De waarde voor de sessietime-out configureren

Bepaal hoelang een aanmeldingssessie of vergadersessie inactief mag zijn voordat de verbinding wordt verbroken.

Voor Adobe Connect-sessies worden Adobe Connect Meeting en Adobe Connect Central gebruikt. Met de sessietime-out bepaalt u hoe lang een sessie inactief mag zijn voordat de verbinding wordt verbroken. Wanneer de verbinding met een sessie wordt verbroken, wordt de gebruiker weer omgeleid naar de Adobe Connect Central-aanmeldingspagina.

De standaard time-out voor sessies is 30 minuten. Accountbeheerders kunnen deze waarde wijzigen op het tabblad Beheer van Adobe Connect Central. Systeembeheerders kunnen deze waarde ook wijzigen in het bestand custom.ini. Bij verschillende waarden heeft de waarde in Adobe Connect Central voorrang op de waarde in het bestand custom.ini.

Volg deze stappen om de sessietime-out te configureren in het bestand custom.ini.

 1. Open het bestand [basisinstallatiemap]\custom.ini in een teksteditor.

 2. Wijzig de volgende parameters en stel de gewenste waarde in minuten in. In het volgende voorbeeld wordt de sessietime-out naar 60 minuten gewijzigd.

  SESSION_TIMEOUT = 3600
  CONNECT_APP_SESSION_TIMEOUT = 3600

  De parameter SESSION_TIMEOUT bepaalt de time-outwaarden voor Adobe Connect Central. De minimum en maximum toegestane waarden(in minuten) voor deze parameter zijn 5 en 720. De standaardwaarde is 30 minuten. 

  De parameter CONNECT_APP_SESSION_TIMEOUT bepaalt de time-outwaarden voor de vergadersessie in de Adobe Connect-desktoptoepassing in Windows en Mac. De minimum en maximum toegestane waarden (in minuten) voor deze parameter zijn 0 tot 43.200 (30 dagen). De standaardwaarde is 4 dagen.

 3. Sla het bestand custom.ini op. Start de toepassings- en vergaderserver opnieuw op.

Voor de time-outduur die hierboven is ingesteld, kunt u een willekeurig aantal sessies in de Adobe Connect-desktoptoepassing sluiten en opnieuw openen zonder dat u uw aanmeldingsgegevens opnieuw hoeft in te voeren. Dit gedrag geldt voor zowel de Windows- als de Mac-toepassing.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account