Tagbibliotheken, tags, kenmerken en kenmerkwaarden toevoegen, aanpassen en verwijderen in Dreamweaver. Eigenschappen instellen voor een tagbibliotheek.

In Dreamweaver is een tagbibliotheek een verzameling tags van een bepaald type, die tevens informatie bevat over de manier waarop Dreamweaver de tags moet opmaken. Tagbibliotheken bevatten informatie over tags die Dreamweaver gebruikt voor coderingstips, doelbrowsercontroles, de tagkiezer en andere coderingsmogelijkheden. Met behulp van de tagbibliotheek-editor kunt u tagbibliotheken, tags, kenmerken en kenmerkwaarden toevoegen en verwijderen, eigenschappen voor een tagbibliotheek instellen, waaronder de indeling (voor eenvoudige identificatie in de code), en tags en kenmerken bewerken.

De tagbibliotheek-editor openen en sluiten

 1. Selecteer Gereedschappen > Tagbibliotheken om de tagbibliotheek-editor te openen.

  Het dialoogvenster van de tagbibliotheek-editor wordt weergegeven. (Welke opties dit dialoogvenster bevat, hangt af van de geselecteerde tag.)

 2. Sluit de tagbibliotheek-editor op een van de volgende manieren:
  • Klik op OK als u wijzigingen wilt opslaan.

  • Klik op Annuleren als u de editor wilt sluiten zonder wijzigingen op te slaan.

  Opmerking:

  Als u op Annuleren klikt, worden alle wijzigingen die u in de tagbibliotheek-editor hebt aangebracht, genegeerd. Als u een tag of tagbibliotheek hebt verwijderd, wordt deze hersteld.

Bibliotheken, tags en kenmerken toevoegen

U kunt de tagbibliotheek-editor gebruiken om tagbibliotheken, tags en kenmerken toe te voegen aan de tagbibliotheken in Dreamweaver.

Een tagbibliotheek toevoegen

 1. Klik in de tagbibliotheek-editor (Gereedschappen > Tagbibliotheken) op de plusknop (+) en kies Nieuwe tagbibliotheek.

 2. Typ een naam in het vak Naam bibliotheek (bijvoorbeeld Diverse tags) en klik op OK.

Tags toevoegen aan een tagbibliotheek

 1. Klik in de tagbibliotheek-editor (Gereedschappen > Tagbibliotheken) op de plusknop (+) en kies Nieuwe tags.

 2. Selecteer een tagbibliotheek in het pop-upmenu Tagbibliotheek.
 3. Typ de naam van de nieuwe tag. Als u meer dan één tag wilt toevoegen, scheidt u de namen met een komma en een spatie (bijvoorbeeld cfgraph, cfgraphdata).
 4. Als de nieuwe tags corresponderende afsluitende tags hebben (</...>), selecteert u Overeenkomstige eindtags vereist.
 5. Klik op OK.

Kenmerken toevoegen aan een tag

 1. Klik in de tagbibliotheek-editor (Gereedschappen > Tagbibliotheken) op de plusknop (+) en kies Nieuwe kenmerken.

 2. Selecteer een tagbibliotheek in het pop-upmenu Tagbibliotheek.
 3. Selecteer een tag in het pop-upmenu Tag.
 4. Typ de naam van het nieuwe kenmerk. Als u meer dan één kenmerk wilt toevoegen, scheidt u de namen met een komma en een spatie (bijvoorbeeld width, height).
 5. Klik op OK.

Bibliotheken, tags en kenmerken bewerken

Met de tagbibliotheek-editor kunt u eigenschappen instellen voor een tagbibliotheek en tags en kenmerken in een bibliotheek bewerken.

Eigenschappen instellen voor een tagbibliotheek

 1. Selecteer in de tagbibliotheek-editor (Gereedschappen > Tagbibliotheken) een tagbibliotheek (geen tag) in de lijst Tags.

  Opmerking:

  De eigenschappen voor tagbibliotheken worden alleen weergegeven wanneer een tagbibliotheek is geselecteerd. Tagbibliotheken worden weergegeven door de mappen op het hoogste niveau in de lijst Tags. De map HTML-tags vertegenwoordigt bijvoorbeeld een tagbibliotheek, terwijl de map abbr in de map HTML-tags een tag vertegenwoordigt.

 2. Selecteer in de lijst Gebruikt in elk documenttype dat de tagbibliotheek moet gebruiken.

  De documenttypen die u hier selecteert bepalen welke documenttypen coderingstips bieden voor de desbetreffende tagbibliotheek. Als de optie HTML bijvoorbeeld niet is geselecteerd voor een bepaalde tagbibliotheek, worden coderingstips voor die tagbibliotheek niet weergegeven in HTML-bestanden.

 3. (Optioneel) Typ het voorvoegsel voor de tags in het vak Tagvoorvoegsel.

  Opmerking:

  Een voorvoegsel wordt gebruikt om een tag in de code te identificeren als onderdeel van een bepaalde tagbibliotheek. Sommige tagbibliotheken gebruiken geen voorvoegsels.

 4. Klik op OK.

Een tag in een tagbibliotheek bewerken

 1. Vouw in de tagbibliotheek-editor (Gereedschappen > Tagbibliotheken) een tagbibliotheek in de lijst Tags uit en selecteer een tag.

 2. Stel een of meer van de volgende opties voor Tagopmaak in:

  Regeleinden

  Hier kunt u opgeven waar Dreamweaver regeleinden voor een tag moet invoegen.

  Inhoud

  Hiermee geeft u op hoe Dreamweaver de inhoud van een tag moet invoegen. Hiermee bepaalt u of regels voor regeleinde, opmaak en inspringing worden toegepast op de inhoud.

  Hoofdletter/kleine letter

  Hiermee geeft u het hoofdlettergebruik voor een bepaalde tag op. Selecteer Standaard, Kleine letters, Hoofdletters of Hoofdletters en kleine letters. Als u Hoofdletters en kleine letters selecteert, verschijnt het dialoogvenster Tagnaam met hoofdletters en kleine letters. Typ de tag met de gewenste hoofdletters en kleine letters zoals Dreamweaver die moet gebruiken bij het invoegen van de tag (bijvoorbeeld getProperty) en klik op OK.

  Standaardwaarde instellen

  Hiermee stelt het standaardhoofdlettergebruik voor alle tags in. In het dialoogvenster Standaard-hoofdlettergebruik voor tags selecteert u <HOOFDLETTERS> of <kleine letters> en klikt u op OK.

  Opmerking:

  Het is aan te raden het standaardhoofdlettergebruik in te stellen op kleine letters om zo te voldoen aan de XML- en XHTML-standaards.

Een kenmerk van een tag bewerken

 1. Vouw in de tagbibliotheek-editor (Gereedschappen > Tagbibliotheken) een tagbibliotheek in het vak Tags uit, vouw een tag uit en selecteer een tagkenmerk.

 2. Selecteer Standaard, Kleine letters, Hoofdletters of Hoofdletters en kleine letters in het pop-upmenu Hoofdlettergebruik voor kenmerken.

  Als u Hoofdletters en kleine letters selecteert, verschijnt het dialoogvenster Kenmerknaam met hoofdletters en kleine letters. Typ het kenmerk met de gewenste hoofdletters en kleine letters zoals Dreamweaver die moet gebruiken bij het invoegen van het kenmerk (bijvoorbeeld onClick) en klik op OK.

  Klik op de koppeling Standaardwaarde instellen om het standaardhoofdlettergebruik voor alle kenmerknamen in te stellen.

 3. Selecteer het type kenmerk in het pop-upmenu Type kenmerk.

  Als u Opsomming selecteert, typt u elke toegestane waarde voor het kenmerk in het vak Waarden. Scheid de waarden met komma's, maar zonder spaties. De opsommingswaarden van het kenmerk showborder van de cfchart-tag worden weergegeven als yes,no.

Bibliotheken, tags en kenmerken verwijderen

 1. Selecteer in de tagbibliotheek-editor (Gereedschappen > Tagbibliotheken) een tagbibliotheek, tag of kenmerk in het vak Tags.

 2. Klik op de minknop (–).
 3. Klik op OK om het item voorgoed te verwijderen.

  Het item wordt verwijderd uit het vak Tags.

 4. Klik op OK om de tagbibliotheek-editor te sluiten en de verwijdering te voltooien.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid