Creative Suite 6 downloaden en installeren

Lees hoe u Creative Suite 6-apps downloadt en installeert vanaf een disc of via uw Adobe-account. Lees ook wat u moet doen als u problemen ondervindt bij de installatie.

Opmerking:

Als u de nieuwste creatieve apps van Adobe wilt downloaden, gaat u naar de Adobe-website​. Als u een Creative Cloud-lidmaatschap hebt, lees dan hoe u Creative Cloud-apps downloadt en installeert.

Creative Suite 6 installeren

Voordat u begint

Controleer voordat u gaat downloaden of uw computer voldoet aan de systeemvereisten voor Creative Suite 6-applicaties​.Houd uw serienummer bij de hand. U vindt het serienummer in de mail met de aankoopbevestiging en in uw account​. Lees hoe u uw serienummer vindt.

Downloaden via uw account

Als u Creative Suite 6 bij Adobe hebt gekocht of hebt geregistreerd, kunt u dit downloaden via uw account. Als u uw app niet ziet, registreert u deze eerst​.

Installeren vanaf de installatiediscs

Zorg er eerst voor dat u alle installatiemedia en serienummers bij de hand hebt. Voordat u de installatie start, sluit u alle applicaties, zoals de webbrowser. U moet beschikken over beheerdersrechten of u aanmelden als beheerder.

Als u een upgrade installeert, zoekt het installatieprogramma op uw systeem naar het geldige upgradeproduct. Wanneer geen upgradeproduct wordt aangetroffen, wordt u gevraagd het serienummer in te voeren van het product waarvan u een upgrade wilt uitvoeren. U kunt ook de proefversie van de software installeren en het nieuwe en vorige serienummer invoeren in het serienummerscherm dat tijdens het starten wordt weergegeven.

 1. Plaats de dvd voor Adobe Creative Suite 6 of voor een zelfstandige applicatie uit de suite in het dvd-station.

 2. Dubbelklik op Set-up.exe (Windows) of Install.app (macOS) om de installatie te starten.

  Opmerking:

  Afhankelijk van de instelling voor automatisch afspelen in Windows wordt het bestand Set-up.exe mogelijk automatisch uitgevoerd.

 3. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

 4. Wanneer u wordt gevraagd een serienummer in te voeren, voert u het serienummer van Adobe Creative Suite 6 of het zelfstandige product in om de installatie te voltooien.

 5. U moet akkoord gaan met de licentieovereenkomst en garantievoorwaarden om dit product te kunnen gebruiken. Zie Productlicenties en gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Dit product werkt niet zonder verplichte activering en registratie via internet. Zie Help bij activering en deactivering voor meer informatie.

Met een Adobe-licentie voor één gebruiker kunt u één productlicentie installeren op twee computers (zoals een computer op uw werk en een computer thuis), op voorwaarde dat de software door één persoon en niet gelijktijdig op beide computers wordt gebruikt. Als u het product op een derde computer wilt installeren, moet u de software eerst deactiveren op een van de andere computers. Kies Help > Deactiveren als u het product wilt deactiveren.

Opmerking:

Als u wordt gevraagd conflicterende processen te sluiten om de installatie te voltooien, raadpleegt u Fout 'Sluit de volgende toepassingen om door te gaan'​.

 Als het product op meerdere discs staat, wacht je tot de eerste disc is voltooid. Verwijder vervolgens de eerste disc en plaats de tweede disc in hetzelfde dvd-station.

Opmerking:

Als u extra onderdelen wilt installeren of als u een applicatie na de oorspronkelijke installatie opnieuw wilt installeren, moet u toegang hebben tot het oorspronkelijke installatieprogramma (disc of van internet gedownload(e) bestand(en)).

Reparatie is niet mogelijk.

Creative Suite 6 verwijderen

Voordat u een applicatie verwijdert, moet u alle geopende applicaties sluiten, dus ook andere Adobe-applicaties, Microsoft Office-applicaties en browservensters.

Doe het volgende:

 • In Windows XP: open Windows Configuratiescherm en dubbelklik op Software. Selecteer het product dat u wilt verwijderen, klik op Wijzigen/Verwijderen en volg de instructies op het scherm.
 • In Windows 7: open Configuratiescherm en dubbelklik op Programma's en onderdelen. Selecteer het product dat u wilt verwijderen, klik op Verwijderen en volg de aanwijzingen op het scherm.
 • macOS: macOS gebruikt een andere verwijderingsmethode. Sleep applicaties NIET naar de prullenmand om ze te verwijderen. Als u applicaties op de juiste wijze wilt verwijderen in Mac OS X, dubbelklikt u op het verwijderprogramma van het product in Programma's/Hulpprogramma's/Adobe Installers of dubbelklikt u op de alias Uninstall in de applicatiemap. Selecteer Voorkeuren verwijderen, meldt u aan als beheerder en volg de aanwijzingen op het scherm.

Met een Adobe-licentie voor één gebruiker kunt u één productlicentie installeren op twee computers (zoals een computer op uw werk en een computer thuis), op voorwaarde dat de software door één persoon en niet gelijktijdig op beide computers wordt gebruikt. Als u het product op een derde computer wilt installeren, moet u een vorige installatie op uw computer deactiveren. Kies Help > Deactiveren als u het product wilt deactiveren.

Problemen bij de installatie van Creative Suite 6 oplossen

Als u hulp nodig hebt bij het downloaden van een Creative Suite 6-app, raadpleegt u Hulp bij downloaden en installeren​.

Als u nog steeds hulp nodig hebt bij het downloaden of installeren van Creative Suite 6-apps, vraagt u in de Adobe-community andere gebruikers om hulp.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account