Opmerkingen bij de release van Adobe Connect 11.3

Dit document bevat meer informatie over de Adobe Connect 11.3-release, waaronder releasedata, technische vereisten, upgrades, verbeteringen en bekende problemen.

Overzicht

Met Adobe Connect kunt u brede digitale trainings-, webinar- en samenwerkingservaringen creëren. Zie www.adobe.com/nl/products/adobeconnect.html voor een overzicht van Adobe Connect.

Adobe Connect 11.3 is een belangrijke release met een nieuwe vergadertoepassing, nieuwe functies, verbeteringen aan belangrijke functies en een grotere toegankelijkheid.

Releasedatums

Adobe Connect 11.3 wordt in de volgende fasen uitgebracht:

Gehoste services:

Upgrades beginnen op 10 september 2021. Zie Downloads en updates voor Adobe Connect om de upgradedatum voor uw account vast te stellen.

Implementaties op locatie:

Beschikbaar vanaf 26 september 2021.

Beheerde services:

Neem contact op met uw ACMS-vertegenwoordiger (Adobe Connect Managed Services) of uw privécloudprovider, om uw upgrade te plannen.

Nieuw in Adobe Connect 11.3

Grotere toegankelijkheid - verbeteringen aan ondertiteling

Nieuwe providers voor ondertiteling (1CapApp, Ai-Live en VITAC) zijn nu ingebouwd, er kunnen blijvende providertokens worden gemaakt en we hebben de workflow voor integratie van providers verbeterd. Zie Ondertiteling in HTML-client voor meer informatie.

Focus op Toegankelijkheid - Chat en opiniepeilingen

De pods Chatten en Opiniepeiling hebben aanzienlijke updates ontvangen om schermlezers beter te ondersteunen, verschillende UI-elementen zijn hersteld en toetsenbordnavigatie is verbeterd. 

Offline opnames - Nu beschikbaar in de standaardweergave

In de Adobe Connect-standaardweergave kunt u een opname van een Adobe Connect-sessie offline converteren en downloaden in MP4- of FLV-indeling. De conversie vindt plaats met behulp van de Adobe Connect-desktoptoepassing. In Adobe Connect 11.3 kunt u een vergadering converteren naar MP4 en opnames downloaden in de standaardweergave. Zie Offline opname in de standaardweergave voor meer informatie.

Raadpleeg Nieuw in Adobe Connect voor meer informatie over de nieuwste functies en verbeteringen in Adobe Connect 11.3.

Systeemvereisten

Voor actuele systeemvereisten gaat u naar de pagina met technische specificaties voor Adobe Connect.

Adobe Connect-toepassing

Met deze update bevatten nieuwe versies van de Adobe Connect-toepassing voor Windows en Mac. 

In de volgende situaties wordt u gevraagd om de nieuwe Adobe Connect-toepassing te installeren en uit te voeren:

  • U probeert in te loggen voor een vergadering met een vorige versie van de Adobe Connect-vergadertoepassing.
  • U probeert uw scherm vanuit een browser te delen.
  • U selecteert 'Overschakelen naar desktoptoepassing' uit het vergadercontextmenu.

Voor de 'lightning installer'-workflow, die de toepassing direct vanuit de vergadering installeerde, was Flash Player nodig; deze is vanaf Adobe Connect 11 niet meer beschikbaar.

Als u een beheerder bent, moet u ervoor zorgen dat eindgebruikers de nieuwste Adobe Connect-toepassing hebben. Download de nieuwste standalone of MSI-installers voor de Adobe Connect-toepassing op deze pagina of installeer direct met behulp van de volgende URL's:

Upgradepaden voor implementaties op locatie

Dit zijn de vereisten voor deze release:

  • Upgrade van Adobe Connect 8.x naar Adobe Connect 9.x
  • Upgrade van Adobe Connect 9.x naar Adobe Connect 11.3
  • Upgrade van Adobe Connect 10.x naar Adobe Connect 11.3

Opgeloste problemen

Trackingnummer probleem

Probleembeschrijving

CONN-4125405 Toegankelijkheid - CTRL-F9/CMD-F9  toegevoegd om te navigeren door pods en actieve pod naar de voorgrond te brengen
CONN-4127614 Toegankelijkheid - ondersteuning toegevoegd voor ondertiteling van MP3-inhoud
CONN-4127027 Toegankelijkheid - optie 'Geluid aan' van chatmenu had geen betekenisvolle toegankelijke naam
CONN-4120331 Toegankelijkheid - chatvenster bevond zich in assertieve live-regio in opnamen
CONN-4120330 Toegankelijkheid - chatpodelementen hadden niet-unieke id-kenmerken in opnamen
CONN-4108223 Toegankelijkheid - chatpod leest nu alleen de 10 meest recente chatberichten in plaats van de volledige chat
CONN-4125408 Toegankelijkheid - ondertitels - nieuwe providers (1CapApp, Ai-Live, VITAC) toevoegen aan de lijst met providers
CONN-4122250 Toegankelijkheid - ondertitels - ondersteuning toevoegen voor VITAC MeetingID-workflow
CONN-4129484 Toegankelijkheid - ondertitels - kopiëren ondertiteling API URL-token omvat volledige server in de URL
CONN-4125407 Toegankelijkheid - ondertitels - blijvende tokens maken voor ondertitelstreams voordat de vergadering begint
CONN-4129146 Toegankelijkheid - probleem opgelost waarbij veld 'Titel van ondertitel' leek ingevuld maar waardoor CC niet werkte
CONN-4127443 Toegankelijkheid - probleem opgelost waarbij een statusupdatemelding de focus veranderde
CONN-4126108 Toegankelijkheid - probleem opgelost waarbij microfoon niet gedempt bleef wanneer de spatiebalk werd gebruikt om in/uit te schakelen
CONN-4127048  Toegankelijkheid - focus ging verloren wanneer Opiniepeiling werd gesloten 
CONN-4120339 Toegankelijkheid - HTML-ID's waren niet uniek in opiniepeilingen in opnamen
CONN-4120338 Toegankelijkheid - selectievakjes van opiniepeilingen hadden geen labels of toegankelijke namen in meerdere antwoorden
CONN-4127036 Toegankelijkheid - elementen van opiniepeilingen hadden ID-kenmerken die niet uniek waren
CONN-4120340 Toegankelijkheid - vraag selectievakje meerkeuze opiniepeiling was niet gekoppeld aan de selectievakjes
CONN-4127046  Toegankelijkheid - keuzerondjes van meerkeuze opiniepeilingen hadden geen geldige labels 
CONN-4127045 Toegankelijkheid - groep keuzerondjes opiniepeiling voor de meerkeuze mistte een label
CONN-4127041  Toegankelijkheid - tekstelementen van opiniepeiling hadden onvoldoende kleurcontrast 
CONN-4128816 Symbool 'T' toegevoegd voor RTMPT-tunnelverbindingen in Standaardweergave
CONN-4129304 'Speaker- en microfoonset-up' toegevoegd onder microfoonmenu
CONN-4126512 Mogelijkheid toegevoegd om PDF-weergavepercentages te wijzigen
CONN-4126046 Mogelijkheid toegevoegd om toestaan of blokkeren van MP4-download van pod Delen te bepalen
CONN-4126744 Mogelijkheid toegevoegd om eerdere antwoordreactie van pod Vragen en antwoorden te kopiëren
CONN-4125437 Geanimeerd microfoonpictogram toegevoegd aan de menubalk om lokale microfoonactiviteit van gebruikers aan te geven
CONN-4127705 Ondersteuning toegevoegd voor verificatie van meerdere domeinen met behulp van SSO (Single Sign-On)
CONN-4125662 Uniek pictogram toegevoegd aan pod Deelnemers voor 'alleen telefoon'-gebruikers
CONN-4129589 Probleem verholpen waarbij bij een poging om inhoud te downloaden van pod Bestanden delen in een openbare opname werd gevraagd om aanmelding
CONN-4126405 Probleem verholpen waarbij camera werd gepauzeerd wanneer werd geklikt op het camerapictogram in menu. Door te klikken op camerapictogram wordt webcam nu gesloten
CONN-4129153 Probleem verholpen waarbij wijzigingen in lettertypegrootte van kop van gebeurtenissjabloon niet werden doorgevoerd op pagina's
CONN-4126048 Probleem verholpen waarbij lay-out dock van kant veranderde na starten en stoppen van schermdeling
CONN-4128050 Probleem verholpen waarbij microfoonpictogram aangeeft dat verbinding tot stand is gebracht maar gebruiker geen audio kan publiceren
CONN-4127236 Probleem verholpen waarbij MP3- en MP4-afspeelbalk incorrect was in Safari-browsers
CONN-4126339 Probleem verholpen waarbij volume van MP4-pod werd genegeerd wanneer werd aangepast op luidsprekervolume ruimte
CONN-4125088  Probleem verholpen waarbij melding niet verdween van mini-palet nadat deze werd gesloten vanaf pop-uptoastdialoogvenster 
CONN-4127559 Probleem verholpen waarbij on-demand opnamegebeurtenissen veld 'Afgelegd om' vermeldde als NULL
CONN-4122805 Probleem verholpen waarbij met wachtwoord beveiligde PDF's niet werd gevraagd om wachtwoord
CONN-4126939 Probleem verholpen waarbij telefoonaudio van een brainstormruimte lekt naar de hoofdruimte.
CONN-4128938 Probleem verholpen waarbij ruimten gemaakt met een vergadersjabloon met CC ingeschakeld bleven hangen in voorbereidingsruimte
CONN-4127544 Probleem verholpen waarbij uitvoering van een Op gebruikers-cursusrapport een 'Verzoek niet verwerkt | Interne DB-fout' genereerde
CONN-4128759  Probleem verholpen waarbij Safari-gebruikers geen audio ontvangen 
CONN-4122928 Probleem verholpen waarbij schuifbalken snel verschenen en verdwenen in browsers
CONN-4128415 Probleem verholpen waarbij instellen van MP4-pod Delen op volledig scherm ertoe leidde dat andere pods Delen in volledig scherm werden weergegeven
CONN-4127983 Probleem verholpen waarbij momentopname van annotaties in pod Delen exporteren via e-mail niet werkte
CONN-4123877 Probleem verholpen waarbij volgende toastmeldingen niet werden weergegeven voor opgestoken handen tenzij deelnemers eerst hun status wisten
CONN-4129766 Probleem verholpen waarbij door te schakelen tussen ondertiteltalen in MP4-video een whiteboard werd geopend
CONN-4126937 Probleem opgelost waarbij schakelen van camera's van 'filmstrookweergave' naar 'rasterweergave' niet werd afgespeeld in webbrowsers
CONN-4125033 Probleem opgelost waarbij het rapport Studenten geen verlopen studenten aangaf
CONN-4127766 Probleem opgelost waarbij de Standaard-appexport via e-mail geen e-mailadressen met een hoofdletter ondersteunde
CONN-4127837 Probleem opgelost waarbij updatevenster werd getoond achter dialoogvenster Audioconferentie starten en dialoogvenster Nieuwe functies.
CONN-4121483 Probleem opgelost waarbij geüploade Articulate Storyline-bestanden (SCORM 1.2) Aantal dia's, Duur, Taal niet juist weergaf
CONN-4124514 Probleem opgelost waarbij gebruiker zowel telefonie als VoIP hoort na einde van brainstormsessie
CONN-4122010 Probleem opgelost waarbij gebruikersrapport niet deelgenomen/onvolledig foutief weergaf
CONN-4128942 Probleem opgelost waarbij gebruik van Admin > Aanpassen > HTML-vergadering logobestand niet behoudt na het verlaten van de pagina
CONN-4127469 Probleem opgelost met aangepaste loginkleuren waardoor labels moeilijk leesbaar waren
CONN-4127569 Mobiel - iOS-gebruikers die klikken op link 'Adobe Connect Application installeren' worden nu doorgestuurd naar de nieuwe mobiele app
CONN-4125970 PowerPoint - probleem opgelost waarbij animaties op dia's opnieuw begonnen na het klikken op de knop 'volgende' na het wijzigen van schermindelingen
CONN-4125603 PowerPoint - probleem opgelost waarbij randen om objecten en de opsommingstekens niet correct worden weergegeven in standaardweergave
CONN-4126508 PowerPoint - probleem opgelost waarbij door klikken op de pijl 'terug' alle animaties opnieuw werden gestart vanaf het begin van de dia
CONN-4123640 PowerPoint - probleem opgelost waarbij inschakelen van de afspeelbalk Presentatie ervoor zorgde dat dia's automatisch werden afgespeeld
CONN-4124390 PowerPoint - probleem opgelost waarbij hyperlinks tweemaal worden gecodeerd wanneer vergadering wordt benaderd in standaardweergave in Browser
CONN-4126106 PowerPoint - probleem opgelost waarbij afbeeldingen in EMF-indeling vervormd lijken
CONN-4123652 PowerPoint - probleem opgelost waarbij paginanummer van alle dia's 0 aangeven in de vergaderruimte
CONN-4128339 PowerPoint - probleem opgelost waarbij presentaties die opnieuw waren geconverteerd in de vergadering nog steeds de fout 'Flash Player downloaden' weergaven
CONN-4128040  PowerPoint - probleem opgelost waarbij dia's automatisch verdergingen na animatie 
CONN-4129474 PowerPoint - probleem opgelost waarbij de afspeelbalk Presentatie niet werd weergegeven na inschakelen van afspeelbalk presentatie weergeven vanuit chevron-menu of pod Delen
CONN-4121712 Opnamen - probleem opgelost waarbij inhoud niet synchroon was met tijdlijn
CONN-4125294 Opnamen - probleem opgelost waarbij eerste dia niet wordt weergegeven wanneer opname start
CONN-4123745 Opnamen - probleem opgelost waarbij kwaliteit van dia's was afgenomen tijdens afspelen van HTML-opname
CONN-4115072 Opnamen - probleem opgelost waarbij de titelbalk van een pod Delen wordt weergegeven in de opname ook als de host de titelbalk heeft verborgen
CONN-4128967 Opnamen - Offline maken - mogelijkheid toegevoegd om ondertitels in MP4-opnamen in te branden
CONN-4125352 Opnamen - Offline maken - probleem opgelost waarbij een ronddraaiende cursor (laadindicator) werd weergeven in pod Delen
CONN-4121464 Telefonie: PGi-audio ondersteunt nu 20 brainstormsessies
CONN-4129129 JavaMail-bibliotheek bijgewerkt van 1.4 naar 1.6 om TLS 1.2-ondersteuning standaard in te schakelen
CONN-4127689 Toepassingsserver geüpgraded naar Tomcat 9.0.48

Bekende problemen

Getroffen gebied Probleembeschrijving Tussenoplossing
Scherm delen Gebruikers kunnen geen scherm delen vanaf een browser.  Bijwonen met de vergadertoepassing om scherm te kunnen delen.
Camera weergeven via browser Gebruikers zien maar twee live-camera's wanneer ze meedoen vanaf een browser. Deze limiet wordt geforceerd door beperkte prestatie van browsers.  Bijwonen met de vergadertoepassing om alle camera's live te kunnen zien.
Camera delen via browser Gebruikers kunnen hun camera alleen uitzenden op lage resolutie (240p) vanaf een browser. Deze limiet wordt geforceerd door beperkte prestatie van browsers.  Bijwonen met de vergadertoepassing om camera's met volledige resolutie te kunnen delen.
Ondertiteling Gasten die zijn bevorderd in vergaderingen kunnen geen ondertiteltokens configureren.  Alleen geregistreerde gebruikers kunnen ondertitel-URL's configureren met tokens. 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?