecteer DISTINCT (type) uit ext_objects;

Gegevens genereren

Gebruikersacties waarmee gegevens worden gegenereerd in deze weergave:

 • Een vergadering, cursus of studieprogramma maken of bijwerken.

 • Inhoud uploaden of bijwerken

Gegevens die niet worden opgenomen

 • Duur, die u met date_end - date_begin kunt berekenen

 • Grootte op schijf, die bedrijfsregels voor kopieën in plaats van originelen beschrijft

 • Map-id

 • Verwijderde objecten worden niet opgenomen in de weergave EXT_OBJECTS. Verwijderde objecten worden wel getoond in de weergave EXT_TRANSACTION.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account