Handboek Annuleren

Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Genereer aangepaste en standaardrapporten om informatie over uw Adobe Connect-installatie en -gebruik te verkrijgen.

Informatie over Adobe Connect Central-rapporten

Met de rapportfunctie in Adobe Connect kunt u snel en gemakkelijk een groot aantal nuttige gegevens over uw Adobe Connect-installatie ophalen.

Via de op een wizard gebaseerde interface kunt u een algemeen type rapport selecteren, waarna u keuzes kunt maken om precies die informatie op te geven die u nodig hebt. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een cursusrapport te maken. Nadat u een cursus hebt geselecteerd, kunt u actuele inschrijfgegevens weergeven, of de volledige inschrijfgeschiedenis voor de cursus. Een ander voorbeeld is dat u, wanneer u de notulen van een vergadering maakt, een historisch overzicht van de activiteiten voor één kamer kunt weergeven. U kunt ook gegevens over één specifieke vergadering weergeven.

Met de informatie uit rapporten over het systeemverbruik kunt u de installatie en kosten van Adobe Connect afstemmen. U kunt bijvoorbeeld de feiten over de systeemactiviteit voor een bepaalde kostenplaats ophalen.

Belangrijke algemene informatie over rapporten:

 • Als u directe ondergeschikten hebt, kunt u klikken op Managerrapporten om voor iedere directe ondergeschikte gegevens weer te geven over voltooide trainingen en bijgewoonde vergaderingen en gebeurtenissen. Klik op de naam van een directe ondergeschikte om zijn of haar directe ondergeschikten weer te geven.

 • Groepen kunnen niet worden gebruikt als sorteeroptie. De groepskolom bevat meerdere waarden als een gebruiker lid is van meerdere groepen. Als een gebruiker bij meer dan één groep hoort en u sorteert op groep, wordt bij het sorteren alleen de eerste groep in de lijst gebruikt. Voor op groep gegroepeerde informatie gebruikt u de optie Groepsrapport, wanneer die beschikbaar is, bijvoorbeeld in de rapporten Leerling en Gebruiker.

 • De standaardsorteervolgorde voor alle rapporten die gebruikersnamen bevatten, is op achternaam.

 • U kunt kolominformatie in oplopende of aflopende volgorde sorteren door op de kolomkoppen te klikken (met uitzondering van de groepskolomkop).

 • U kunt dynamisch kolomkoppen toevoegen of verwijderen door 'Velden selecteren' in de wizard Rapporten in of uit te schakelen.

Met rapporten werken

Nadat u een rapport hebt gemaakt, gebruikt u de wizard Rapporten om een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Klik op Nieuw of Annuleren om terug te keren naar de startpagina van de wizard Rapporten.

 • Klik op Query bewerken of Vorige om de filter- en veldinstellingen te wijzigen.

 • Klik op Rapport opslaan en geef het rapport een beschrijvende naam zodat u het kunt openen in de module Opgeslagen query's.

 • Klik op Afdrukken als u het rapport wilt afdrukken.

 • Klik op Rapport downloaden om het rapport op te slaan als een CSV-bestand.

Toegang tot rapporten

Uw toegang tot rapporten is gebaseerd op de groepen waarbij u hoort.

Geïntegreerde groep

Machtigingen rapportmodule

Beheerder

Alles.

Beperkte beheerder

Systeemverbruik, Opgeslagen query's. Maar beheerders kunnen toegang verwijderen. Zie Beheerders maken.

Auteurs

Inhoud, Opgeslagen query's.

Trainingsmanagers

Inhoud, Cursus, Studieprogramma, Virtuele lesruimte, Student, Opgeslagen query's.

Gebeurtenismanagers

Geen.

Studenten

Geen.

Gastheren vergadering

Vergadering. Opgeslagen query's.

Seminarbeheerders

Geen.

Aangepaste velden in rapporten maken

Met Adobe Connect kunt u op een flexibele manier rapporten aanpassen. Via aanpassing kunt u rapporten maken die alleen de informatie bevatten die u wilt zien. U kunt kolommen met informatie die u niet nodig hebt verwijderen en kolommen toevoegen met gegevens die u wel nodig hebt. Door het verfijnen van rapporten worden ze kleiner en handiger.

Als u een gebruikersprofiel aanpast, worden de 20 meest gebruikte velden weergegeven en kunt u een aangepaste veldprioriteit toewijzen. Het is belangrijk om aangepaste velden een prioriteit te geven in volgorde van belangrijkheid, want rapporten bevatten alleen de belangrijkste tien velden, inclusief het aangepaste e-mailveld.

Zie Gebruikersprofielvelden aanpassen voor informatie over het maken van aangepaste velden.

Een voorbeeldrapport analyseren

Het voorbeeldrapport is gemaakt met de volgende stappen:

 1. Klik op het tabblad Rapporten boven in het venster Adobe Connect Central.

 2. Klik op Studieprogramma.

 3. Navigeer naar een specifiek studieprogramma, selecteer het studieprogramma en klik op Volgende.

 4. Klik links in het venster op Rapportfilters opgeven.

 5. Selecteer Filteren met een datumbereik en geef datums op.

 6. Selecteer Filteren op gebruikersgroepen en selecteer een groep.

 7. Klik links in het venster op Rapportvelden toevoegen of verwijderen.

 8. Selecteer naar wens extra velden.

 9. Selecteer links in het venster de optie Opties.

 10. Selecteer onder Rapportopties kiezen de optie Studieprogrammarapport.

 11. Klik op Rapport maken.

Inzicht krijgen in een voorbeeldrapport.
Inzicht krijgen in een voorbeeldrapport.

A. Overzichtssectie B. Naam studieprogramma C. Datumfilter D. Groepsfilter E. Rapportopties F. Gedetailleerde informatie over leden van een opgegeven groep 

Het voorbeeldrapport bevat de volgende informatie:

 • De naam van het studieprogramma is Studieprogramma ABC.

 • Het rapport is zo gefilterd dat alleen datums tussen 1 september 2006 en 1 oktober 2008 worden weergegeven.

 • Het rapport is zo gefilterd dat alleen leden van de groep met de naam Alfabetgroep worden weergegeven.

 • De volgende informatie wordt weergegeven in de overzichtssectie:

  • In de geselecteerde groep zijn er 26 leerlingen ingeschreven voor het studieprogramma.

  • Van de 26 ingeschreven leerlingen hebben 4 het studieprogramma voltooid.

  • Van de 26 ingeschreven leerlingen hebben 10 een gedeelte van het studieprogramma voltooid. Zij zijn in het rapport opgenomen als 'Aantal bezig'.

  • Van de 26 ingeschreven leerlingen zijn er 12 niet begonnen met het studieprogramma. Zij zijn in het rapport opgenomen als 'Aantal niet gestart'.

 • De volgende gedetailleerde informatie wordt weergegeven onder de overzichtssectie:

  • Achternaam van elke leerling uit de opgegeven groep die is ingeschreven voor het studieprogramma.

  • Voornaam van de leerling.

  • Status van de leerling, zoals Niet uitgevoerd, Bezig of Voltooid.

  • Indien van toepassing het certificaatnummer van de leerling. (Het certificaatnummer is een door het systeem gegenereerd nummer en een unieke id waarmee wordt bewezen dat de leerling het studieprogramma heeft voltooid.)

  • De versie van het studieprogramma die de leerling heeft gebruikt. (Werk studieprogramma's bij door studenten toe te voegen of inhoud en dergelijke te wijzigen. Sommige makers werken hun studieprogramma's nooit bij, zodat er slechts één versie is.)

  • Datum en tijd dat de leerling voor het laatst het studieprogramma heeft geopend.

  • De naam van de groep waaraan de leerling is toegewezen. Voor dit rapport is bepaald dat alleen de informatie over studenten in de Alfabetgroep wordt weergegeven. Daarom wordt slechts één groepsnaam weergegeven.

Nadat u het rapport hebt weergegeven, hebt u verschillende opties. U kunt de informatie op verschillende manieren sorteren door op kolomkoppen te klikken. Klik in het voorbeeldrapport bijvoorbeeld op Laatst geopend om te zien welke gebruikers recentelijk het studieprogramma hebben geopend. U kunt het rapport ook opslaan, afdrukken of downloaden.

Cursusrapporten gebruiken

Cursusrapporten bevatten informatie over afzonderlijke cursussen die u hebt gemaakt en de leerlingen die zich ervoor hebben ingeschreven. In het cursusrapport kunt u zien hoe een cursus wordt gebruikt. In het rapport wordt weergegeven of de cursus wordt gevolgd, hoe vaak deze wordt gevolgd en of gebruikers slagen, zakken of de cursus voltooien. Met cursusrapporten met afzonderlijke leerlingen die een specifieke cursus volgen kunt u zien wie de cursus hebben gevolgd en wat hun status en resultaten zijn.

Het historische cursusrapport bevat informatie over uitgeschreven en verwijderde gebruikers. Door gegevens over uitgeschreven en verwijderde leerlingen te bekijken kunt u analyseren hoe de cursus in de loop van de tijd is gebruikt. U kunt bijvoorbeeld zien hoeveel leerlingen de cursus niet hebben voltooid en of dat aantal stijgt of daalt.

Cursusrapporten maken

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en klik op Rapporten.

 2. Klik op Cursus.

 3. Selecteer een cursus uit de trainingsbibliotheek en klik op Volgende.

 4. Klik op Rapportfilters opgeven. (Optioneel) Geef een datumbereik op en/of selecteer een specifieke gebruikersgroep.

 5. Klik op Rapportvelden toevoegen of verwijderen. Schakel de velden die in het rapport worden weergegeven in en uit.

 6. Klik op Opties. Selecteer het cursusrapport dat u wilt maken: Cursusrapport of Historisch cursusrapport met uitgeschreven en verwijderde gebruikers.

 7. Klik op Rapport maken.

Cursusrapporten lezen

De tabel bevat de specifieke informatie die wordt weergegeven in kolommen in cursusrapporten. Niet alle kolomkoppen komen voor in alle cursusrapporten.

Kolomkop

Beschrijving

Pogingen

Het aantal pogingen dat is gedaan om voor de cursus te slagen in vergelijking met het aantal toegestane pogingen. 1 van 3 betekent bijvoorbeeld dat de leerling één poging heeft gedaan en dat er in totaal drie pogingen beschikbaar zijn.

Certificaat

Een door het systeem gegenereerd nummer dat aangeeft dat de gebruiker het studieprogramma heeft voltooid en dat de gebruiker een unieke id verschaft. (Een leerling kan alleen een certificaatnummer krijgen als zijn of haar cursusstatus voltooid of geslaagd is.)

Datum verwijderd

De datum waarop de leerling is verwijderd uit het Adobe Connect-systeem (indien van toepassing).

Datum ingeschreven

De datum waarop de leerling is toegevoegd aan de inschrijflijst voor de cursus.

Datum uitgeschreven

Datum waarop de leerling is verwijderd uit de inschrijflijst voor de cursus.

Voornaam

Voornaam van de leerling die is ingeschreven voor de cursus.

Groep

Alle groepen waarvan deze leerling lid is, worden hier weergegeven. Op deze kolom kan niet worden gesorteerd.

Laatst geopend

De laatste keer dat de leerling de specifieke cursus heeft geopend.

Achternaam

Achternaam van de leerling die is ingeschreven voor de cursus.

Manager

De voornaam en achternaam van de manager van de gebruiker.

Aantal voltooid

Het aantal leerlingen dat de cursus heeft voltooid.

Aantal ingeschreven

Het totale aantal leerlingen dat zich ooit heeft ingeschreven voor de cursus. Archiefgegevens worden ook opgenomen.

Aantal gezakt

Leerlingen die zijn gezakt voor de cursus.

Aantal bezig

Leerlingen die met de cursus zijn begonnen maar deze nog niet hebben voltooid.

Aantal niet gestart

Leerlingen die niet met de cursus zijn begonnen.

Aantal geslaagd

Leerlingen die zijn geslaagd voor de cursus.

Score

Beoordeling die de leerling voor de cursus heeft gekregen.

Status

Hoe ver de leerling is in de werkstroom van de cursus. De leerling heeft de cursus bijvoorbeeld niet geopend (Niet gestart), wel geopend maar niet voltooid (Bezig) of voltooid (Voltooid).

Versie

Als er meerdere versies van de cursus zijn geüpload, wordt in deze kolom weergegeven welke versie de leerling heeft gebruikt.

Studieprogrammarapporten gebruiken

Met studieprogrammarapporten kunt u zien hoe leerlingen een studieprogramma en de cursussen en virtuele lesruimten in het studieprogramma gebruiken. Het studieprogrammarapport bevat overzichtsgegevens, zoals hoeveel leerlingen zijn ingeschreven en hoeveel er bezig zijn. Het rapport bevat ook informatie over leerlingen die zijn ingeschreven voor het studieprogramma, bijvoorbeeld hun naam, status en de laatste keer dat ze het studieprogramma hebben geopend.

In het rapport met studieprogrammaobjecten wordt informatie weergegeven per leerobject, meestal een cursus of een virtuele lesruimte. U kunt gegevens zien zoals de naam van het leerobject, het gemiddelde resultaat van leerlingen voor het object en of er vereisten zijn voor deelname. Door gegevens over studieprogrammaobjecten te bekijken, kunt u analyseren hoe leerlingen specifieke objecten binnen een studieprogramma gebruiken.

Studieprogrammarapporten maken

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en klik op Rapporten.

 2. Klik op Studieprogramma.

 3. Selecteer een studieprogramma uit de trainingsbibliotheek en klik op Volgende.

 4. Klik op Rapportfilters opgeven. (Optioneel) Geef een datumbereik op en/of selecteer een specifieke gebruikersgroep.

 5. Klik op Rapportvelden toevoegen of verwijderen. Schakel de velden die in het rapport worden weergegeven in en uit.

 6. Klik op Opties. Selecteer het studieprogrammarapport dat u wilt maken: Studieprogrammarapport of Studieprogrammarapport met studieprogrammaobjecten.

 7. Klik op Rapport maken.

 8. (Optioneel) Als u in stap 6 Studieprogrammarapport met studieprogrammaobjecten hebt geselecteerd, klikt u op de naam van een leerobject in het gegenereerde rapport. Als u op een naam klikt, wordt een rapport over het specifieke leerobject gemaakt.

Studieprogrammarapporten lezen

De tabel bevat de specifieke informatie die wordt weergegeven in kolommen in studieprogrammarapporten. Niet alle kolomkoppen komen voor in alle studieprogrammarapporten.

Kolomkop

Beschrijving

Actieve versie

Als er meerdere versies van het studieprogrammaobject zijn, wordt de laatste versie hier weergegeven.

Gemiddelde score

Het gemiddelde resultaat van leerlingen voor het studieprogrammaobject.

Certificaat

Een door het systeem gegenereerd nummer dat aangeeft dat de gebruiker het studieprogramma heeft voltooid en dat de gebruiker een unieke id verschaft. (Een leerling kan alleen een certificaatnummer krijgen als zijn of haar cursusstatus voltooid of geslaagd is.)

Inhoud

Beschrijving van het studieprogrammaobject, zoals presentatiebestand.

Voornaam

Voornaam van de leerling die is ingeschreven voor het studieprogramma.

Groep

Alle groepen waarvan de leerling lid is, worden hier weergegeven. Op deze kolom kan niet worden gesorteerd.

Laatst geopend

De laatste keer dat de leerling het cursusprogramma heeft geopend.

Achternaam

Achternaam van de leerling die is ingeschreven voor het studieprogramma.

Leerobject

Naam van het leerobject.

Aantal voltooid

Leerlingen die het studieprogramma hebben voltooid.

Aantal ingeschreven

Leerlingen die zijn ingeschreven voor het studieprogramma.

Aantal bezig

Leerlingen die met het studieprogramma zijn begonnen maar dit nog niet hebben voltooid.

Aantal niet gestart

Leerlingen die niet met het studieprogramma zijn begonnen.

Percentage voltooid

Percentage leerlingen met de status "Voltooid" voor het studieprogrammaobject.

Vereisten

Voltooi deze studieprogrammaobjecten voordat u het studieprogrammaobject vermeld op deze regel probeert.

Verplicht of optioneel

Geeft aan of de leerling het studieprogrammaobject moet voltooien om het studieprogramma te kunnen voltooien of dat het object optioneel is.

Status

Hoe ver de leerling is in de werkstroom van het studieprogramma. De leerling heeft de cursus bijvoorbeeld niet geopend (Niet gestart), wel geopend maar niet voltooid (Bezig) of voltooid (Voltooid).

Dispensatie

Studieprogrammaobjecten die kunnen worden voltooid in plaats van het object op deze regel.

Type

Beschrijving van het studieprogrammaobject.

Versie

Als er meerdere versies van het studieprogrammaobject zijn geüpload, wordt in deze kolom weergegeven welke versie de leerling heeft gebruikt.

Leerlingrapporten gebruiken

Leerlingrapporten bevatten alle activiteiten op het gebied van cursussen, virtuele lesruimten en studieprogramma's voor een individu of groep. In het individuele leerlingrapport kunt u zien welke voortgang een leerling maakt in een toegewezen training. Het rapport bevat gedetailleerde informatie over het aantal taken dat de leerling heeft gekregen, het aantal dat is voltooid, het aantal dat bezig is en het aantal dat niet is begonnen. Het leerlingrapport voor groepen bevat gelijksoortige informatie, maar voor een hele groep in plaats van één leerling.

Leerlingrapporten zijn nuttig omdat ze informatie bevatten over hoe individuen en groepen uw cursussen en studieprogramma's gebruiken. U kunt bepalen of leerlingen taken uitvoeren en voltooien, hoe snel ze werken en welk resultaat ze behalen.

Leerlingrapporten maken

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en klik op Rapporten.

 2. Klik op Leerling.

 3. Klik in het menu op een type leerlingrapport: Individuele leerling of Groep.

 4. Selecteer een individuele leerling of een groep en klik op Volgende.

 5. Klik op Rapportfilters opgeven. (Optioneel) Voer een datumbereik in.

 6. Klik op Rapportvelden toevoegen of verwijderen. Schakel de velden die in het rapport worden weergegeven in en uit.

 7. Klik op Rapport maken.

 8. (Optioneel) Als u in stap 3 Individuele leerling hebt geselecteerd, klikt u op de naam van een leerobject in het gegenereerde rapport. Als u op een naam klikt, wordt een rapport over het specifieke leerobject gemaakt.

Leerlingrapporten lezen

De tabel bevat de specifieke informatie die wordt weergegeven in kolommen in leerlingrapporten. Niet alle kolomkoppen komen voor in alle leerlingrapporten.

Kolomkop

Beschrijving

Pogingen

Aantal keer dat de leerling heeft geprobeerd het leerobject te voltooien. (Pogingen worden alleen op leerobjectniveau bijgehouden.)

Certificaat

Een door het systeem gegenereerd nummer dat aangeeft dat de leerling de cursus, de virtuele lesruimte of het studieprogramma heeft voltooid en dat de leerling een unieke id verschaft. (Een leerling kan alleen een certificaatnummer krijgen als zijn of haar cursus- of studieprogrammastatus voltooid of geslaagd is.)

Inhoud

Als het leerobject een cursus is, wordt het type cursusinhoud weergegeven, bijvoorbeeld presentatie of afbeelding.

Laatst geopend

Voor een studieprogramma: de datum waarop er voor het laatst een object binnen het studieprogramma is geopend.

Leerobject

Naam van het leerobject.

Aantal voltooid

Leerlingen die het leerobject hebben voltooid.

Aantal bezig

Leerlingen die nog bezig zijn met het leerobject.

Aantal niet gestart

Leerlingen die niet met het leerobject zijn begonnen.

Aantal leertaken

Totaal aantal taken. Als de leerling is ingeschreven voor een cursus buiten een studieprogramma en de cursus ook binnen het studieprogramma bestaat, wordt het item twee keer meegeteld.

Score

Resultaat voor leerobjecten die tot nu toe zijn geprobeerd.

Status

Hoe ver de leerling is in de werkstroom van de cursus/het studieprogramma. De leerling heeft de cursus/het studieprogramma bijvoorbeeld niet geopend (Niet gestart), wel geopend maar niet voltooid (Bezig) of voltooid (Voltooid).

Type

Beschrijving van het leerobject. Bijvoorbeeld cursus, studieprogramma of lesruimte.

Gebruikte versie

Als er meerdere versies van het leerobject zijn geüpload, wordt in deze kolom weergegeven welke versie de leerling heeft gebruikt.

Inhoudsrapporten gebruiken

Inhoudsrapporten bevatten gedetailleerde informatie over de inhoud die u hebt geüpload naar Adobe Connect. (Inhoud kan de volgende indelingen hebben: PPT, PPTX, FLV, SWF, PDF, GIF, JPG, PNG, MP3, HTML of ZIP.) Een inhoudsrapport over een PDF bevat bijvoorbeeld de paginanaam, het aantal keer dat elke pagina is bekeken en de datum waarop elke pagina voor het laatst is bekeken.

Met een inhoudsrapport met informatie over vragen kunt u informatie bekijken over vragen in een presentatie (PPT- of PPTX-bestand). Stel dat u bijvoorbeeld een presentatie selecteert die een vraag bevat met vijf meerkeuzeantwoorden. Als u een inhoudsrapport uitvoert met vraaginformatie, kunt u zien hoeveel leerlingen elk van de vijf mogelijke antwoorden hebben gekozen. Dit rapport is handig voor het afstemmen van de vragen in uw presentaties. Als u merkt dat te veel leerlingen slagen of zakken voor een presentatie, gebruikt u dit rapport om te bepalen welke vragen u makkelijker of moeilijker moet maken.

Inhoudsrapporten maken

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en klik op Rapporten.

 2. Klik op Inhoud.

 3. Selecteert inhoud uit de bibliotheek en klik op Volgende.

 4. Klik op Rapportfilters opgeven. (Optioneel) Geef een datumbereik op en/of selecteer een specifieke gebruikersgroep.

 5. Klik op Rapportvelden toevoegen of verwijderen. Schakel de velden die in het rapport worden weergegeven in en uit.

 6. Klik op Opties. Selecteer het type inhoudsrapport dat u wilt maken: Inhoudsrapport of Inhoudsrapport met vraaggegevens.

 7. Klik op Rapport maken.

Inhoudsrapporten lezen

De tabel bevat de specifieke informatie die wordt weergegeven in kolommen in inhoudsrapporten. Niet alle kolomkoppen komen voor in alle cursusrapporten.

Kolomkop

Beschrijving

Gemiddelde score

Het gemiddelde resultaat van leerlingen voor de inhoud.

Inhoudstype

Beschrijving van de inhoud. Bijvoorbeeld presentatie, afbeelding of SWF-bestand.

Huidig schijfgebruik

Huidige grootte, in kB, van het inhoudsbestand.

Laatst gewijzigd

Datum waarop voor het laatst wijzigingen zijn aangebracht in het inhoudsbestand.

Laatst weergegeven

Datum waarop voor het laatst een gebruiker het inhoudsbestand heeft bekeken.

Maximale score

Hoogste resultaat dat een leerling heeft behaald voor het inhoudsbestand.

Minimale score

Laagste resultaat dat een leerling heeft behaald voor het inhoudsbestand.

Aantal vragen

Totaal aantal vragen dat het inhoudsbestand bevat.

Aantal geselecteerd

Aantal leerlingen dat deze optie heeft geselecteerd.

Paginanaam

Volledige naam van de pagina (Alleen voor PDF-inhoud.)

Paginanummer

Nummer dat overeenkomt met het paginanummer in het inhoudsbestand. (Alleen voor PDF-inhoud.)

Percentage geselecteerd

Percentage leerlingen dat deze optie heeft geselecteerd.

Beschrijving vraag

De vraag zoals die op de vraagdia staat. Bij meerkeuzevragen staat elke keuzeoptie op een aparte regel.

Vraagnummer

Nummer dat overeenkomt met het vraagnummer in de presentatie.

Antwoorden

Verschillende mogelijke antwoorden op de vraag.

Naam van dia

Volledige naam van de dia.

Dianummer

Nummer dat overeenkomt met het dianummer in de presentatie.

Totale duur

Voor een film- of muziekbestand: de totale lengte van het bestand in uren/minuten/seconden.

Totaal aantal pagina's

Voor een PDF: het totale aantal pagina's in het bestand.

Totaal aantal dia's

Voor een presentatie: het totale aantal dia's in het bestand.

Totaal aantal weergaven

Het totale aantal keer dat deze inhoud is bekeken.

Unieke weergaven

Het aantal uniek geïdentificeerde gebruikers dat deze inhoud heeft bekeken.

Visuele-lesruimterapporten gebruiken

Visuele-lesruimterapporten bevatten informatie over hoe virtuele lesruimten historisch worden gebruikt. Gebruik het rapport Virtuele lesruimte om de namen, inschrijfdatums en voltooiingsstatus te zien van leerlingen in de lesruimte.

Gebruik het rapport Sessieaanwezigheid virtuele lesruimte om gegevens weer te geven over een specifieke sessie binnen een virtuele lesruimte. U kunt details zien zoals sessieduur, totaal aantal deelnemers, namen van deelnemers en de tijdstippen waarop deelnemers zijn gekomen en vertrokken. Met de informatie in dit rapport kunt u bepalen of de juiste mensen een sessie hebben bijgewoond en hoe lang ze in de ruimte zijn gebleven. U kunt ook verschillende sessies vergelijken. Stel dat dezelfde cursus op twee verschillende tijdstippen wordt aangeboden in dezelfde virtuele lesruimte. Door voor elke keer een sessierapport uit te voeren, kunt u bepalen welke sessie de meeste deelnemers had.

Virtuele-lesruimterapporten maken

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en klik op Rapporten.

 2. Klik op Virtuele lesruimte.

 3. Selecteer in het menu een type virtuele-lesruimterapport: Rapport Cursussen virtuele lesruimte of Rapport Sessieaanwezigheid virtuele lesruimte.

 4. Selecteer een virtuele lesruimte uit de trainingsbibliotheek en klik op Volgende.

 5. Klik op Rapportfilters opgeven. (Optioneel) Geef een datumbereik op en/of selecteer een specifieke gebruikersgroep.

 6. Klik op Rapportvelden toevoegen of verwijderen. Schakel de velden die in het rapport worden weergegeven in en uit.

 7. Klik op Rapport maken.

Virtuele-lesruimterapporten lezen

De tabel bevat de specifieke informatie die wordt weergegeven in kolommen in virtuele-lesruimterapporten. Niet alle kolomkoppen komen voor in alle cursusrapporten.

Kolomkop

Beschrijving

Toegewezen rol

Rol die is toegewezen op de pagina voor het beheren van ingeschreven personen. (Wordt niet weergegeven als de rol is gewijzigd in de virtuele lesruimte.)

Datum verwijderd

De datum waarop de leerling is verwijderd uit de virtuele lesruimte.

Datum ingeschreven

De datum waarop de leerling is ingeschreven in de virtuele lesruimte.

Datum uitgeschreven

Datum waarop de leerling is verwijderd uit de inschrijflijst voor de virtuele lesruimte.

Duur

Lengte van de specifieke geselecteerde virtuele-lesruimtesessie.

E-mail

E-mailadres van de leerling die is ingeschreven voor de virtuele lesruimte of de leerling die wordt vermeld voor de specifieke geselecteerde virtuele-lesruimtesessie.

Datum eerste komst

De eerste keer dat de leerling de virtuele lesruimte is binnengekomen.

Voornaam

Voornaam van de leerling die is ingeschreven voor de virtuele lesruimte.

Laatst geopend

Datum waarop de leerling voor het laatst de virtuele lesruimte is binnengekomen.

Laatste eindtijd

Het laatste tijdstip waarop de leerling de virtuele lesruimte heeft verlaten. (De leerling kan meerdere keren zijn binnengekomen en vertrokken.) Het wijzigen van de status in 'even weg' telt niet als vertrekken. Alleen bij het verbreken van de verbinding of het vrijwillig sluiten van het lesruimtevenster wordt een eindtijd gemaakt.

Achternaam

Achternaam van de leerling die is ingeschreven voor de virtuele lesruimte.

Mobiel

De waarde Ja in dit veld geeft aan dat de gebruiker aan de vergadering heeft deelgenomen met een smartphone of tablet. Anders is de waarde Nee.

Meerdere binnenkomsten geregistreerd

Geeft aan of een leerling tijdens deze sessie meer dan één keer is binnengekomen en vertrokken.

Aantal voltooid

Leerlingen die de eisen voor de virtuele lesruimte hebben voltooid.

Aantal bezig

Leerlingen die zijn aangemeld maar die de eisen voor de virtuele lesruimte nog niet hebben voltooid.

Aantal niet gestart

Leerlingen die zich nog niet hebben aangemeld bij de virtuele lesruimte.

Aanwezige deelnemers

Het totale aantal leerlingen dat de lesruimte ten minste is binnengekomen. Omvat geen leerlingen met vooraf toegewezen rol van Gastheer of Presentator.

Deelnemers ingeschreven

Het totale aantal deelnemers dat is ingeschreven voor de virtuele lesruimte. Dit aantal omvat geen deelnemers met de rol van Gastheer of Presentator.

Begintijd

Tijdstip waarop de geselecteerde virtuele-lesruimtesessie is begonnen.

Status

Hoe ver de leerling is in de werkstroom van de virtuele lesruimte. Als de leerling bijvoorbeeld de virtuele lesruimte nog niet is binnengegaan, is zijn of haar status Niet uitgevoerd. Als een leerling een virtuele lesruimte verlaat, is zijn of haar status Voltooid.

Totaal aantal aanwezig

Het totale aantal leerlingen dat de opgegeven virtuele-lesruimtesessie is binnengekomen.

Totale aanwezigheidsduur

De totale tijd (som van alle tijd tussen elke binnenkomst en elk vertrek) die de leerling in de virtuele lesruimte is geweest. Als een deelnemer aanwezig was van 11:45-12:00 en vervolgens van 12:10-12:15, is de totale duur 00:20:00.

Totaal ingeschreven

Het totale aantal leerlingen dat is ingeschreven voor de opgegeven virtuele-lesruimtesessie.

Vergaderrapporten gebruiken

Met vergaderruimterapporten kunt u zien hoe vergaderruimten worden gebruikt. Met het rapport Overzicht vergaderruimte kunt u gegevens ophalen over een afzonderlijke vergaderruimte in de loop van de tijd en over meerdere sessies. U kunt informatie ophalen zoals het totale aantal unieke deelnemers, het aantal unieke sessies en de gemiddelde duur van een vergadering. Met deze informatie kunt u bepalen of er te weinig activiteit is in een vergaderruimte. Als het rapport daarentegen laat zien dat het druk is in een vergaderruimte, kunt u meer vergaderruimten maken om de werkdruk beter te kunnen beheren.

Met het rapport Afzonderlijke vergadersessie kunt u informatie over een specifieke sessie binnen een vergaderruimte bekijken. U ziet informatie zoals het totale aantal deelnemers, het totale aantal gasten en alle namen van deelnemers. Door de geplande duur te vergelijken met de werkelijke sessieduur, kunt u bepalen of een vergadering eerder of later dan gepland is geëindigd. Met de informatie in dit rapport kunt u ook bepalen of de juiste mensen een bepaalde vergadering hebben bijgewoond en hoe lang ze in de ruimte zijn gebleven.

Vergaderrapporten maken

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en klik op Rapporten.

 2. Klik op Vergadering.

 3. Selecteer in het menu een type vergaderrapport: Rapport Overzicht vergaderruimte of Rapport Afzonderlijke vergadersessie.

 4. Selecteer een vergadering uit de trainingsbibliotheek en klik op Volgende.

 5. Klik op Rapportfilters opgeven. Geef optioneel een datumbereik op en/of selecteer een specifieke gebruikersgroep.

 6. Klik op Rapportvelden toevoegen of verwijderen. Schakel de velden die in het rapport worden weergegeven in en uit.

 7. Klik op Rapport maken.

Vergaderraporten lezen

De tabel bevat de specifieke informatie die wordt weergegeven in kolommen in vergaderrapporten. Niet alle kolomkoppen komen voor in alle cursusrapporten.

Kolomkop

Beschrijving

Gemiddelde duur

De gemiddelde lengte van vergadersessies die hebben plaatsgevonden in deze vergaderruimte.

Gemiddelde aanwezigheid per sessie

De gemiddelde tijd die de specifieke deelnemer heeft doorgebracht bij vergaderingen in deze vergaderruimte.

Gemiddeld aantal gebruikers

Het gemiddelde aantal gebruikers in een sessie voor alle sessies in deze vergaderruimte.

Huidig schijfgebruik (kB)

Schijfruimte, in kB, gebruikt door deze vergaderruimte.

Datum sessie

De datum waarop deze specifieke vergadersessie heeft plaatsgevonden.

Datum eerste komst

Tijdstip waarop de eerste deelnemer de vergaderruimte is binnengekomen voor deze specifieke vergadersessie.

Voornaam

Voornaam van de deelnemer aan de vergadering.

Eerste sessie

Datum van de eerste vergadersessie die heeft plaatsgevonden in deze vergaderruimte.

Eerste bijgewoonde sessie

De datum waarop de specifieke deelnemer voor het eerst een vergadersessie heeft bijgewoond in deze vergaderruimte.

Onderbroken activiteit

Geeft aan of een leerling tijdens deze vergadersessie meer dan één keer is binnengekomen en vertrokken.

Laatste eindtijd

Het laatste tijdstip waarop de leerling de vergadering heeft verlaten. (De leerling kan meerdere keren zijn binnengekomen en vertrokken.) Het wijzigen van de status in 'even weg' telt niet als vertrekken. Alleen bij het verbreken van de verbinding of het vrijwillig sluiten van het vergadervenster wordt een eindtijd gemaakt.

Achternaam

Achternaam van de deelnemer aan de vergadering.

Manager

De voornaam en achternaam van de manager van de gebruiker.

Mobiel

De waarde Ja in dit veld geeft aan dat de gebruiker aan de vergadering heeft deelgenomen met een smartphone of tablet. Anders is de waarde Nee.

Meest recente sessie

Datum van de meest recente vergadersessie die heeft plaatsgevonden in deze vergaderruimte.

Meest recente bijgewoonde sessie

De datum waarop deze specifieke deelnemer voor het laatst een vergadersessie heeft bijgewoond in deze vergaderruimte.

Gebruikerspiek

Het hoogste aantal deelnemers dat in alle sessies tegelijkertijd in de vergaderruimte is geweest.

Geplande duur

Tijd die is gepland voor de specifieke vergadersessie. (Een vergadering kan zijn gepland voor een uur maar uiteindelijk minder dan een uur duren.)

Rol bij binnenkomst

De toegewezen rol van de deelnemer bij binnenkomst bij de vergadering.

Totale aanwezigheidsduur

Berekening van de tijd tussen elke binnenkomst en elk vertrek en de totale tijd dat de deelnemer de vergadering heeft bijgewoond. Als de deelnemer aanwezig was van 11:45-12:00 en vervolgens van 12:10-12:15, is de totale duur 00:20:00.

Totaal aantal gasten

Het totale aantal binnengekomen gasten (Unieke gasten kunnen niet worden bepaald.)

Totaal aantal toegewezen gastheren

Het totale aantal deelnemers dat de vergadering is binnengekomen met de status van gastheer.

Totaal aantal toegewezen presentatoren

Het totale aantal deelnemers dat de vergadering is binnengekomen met de status van deelnemer.

Totale tijd in de vergaderruimte

Totale tijd (som van alle tijd tussen elke binnenkomst en elk vertrek) die de deelnemer is de vergaderruimte is geweest. Als een deelnemer aanwezig was van 11:45-12:00 en vervolgens van 12:10-12:15, is de totale duur 00:20:00.

Totaal aantal unieke deelnemers

Het totale aantal afzonderlijke, verschillende deelnemers in de vergaderruimte/-sessie.

Totaal aantal unieke geregistreerde deelnemers

Het totale aantal afzonderlijke, verschillende geregistreerde deelnemers in de vergaderruimte/-sessie.

Unieke sessies

Het totale aantal afzonderlijke, verschillende vergaderingen dat heeft plaatsgevonden in deze vergaderruimte.

Unieke bijgewoonde sessies

Het totale aantal afzonderlijke, verschillende sessies dat dit individu heeft bijgewoond.

Systeemverbruiksrapporten gebruiken

In systeemverbruiksrapporten kunt u, vanuit verschillende perspectieven, zien hoe uw organisatie Adobe Connect gebruikt. Alle rapporten kunnen worden gefilterd door een datumbereik op te geven. Systeemrapporten worden meestal gemaakt en gebruikt door Adobe Connect-systeembeheerders.

Er zijn verschillende systeemrapporten die verschillende gegevens leveren. Eerst selecteert u het type systeemrapport: Gebruik vergadersessies, Vergadergebruik, Individueel verbruik, Groepsverbruik, Kostenplaatsverbruik, Volledig systeemverbruik, Burst Pack-verbruik, Mobiel verbruik of Vergadersessies. Vervolgens hebt u specifieke opties voor het geselecteerde rapport.

Het rapport Gebruik vergadersessies geeft een overzicht van vergadersessies, seminarsessie of virtuele-lesruimtesessies die plaatsvonden gedurende een bepaalde periode. De gerapporteerde velden kunnen zijn: Vergaderings-URL, Naam vergadering, Vergaderingsgastheer, Begintijd sessie, Eindtijd sessie, Sessie-id, Duur vergadering, Piek deelnemers, Totaalaantal deelnemers, Gebruikersminuten en Type vergadering. Het rapport kan als CSV-bestand worden gedownload.

Het rapport Vergadergebruik geeft een overzicht van de vergaderactiviteiten gedurende een bepaalde periode; in grafiek- en in tabelvorm. Voor elke datum ziet u Piek gelijktijdige vergadergebruikers en Totaalaantal gebruikersminuten. Het rapport kan als CSV-bestand worden gedownload.

Het rapport Individueel verbruik bevat informatie over hoe één gebruiker Adobe Connect gebruikt. Het rapport bevat het totale aantal vergaderminuten, het totale aantal voltooide trainingen en het totale opslagruimteverbruik. Met het rapport kunt u bepalen hoeveel vergaderingen en trainingsessies een gebruiker heeft bijgewoond. Het opslagruimteverbruik laat zien welke individuen de meeste inhoud hebben geüpload.

Het rapport Groepsverbruik bevat veel informatie over een groep gebruikers. Bovenaan in het rapport wordt overzichtsinformatie over de groep weergegeven, zoals het totale aantal leden, het totale aantal vergaderminuten en het totale verbruik. Het tweede gedeelte van het rapport bevat de afzonderlijke leden en gegevens voor elk lid, zoals het totale aantal vergaderminuten, de aanmeldstatus en de naam van de manager. Gebruik groepsverbruiksrapporten voor verschillende groepen om ze te vergelijken, zodat u bijvoorbeeld kunt zien welke groepen Adobe Connect het meest en het minst gebruiken.

Het rapport Kostenplaatsverbruik toont hoe leden van een specifieke kostenplaats Adobe Connect gebruiken. Eén gedeelte van het rapport bevat de afzonderlijke leden van de kostenplaats en hun systeemverbruik. Een ander gedeelte bevat vergaderingen die worden doorberekend aan de kostenplaats en informatie zoals het totale aantal deelnemers en de naam van de eigenaar van de vergadering. Met het rapport Kostenplaatsverbruik kunt u minuten en kosten bijhouden in Adobe Connect. Voer afzonderlijke rapporten uit voor verschillende kostenplaatsen om de gegevens te kunnen vergelijken. Als u dezelfde informatie wilt opvragen als dit rapport, dat wordt uitgevoerd voor alle kostenplaatsen in plaats van een enkele kostenplaats, genereert u het rapport Geconsolideerd kostenplaatsverbruik.

Het rapport Volledig systeemverbruik bevat een overzicht op hoog niveau van het gebruik van Adobe Connect. U kunt het rapport eventueel filteren op groep en/of door een datumbereik op te geven. Systeem-, vergader- en trainingsoverzichten staan op één pagina. Dit rapport is handig als u het management en andere afdelingen wilt vertellen hoe uw organisatie Adobe Connect gebruikt.

Het rapport Burst Pack-verbruik toont het aantal Burst Pack-minuten dat uw organisatie gebruikt. (Organisaties kopen Burst Pack-minuten als ze meer minuten nodig hebben in een bepaalde periode.) Het rapport bevat ook het aantal actieve ruimtes en het piekaantal gebruikers. Gebruik dit rapport om het gebruik en de kosten van Adobe Connect te beheren.

Het rapport Mobiel verbruik bevat gegevens over gebruikers die Adobe Connect gebruiken via een smartphone of tablet. De twee beschikbare rapporten over mobiel verbruik zijn het rapport Mobiel systeemverbruik en het rapport Gegevens van mobiel apparaat. Deze rapporten bevatten de apparaattypes, het totale aantal unieke gebruikers die met een mobiel apparaat verbinding hebben gemaakt met sessies, het totale aantal minuten dat ze verbonden waren met een mobiel apparaat en de piekwaarde van het totale aantal gelijktijdige mobiele gebruikers. Het is mogelijk om een onderscheid te maken tussen mobiele minuten in een vergadering, seminar en virtuele lesruimte. Het is ook mogelijk om filters voor datumbereiken toe te passen, zodat beheerders bepaalde trends over een bepaalde periode kunnen zien.

Systeemverbruiksrapporten maken

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en klik op Rapporten.

 2. Klik op Systeemgebruik.

 3. Selecteer een type gebruiksrapport in het menu: Gebruik vergadersessies, Vergadergebruik, Individueel verbruik, Groepsverbruik, Kostenplaatsverbruik, Geconsolideerd kostenplaatsverbruik, Volledig systeemverbruik, Burst Pack-verbruik, Mobiel verbruik, Vergadersessies of Vergadergebruik.

 4. Selecteer een individu, groep of kostenplaats en klik op Volgende.

 5. Klik op Rapportfilters opgeven. (Optioneel) Voer een datumbereik in.

 6. Klik voor de rapporten Gebruik vergadersessies, Individueel verbruik, Groepsverbruik, Kostenplaatsverbruik, Mobiel verbruik of Vergadersessies op Rapportvelden toevoegen of verwijderen. Schakel de velden die in het rapport worden weergegeven in en uit.

 7. Klik op Rapport maken.

 8. (Optioneel) Als u in stap 3 Kostenplaatsverbruik hebt geselecteerd, klikt u op Rapport downloaden en kiest u een rapport dat u wilt downloaden als spreadsheet.

 9. (Optioneel) Als u in stap 3 Burst Pack-verbruik hebt geselecteerd, kunt u het rapport tonen per Uur of Dag.

Verklaring van systeemverbruiksrapporten

De tabel bevat de specifieke informatie die wordt weergegeven in kolommen in systeemverbruiksrapporten. Niet alle kolomkoppen komen voor in alle cursusrapporten.

Kolomkop

Beschrijving

Gebruikers met actieve aanmelding

Aantal gebruikers in deze groep, deze kostenplaats of het volledige s ysteem dat momenteel is aangemeld bij het systeem.

Actieve ruimte(s)

Een of meer ruimten waar verouderde minuten zijn gebruikt.

Afzonderlijke vergaderruimtes

Aantal afzonderlijke vergaderruimters van de individu, de groep, de kostenplaats of het volledige systeem. Als een individu geen gastheerrechten heeft, is dit getal nul.

Einddatum

Datum en tijd waarop de vergadersessie die in het rapport wordt bijgehouden, is beëindigd.

Voornaam

Voornaam van een individuele gebruiker.

Groep

De naam van de geselecteerde groep. Op deze kolom kan niet worden gesorteerd.

Laatste aanmelddatum

De laatste datum en tijd waarop de individu, het lid van de groep of het lid van de kostenplaats is aangemeld bij Adobe Connect.

Achternaam

Achternaam van een individuele gebruiker.

Aanmeldstatus

Status van deze gebruiker. Als de gebruiker momenteel bijvoorbeeld niet is aangemeld bij Adobe Connect, is de status Niet actief.

Manager

De voornaam en achternaam van de manager van deze gebruiker.

Naam vergadering

Naam van een vergadering die wordt doorberekend aan de geselecteerde kostenplaats.

E-mail eigenaar vergadering

Het e-mailadres van de persoon die de vergadering heeft gemaakt.

Voornaam eigenaar vergadering

De voornaam van de persoon die de vergadering heeft gemaakt.

Achternaam eigenaar vergadering

De achternaam van de persoon die de vergadering heeft gemaakt.

Piek gelijktijdige vergadergebruikers

Het hoogste aantal mensen voor het volledige systeem dat tegelijkertijd in de vergaderruimten is geweest. Als het getal bijvoorbeeld 100 is, is 100 mensen het hoogste aantal mensen dat tegelijkertijd in vergaderruimtes is geweest.

Gebruikerspiek

Het hoogste aantal gebruikers in ruimte(s) waar verouderde minuten zijn gebruikt.

Begindatum

Datum en tijd waarop de vergadersessie die in het rapport wordt bijgehouden, is begonnen.

Opslagruimteverbruik (kB)

De hoeveelheid ruimte in kB die momenteel wordt gebruikt door de invidu, groep of kostenplaats. In het rapport Volledig systeem worden cijfers voor opslagruimteverbruik gegeven voor het hele systeem en voor vergaderingen.

Totaal aantal deelnemers

Het totale aantal deelnemers als unieke deelnemers voor elke sessie bij elkaar worden opgeteld. Als dezelfde persoon twee sessies heeft bijgewoond, wordt deze twee keer meegeteld in dit totale aantal deelnemers.

Totaal aantal Burst Pack-minuten

In het rapport Kostenplaatsverbruik: het totale aantal Burst Pack-minuten dat is verbruikt voor de hele kostenplaats en voor afzonderlijke vergaderingen die worden doorberekend aan de kostenplaats. In het rapport Burst Pack: het totale aantal Burst Pack-minuten voor het volledige systeem.

Totale gastheerminuten (uu:mm:ss)

Het totale aantal minuten dat de individu, de groep, het groepslid, de kostenplaats of het lid van de kostenplaats heeft doorgebracht in vergaderruimtes als een vooraf gedefinieerde gastheer. Dit is exclusief de gastheerminuten waarin de gebruiker tijdelijk is gepromoveerd tot de rol van gastheer. In het rapport Volledig systeemverbruik wordt het totale aantal gastheerminuten voor de volledige Adobe Connect-installatie weergegeven.

Totaal aantal gastheren

Het totale aantal gebruikers met de status van gastheer in de groep, de kostenplaats en het volledige systeem.

Totaal leerlingen voltooide training

Het totale aantal leerlingen dat cursussen en lesprogramma's heeft voltooid in het volledige systeem.

Totaal mobiele minuten

Totale duur van mobiele sessies bijgewoond of georganiseerd door individu (in rapport Individueel verbruik) of door alle groepsleden (in rapport Groepsverbruik).

Totale vergaderminuten (uu:mm:ss)

Het totale aantal minuten voor alle rollen en sessies dat in vergaderruimtes is doorgebracht door de individu, de groep, het groepslid, de kostenplaats of het lid van de kostenplaats. Het rapport Volledig systeemverbruik bevat het totale aantal vergaderminuten voor alle gebruikers in het systeem.

Totaal aantal vergadersessies

Het totale aantal afzonderlijke vergaderingen dat wordt doorberekend aan de geselecteerde kostenplaats.

Totaal aantal trainingsmanagers

Het totale aantal personen in het Adobe Connect-systeem met trainingsmanagersrechten.

Totaal opslagruimteverbruik training

De totale hoeveelheid opslagruimte (in kB) die wordt gebruikt voor trainingsobjecten, zoals cursussen, lesprogramma's en virtuele lesruimtes.

Totaal aantal voltooide trainingen

Het totale aantal trainingen (cursussen, lesprogramma's en virtuele lesruimtes) dat is voltooid door de individu, de groep het lid van de groep, de kostenplaats of het lid van de kostenplaats.

Totaal aantal unieke trainingsobjecten

Het totale aantal trainingsobjecten (cursussen, lesprogramma's en virtuele lesruimtes) in het volledige systeem.

Totaal aantal gebruikers

Het totale aantal gebruikers in de groep, de kostenplaats of het volledige systeem.

Type

Het type vergadering (lesruimte of vergadering) dat wordt doorberekend aan de kostenplaats.

Opslagruimteverbruik gebruiker (kB)

De totale hoeveelheid opslagruimte (in kB) die wordt gebruikt door het individuele lid van de kostenplaats.

Totaal aantal vergaderminuten gebruiker (uu:mm:ss)

De totale hoeveelheid tijd (in minuten) die het individuele lid van de kostenplaats heeft doorgebracht in vergaderingen.

Totaalaantal gebruikersminuten

Totaalaantal minuten dat alle gebruikers op een bepaalde datum in alle vergaderruimten hebben besteed.

Accountoverzichtsrapporten weergeven en downloaden

Wanneer u klikt op het tabblad Beheer, wordt de pagina Accountoverzicht weergegeven. Op deze pagina hebt u via de koppeling Rapporten toegang tot verschillende rapporten waarin een overzicht wordt gegeven van accountgegevens. Een aantal van deze rapporten kan worden gedownload.

Trainingsrapporten weergeven

Met dit rapport krijgt u een overzicht van informatie over studentenquota (het aantal studenten in verhouding tot het toegestane aantal).

Er zijn rapporten beschikbaar voor accounts met gelijktijdige studenten. Deze rapporten bieden accountbeheerders de mogelijkheid om informatie met betrekking tot gebruik en licentiegebruik te bekijken.

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.
 2. Klik op het tabblad Beheer.
 3. Selecteer Account en kies Rapporten.
 4. Klik op Trainingsrapporten weergeven.

De volgende informatie is beschikbaar in het rapport, voor een bepaalde duur:

 • Piek van gelijktijdige studenten die de account in de opgegeven periode gebruiken

 • Het aantal gebruikers dat tijdens een specifieke periode is afgewezen vanwege de deelnamelimiet voor gelijktijdige gebruikers

Trainingsrapporten voor gelijktijdige studenten
Trainingsrapporten voor gelijktijdige studenten.

Deze twee rapporten kunnen op dag-, week- of maandniveau worden weergegeven. De rapporten kunnen ook als CSV-bestand worden gedownload.

Vergaderingsrapporten weergeven

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.
 2. Klik op het tabblad Beheer.
 3. Selecteer Account en kies Rapporten.
 4. Klik op Vergaderingsrapporten weergeven.

  In dit rapport wordt het maximumaantal deelnemers per keer (het hoogste aantal gelijktijdige vergaderingsdeelnemers) voor de actuele maand vergeleken met de toegestane quota.

  Dit rapport toont bovendien het aantal gebruikers dat op dat moment aan (actieve en opgenomen) vergaderingen deelneemt. Aan de hand van deze lijst kunt u toezicht houden op vergaderingen en klikken op de naam van een vergadering als u zich in de vergadering wilt mengen. Als u bijvoorbeeld ruimte wilt vrijmaken voor een andere vergadering, kunt u een actieve vergadering betreden en de gastheer een bericht sturen met het verzoek om een aantal deelnemers de vergadering te laten verlaten.

Downloadbare rapporten weergeven en downloaden

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central.
 2. Klik op het tabblad Beheer.
 3. Selecteer Account en kies Rapporten.
 4. Klik op Downloadbare rapporten weergeven.
 5. Klik op Rapportfilters en bepaal hoe de gegevens voor het rapport moeten worden gefilterd.
 6. Klik op een van de knoppen Rapportgegevens downloaden.

  U kunt vijf verschillende soorten rapporten downloaden als CSV-bestanden die u kunt exporteren naar externe systemen.

  Opmerking:

  Elk gedownload rapport dat u opslaat, krijgt standaard de naam 'data.csv'. Geef het bestand een unieke, herkenbare naam wanneer u het wilt opslaan, bijvoorbeeld 'nteractiesMaart05.csv.'

Downloadbare rapportgegevens voor interacties

Dit rapport bevat een overzicht van gebruikerstoegang. Elke keer dat een gebruiker een vergadering of een seminar bijwoont, inhoud weergeeft, aan een cursus deelneemt of een studieprogramma opent, wordt een unieke transactie-id gegenereerd. Het interactierapport bevat de volgende gegevens:

Kolomnaam

Beschrijving

transaction-id

De unieke id voor deze transactie.

sco-id

De unieke id die wordt gebruikt door Learning Management System (LMS) ter identificatie van verschillende Shareable Content Objects (SCO).

type

Het type object dat is geopend, zoals inhoud, vergadering of gebeurtenis.

name

De naam van het object zoals deze wordt weergegeven in de inhoudslijst.

url

Het object dat de gebruiker heeft geopend.

principal-id

De unieke id voor de gebruiker.

login

De naam van de gebruiker die deze transactie heeft geopend.

user-name

De unieke gebruikersnaam.

score

De score van de gebruiker.

status

De status van een transactie: geslaagd, mislukt, voltooid of actief.

date-created

De datum waarop deze transactie plaatsvond.

date-closed

De datum waarop deze transactie werd beëindigd.

Het interactierapport bevat geen certificaatnummers en hoogst haalbare scores.

Downloadbare rapportgegevens voor gebruikers

Dit downloadbare rapport bevat een overzicht van gebruikers en hun profielkenmerken op basis van gegevens uit de volgende tabel:

Kolomnaam

Beschrijving

principal-id

De unieke id voor de gebruiker.

login

De unieke identificatie van de gebruiker.

name

De unieke gebruikersnaam.

email

Het e-mailadres van de gebruiker.

manager

De aanmelding van de manager van de gebruiker (manager is altijd ingesteld op NULL).

type

Gebruiker of gast (type is altijd ingesteld op Gebruiker).

Er worden gegevens gegenereerd in deze weergave wanneer een gebruiker een gebruiker maakt, bijwerkt of verwijdert.

Als u de optie Inclusief aangepaste velden selecteert, worden aangepaste gegevens uit gebruikersprofielen aan het rapport toegevoegd. Bij het aanpassen van gebruikersprofielen zijn er drie verplichte velden (voornaam, achternaam en e-mail) en u kunt maximaal acht aangepaste velden opnemen. Kies Beheer > Gebruikers en groepen > Gebruikersprofiel aanpassen als u gebruikersprofielen wilt aanpassen. Plaats de acht extra velden die u in het profiel wilt opnemen boven aan de lijst.

De onderstaande gegevens worden niet opgenomen in het gebruikersrapport:

 • Wachtwoord, dat niet wordt opgeslagen als onopgemaakte tekst.

 • Tijdzone en taal, die niet beschikbaar zijn in leesbare vorm (bijvoorbeeld PST is 323).

  Opmerking: Verwijderde gebruikers worden niet opgenomen in het gebruikersrapport. Verwijderde gebruikers blijven bestaan in het interactierapport.

Downloadbare rapportgegevens voor middelen

Er worden gegevens gegenereerd in een middelenrapport wanneer een gebruiker een vergadering, gebeurtenis, seminar, studieprogramma of cursus maakt, of inhoud uploadt. Het rapport bevat de volgende gegevens met betrekking tot systeemobjecten (zoals vergaderingen, inhoud en cursussen):

Kolomnaam

Beschrijving

sco-id

De unieke id die wordt gebruikt door Learning Management System (LMS) ter identificatie van verschillende Shareable Content Objects (SCO).

url

De unieke identificatie voor het object.

type

Dit is een presentatie, cursus, FLV-bestand, SWF-bestand, afbeelding, archief, vergadering, studieprogramma, map of gebeurtenis.

name

De naam van het object zoals deze wordt weergegeven in de inhoudslijst.

date-created

De datum waarop het geplande object moet worden gestart.

date-end

Date waarop het geplande object moet worden beëindigd.

date-modified

De datum waarop dit object is gewijzigd.

description

Overzicht van de objectgegevens die worden ingevoerd wanneer een nieuwe vergadering, nieuwe inhoud, een nieuwe cursus of een ander objecttype wordt gemaakt.

Downloadbare rapportgegevens voor vragen

Het vragenrapport bevat antwoorden op vragen en quizzen uit alle Adobe Connect-toepassingen. Er worden gegevens gegenereerd in dit rapport wanneer een gebruiker een vraag in een quiz of studieprogramma, of een registratievraag beantwoordt, reageert op een opiniepeiling in een vergadering of seminar, of een aangepast formulier toevoegt aan een vergadering, seminar, cursus of curriculum. Het rapport bevat de volgende gegevens:

Kolomnaam

Beschrijving

transaction-id

De unieke id voor deze transactie.

question

De tekst van de vraag.

response

Het antwoord op de vraag.

score

Het aantal punten dat wordt toegekend voor het antwoord.

principal-id

De unieke id voor de gebruiker.

date-created

De datum waarop de record is gemaakt.

Als een vraag meerdere antwoorden heeft, wordt elk antwoord in een aparte rij weergegeven.

De onderstaande gegevens worden niet opgenomen in het vragenrapport:

 • Juist of onjuist (te bepalen door te zoeken op de score niet-nul)

 • Beantwoord op (dit onderdeel maakt geen deel uit van schemaversie 410)

Downloadbare rapportgegevens voor diaweergaven

Het diaweergavenrapport bevat een beschrijving van de dia's of pagina's die door Adobe Connect-gebruikers zijn weergegeven. Er worden rapportgegevens gegenereerd wanneer een gebruiker inhoud, een cursus of een studieprogramma weergeeft. Het rapport bevat de volgende gegevens:

Kolomnaam

Beschrijving

transaction-id

De unieke id voor deze transactie.

page

Het nummer van de weergegeven dia of pagina.

date-created

De datum van weergave.

principal-id

De unieke id voor de gebruiker.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?