Handboek Annuleren

Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  2. Het gebied Gastheer en presentator in Adobe Connect
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, opiniepeilingen en quizzen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Installeer en configureer uw Adobe Connect-server voor het maken van back-ups van server- en gebruikersgegevens.

Informatie over het maken van gegevensback-ups

U dient regelmatig back-ups te maken van de volgende drie typen gegevens: inhoud (alle bestanden die zijn opgeslagen in de bibliotheken), configuratie-instellingen en databasegegevens.

Als u geen apparaten voor gedeelde opslag gebruikt, wordt alle inhoud in de bibliotheken opgeslagen in de map [basisinstallatiemap]\content (standaard de map C:\Connect\content). De configuratie-instellingen worden opgeslagen in het bestand custom.ini in de basisinstallatiemap (standaard de map C:\Connect).

Wanneer u een back-up maakt van een database, worden de gegevens in de database gedupliceerd. Aan de hand van regelmatig geplande databaseback-ups kunt u vele fouten herstellen, zoals mediafouten, gebruikersfouten en permanent verlies van servergegevens. Maak dagelijks een back-up van de database.

U kunt back-ups ook gebruiken om een database te kopiëren van de ene server naar de andere. U kunt de volledige database in één stap opnieuw maken door de database te herstellen op basis van een back-up. Het herstelproces overschrijft de bestaande database. Als er geen database is, wordt er een database gemaakt. De herstelde database komt overeen met de status van de database op het moment dat de back-up werd uitgevoerd, maar zonder niet-vastgelegde transacties.

U kunt back-ups maken op back-upapparaten, zoals een schijf of bandmedia. U kunt een SQL Server-hulpprogramma gebruiken voor de configuratie van uw back-ups. U kunt bijvoorbeeld verouderde back-ups overschrijven of u kunt nieuwe back-ups toevoegen aan de back-upmedia.

Volg deze werkwijzen wanneer u back-ups maakt van de database:

 • Plan iedere avond een back-up.

 • Bewaar back-ups op een veilige plaats, bij voorkeur op een andere plaats dan de gegevens.

 • Bewaar oudere back-ups gedurende een bepaalde periode, in geval de meest recente back-up beschadigd raakt, vernietigd wordt of verloren gaat.

 • Stel een systeem in voor het overschrijven van back-ups, waarbij de oudste back-ups eerst worden overschreven. Gebruik verloopdatums voor back-ups om voortijdig overschrijven te voorkomen.

 • Label de back-upmedia ter identificatie van de gegevens en om te voorkomen dat kritieke back-ups worden overschreven.

  Gebruik SQL Server-hulpprogramma's om back-ups te maken van de database:

 • Transact-SQL

 • SQL DMO (Distributed Management Objects)

 • Wizard Databaseback-up maken

 • SQL Server Management Studio

Een back-up van serverbestanden maken

U dient back-ups te maken van uw systeemgegevens en deze te beschermen, net zoals u alle waardevolle bedrijfsmiddelen beschermt.

Het is verstandig deze procedure iedere avond uit te voeren.

 1. Ga als volgt te werk om Adobe Connect te stoppen:

  1. Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server > Adobe Connect Central Server stoppen. 

  2. Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server > Adobe Connect Meeting Server stoppen.

 2. Maak een back-up van de inhoudsdirectory. 

  De standaardlocatie is C:\Connect.

 3. Maak een back-up van het bestand custom.ini.

  De standaardlocatie is C:\Connect\.

 4. Ga als volgt te werk om Adobe Connect te starten:

  1. Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server > Adobe Connect Meeting Server starten. 

  2. Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server > Adobe Connect Central Server starten.

Een back-up van de database maken

Als u een back-up van een versie van Microsoft SQL Server wilt maken, kunt u Microsoft SQL Server Management Studio of het venster Opdrachtprompt gebruiken.

In de versie van SQL Server die wordt geïnstalleerd met Adobe Connect Server is SQL Server Management Studio niet opgenomen. U kunt Microsoft SQL Server Management Studio Express echter downloaden via de website van Microsoft.

Een back-up van SQL Server maken met SQL Server Management Studio

Opmerking:

Maak de installatie van de database niet ongedaan.

 1. Open SQL Server Management Studio in Microsoft SQL Server.
 2. Klik in de structuurweergave van het venster Objectverkenner met de rechtermuisknop op de database (standaard genaamd “breeze”) en kies Taken > Back-up maken.
  Opmerking:

  Ga naar de Microsoft Support-site voor uitgebreide instructies voor het maken en herstellen van een back-up van een SQL Server-database.

Een back-up van SQL Server maken via het venster Opdrachtprompt

Voor Help-informatie over databaseopdrachten typt u osql ? op de opdrachtregel en drukt u op enter.

Opmerking:

Maak de installatie van de database niet ongedaan.

 1. Meld u aan bij de server die als host fungeert voor Adobe Connect Server.
 2. Maak een map waarin u de back-upbestanden van de database wilt opslaan. In dit voorbeeld wordt de map C:\Connect_Database gebruikt.

 3. Open de opdrachtprompt.
 4. Ga bij de opdrachtprompt naar de map waarin u de database hebt geïnstalleerd. Standaard is dat de map C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn.

 5. Bij de prompt typt u osql -E om u aan te melden bij de database-engine. Vervolgens drukt u op Enter.
 6. Typ de volgende opdracht om een Microsoft SQL-hulpprogramma uit te voeren dat een back-up maakt van de Adobe Connect-database. De standaarddatabasenaam is breeze .

  BACKUP DATABASE database-name TO DISK = 'C:\Connect_Database\database-name.bak'
 7. Typ go achter de opdrachtprompt en druk op Enter. Het opdrachtvenster geeft meldingen weer met betrekking tot de back-up.

 8. Typ quit achter de opdrachtprompt en druk op Enter.
 9. U kunt controleren of de back-up is gemaakt door na te gaan of het bestand breeze.bak aanwezig is in de map C:\Connect_Database.
 10. Als u uw database opnieuw wilt starten, selecteert u op het bureaublad van Windows Start > Configuratiescherm > Systeembeheer > Services. Klik in het venster Services met de rechtermuisknop op SQL Server (MSSQLSERVER) en selecteer Start in het contextmenu.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?