Digital Negative (DNG)

De open archiveringsindeling voor RAW-gegevens van digitale camera's

RAW-bestandsindelingen zijn populair in workflows voor digitale fotografie omdat ze meer creatieve mogelijkheden bieden. Er kunnen in camera's echter veel verschillende RAW-indelingen worden gebruikt waarvoor de specificaties niet openbaar beschikbaar zijn. Dit betekent dat niet elk RAW-bestand zomaar kan worden gelezen door een groot aantal softwaretoepassingen. Hierdoor brengt het gebruik van deze bedrijfseigen RAW-bestanden als langdurige archiveringsoplossing risico's met zich mee en is het delen van dergelijke bestanden binnen complexe workflows een uitdaging.

Digital Negative (DNG) is een openbaar beschikbare archiefindeling voor RAW-bestanden die zijn gegenereerd door verschillende digitale camera's. Omdat er geen open standaard bestaat voor de RAW-bestanden die worden gegenereerd door afzonderlijke cameramodellen, zijn fotografen er met DNG van verzekerd dat zij eenvoudig toegang hebben tot hun bestanden.

Honderden softwarefabrikanten, waaronder Apple en Google, hebben ondersteuning voor DNG ontwikkeld. Gerenommeerde camerafabrikanten als Leica, Casio, Ricoh, Samsung en Pentax hebben camera's geïntroduceerd met geïntegreerde DNG-ondersteuning. Zie Camera RAW.

Naast de Digital Negative Specification biedt Adobe ook de gratis Adobe DNG Converter (Windows | macOS), waarmee u eenvoudig RAW-bestanden van tal van populaire digitale camera's omzet. Softwareontwikkelaars en -fabrikanten kunnen de volledige DNG-specificatie downloaden - PDF. DNG wordt ondersteund door de volgende software: Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom en Lightroom Classic.

Ga naar:

Belangrijkste voordelen

Voor fotografen:

  • De DNG-indeling bevordert het vertrouwen in archivering omdat Raw-bestanden door oplossingen voor digitale beeldbewerkingssoftware in de toekomst gemakkelijker kunnen worden geopend.
  • Door het gebruik van één Raw-verwerkingsoplossing is een efficiëntere workflow mogelijk bij het verwerken van Raw-bestanden van meerdere cameramodellen en -fabrikanten.
  • Een openbaar gedocumenteerde en goed verkrijgbare specificatie kan gemakkelijk worden overgenomen door camerafabrikanten en worden bijgewerkt met technologiewijzigingen.

Voor hardware- en softwarefabrikanten:

  • DNG neemt een mogelijke belemmering voor de overstap op een nieuwe camera weg, aangezien Raw-bestanden van nieuwe modellen meteen door Photoshop en andere toepassingen worden ondersteund.
  • Dankzij de DNG-indeling kan op onderzoek en ontwikkeling worden bespaard doordat minder nieuwe indelingen hoeven te worden ontwikkeld en cameratests kunnen worden vereenvoudigd.
  • Een gemeenschappelijke indeling biedt meer controle over de kwaliteit van conversies door toepassingen van andere fabrikanten.
  • De specificatie biedt de mogelijkheid om persoonlijke metagegevens toe te voegen aan DNG-bestanden, zodat ze beter kunnen worden onderscheiden.

Bronnen

SDK voor profielen (april 2018)

De SDK voor profielen biedt hulpmiddelen voor het maken van uitgebreide profielen uit Lightroom Classic CC 7.3, Lightroom CC 1.3 en Camera Raw 10.3.

Download - zip, 68 MB

DNG 1.7.1.0-specificatie (september 2023)

Download de specificatie. Hierin wordt een niet-bedrijfseigen bestandsindeling beschreven voor het opslaan van Camera Raw-bestanden die door tal van hardware- en softwareleveranciers kan worden gebruikt.

Lees meer - PDF

SDK voor DNG

De SDK voor DNG biedt ondersteuning voor het lezen en schrijven van DNG-bestanden en voor de conversie van DNG-gegevens naar een indeling die eenvoudig door beeldbewerkingstoepassingen kan worden weergegeven en verwerkt. Deze SDK kan als uitgangspunt dienen voor de toevoeging van DNG-ondersteuning aan bestaande toepassingen die afbeeldingen gebruiken of manipuleren, of als hulpmiddel voor het toevoegen van DNG-ondersteuning aan camera's.

De Adobe DNG SDK downloaden

DNG Profile Editor (september 2012)

De DNG Profile Editor is een gratis softwareprogramma voor het maken en bewerken van cameraprofielen.

Lees meer - PDF, 3.93 MB
Download - macOS | Windows

Specificatie van DNG-opdrachtregelinterface

Geldig voor Adobe DNG Converter 16.0 en hoger.

Lees meer - PDF

TIFF-SPECIFICATIES

DNG is een extensie van de TIFF 6.0-indeling. Voor het gemak zijn de documenten over TIFF 6.0 en gerelateerde onderwerpen hieronder beschikbaar:

  • TIFF 6.0-specificatie - PDF
  • Technische opmerkingen over Adobe Photoshop TIFF - PDF
  • Technische opmerkingen over Adobe PageMaker TIFF - PDF

Adobe Lens Profile Creator

Adobe® Lens Profile Creator is een gratis hulpprogramma waarmee u eenvoudig lensprofielen kunt maken die u kunt gebruiken in Photoshop-producten als Photoshop, de Camera Raw-plug-in en Lightroom. Een lensprofiel beschrijft de typen optische afwijkingen die in een bepaalde lens voorkomen en beveelt correcties aan voor lensvervormingen in een afbeelding die met deze lens is vastgelegd.

Meer informatie:

Handboek- PDF, 1.64 MB
Download - macOS | Windows

Adobe Lens Profile Downloader

Met ingang van 1/1/2018 wordt de Adobe Lens Profile Downloader niet verder ontwikkeld en kan deze niet meer worden gedownload. Het ontwikkelingsteam van Adobe voegt nieuwe lensprofielen toe aan elke release. U kunt voor specifieke lenzen ook hier terecht.

Hooglichten

Adobe Photoshop

Van fotobewerking en compositie tot digitaal schilderen en grafisch ontwerp: u kunt dit allemaal doen in Photoshop. Breng ideeën tot leven, van het bureaublad tot de iPad. Transformeer afbeeldingen op magische wijze, met de kracht van AI. Leer nieuwe vaardigheden en deel uw projecten via livestream. In onze nieuwste versie is Photoshop sneller, slimmer en eenvoudiger dan ooit.

Adobe Photoshop Lightroom

Lightroom is de cloudservice met alles wat u nodig hebt voor het bewerken, ordenen, opslaan en delen van uw foto’s op elk apparaat.

Adobe Photoshop Lightroom Classic

Lightroom Classic biedt u alle tools voor bewerking op uw desktop die u nodig hebt om het meeste uit uw foto's te halen. Geef kleuren pit, laat saaie foto's stralen, verwijder afleidende objecten en trek scheve foto's recht. Orden eenvoudig al uw foto's op uw desktop en deel ze op verschillende manieren.

Creative Cloud Photography-abonnement - De complete fotografieoplossing

U kunt afbeeldingen in Lightroom bewerken, beheren en laten zien en teruggaan naar Photoshop voor bewerking en samenstelling op pixelniveau. Samen bieden Lightroom en Photoshop de meest complete oplossing voor digitale fotografie.

Downloads

Met de Adobe DNG Converter, een gratis hulpprogramma waarmee u bestanden van meer dan 600 camera's kunt omzetten in DNG, kunt u eenvoudig cameraspecifieke Raw-bestanden omzetten in een universeler DNG Raw-bestand.

Adobe DNG Converter voor macOS
Adobe DNG Converter voor Windows

Octrooilicentie voor DNG-specificatie

Octrooilicentie voor DNG-specificatie (Digital Negative)

Adobe is de uitgever van de Digital Negative-specificatie (DNG), waarin de indeling van een afbeeldingsbestand wordt beschreven voor de opslag van onbewerkte cameragegevens. Deze indeling kan door diverse hardware en software worden gebruikt. Adobe stelt de DNG-specificatie voor iedereen beschikbaar om de implementatie van deze bestandsindeling op een compatibele wijze te bevorderen. Adobe geeft middels dit document personen en organisaties gelicentieerde toestemming om hardware en software te ontwikkelen, uit te geven en/of te distribueren waarmee afbeeldingsbestanden die compatibel zijn met de DNG-specificatie kunnen worden gelezen en/of geschreven.

Verlening van rechten

Overeenkomstig de bepalingen hieronder, en uitsluitend om het lezen en schrijven van afbeeldingsbestanden die aan de DNG-specificatie voldoen toe te staan, verleent Adobe hierbij alle (rechts)personen het wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare, niet-exclusieve recht om onder alle 'essentiële claims' 'conforme implementaties' uit te voeren, te laten uitvoeren, te gebruiken, te verkopen, te importeren en te distribueren.

Een 'conforme implementatie' betekent een deel van een software- of hardwareproduct dat computerbestanden leest of schrijft die aan de DNG-specificatie beantwoorden.

Onder 'DNG-specificatie' wordt verstaan elke versie van de Adobe DNG-specificatie die door Adobe openbaar beschikbaar is gesteld (bijvoorbeeld versie 1.0.0.0 van september 2004).

'Essentiële claim' betekent een claim van een octrooi, ongeacht waar en wanneer dit is uitgegeven, dat Adobe zonder betaling van royalty's of andere vergoedingen in licentie mag geven, waarop onvermijdelijk inbreuk wordt gemaakt door de implementatie van de DNG-specificatie. Door de DNG-specificatie wordt alleen onvermijdelijk inbreuk gemaakt op een claim wanneer het niet mogelijk is om bij het naleven van een dergelijke specificatie de inbreuk te vermijden omdat er technisch gezien geen niet-inbreukmakend alternatief is. Een essentiële claim omvat geen claims waarop inbreuk wordt gemaakt door de implementatie van a) hulptechnologie die mogelijk noodzakelijk is om een product of deel ervan te maken of te gebruiken dat aan de DNG-specificatie voldoet, maar die zelf niet uitdrukkelijk in de DNG-specificatie is vermeld (bijvoorbeeld compilatietechnologie en basisbesturingssysteemtechnologie), b) technologie die elders is ontwikkeld en slechts door middel van verwijzing in de DNG-specificatie is verwerkt of c) de implementatie van andere bestandsindelingen dan DNG.

Intrekking

Adobe kan de hierboven aan de licentienemer (een persoon of organisatie) verleende rechten intrekken als door deze licentienemer of de aan hem gelieerde ondernemingen een octrooiprocedure wordt aangespannen tegen Adobe of de aan haar gelieerde ondernemingen met betrekking tot het lezen of schrijven van bestanden die aan de DNG-specificatie voldoen.

In de broncode en documentatie van elke conforme implementatie die op grond van deze licentie wordt gedistribueerd, moet de volgende kennisgeving duidelijk worden vermeld: "Dit product bevat DNG-technologie die in licentie is gegeven door Adobe."

Geen garantie

De hierin verleende rechten worden verleend als zodanig zonder enige vorm van garantie, met inbegrip van garantie van eigendom of garantie van niet-inbreukmakend karakter. Niets in deze licentie kan worden geïnterpreteerd als a) een gegeven waarvoor een octrooi moet worden aangehouden, b) een garantie of verklaring ten aanzien van de geldigheid of reikwijdte van een octrooi, c) een garantie of verklaring dat een product of service vrij zal zijn van inbreuken op een octrooi, d) een overeenkomst om een gerechtelijke procedure aan te spannen of vervolging in te stellen tegen iedereen die inbreuk maakt op een octrooi of e) het verlenen van een recht of licentie in het kader van andere octrooiclaims dan essentiële claims.

Voorbehoud van rechten

Alle rechten die niet uitdrukkelijk hierin zijn verleend, blijven voorbehouden.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?