Handboek Annuleren

Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen

 1. Gebruikersgids Adobe Connect
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Adobe Connect
  2. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  3. Adobe Connect-functies in HTML-client
  4. Adobe Connect-desktoptoepassing
  5. Technische specificaties en systeemvereisten voor Adobe Connect
  6. Sneltoetsen in Adobe Connect
 3. Adobe Connect-vergadering
  1. Basisbeginselen van de Adobe Connect-vergaderruimte
  2. Adobe Connect-vergaderingen en -sessies starten, eraan deelnemen en beheren
  3. Adobe Connect-desktoptoepassing
  4. Diagnostische test in Adobe Connect voorafgaand aan vergadering
  5. Adobe Connect Central-startpagina
  6. Inhoud delen tijdens een Adobe Connect-vergadering
  7. Adobe Connect-vergaderingen bijwerken en beheren
  8. Vergaderingsrapporten en analysegegevens weergeven
  9. Notities, chatten, vragen en antwoorden, en opiniepeilingen in een Adobe Connect-vergadering
  10. Toegankelijkheidsfuncties in Adobe Connect
  11. Sneltoetsen in Adobe Connect
  12. Virtuele vergaderruimten maken en indelingen rangschikken
  13. Brainstormruimten in Adobe Connect-vergaderingen
  14. Deelnemers van vergaderingen beheren in Adobe Connect
 4. Beheer en onderhoud van Adobe Connect
  1. Adobe Connect HTML-client inschakelen
  2. SSO inschakelen in Adobe Connect
  3. De time-outperiode wijzigen
  4. Audioproviders voor Universal Voice configureren
  5. Gebruikers en groepen maken en importeren in Adobe Connect
  6. De beveiliging van Adobe Connect-accounts verbeteren
  7. Gebruiksrapporten genereren in Adobe Connect Central
  8. Adobe Connect-accounts beheren
  9. Gebruikers en groepen beheren
  10. Machtigingen instellen voor bibliotheekbestanden en -mappen
  11. Een back-up maken van gebruikersgegevens, database en instellingen van Adobe Connect Server
  12. Aangepaste rapporten samenstellen op basis van de Adobe Connect-database
  13. Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server
  14. Adobe Connect-serverlogboeken beheren en controleren
  15. Adobe Connect-services starten en stoppen
 5. Adobe Connect-evenementen
  1. Informatie over Adobe Connect-gebeurtenissen
  2. Adobe Connect-vergaderingen beheren
  3. Adobe Connect-gebeurtenissen bijwonen
  4. Adobe Connect-vergaderingen maken en wijzigen
 6. Adobe Connect-training en seminars
  1. Adobe Connect-cursussen en studieprogramma
  2. Trainingen leiden met Adobe Connect
  3. Seminars maken en beheren
  4. Trainingscursussen maken in Adobe Connect
  5. Trainingsstudieprogramma maken en beheren in Adobe Connect
  6. Over virtuele lesruimten in Adobe Connect
  7. Adobe Connect-rapporten voor het controleren van trainingsfuncties
  8. Deelnemen aan Adobe Connect-trainingssessies en -vergaderingen
  9. Ondertiteling in Adobe Connect
 7. Audio- en videoconferenties in Adobe Connect
  1. Audio in Adobe Connect-vergaderingen
  2. Adobe Connect-vergaderingen opnemen en afspelen
  3. Video in Adobe Connect-vergaderingen
 8. Gebruikersinhoud beheren in Adobe Connect
  1. Rapporten en gebruiksinformatie weergeven over geüploade inhoud
  2. Met inhoud in de inhoudsbibliotheek werken
  3. Werken met Adobe Connect-bibliotheekbestanden en -mappen

 

Adobe Connect staat op het punt om sneller, slimmer en jonger te worden met de komende Adobe Connect 12-upgrade, gepland in het voorjaar van 2022.

Met deze nieuwe upgrade is het einde aangebroken van de verouderde, op Flash gebaseerde klassieke weergave van Adobe Connect.Klanten kunnen niet langer gastheer zijn van of deelnemen aan Adobe Connect-sessies in de klassieke weergave.

Zet uw op Flash gebaseerde inhoud en ruimtes over naar de op HTML gebaseerde Standaard weergave voordat Adobe Connect 12 wordt uitgebracht, als u dat nog niet heeft gedaan.

Zie Einde levensduur klassieke weergave Adobe Connect voor meer informatie.

Kom alles te weten over opnames van Adobe Connect-vergaderingen. Leer hoe u de opnames offline zet, opnamen bewerkt, opnamebestanden beheert en gemakkelijker toegang krijgt tot de HTML-speler voor opnames.

Een gastheer kan een vergadering of trainingssessie opnemen. Tijdens het afspelen toont de opname exact wat de deelnemers hebben gezien en gehoord. Alle pods en interacties in een vergaderruimte worden opgenomen, met uitzondering van het Presentatorgebied en de brainstormruimten. U kunt de opnames op elk moment starten en stoppen om te bepalen welke inhoud wordt opgenomen. Een gastheer kan een referentiearchief van de vergaderingen maken en de opnames aan deelnemers beschikbaar stellen.

Tips voor het opnemen van vergaderingen

Houd rekening met het volgende wanneer u een vergadering opneemt:

 • Als u VoIP en de pod Video gebruikt om audio uit te zenden naar deelnemers aan de vergadering, wordt alle audio automatisch opgenomen.
 • Als u de Universal Voice-oplossing gebruikt, neemt u de audio op bij de vergadering. Alle telefoniegebaseerde audio wordt opgenomen en kan worden afgespeeld bij de audioconferentie. De audio die tijdens een Adobe Connect-sessie via de luidsprekers van de computer wordt gehoord, wordt afgespeeld. Als de audio-uitzending tijdens de sessie is gestopt, kunnen gebruikers met een telefoon met elkaar blijven praten en elkaar blijven horen, maar worden zij niet gehoord via de luidsprekers van de computer.
 • Als u geen gebruikmaakt van Universal Voice, kunt u een telefoon met luidspreker en de microfoon van uw computer gebruiken als opnameapparaten. Alle audio-invoer naar uw computer wordt vastgelegd en opgenomen, maar niet uitgezonden naar de deelnemers. (Aangezien de audio in dit geval niet direct is geïntegreerd in de vergadering, kan de kwaliteit minder goed zijn dan in geval van een directe methode.)
 • Als u een geïntegreerde telefonieadapter gebruikt, begint u met opnemen vanuit Adobe Connect, niet via een opdracht op de telefoon.
 • De opname van de vergadering krijgt een URL en wordt toegevoegd aan de pagina Opnames die bij de vergaderruimte hoort in Adobe Connect Central. Als u een opname wilt afspelen, hebt u een internetverbinding, de opname-URL en machtiging om de opname te zien nodig.
 • Adobe Connect-beheerders kunnen de opname-instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen bepalen hoe vergaderingen en trainingssessies worden opgenomen en wat wordt opgenomen. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Een vergadering opnemen

De opname van een vergadering starten

 1. Als u een Universal Voice-audioprofiel aan de vergadering hebt gekoppeld, kiest u Audio > Deelnemen aan audioconferentie.

 2. Kies Vergadering > Sessie opnemen.

 3. Geef in het dialoogvenster Sessie opnemen een naam en overzicht op voor de opname van de vergadering.

  Opmerking:

  Als uw audio is uitgeschakeld tijdens het opnemen van een vergadering, kunt u deze opnieuw inschakelen met de optie Audioconferentie inschakelen. Of klik op de knop Opnemen zonder audio om verder te gaan zonder audio.

  Een opnamepictogram   wordt in de menubalk weergegeven om aan te geven dat de vergadering wordt opgenomen.

  U kunt een opname pauzeren. Alles wat in de live vergadering gebeurt tijdens het pauzeren van de opname, wordt niet opgenomen.

Opmerking:

Als er problemen optreden tijdens het opnemen, wordt er een foutbericht weergegeven in de rechterbovenhoek van het venster. In dat geval kunt u proberen de verbinding met de audio van de conferentie te herstellen, de vergadering zonder audio op te nemen of het opnemen van de vergadering te beëindigen.

DE OPNAME VAN EEN VERGADERING STOPPEN

 1. Klik in het menu Vergadering op Stoppen met opnemen.

De opname van de vergadering wordt opgeslagen en kan op elk gewenst moment worden afgespeeld.

Een herinnering toevoegen om de sessie op te nemen

U kunt deze functie gebruiken om een herinnering aan de gastheren te sturen om een sessie op te nemen.

 1. Kies Vergadering > Voorkeuren > Algemeen.

 2. Selecteer het selectievakje Mij eraan herinneren opname van sessie te starten.

 3. Klik op Gereed.

Opmerking:

Deze functie wordt alleen ingeschakeld wanneer het afdwingen van opnamen is uitgeschakeld.

Opnames van vergaderingen bewerken

Nadat u een vergadering of trainingssessie hebt opgenomen, kunt u secties van de opname verwijderen met behulp van de geïntegreerde editor. De editor is handig als de opname stiltes of overbodige informatie bevat. Hier volgen enkele tips voor het bewerken van opnames:

 • U dient over beheerdersmachtigingen of hoger te beschikken om een opname van een vergadering of virtuele lesruimte in de inhoudsbibliotheek te bewerken. U beschikt standaard over deze rechten als u de vergadering of virtuele lesruimte hebt gemaakt.

 • U dient over gastheermachtigingen te beschikken om een opname te kunnen bewerken die is opgeslagen in Vergadering > Opnames of Training > Opnames. U kunt een index met tijdcodes maken, zodat deelnemers gemakkelijk door de opname kunnen navigeren om deze te bekijken. U kunt automatisch gegenereerde tijdcodes ook bewerken/verwijderen.

  Bovendien kunt u met hoofdstukmarkeringen secties in een opname maken. U kunt de namen van deelnemers aan een chat verbergen maar wel de inhoud van deze gesprekken behouden.

 • De koppeling naar uw opname blijft na bewerking ongewijzigd. Gebruikers die over de koppeling en over toegangsrechten tot de opname beschikken, zien de meest recente opgeslagen versie, inclusief eventuele bewerkingen.

 • In de bewerkingsmodus kunnen meerdere mensen tegelijkertijd een opname openen. Als een gebruiker zijn of haar wijzigingen opslaat, krijgen anderen die de opname op dat moment ook bewerken een foutbericht te zien als ze proberen hun wijzigingen op te slaan.

 • U kunt ook de chatpod, de pod Deelnemers, de pod met Vragen en antwoorden of een combinatie hiervan verbergen. Als u de privacy van personen wilt beschermen, kunt u in de standaardweergave voor vergaderruimten ook de namen van de aanwezigen verbergen.

Pods of namen van deelnemers in een opname verbergen.
Pods of namen van deelnemers in een opname verbergen.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen de opname-instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen bepalen hoe vergaderingen en trainingssessies worden opgenomen en wat wordt opgenomen. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Een opgenomen vergadering bewerken

Het is handig een opname te bewerken als deze gedeelten met stilte of overbodige informatie bevat die u wilt verwijderen voordat u de opname ter beschikking stelt van anderen.

Voor vergaderruimten in de standaardweergave

 1. Klik op de Adobe Connect Central-startpagina op Vergaderingen of Training en klik op de vergadering of lesruimte met de opname.

 2. Klik op Opnamen.

 3. Klik in het pop-upmenu Acties op Opname bewerken naast de opname die u wilt bewerken.

  Opmerking:

  HTML maakt het mogelijk om de opname zowel in de browser als in de toepassing te bewerken.

 4. Klik gewoon op de knop Afspelen om te zoeken naar plaatsen die bewerkt moeten worden of sleep de voortgangsmarkering naar een specifieke locatie.

  Besturingselementen om opnames van vergaderingen te bewerken.
  Besturingselementen om opnames van vergaderingen te bewerken.

  A. Index voor gebeurtenissen weergeven/verbergen B. 15 seconden terugspoelen C. Pauze D. 15 seconden vooruitspoelen E. Selectiemarkeringen F. Knippen G. Ongedaan maken knippen H. Volumeregeling 

  Gebruik de Tab-toets om door alle knoppen in de opname-editor te navigeren.

 5. Gebruik de selectiemarkeringen om aan te geven welke gebieden u uit de opname wilt verwijderen en klik op Knippen.

 6. (Optioneel) Klik links van het vergadervenster op A om het deelvenster Index voor gebeurtenissen weer te geven waarin u kunt navigeren naar bepaalde gebeurtenissen in opnamen.

 7. (Optioneel) Als u wijzigingen wilt verwijderen, klikt u op Ongedaan maken om de laatste opgeslagen afzonderlijke bewerkingen te verwijderen om het origineel van de opname te herstellen.

 8. Verwijder de extra gedeelten. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

Bladwijzers toevoegen aan de opname

Bladwijzers kunnen worden toegevoegd aan de opnamen om de aandacht te vestigen op een bepaald punt voor toekomstige kijkers om plaatsen te identificeren waar ze gemakkelijk naar terug kunnen keren. 

 1. Klik op de Bladwijzer toevoegen van de opties aan de uiterste linkerzijde.

  Bladwijzer toevoegen
  Bladwijzer toevoegen

 2. Selecteer het pictogram Bladwijzer toevoegen in dit menu. Zodra u op het bladwijzerpictogram klikt, wordt u gevraagd een tijdstempel en de naam van uw bladwijzer in te stellen. U kunt ook enkele aantekeningen toevoegen, indien nodig. 

  Tijdstempel toevoegen
  Tijdstempel toevoegen

 3. Klik op Gereed. De bladwijzer verschijnt nu in de opname op de opgegeven tijdstempel.

Opnamen weergeven, bewerken of verwijderen

Naast het weergeven, bewerken of verwijderen van de bladwijzers kunt u ook hoofdstukken toevoegen aan de opnamen. Hoofdstukken kunnen op elk punt van de opnametijdlijnbalk voor de bestaande bladwijzers worden toegevoegd. In de hoofdstukken kunt u wijzigingen markeren op plaatsen in de opname die voor discussie kunnen worden doorverwezen.

 1. In het deelvenster in de linkerhoek zijn de bladwijzers voor alle opnamen te zien met tijdstempels. Klik op een bladwijzer om een tijdstip met bladwijzer te openen.

  Bewerken

  A. Hoofdstuk toevoegen B. Opname bewerken C. Opname verwijderen 

 2. Als u een hoofdstuknaam wilt toevoegen, klikt u op Hoofdstuk toevoegen. Het hoofdstuk wordt toegevoegd boven de geselecteerde bladwijzer.

 3. Als u de naam van de bladwijzer wilt wijzigen, beweegt u met de muis over de bladwijzer en klikt u op Bewerken(). Het dialoogvenster Bladwijzer bewerken wordt geopend.

 4. U kunt een bladwijzer definitief verwijderen als u deze niet meer nodig hebt. Beweeg met de muis over het tabblad met bladwijzer en klik op Verwijderen ().

Opmerking:

De op CEF gebaseerde toepassing heeft alleen de mogelijkheid om het indexdeelvenster in de opname-afspeelmodus in de bewerkingsmodus te blijven weergeven. Overlappende indexdeelvensters zijn niet beschikbaar voor op CEF gebaseerde toepassingen in tegenstelling tot op Flash gebaseerde toepassingen.

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen de opname-instellingen aanpassen om aan de normen voor governance te voldoen. Deze instellingen bepalen hoe vergaderingen en trainingssessies worden opgenomen en wat wordt opgenomen. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Voor WebRTC-vergaderruimten

 1. Klik op de Adobe Connect Central-startpagina op Vergaderingen of Training en klik op de vergadering of lesruimte met de opname.

 2. Klik op Opnamen.

 3. Klik op Opname bewerken in het vervolgkeuzemenu Acties .

  Opmerking:

  HTML maakt het mogelijk om de opname zowel in de browser als in de toepassing te bewerken.

 4. Klik gewoon op de knop Afspelen om te zoeken naar plaatsen die bewerkt moeten worden of sleep de voortgangsmarkering naar een specifieke locatie.

  Opname-editor voor WebRTC-opnamen

   B. 15 seconden terugspoelen C. Pauzeren D. 15 seconden vooruitspoelen E. Selectiemarkeringen F. Knippen G. Knippen ongedaan maken H. Volumeregeling 

  Gebruik de Tab-toets om door alle knoppen in de opname-editor te navigeren.

 5. Gebruik de selectiemarkeringen om aan te geven welke gebieden u uit de opname wilt verwijderen en klik op Knippen.

 6. (Optioneel) Om het origineel te herstellen, klikt u bovenaan op het pictogram Origineel herstellen.

 7. Verwijder de extra gedeelten. Als u klaar bent, klikt u op Bewerkingen opslaan.

Aanbevelingen van Adobe

Adobe Connect-opnames

Adobe Systems Inc.

Offline opnames in de standaardweergave

In de Adobe Connect-standaardweergave kunt u een opname van een Adobe Connect-sessie offline converteren en downloaden in MP4- of FLV-indeling. De conversie vindt plaats met behulp van de Adobe Connect-desktoptoepassing.

Vanuit Connect 11.3 kunt u een vergadering converteren naar MP4 en opnames downloaden in de standaardweergave.

Opname starten

Volg de onderstaande stappen om een Adobe Connect-vergadering te downloaden voor offline weergave:

 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en zoek de opname die u wilt converteren naar MP4.

 2. Klik in de vervolgkeuzelijst Acties op Offline maken > Standaardweergave.

  Optie kiezen voor offline opnames
  Optie kiezen voor offline opnames

  • Klik in het venster Opnameviewer op het tandwielpictogram in de rechterbenedenhoek om het deelvenster Instellingen te openen.
  • Met Verbergen bij afspelen kunt u de volgende opties in-/uitschakelen:
   • Namen van deelnemers: Als u deze optie kiest, worden namen anoniem weergegeven, dus in plaats van echte namen worden ze vervangen door 'Gebruiker1', 'Gebruiker2', enz. in alle pods waar namen worden weergegeven (Video, Chatten, Vragen en antwoorden, Deelnemer en Delen.
   • Chatpod: Toon of verberg de chatpod in de opname.
   • Pod Deelnemers: Toon of verberg de pod Deelnemers in de opname.
   • Pod Vragen en antwoorden: Toon of verberg de pod Vragen en antwoorden in de opname.
  • Videokwaliteit: Met deze voorinstellingen kunt u eenvoudig combinaties van resolutie en framesnelheden selecteren voor verschillende gewenste resultaten. Elke parameter kan echter afzonderlijk worden aangepast om een aangepast profiel te maken.
  • Resolutie: Kies de resolutie (720p, 1080p, enz.) voor de resulterende opname.
  • Bandbreedte: Kies de bandbreedte voor de opname in de vervolgkeuzelijst. De opname past de videoparameters, zoals videocompressie, dynamisch aan om te proberen onder deze waarde te blijven.
  • Kwaliteit:   Deze waarde is van invloed op de compressie van de videoframes, waardoor de video soms iets kleiner of groter wordt.
  • Profiel:  Deze bieden verschillende niveaus van videocompressie. De basislijn is de laagste compressie maar biedt de beste afspeelcompatibiliteit.
  • Frames per seconde: Frames per seconde (FPS) wordt gebruikt om het aantal videoframes dat per seconde wordt weergegeven te meten.
  • Alleen in Windows kunt u de optie Stil opnemen inschakelen als u wilt dat de opname in de gedempte modus wordt voortgezet. Het resultaat bevat de audio, maar tijdens het maken van het mp4-bestand wordt de audio verwijderd. Schakel de optie Als standaard instellen in als u deze instellingen wilt behouden voor de volgende keer dat u offline een opname maakt.
 3. Nadat u de wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op Opname starten. Geef in het volgende dialoogvenster de opname een naam (MP4) en kies de locatie voor het opslaan van het bestand.

  De opname opslaan
  De opname opslaan

Hulpprogramma voor offline Adobe Connect-opnames

Adobe Connect biedt een hulpprogramma voor het converteren van een enkele of meerdere opnames naar mp4. De conversie vindt batchgewijs plaats.

Opmerking: Zorg dat de Adobe Connect-toepassing is geïnstalleerd. 

Dit is alleen een hulpprogramma voor Windows.

Voer de onderstaande stappen uit om het hulpprogramma uit te voeren:

 1. Download het hulpprogramma van de site en pak de inhoud uit.

 2. Dubbelklik op het hulpprogramma, Offliner.exe

  Offline opnamen maken
  Offline opnamen maken

 3. Voer in het veld Opname-URL invoeren de URL van de vergadering in en klik op Toevoegen. Voer in het Adobe Connect-aanmeldscherm de gebruikersnaam en het wachtwoord in. 

 4. Nadat u zich hebt aangemeld, ziet u dat de vergadering in de wachtrij wordt geplaatst en gereed is voor conversie.

 5. Als u nog een vergaderings-URL wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen. Nu worden beide vergaderingen in de wachtrij geplaatst en zijn ze gereed voor conversie.

  De opnamen converteren
  De opnamen converteren

 6. Als u de vergaderingen wilt converteren naar mp4-video's, klikt u op Starten.

  Als u de lengte van de opname wilt inkorten, klikt u op Stoppen.

Ondertiteling

Als uw vergadering ondertiteling bevatte tijdens de live vergadering, wordt die ondertiteling standaard opgenomen of 'ingebrand' in het resulterende videobestand. U kunt de tekstgrootte, kleuren en plaatsing van de ondertiteling aanpassen zodra u de opname start. U kunt ook de ondertiteling uitschakelen om te voorkomen dat deze in het videobestand wordt weergegeven.

Er verschijnt een dialoogvenster wanneer de conversie is voltooid met de details van de daadwerkelijke opname. De werkelijke kwaliteit en resolutie van het gegenereerde MP4-bestand is afhankelijk van uw systeembronnen en kan gelijk zijn aan, of lager zijn dan, de gekozen instellingen.

Stoppen met opnemen

Wanneer u halverwege stopt met opnemen, bevat de opgeslagen MP4 de opname tot het punt waarop deze is gestopt. Dit is handig als u maar een deel van de vergadering wilt opnemen.

Opname opnieuw starten

In het dialoogvenster Opname opnieuw starten kunt u de huidige opname opslaan of weggooien en dan de opname opnieuw starten.

Bekende problemen/beperkingen

 • In macOS raden we gebruikers aan om tijdens het opnemen niet tussen Toepassingen te schakelen.
 • In macOS kunt u een vergadering niet opnemen in de gedempte modus.

Opnames in MP4- of FLV-indeling converteren en downloaden

U kunt een opname van een Adobe Connect-sessie offline converteren en downloaden in MP4- of FLV-indeling. Deze conversie vindt plaats op uw lokale systeem met behulp van de Adobe Connect-desktoptoepassing.

Opmerking:
 • Opnames die zijn geconverteerd naar mp4 worden gemaakt in de klassieke weergave (niet in de standaardweergave).
 • De offline opname bevat, indien aanwezig, geen audio van de gedeelde HTML-inhoud. HTML5-inhoud die is gemaakt met Adobe Captivate 9 en Adobe Presenter 11 wordt ondersteund in virtuele lesruimten en de bijbehorende opnames.
 1. Meld u aan bij Adobe Connect Central en zoek de opname die u wilt converteren naar MP4.

 2. Klik voor de opname op Acties om het pop-upmenu te openen en klik op Offline maken. De opname wordt in de Adobe Connect-toepassing geopend samen met een dialoogvenster.

 3. In het dialoogvenster Offlineopname selecteert u MP4 of FLV als uitvoeroptie. Selecteer daarnaast de kwaliteit via de schuifregelaar of door de instellingen van de uitvoer aan te passen door Geavanceerde opties te selecteren.

  Dialoogvenster om conversieopties in te stellen voor het maken van offline opnames.
  Dialoogvenster om conversieopties in te stellen voor het maken van offline opnames.

 4. U kunt de Geavanceerde opties opslaan als standaardinstelling door het selectievakje Als standaard instellen in te schakelen.

  Opmerking:

  De optie Als standaard instellen is clientspecifiek, wat betekent dat een gebruiker op een specifieke computer de ingestelde standaardwaarden kan blijven gebruiken. Op een andere computer blijven de systeemstandaardwaarden (HD-kwaliteit).

 5. Klik op Doorgaan met offlineopname. Blader en sla het bestand in een lokale map op. De opname wordt in de Adobe Connect-toepassing afgespeeld en naar een MP4- of FLV-bestand geconverteerd. Er verschijnt een dialoogvenster wanneer de conversie is voltooid met de details van de daadwerkelijke opname. De werkelijke kwaliteit en resolutie van het gegenereerde MP4-bestand is afhankelijk van uw systeembronnen en kan gelijk zijn aan, of lager zijn dan, de gekozen instellingen. Controleer het dialoogvenster aan het einde om de behaalde Resolutie en FPS te zien.

  Overzicht van de werkelijke kwaliteit van het offline bestand dat van een opname is gemaakt.
  Overzicht van de werkelijke kwaliteit van het offline bestand dat van een opname is gemaakt.

Een opgenomen vergadering afspelen

Gastheren of presentatoren kunnen de URL van de opname ter beschikking stellen, zodat deelnemers deze kunnen afspelen. Aan elke opname wordt automatisch een unieke URL toegewezen, die wordt opgeslagen op het tabblad Opnames van de vergaderruimte in Adobe Connect Central.

Wanneer u een opname afspeelt, wordt een opnamenavigatiebalk weergegeven in een ruimte onder de vergaderruimte. Voor optimale prestaties bij het afspelen van een opname wordt een snelle internetverbinding aangeraden .

Navigatiebalk voor opnamen
Navigatiebalk voor opnamen

A. Knop Afspelen/Pauze B. Voortgangsmarkering C. Verstreken/totale tijd 

Aanbevelingen van Adobe

Adobe Connect-opnames distribueren en bijhouden

Adobe Systems Inc.

U bepaalt wie toegang heeft tot de opname:

 • Alle gebruikers die via de tabbladen Genodigden of Ingeschreven personen in Adobe Connect Central zijn uitgenodigd voor de vergadering, kunnen de opname weergeven als ze over de URL van de opname beschikken.

 • Gastheren kunnen informatie, zoals machtigingen, bekijken als ze rechten hebben om naar de map van Adobe Connect Central te bladeren waarin de opname is opgeslagen.

 • Iedereen met internettoegang kan de opname weergeven als u deze openbaar maakt. U kunt de opname ook naar de inhoudsbibliotheek verplaatsen en specifieke gebruikersmachtigingen instellen (u kunt het verplaatsen van een opname naar de inhoudsbibliotheek niet ongedaan maken.)

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de voorschriften te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Een opname afspelen vanuit Adobe Connect Central (gastheren en presentatoren)

 1. Klik op de Adobe Connect Central-startpagina op Vergaderingen of Training en klik op de vergadering of lesruimte met de opname.

 2. Klik op de optie Opnamen.

 3. Klik op de naam van de opname.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op URL voor weergave om de meest recente bewerkte versie van de opname weer te geven.

  • Klik op Origineel weergeven als u de volledige, originele en niet-bewerkte versie van de opname wilt zien.

  De enige twee opties zijn het weergeven van de originele versie van de opname of het weergeven van de meest recente bewerkte versie . Er wordt slechts één bewerkte versie van de opname opgeslagen. (Als de opname niet is bewerkt, heeft klikken op URL voor weergave hetzelfde effect als klikken op Origineel weergeven.)

Een opname afspelen vanaf een URL (voor deelnemers)

Gastheren en presentatoren delen een opname meestal met de deelnemers door een e-mail te sturen die de URL van de opname bevat.

 1. Klik op de opname-URL die de presentator u heeft gestuurd.

  De opname wordt in de browser geopend en is klaar om te worden afgespeeld. Als u de opname niet kunt openen, controleert u of u toestemming hebt om de opname te openen.

Opmerking:
 • In de klassieke weergave wordt audio met de Opus-codec niet afgespeeld. U kunt geen mp4 maken voor een vergadering met de Opus-codec.
 • Als u offline opnamen maakt, zijn deze opnamen in de klassieke weergave in plaats van de standaardweergave.

HTML-viewer voor opnamen

Met Adobe Connect 10.6 kunnen gebruikers nu HTML-versies van Adobe Connect-opnamen bekijken in een webbrowser op de meeste platforms zonder Flash Player of andere invoegtoepassingen te gebruiken en een nieuwe 'bètaversie' van de HTML-viewer voor mobiele browsers uitproberen. Bestaande opnames die zijn gemaakt met Adobe Connect 9 of hoger zijn ook beschikbaar via de HTML-viewer. Naast de HTML-viewer kunnen gebruikers er ook voor kiezen om de opnames in een klassieke weergave te bekijken via de Adobe Connect-desktopapp.

De nieuwe HTML-viewer voor opnames is alleen beschikbaar als de HTML-client is ingeschakeld voor de vergaderruimte waar de opname plaatsvond, of als de opname naar de inhoudsbibliotheek is verplaatst.

Opmerking:

Niet-hybride aangepaste pods of niet-hybride inhoud (bijv. SWF, FLV, Presenter, Captivate, enzovoort) in de opnamen zijn niet zichtbaar in de HTML-viewer. Om deze inhoud te bekijken, moeten gebruikers overschakelen naar de klassieke weergave.

Voor elke opname van een vergadering wordt een nieuwe gebeurtenis in de index opgenomen voor elk chatbericht, elke wijziging in de schermindeling, elke diawijziging en elke keer dat de camera wordt gestart en gestopt. Elke gebeurtenis wordt met een tijdstempel opgenomen in een index voor gebeurtenissen. U kunt de index filteren en erin bladeren om snel naar specifieke gebeurtenissen te navigeren.

 1. Klik links van het venster voor de opgenomen vergadering op het driehoekje om het deelvenster Index voor gebeurtenissen weer te geven.
  Deelvenster Index voor gebeurtenissen (klik op het gemarkeerde besturingselement om het venster weer te geven of te verbergen).
  Deelvenster Index voor gebeurtenissen (klik op het gemarkeerde besturingselement om het venster weer te geven of te verbergen).

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op het pop-upmenu Filter om specifieke gebeurtenissen te selecteren om weer te geven. U kunt alle gebeurtenissen, één gebeurtenis, gebeurtenistypen of een combinatie van indexeerbare gebeurtenissen weergeven. Gebeurtenissen die gefilterd kunnen worden, zijn schermindelingwijzigingen, chatberichten, diawijzigingen en gebruikers die de pod Deelnemers of Video betreden of verlaten.

  • Als u bepaalde gebeurtenissen wilt zoeken, typt u trefwoorden in het zoekvak en klikt u op Zoeken. Alle gebeurtenissen die overeenkomen met de trefwoorden, worden gemarkeerd. U kunt zoeken naar namen van deelnemers aan een vergadering, tekst in alle notitiepods, tekst in alle chatpods en tekst op dia's van vergaderingen.

Opgenomen vergaderingen beheren

U kunt alle opnames weergeven van een specifieke vergadering, machtigingen wijzigen, de naam wijzigen, een opname verplaatsen of een inhoudsrapport van een opname weergeven. Bovendien kan een opgenomen vergadering worden gebruikt als inhoud voor een andere vergadering. (Als een opname bewerkt is, blijven de bewerkingen behouden als de opname naar de inhoudsbibliotheek wordt verplaatst.)

Opmerking:

Adobe Connect-beheerders kunnen instellingen voor pods, voor delen en andere instellingen aanpassen om aan de normen voor governance te voldoen. Deze instellingen beïnvloeden de schermindeling van vergaderruimten en de activiteiten die u kunt uitvoeren in deze ruimten. Zie Compatibiliteits- en besturingsinstellingen voor meer informatie.

Een lijst met opgenomen vergaderingen weergeven

U kunt alle opnames die uw eigendom zijn, rechtstreeks via het tabblad Home > Opnames oproepen. U kunt de lijst met opnames sorteren, naar opnames zoeken of een opname starten. Gebruik minstens drie tekens in het zoekveld om de opnames te doorzoeken. Zie Adobe Connect Central-startpagina voor meer informatie.

Als u een beheerder bent of als u beheerdersmachtigingen voor een vergaderingsmap hebt, kunt u de opnames weergeven die in een vergaderruimte zijn gemaakt.

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Als er meer dan een vergaderingsmap is, navigeert u naar de map die de vergadering bevat.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Opnames.
  Opnames openen op het tabblad Opnames nadat u een vergadering hebt geopend in Adobe Connect Central.
  Opnames openen op het tabblad Opnames nadat u een vergadering hebt geopend in Adobe Connect Central.

  Opmerking:

  Afhankelijk van uw licentie en uw rechten, zijn alle tabbladen op de bovenste rij in Adobe Connect Central mogelijk niet zichtbaar.

Opnames verplaatsen naar de inhoudsbibliotheek

Een beheerder of een gebruiker met beheerdersmachtigingen voor een bibliotheekmap van een specifieke vergadering kan opnames van de vergadering vanuit de map naar de inhoudsbibliotheek verplaatsen.

Het kan nuttig zijn om een opname van een vergadering naar de inhoudsbibliotheek te verplaatsen als u ook andere mensen dan de oorspronkelijke genodigden toegang wilt geven.

Opmerking:

Zie Een opgenomen vergadering afspelen als u een opname beschikbaar wilt maken voor iedereen die over de URL van de opname beschikt.

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de vergadering die de opnames bevat die u wilt verplaatsen.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Opnames.
 5. Schakel het selectievakje links van de opnames die u wilt verplaatsen in.
 6. Klik op de navigatiebalk op de knop Verplaatsen naar map.
 7. Navigeer in de inhoudsbibliotheek naar de map waarnaar u de opname wilt verplaatsen. (Tijdens het navigeren wordt de nieuwe bestemming weergegeven in de rechterbovenhoek van het Adobe Connect Central-venster.)
 8. Klik op Verplaatsen.

Opnames die naar de inhoudsbibliotheek zijn verplaatst, kunnen worden getraceerd in het rapport voor Aantal weergaven en gedetailleerde gegevens voor Begonnen om en Verlaten om van geregistreerde gebruikers.

Opnamegegevens bewerken

 1. Klik op de Adobe Connect Central-startpagina op Vergaderingen of Training. Klik vervolgens op de vergadering of lesruimte met de opname.
 2. Klik op de optie Opnames.
 3. Klik op de naam van de opname.
 4. Klik in de balk Opnamegegevens op Bewerken.
 5. Wijzig desgewenst de titel, het overzicht en de taal.
 6. Als u de onderdelen wilt bijwerken die zijn gekoppeld aan de opname met de gewijzigde gegevens, selecteert u Informatie bijwerken voor alle onderdelen die aan dit onderdeel zijn gekoppeld.

Een vergaderingopname verwijderen

Alleen een beheerder of een gebruiker met beheerdersmachtigingen voor de bibliotheekmap van die specifieke vergadering kan een opname van een vergadering verwijderen.

Als u een vergaderruimte verwijdert, kunt u de bijbehorende opnames behouden. U wordt gevraagd om alle opnames naar de sectie Mijn Inhoud te verplaatsen. U kunt ervoor kiezen de opnames niet te verplaatsen en ze samen met de vergaderruimte te verwijderen.

Prompt om de opnames in een ruimte op te slaan wanneer de ruimte wordt verwijderd.
Prompt om de opnames in een ruimte op te slaan wanneer de ruimte wordt verwijderd.

 1. Klik op het tabblad Vergaderingen boven aan de startpagina van Adobe Connect Central.
 2. Navigeer naar de vergadering die de opnames bevat die u wilt verwijderen.
 3. Klik in de lijst op de naam van de vergadering.
 4. Klik op de navigatiebalk van de pagina Informatie over vergadering op de koppeling Opnames.
 5. Schakel op de pagina Opnames het selectievakje links van de opname(n) die u wilt verwijderen in.
 6. Klik boven de lijst op Verwijderen.
 7. Klik op de bevestigingspagina op Verwijderen.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account