Meer informatie over de nieuwe functies in de nieuwste versie van Photoshop CC.
Photoshop_CC_icon

Photoshop CC-versie van oktober 2018 (versie 20.0) wordt geleverd met veelbelovende nieuwe functies voor ontwerpers, digitale fotografen en illustratoren. Lees verder voor een korte kennismaking met deze functies en voor koppelingen naar bronnen die meer informatie bieden.


Opmerking:

 • Creative Cloud-apps worden automatisch bijgewerkt zodra nieuwe versies worden uitgebracht. U kunt de updatevoorkeuren beheren via de Creative Cloud-desktop-app. Meer informatie.
 • Als u een upgrade van een oudere versie van Photoshop CC uitvoert, raadpleeg dan deze overwegingen en tips.

Vullen met behoud van inhoud is vernieuwd

Mogelijk gemaakt door Adobe Sensei

De speciale nieuwe werkruimte Vullen met behoud van inhoud biedt een interactieve bewerkervaring voor naadloze resultaten. Dankzij de Adobe Sensei-technologie kunt u nu kiezen welke bronpixels u wilt gebruiken en roteren, schalen en spiegelen. Bovendien kunt u een live voorvertoning op volledige resolutie bekijken van de wijzigingen en hebt u de mogelijkheid om het resultaat op te slaan in een nieuwe laag.

De werkruimte Vullen met behoud van inhoud in Photoshop CC 2019

De werkruimte Vullen met behoud van inhoud openen:

 1. Open een afbeelding in Photoshop. Maak met een willekeurige selectietool een eerste selectie van het gebied dat u wilt vullen.
 2. In de menubalk kiest u Bewerken > Vullen met behoud van inhoud.
In de werkruimte Vullen met behoud van inhoud wordt het standaardmonstergebied in het documentvenster als een overlaymasker over de afbeelding weergegeven. Met de tools in het deelvenster Tools (links in het scherm) kunt u het monstergebied en uw eerste selectie van het vulgebied wijzigen. In het deelvenster Vullen met behoud van inhoud (rechts in het scherm) kunt u monsteropties, en instellingen voor vullen en uitvoer opgeven om het gewenste vulresultaat te verkrijgen. Terwijl u wijzigingen aanbrengt, wordt in het deelvenster Voorvertoning een live voorvertoning van de uitvoer weergegeven.

Kadertool voor eenvoudig maskeren

U kunt afbeeldingen gemakkelijk maskeren door ze in kaders te plaatsen. Gebruik de kadertool (K) om snel een rechthoekige of ellipsvormige plaatsaanduiding voor een kader te maken. U kunt ook elke gewenste vorm of tekst omzetten in kaders en deze vullen met afbeeldingen.

Kadertool voor eenvoudig maskeren

Als u een afbeelding in een kader wilt plaatsen, sleept u gewoon een Adobe Stock- of bibliotheekmiddel uit het deelvenster Bibliotheken of van uw lokale schijf. De afbeelding wordt automatisch geschaald om in het kader te passen. Inhoud wordt altijd als een slim object in kaders geplaatst, zodat deze op een niet-destructieve manier kan worden geschaald.

Zie Afbeeldingen in kaders plaatsen voor meer informatie.

De nieuwe modus voor meerdere stappen ongedaan maken

U kunt Control + Z (Win) / Command + Z (Mac) nu gebruiken om meerdere stappen in het Photoshop-document ongedaan te maken, net als in de andere Creative Cloud-apps. Deze nieuwe modus om meerdere stappen ongedaan te maken is standaard ingeschakeld.  

In de nieuwe modus voor meerdere stappen ongedaan maken bevat het menu Bewerken de volgende opdrachten:

 • Ongedaan maken: Eén stap terug in de bewerkingen. Gebruik de sneltoetsen: Control + Z (Win) / Command + Z (Mac).
 • Opnieuw: Eén bewerking vooruit. Gebruik de sneltoetsen: Shift + Control + Z (Win) / Shift + Command + Z (Mac).
 • Laatste status in-/uitschakelen werkt net zo als in de modus Ongedaan maken van eerdere versies. Gebruik de sneltoetsen: Control + Alt + Z (Win) / Command + Option + Z (Mac).

Hoe kan ik de verouderde sneltoetsen voor ongedaan maken herstellen?

Om de verouderde sneltoetsen voor ongedaan maken te herstellen in Photoshop doet u het volgende:

 1. In de menubalk kiest u Bewerken > Sneltoetsen.
 2. In het deelvenster Sneltoetsen en menu's selecteert u Verouderde sneltoetsen voor ongedaan maken gebruiken. Klik vervolgens op OK.
 3. Start Photoshop opnieuw.
In het menu Bewerken verschijnt ook de naam van de stap die ongedaan wordt gemaakt, naast de opdrachten Ongedaan maken en Opnieuw.
Bijvoorbeeld Bewerken > Ongedaan maken: Tekst bewerken.

De opdrachten Stap vooruit en Stap terug zijn verwijderd uit het menu Bewerken. Deze opdrachten zijn nog wel beschikbaar in het vervolgmenu in het deelvenster Historie. Bovendien kunnen wijzigingen in de zichtbaarheid van lagen nu standaard ongedaan worden gemaakt. Wanneer u op een zichtbaarheidspictogram in het deelvenster Lagen klikt, wordt een historiestaat gemaakt. U kunt dit gedrag bepalen met de optie Wijzigingen in zichtbaarheid laag herstelbaar maken in het dialoogvenster Historieopties dat u opent via het vervolgmenu van het deelvenster Historie.

Zie Ongedaan maken en historie voor meer nuttige informatie.

Bruikbaarheidsverbeteringen

Het referentiepunt is standaard verborgen

Tijdens het transformeren van items kunt u de items nu gemakkelijk verplaatsen op het canvas. Het referentiepunt dat tijdens het transformeren van items werd weergegeven, wordt nu standaard verborgen. U kunt het selectievakje Referentiepunt in-/uitschakelen op de optiebalk selecteren als u het referentiepunt wilt weergeven.

Referentiepunt in-/uitschakelen

Dubbelklikken om tekst te bewerken

U kunt nu met de tool Verplaatsen dubbelklikken op een tekstlaag om de tekst in uw document snel te bewerken. U hoeft niet meer van tool te veranderen om de tekst te bewerken.  

Dubbelklikken om tekst te bewerken

Zie Tekst bewerken voor meer nuttige informatie.

Automatisch vastleggen

Met automatisch vastleggen kunt u tekst op efficiënte wijze uitsnijden, transformeren en plaatsen of invoeren. U hoeft niet langer op Enter (Win) of Return (macOS) te drukken of op de knop Vastleggen in de optiebalk te klikken om uw wijzigingen vast te leggen.

Voer een van de volgende handelingen uit om uw wijzigingen automatisch vast te leggen wanneer u uitsnijdbewerkingen of transformaties toepast:

 • Selecteer een nieuwe tool.
 • Klik op een laag in het deelvenster Lagen. (Hiermee worden wijzigingen automatisch vastgelegd en wordt de laag geselecteerd.)
 • Klik in het documentvenster buiten het canvasgebied.
 • Klik in het canvasgebied buiten het selectiekader.

Voer een van de volgende handelingen uit om uw wijzigingen automatisch vast te leggen wanneer u tekst typt in een tekstlaag:

 • Selecteer een nieuwe tool.
 • Klik op een laag in het deelvenster Lagen. (Hiermee worden wijzigingen automatisch vastgelegd en wordt de laag geselecteerd.)

Klik op de volgende koppelingen voor meer nuttige informatie:

Standaard proportioneel transformeren

Standaard transformeert Photoshop nu alle laagtypen proportioneel (zoals pixellagen, tekstlagen, vormlagen, bitmaps en geplaatste slimme objecten).

Als u een laag transformeert en een hoekgreep sleept om de geselecteerde laag groter of kleiner te maken, hoeft u niet meer de Shift-toets ingedrukt te houden als u de verhoudingen wilt behouden. Telkens wanneer u een hoekgreep sleept en verplaatst tijdens het transformeren, wordt het formaat van de laag proportioneel aangepast. Wanneer u Shift ingedrukt houdt en een hoekgreep sleept tijdens een transformatie, wordt het formaat nu niet-proportioneel aangepast.

Voer een van de volgende handelingen uit om het formaat van een laag proportioneel aan te passen tijdens het transformeren:

 1. Selecteer in het deelvenster Lagen de laag of lagen waarvan u het formaat wilt wijzigen.
 2. Druk op Command + T (Mac) / Control + T (Win). U kunt ook Bewerken > Vrije transformatie kiezen.
 3. Sleep een hoekgreep van het selectiekader om het formaat van de laag te wijzigen.
 4. Leg de wijzigingen vast.

Klik op de volgende koppelingen voor meer nuttige informatie:

Ongewenste deelvensterverplaatsingen voorkomen met Werkruimte vergrendelen

Gebruik de nieuwe optie Werkruimte vergrendelen om te voorkomen dat deelvensters per ongeluk worden verplaatst, vooral wanneer u Photoshop gebruikt op een tablet of met een stylus. Als u deze optie wilt gebruiken, kiest u Venster > Werkruimte > Werkruimte vergrendelen.

De optie Werkruimte vergrendelen in Photoshop
De optie Werkruimte vergrendelen in Photoshop

Zie Grondbeginselen van de werkruimten voor meer nuttige informatie over de werkruimte-opties.

Actieve voorvertoning van de overvloeimodus

U kunt nu door verschillende opties voor overvloeimodi bladeren om te zien hoe deze eruit zouden zien in uw afbeelding. Photoshop geeft een actieve voorvertoning van de overvloeimodus op het canvas weer wanneer u de muis op de verschillende overvloeimodi in het deelvenster Lagen en het dialoogvenster Laagstijl plaatst.

Actieve voorvertoning van de overvloeimodus
Door de opties voor overvloeimodi bladeren in het deelvenster Lagen.

Klik op de volgende koppelingen voor meer nuttige informatie:

De modus Symmetrie

Teken uw penseelstreken in een perfect symmetrisch patroon. Klik op het vlinderpictogram () in de optiebalk wanneer u het penseel, het mixerpenseel, het potlood of het gummetje gebruikt. Kies een van de beschikbare typen symmetrie - Verticaal, Horizontaal, Twee-assig, Diagonaal, Golvend, Cirkel, Spiraal, Parallelle lijnen, Radiaal, Mandala. Terwijl u tekent, worden de lijnen meteen weergegeven langs het symmetriepad, zodat u gemakkelijk complexe symmetrische patronen kunt maken.

Mandala-illustratie
Patroon gemaakt met Mandala-symmetrie. (Illustratie ontworpen door Mike Shaw.)

Zie Symmetrische patronen tekenen voor meer informatie.

Kleuren kiezen met de kleurenschijf

Gebruik de kleurenschijf om het kleurenspectrum te visualiseren en gemakkelijk kleuren te kunnen kiezen op basis van bijvoorbeeld complementaire kleuren en analoge kleuren. Kies in het vervolgmenu van het deelvenster Kleur de optie Kleurenschijf.   

De kleurenschijf gebruiken om kleuren te kiezen
De kleurenschijf gebruiken om kleuren te kiezen

Zie Kleuren kiezen voor meer informatie.

Beginscherm

Ga snel aan de slag met het beginscherm van Photoshop. U kunt het op elk gewenst moment openen voor informatie over de nieuwe functies, om naar educatieve inhoud te navigeren en om meteen naar uw geopende documenten te gaan. Klik op het nieuwe pictogram Beginscherm in de optiebalk om het beginscherm op elk gewenst moment te openen.

Het beginscherm van Photoshop
Het beginscherm van Photoshop

Zie Grondbeginselen van de werkruimten voor meer informatie.

Verbeterd leren in de app

Na het voltooien van een zelfstudie in de app (het deelvenster Leren), kunt u uw eigen afbeeldingen nu gebruiken om sneller de gewenste weergave te bereiken.

Oefenen met uw eigen afbeeldingen
Oefenen met uw eigen afbeeldingen

Door gebruikers meest aangevraagde functies

Tussenruimte verdelen (net als in Adobe Illustrator)

U kunt de tussenruimte tussen objecten nu verdelen. Photoshop kan objecten al verdelen door een gelijkmatige ruimte tussen de middelpunten ervan in te stellen. Ook als u met objecten van verschillende grootte werkt, kunt u nu voor een gelijkmatige tussenruimte zorgen. Zie Lagen uitlijnen en verdelen voor meer nuttige informatie.

Tussenruimte horizontaal of verticaal verdelen tussen objecten
(Links) Opties voor Tussenruimte verdelen in Photoshop. (Rechts) Horizontaal gelijkmatig verdeelde tussenruimte tussen objecten.

Wiskundige berekeningen in numerieke velden

In elk veld waarin u numerieke waarden kunt invoeren, kunt u bovendien eenvoudige berekeningen uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld nu eenvoudige rekenkundige bewerkingen typen, zoals 200/2. Het resultaat wordt berekend als 100 en dat wordt als uiteindelijke waarde ingevoerd in het veld. Dit is erg handig wanneer u snel een meervoud van een waarde wilt berekenen of een getal wilt delen. Zie Berekeningen maken in numerieke velden voor meer informatie.  

Eenvoudige berekeningen uitvoeren in numerieke velden in Photoshop
Afbeelding van een eenvoudige berekening in het dialoogvenster Canvasgrootte.

Mogelijkheid om lange laagnamen weer te geven

Van lange laagnamen wordt nu het begin en het einde van de naam weergegeven en worden puntjes (...) in het midden van de naam geplaatst. In eerdere versies werden laagnamen aan het einde afgebroken met puntjes (...).

Mogelijkheid om lange laagnamen weer te geven
Er worden nu puntjes (...) in het midden van lange laagnamen geplaatst.

Lettertype afstemmen biedt nu ondersteuning voor Japanse lettertypen

U kunt nu Japanse lettertypen zoeken met Lettertype afstemmen. Lettertype afstemmen maakt gebruik van Adobe Sensei, zodat u tekst in het geselecteerde gebied van een afbeelding kunt detecteren en deze kunt afstemmen op gelicentieerde lettertypen op uw computer of in Adobe Fonts, waarbij vergelijkbare lettertypen worden voorgesteld. Zie Lettertypen afstemmen voor meer informatie.

Japanse lettertypen zoeken met Lettertype afstemmen.
Japanse lettertypen zoeken met Lettertype afstemmen.

Voorkeursinstelling voor vergroten van de interface

U hebt meer controle wanneer u de gebruikersinterface van Photoshop schaalt en u kunt deze onafhankelijk van andere apps aanpassen om precies de juiste tekengrootte weer te geven. In de Interfacevoorkeuren (Bewerken > Voorkeuren > Interface ) vindt u de nieuwe instelling Interface schalen naar lettertype. Als u deze nieuwe instelling selecteert, wordt de volledige Photoshop-interface geschaald al naar gelang de waarde die u hebt gekozen in het keuzemenu Tekengrootte gebruikersinterface, namelijk Zeer klein, Klein, Normaal of Groot.

De instelling Interface schalen naar lettertype in de Interfacevoorkeuren
De instelling Interface schalen naar lettertype in de Interfacevoorkeuren

Ondersteuning voor Zuidoost-Aziatische scripts

Photoshop biedt nu ondersteuning voor vijf nieuwe Zuidoost-Aziatische talen, zodat uw documenten tekst in de volgende scripts kunnen bevatten: Thai, Birmaans, Lao, Singalees en Khmer.

Opmerking:

(Windows) Als u deze talen goed wilt kunnen weergeven op een Windows-computer, dient u de taal- en lettertypepakketten voor de gewenste taal te installeren. Zie Taalpakketten in de Help van Microsoft voor meer informatie.

Een nieuw document maken met een van deze talen:

 1. Kies eerst Bewerken > Voorkeuren > Tekst en daarna de optie Midden-Oosten en Zuid-Azië.
 2. Maak een nieuw document.
 3. Maak een tekstlaag.
 4. Stel de taal in het deelvenster Teken in op een van de nieuwe talen: Thai, Birmaans, Lao, Singalees of Khmer.
 5. Stel een geschikt lettertype in voor de gekozen taal.
  Als u bijvoorbeeld Thai hebt gekozen, stelt u een Thais lettertype in, zoals Adobe Thai of Noto Sans Thai.
 6. Kopieer en plak wat tekst in de taal die u hebt gekozen. Als u een taalspecifiek toetsenbord hebt, typt u gewoon wat tekst.
 7. (Optioneel) Als u glyphs van deze lettertypen wilt invoegen, gebruikt u het deelvenster Glyphs.

Camera Raw | Nieuwe functies

Ga naar Nieuwe functies in Camera Raw voor meer informatie over nieuwe functies in Adobe Camera Raw.

Andere verbeteringen

Weergave Document draaien

U kunt het canvas snel horizontaal draaien. Kies Weergave > Horizontaal draaien.   

De plaatsaanduidingstekst ''Lorem ipsum''

Gebruik "Lorem ipsum" als plaatsaanduidingstekst wanneer u nieuwe tekstlagen in uw document plaatst. Ga naar de tekstvoorkeuren (Bewerken > Voorkeuren > Tekst) en selecteer Vul nieuwe lagen met plaatsaanduidingstekst.

De sneltoetsen aanpassen voor Selecteren en maskeren

U kunt nu de sneltoetsen voor de werkruimte Selecteren en maskeren aanpassen. Kies Bewerken > Sneltoetsen. Open het dialoogvenster Sneltoetsen en menu's en kies Taakruimten in het menu Sneltoetsen voor. Vouw de set Selecteren en maskeren in de kolom Taakruimte-opdracht uit om de sneltoetsen naar wens te bewerken. Zie Sneltoetsen aanpassen voor meer informatie.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid