Opmerking:

in Dreamweaver CC en hoger is het deelvenster CSS-stijlen vervangen door CSS ontwerpen. Zie CSS ontwerpen voor meer informatie.

U kunt voorkeuren instellen voor het regelen van de CSS-codeopmaak wanneer u een CSS-regel maakt of bewerkt met behulp van de Dreamweaver-interface. Bijvoorbeeld: u kunt voorkeuren instellen waardoor alle CSS-eigenschappen op aparte regels worden geplaatst, blanco regels tussen de CSS-regels worden geplaatst, etc.

Wanneer u voorkeuren instelt voor de CSS-codeopmaak, worden de door u geselecteerde voorkeuren automatisch toegepast op alle nieuwe CSS-regels die u maakt. Daarnaast kunt u deze voorkeuren eveneens handmatig toepassen op alle aparte documenten. Dit komt van pas als u een ouder HTML- of CSS-document hebt waarop u opmaak wilt toepassen.

Opmerking:

De voorkeuren voor de opmaak voor CSS-codering zijn alleen van toepassing op CSS-regels in externe of ingebedde stijlbladen (niet op inline stijlen)

Voorkeuren voor CSS-codeopmaak instellen

 1. Selecteer Bewerken > Voorkeuren.
 2. Selecteer in het dialoogvenster Voorkeuren de categorie Codeopmaak.
 3. Klik naast Geavanceerde opmaak op de knop CSS.
 4. Selecteer in het dialoogvenster CSS-bronopmaakopties de opties die u wilt laten gelden voor de CSS-broncode. In het onderstaande voorbeeldvenster wordt een voorbeeld van de CSS weergegeven volgens de opties die u hebt geselecteerd.

  Inspringeigenschappen met

  Dient voor het instellen van de inspringwaarde voor eigenschappen binnen een regel. U kunt tabs of spaties opgeven.

  Iedere eigenschap op een aparte regel

  Plaatst iedere eigenschap binnen een regel op een aparte regel.

  Openingsaccolade op aparte regel

  Plaatst de openingsaccolade voor een regel op een andere regel dan de kiezer.

  Alleen indien meer dan één eigenschap

  Plaatst regels met één eigenschap op dezelfde regel als de kiezer.

  Alle kiezers voor een regel op dezelfde regel

  Plaatst alle kiezers voor de regel op dezelfde regel.

  Blanco regel tussen regels

  Plaatst een blanco regel tussen de diverse regels.

 5. Klik op OK.

Opmerking:

Opmaak d.m.v. CSS-code gebruikt tevens de voorkeur voor Regeleindetype die u hebt ingesteld in de categorie Codeopmaake van het dialoogvenster Voorkeuren.

CSS-code in een CSS-stijlpagina handmatig opmaken

 1. Open een CSS-stijlpagina.
 2. Selecteer Opdrachten > Bronopmaak toepassen.

  De opmaakopties die u hebt ingesteld in de voorkeuren voor de CSS-codeopmaak worden toegepast op het hele document. Het is niet mogelijk om selecties apart op te maken.

Ingebedde CSS-code handmatig opmaken

 1. Open een HTML-pagina met ingebedde CSS in de kop van het document.
 2. Selecteer een willekeurig deel van de CSS-code.
 3. Selecteer Opdrachten > Bronopmaak toepassen op selectie.

  De opmaakopties die u instelt in de voorkeuren voor de CSS-codeopmaak worden toegepast op alle CSS-regels uitsluitend in de kop van het document.

  Opmerking:

  U kunt Opdrachten > Bronopmaak toepassen selecteren om het hele document op te maken volgens de door u opgegeven voorkeuren voor codeopmaak.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid