Ondertiteling in Adobe Connect

Schakel ondertiteling in Adobe Connect in en kies de ondertitelingsproviders.

Overzicht

U kunt realtime ondertiteling van audio-inhoud integreren in vergaderingen en gebeurtenissen en deze ondertiteling bekijken in de nieuwe weergave van de Ondertiteling. Dit is een belangrijk onderdeel van het Adobe Connect-toegankelijkheidsinitiatief om vergaderingen conform WCAG 2.1 AA (inclusief Sectie 508 en EN 501 349) te organiseren en ondersteunt dove en slechthorende deelnemers bij de deelname aan vergaderingen.

Het scherm Adobe Connect-ondertiteling wordt in uw Adobe Connect-vergaderomgeving weergegeven.

Organisatoren van vergaderingen kunnen professionele ondertitelingsproviders inhuren of een ondertitelaar in de vergadering aanwijzen om de audio van de vergadering te transcriberen.

De deelnemers aan de vergadering kunnen kiezen of ze de ondertiteling willen weergeven en kunnen de lettergrootte en kleur ervan aanpassen om de leesbaarheid te verbeteren. Elke deelnemer kan de grootte en plaatsing van de weergave van de zwevende ondertiteling aanpassen aan hun behoeften.

Deelnemers kunnen ook terugschuiven naar een vorige ondertiteling en vervolgens snel vooruitspoelen naar de huidige ondertiteling. Als de host het toestaat, kunnen de deelnemers de ondertiteling opslaan als een transcriptie en deze downloaden.

Ondertiteling inschakelen

Kies in het dialoogvenster Voorkeuren voor vergaderingen de optie Ondertiteling.

Optie om Ondertiteling in te schakelen
Optie om Ondertiteling in te schakelen

Selecteer Ondertiteling inschakelen. Voer een titel voor de ondertiteling, bijvoorbeeld Nederlands, in het veld Titel van ondertiteling in.

Titel van ondertiteling
Titel van ondertiteling

U kunt hier extra ondertitelingsstreams configureren, zodat deelnemers kunnen kiezen uit meerdere ondertitelingsstreams, mogelijk in meerdere verschillende talen.

Nadat u op Gereed hebt geklikt, is de ondertiteling beschikbaar voor zowel de host als de deelnemer. Iedereen ziet nu de melding 'Ondertiteling is nu beschikbaar'.

Een ondertitelaar in de vergadering gebruiken

Als u de standaardoptie Toewijzen en aanwezige ondertitels laten typen hebt geselecteerd, krijgt u als host de melding 'U bent de ondertitelaar'.

Ondertitelaar in de vergadering
Ondertitelaar in de vergadering

Terwijl u de ondertitels in het invoerveld voor ondertitels typt, worden ze weergegeven voor de deelnemers die ervoor hebben gekozen ondertitels weer te geven.

Nadat u op Gereed hebt geklikt, is de ondertiteling beschikbaar voor zowel de host als de deelnemer.

Ondertitels
Ondertitels

Deelnemers

Deelnemers
Deelnemers

Als deelnemer kunt u de ondertitels tonen of verbergen, de tekstgrootte en -kleur aanpassen aan uw visuele vereisten.

Als er meerdere ondertitelstreams beschikbaar zijn, kunnen deelnemers een stream kiezen voor weergave van de ondertitels.

Aanwezigen kunnen het ondertitelingvenster overal in de vergaderinterface plaatsen en de grootte ervan wijzigen. De ondertitels blijven op dezelfde plaats, zelfs bij veranderingen in de schermindeling.

Ondertiteling
Ondertiteling

Een ondertitelaar aanwijzen

Als host kunt u iemand in de vergadering aanwijzen als ondertitelaar.

U kunt op elk moment van ondertitelaar veranderen, de ondertitels gaan verder waar de andere ondertitelaar is gestopt. Deelnemers krijgen geen mededeling hierover.

Een aanwezige aanwijzen als ondertitelaar
Een aanwezige aanwijzen als ondertitelaar

Ondertiteling downloaden

Als host kunt u de ondertiteling e-mailen of downloaden.

Klik in het hoofdmenu op CC > Exporteren > Downloaden of E-mailen.

Sla de transcripties op uw computer op of e-mail de transcripties.

Een externe ondertitelingsprovider gebruiken

Bij het inschakelen van ondertiteling kan de host ook een van de voorgeconfigureerde externe ondertitelingsproviders kiezen of een andere ondertitelingprovider configureren die niet in de lijst is opgenomen door 'Andere ondertitelingsprovider' te selecteren. 

Meerdere ondertitelingsproviders
Meerdere ondertitelingsproviders

StreamText als ondertitelingsprovider gebruiken

Voordat u de service gebruikt, moet u een StreamText-URL genereren en kopiëren en deze invoeren in het StreamText-aanvraagformulier op hun website.

U kunt de URL genereren door ondertiteling in te schakelen, een titel in te voeren (bijvoorbeeld Nederlands) en vervolgens StreamText als ondertitelingsprovider te selecteren.

U kunt de URL (met het token) kopiëren door CC-menu > Nederlands- API-URL kopiëren te selecteren.

Ondertitel-URL kopiëren
Ondertitel-URL kopiëren

Gebruik de gekopieerde URL om ondertiteling aan te vragen op de website van StreamText. De URL heeft de volgende indeling:

/domain of the account/service/ccsvc/?token=<token>

Zodra de informatie op het aanvraagformulier van StreamText is ingevuld, kan de ondertitelaar worden ingepland.

VITAC als ondertitelingsprovider gebruiken

Voordat u de service in gebruik kunt nemen, moet u bij VITAC een vergadering-id aanvragen.

Om de ondertitels te starten, schakelt u de ondertiteling in, voert u een titel voor de ondertitel in (bijvoorbeeld Nederlands) en kiest u vervolgens VITAC als de ondertitelingsprovider.

VITAC CC
VITAC CC

Voer in het veld VITAC-gebeurtenis-id de gebeurtenis-id in die u van VITAC hebt ontvangen.

Klik op Gereed.

Klik in de vergadering op het menu CC  en selecteer Nederlands – Start VITAC CC.

Start VITAC CC
Start VITAC CC

Het bericht 'VITAC CC-stream is gestart' geeft aan dat de verbinding tot stand is gebracht en de ondertiteling kan beginnen.

Tijdens het gebruik van VITAC is het niet mogelijk om ondertitels van andere providers te configureren en weer te geven.

U kunt de ondertiteling stoppen door Nederlands - VITAC CC stoppen in het CC-menu te selecteren.

Alleen de host van de vergadering kan de VITAC-stream starten of stoppen. De host die de vergadering begint, kan de stream stoppen.

Als de host de vergadering verlaat, stopt de CC-stream en zien de deelnemers de melding 'VITAC CC -stream is gestopt'.

Opmerking:

Als een tot host gepromoveerde deelnemer de VITAC-stream start en de oorspronkelijke host probeert de stream te stoppen, wordt het bericht 'Niet gemachtigd om deze VITAC-stream te stoppen. De host die deze stream heeft gestart, kan deze stoppen' weergegeven.

Ondertitelingsprovider verwijderen

Als u een ondertitelingsprovider wilt verwijderen, klikt u op de knop Provider verwijderen, zoals hieronder weergegeven:

Ondertitelingsprovider verwijderen
Ondertitelingsprovider verwijderen

Providers kunnen alleen worden verwijderd bij het toevoegen van een nieuwe provider. U kunt de ondertiteling in een vergadering uitschakelen zonder een provider te verwijderen door de optie Ondertiteling inschakelen uit te schakelen en op Gereed te klikken.

Ondertiteling in een opname bekijken

Als u in uw vergadering ondertiteling hebt ingeschakeld, biedt de opname van uw vergadering ook dezelfde ondertitels en dezelfde opties voor deelnemers. 

Ondertitels weergeven
Ondertitels weergeven

Tijdens het weergeven van de opname kunt u het CC-menu openen vanuit de afspeelbalk van de opname. Met de menu-opties kunt u:

  • De ondertiteling verbergen of weergeven.
  • De taal van de ondertiteling kiezen.
  • De grootte en kleur van de ondertitelingstekst wijzigen.
  • Ondertiteling verplaatsen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account