Application.CFC reference

You implement methods in Application.cfc to handle ColdFusion application events and set variables in the CFC to configure application characteristics.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?