Ondertiteling in Adobe Connect

Schakel ondertiteling in Adobe Connect in en kies de ondertitelingsproviders.

Overzicht

U kunt realtime ondertiteling van audio-inhoud integreren in vergaderingen en gebeurtenissen en deze ondertiteling bekijken in de nieuwe weergave van de pod Ondertiteling. Dit is een belangrijk onderdeel van het Adobe Connect-toegankelijkheidsinitiatief om vergaderingen conform WCAG 2.1 AA (inclusief Sectie 508 en EN 501 349) te organiseren en ondersteunt dove en slechthorende deelnemers bij de deelname aan vergaderingen.

Het scherm Adobe Connect-ondertiteling wordt in uw Adobe Connect-vergaderomgeving weergegeven.

Organisatoren van vergaderingen kunnen professionele ondertitelingsproviders inhuren of een ondertitelaar voor de vergadering aanwijzen om de audio van de vergadering te transcriberen.

De deelnemers aan de vergadering kunnen ervoor kiezen om de ondertiteling al dan niet te bekijken en ze kunnen de lettergrootte voor de ondertiteling aanpassen om de leesbaarheid te vergroten. Elke deelnemer kan de grootte en plaatsing van de weergave van de zwevende ondertiteling aanpassen aan hun behoeften.

De deelnemers kunnen ook terugscrollen naar een vorige ondertiteling en vervolgens snel vooruitspoelen naar de huidige ondertiteling. Als de host het toestaat, kunnen de deelnemers de ondertiteling opslaan als een transcriptie en deze downloaden.

Schakel de optie in. Voer een titel voor de ondertiteling in, zoals 'Engels', om een beschrijving van de ondertitelingsstream te geven. In Adobe Connect is het mogelijk om meerdere gelijktijdige ondertitelingen te leveren, dus elke stream moet duidelijk worden beschreven.

Kies vervolgens de ondertitelingsprovider. Als u geen provider kiest, gebruikt Adobe Connect standaard de ondertiteling voor deelnemers aan de vergadering.

Ondertiteling inschakelen

Kies in het dialoogvenster Voorkeuren voor vergaderingen de optie Ondertiteling.

Optie om Ondertiteling in te schakelen
Optie om Ondertiteling in te schakelen

Schakel de optie in. Typ ook het woord Engels in het veld Titel van ondertiteling.

Titel van ondertiteling
Titel van ondertiteling

Nadat u op Gereed hebt geklikt, is de ondertiteling beschikbaar voor zowel de host als de deelnemer.

Ondertiteling weergeven
Ondertiteling weergeven

Terwijl u de ondertiteling typt, wordt deze zichtbaar voor de deelnemer.

De deelnemer kan de ondertiteling overal plaatsen. De ondertiteling blijft op dezelfde plek, zelfs nadat de lay-out van de vergadering is gewijzigd.

Deelnemers

Als deelnemer kunt u de tekstgrootte wijzigen en tekst- en achtergrondcombinaties toepassen voor gebruikers met een visuele beperking om de leesbaarheid te vergroten.

Klik op het menu CC om de ondertiteling weer te geven of te verbergen.

Als host kunt u meerdere verbindingen tot stand brengen voor deelnemers. De deelnemers kunnen vervolgens een stream kiezen om de ondertiteling te bekijken.

Ondertiteling downloaden

Als host kunt u de ondertiteling e-mailen of downloaden.

Klik in het hoofdmenu op CC > Exporteren > Downloaden of E-mailen.

Sla de transcripties op uw computer op of e-mail de transcripties.

Een ondertitelaar aanwijzen

Als host kunt u iemand anders aanwijzen om uw ondertitelingstaken over te nemen. Iedereen kan ondertitelaar worden.

U kunt halverwege van ondertitelaar veranderen en zelfs doorgaan waar de eerste ondertitelaar was gebleven.

De host kan later terugkomen en de ondertiteling overnemen. 

Ondertitelingsprovider aanmaken

Er kunnen meerdere ondertitelingsproviders zijn en er kunnen verschillende mensen tegelijkertijd werken aan ondertitelingen.

De deelnemers kunnen nu schakelen tussen meerdere ondertitelingen.

Selecteer een persoon als Engelse ondertitelaar en een andere als Spaanse ondertitelaar.

Meerdere ondertitelingsproviders
Meerdere ondertitelingsproviders

Ondertiteling in een opname bekijken

Kies een ondertitelaar voor de vergadering en begin met het opnemen van de vergaderruimte. Als de opname is begonnen, kunt u de ondertiteling typen en kunnen de deelnemers deze bekijken.

Nadat u de opname hebt gestopt en deze later bekijkt, ziet u dat de opname ondertiteling bevat. 

Als deelnemer kunt u onderaan de opname het menu CC openen. Met de menu-opties kunt u:

  • De ondertiteling verbergen of weergeven.
  • De taal van de ondertiteling kiezen.
  • De grootte en kleur van de ondertitelingstekst wijzigen.
  • Ondertiteling verplaatsen.

Ondertitelingsprovider verwijderen

Als u een ondertitelingsprovider wilt verwijderen, klikt u op de knop Provider verwijderen, zoals hieronder weergegeven:

Ondertitelingsprovider verwijderen
Ondertitelingsprovider verwijderen

Als deelnemer kunt u de ondertiteling niet meer wijzigen in het Spaans.

StreamText als ondertitelingsprovider

Kies StreamText als ondertitelingsprovider.

Voordat u de service gebruikt, moet u een StreamText-token genereren. Ga naar CC-menu > Engels- API-token van StreamText kopiëren om het token te genereren.

Verzend het token tijdens de sessie naar StreamText in de volgende indeling:

/domein van het account/service/ccsvc/?token=<token dat naar StreamText moet worden verzonden>

Zodra de informatie is geverifieerd, kan StreamText de ondertiteling verzenden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account